Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών. Ουσιαστικά σε – ας και - α ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – αςΘΗΛΥΚΑ σε – α ὁ νεανί – ας τοῦ νεανί – ου τῷ νεανί - ᾳ τόν νεανί – αν (ὦ) νεανί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών. Ουσιαστικά σε – ας και - α ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – αςΘΗΛΥΚΑ σε – α ὁ νεανί – ας τοῦ νεανί – ου τῷ νεανί - ᾳ τόν νεανί – αν (ὦ) νεανί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών

2 Ουσιαστικά σε – ας και - α ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – αςΘΗΛΥΚΑ σε – α ὁ νεανί – ας τοῦ νεανί – ου τῷ νεανί - ᾳ τόν νεανί – αν (ὦ) νεανί – α οἱ νεανί – αι τῶν νεανι - ῶν τοῖς νεανί – αις τούς νεανί – ας (ὦ) νεανί – αι ἡ ἀλήθει – αἡ τράπεζ – α τῆς ἀληθεί – αςτῆς τραπέζ – ης τῇ ἀληθεί - ᾳτῇ τραπέζ - ῃ τήν ἀλήθει –αντήν τράπεζ –αν (ὦ) ἀλήθει – α(ὦ) τράπεζ – α αἱ ἀλήθει – αιαἱ τράπεζ – αι τῶν ἀληθει - ῶντῶν τραπεζ - ῶν ταῖς ἀληθεί – αιςταῖς τραπέζ – αις τάς ἀληθεί – αςτάς τραπέζ – ας (ὦ) ἀλήθει – αι(ὦ) τράπεζ – αι 2

3 Ουσιαστικά σε – ης και - η ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – αςΘΗΛΥΚΑ σε – η ἡ κώμ – η τῆς κώμ – ης τῇ κώμ - ῃ τήν κώμ –ην (ὦ) κώμ – η αἱ κῶμ – αι τῶν κωμ - ῶν ταῖς κώμ – αις τάς κώμ – ας (ὦ) κῶμ – αι ὁποιητ – ήςἈτρείδ – ης τοῦποιητ – οῦἈτρείδ – ου τῷποιητ – ῇἈτρείδ - ῃ τόνποιητ – ήνἈτρείδ – ην (ὦ)ποιητ – άἈτρείδ – η οἱποιητ – αίἈτρεῖδ – αι τῶνποιητ –ῶνἈτρειδ - ῶν τοῖςποιητ – αῖςἈτρείδ - αις τούςποιητ – άςἈτρείδ – ας (ὦ)ποιητ – αίἈτρεῖδ – αι 3

4 Η κατάληξη – ας είναι παντού μακρόχρονη Τι τόνο παίρνουν τα ουσιαστικά α΄ κλίσης που ακολουθούν: τούς στρατιωτας τάς πολιτειας τ ῆ ς σφαιρας τ ῆ ς σημαιας τάς μηλεας 4

5 Η δίφθογγος – αι στο τέλος της λέξης είναι βραχύχρονη Τι τόνο παίρνουν τα ουσιαστικά α΄ κλίσης που ακολουθούν – όλα τονίζονται στην παραλήγουσα: ο ἱ Ἡ ρακλειδαι ο ἱ πλανηται ( ὦ ) προφηται α ἱ κεραιαι α ἱ λειαι ( ὦ ) σιτοδειαι 5

6 Η γενική πληθυντικού των ουσιαστικών α΄ κλίσης τονίζεται πάντα στη λήγουσα και περισπάται Να σχηματίσετε τη γενική πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών α΄ κλίσης: ὁ κοχλίας – τῶν... ὁ ἐργάτης – τῶν... ὁ ὁπλίτης – τῶν... ὁ μαθητής – τῶν... ὁ δημότης – τῶν... ἡ σημαία – τῶν... ἡ ἐπιμέλεια – τῶν... ἡ μαθήτρια – τῶν... ἡ σοφία – τῶν... 6

7 Από τα αρσενικά ουσιαστικά α΄ κλίσης σε – ης σχηματίζουν την κλητική σε – α βραχύχρονο α) τα εθνικά: ὁ Πέρσης – ( ὦ ) Πέρσα β) όσα λήγουν σε – της: ὁ δεσπότης/( ὦ ) δεσπότα γ) τα σύνθετα με β΄ συνθετικό τα - άρχης, - μέτρης, - πώλης, - τρίβης, - ώνης ὁ παιδοτρίβης / ( ὦ ) παιδοτρίβα ὁ τελώνης / ( ὦ ) τελ ῶ να ὁ γυμνασιάρχης / ( ὦ ) γυμνασιάρχα 7

8 Τα θηλυκά σε – α: α) διατηρούν το – α – σε όλες τις πτώσεις, αν πριν από αυτό υπάρχει φωνήεν ή - ρ – β) τρέπουν το – α – σε - η – στη γενική και τη δοτική του ενικού, αν πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο (εκτός από το – ρ –). Σε αυτά τα ουσιαστικά το – α είναι βραχύχρονο. 8

9 Να σχηματίσεις τη γενική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών α΄ κλίσης: ἡ πτελέα – τ ῆ ς... ἡ ἐ νέργεια – τ ῆ ς... ἡ ἁ λιεία – τ ῆ ς... ἡ βασίλισσα – τ ῆ ς... ἡ βδέλλα – τ ῆ ς... ἡ δουλεία – τ ῆ ς... ἡ δίψα – τ ῆ ς... ἡ ῥῖ να – τ ῆ ς... ἡ τρίαινα – τ ῆ ς... ἡ ἔ νδεια – τ ῆ ς... 9

10 Και τώρα... Πήγαινε στο σχολικό βιβλίο: στη σελίδα 50 για να βρεις συγκεντρωμένες τις καταλήξεις α΄ κλίσης στη σελίδα 51 για να βρεις τους «κανόνες» συγκεντρωμένους 10


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών. Ουσιαστικά σε – ας και - α ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – αςΘΗΛΥΚΑ σε – α ὁ νεανί – ας τοῦ νεανί – ου τῷ νεανί - ᾳ τόν νεανί – αν (ὦ) νεανί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google