Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών

2 Ουσιαστικά σε – ας και - α
ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – ας ΘΗΛΥΚΑ σε – α ὁ νεανί – ας τοῦ νεανί – ου τῷ νεανί - ᾳ τόν νεανί – αν (ὦ) νεανί – α οἱ νεανί – αι τῶν νεανι - ῶν τοῖς νεανί – αις τούς νεανί – ας (ὦ) νεανί – αι ἡ ἀλήθει – α ἡ τράπεζ – α τῆς ἀληθεί – ας τῆς τραπέζ – ης τῇ ἀληθεί - ᾳ τῇ τραπέζ - ῃ τήν ἀλήθει –αν τήν τράπεζ –αν (ὦ) ἀλήθει – α (ὦ) τράπεζ – α αἱ ἀλήθει – αι αἱ τράπεζ – αι τῶν ἀληθει - ῶν τῶν τραπεζ - ῶν ταῖς ἀληθεί – αις ταῖς τραπέζ – αις τάς ἀληθεί – ας τάς τραπέζ – ας (ὦ) ἀλήθει – αι (ὦ) τράπεζ – αι

3 Ουσιαστικά σε – ης και - η
ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε – ας ΘΗΛΥΚΑ σε – η ποιητ – ής Ἀτρείδ – ης τοῦ ποιητ – οῦ Ἀτρείδ – ου τῷ ποιητ – ῇ Ἀτρείδ - ῃ τόν ποιητ – ήν Ἀτρείδ – ην (ὦ) ποιητ – ά Ἀτρείδ – η οἱ ποιητ – αί Ἀτρεῖδ – αι τῶν ποιητ –ῶν Ἀτρειδ - ῶν τοῖς ποιητ – αῖς Ἀτρείδ - αις τούς ποιητ – άς Ἀτρείδ – ας ἡ κώμ – η τῆς κώμ – ης τῇ κώμ - ῃ τήν κώμ –ην (ὦ) κώμ – η αἱ κῶμ – αι τῶν κωμ - ῶν ταῖς κώμ – αις τάς κώμ – ας (ὦ) κῶμ – αι

4 Η κατάληξη – ας είναι παντού μακρόχρονη
Η κατάληξη – ας είναι παντού μακρόχρονη Τι τόνο παίρνουν τα ουσιαστικά α΄ κλίσης που ακολουθούν: τούς στρατιωτας τάς πολιτειας τῆς σφαιρας τῆς σημαιας τάς μηλεας

5 Η δίφθογγος – αι στο τέλος της λέξης είναι βραχύχρονη
Τι τόνο παίρνουν τα ουσιαστικά α΄ κλίσης που ακολουθούν – όλα τονίζονται στην παραλήγουσα: οἱ Ἡρακλειδαι οἱ πλανηται (ὦ) προφηται αἱ κεραιαι αἱ λειαι (ὦ) σιτοδειαι

6 Να σχηματίσετε τη γενική πληθυντικού των
Η γενική πληθυντικού των ουσιαστικών α΄ κλίσης τονίζεται πάντα στη λήγουσα και περισπάται Να σχηματίσετε τη γενική πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών α΄ κλίσης: ὁ κοχλίας – τῶν ... ὁ ἐργάτης – τῶν ... ὁ ὁπλίτης – τῶν ... ὁ μαθητής – τῶν ... ὁ δημότης – τῶν ... ἡ σημαία – τῶν ... ἡ ἐπιμέλεια – τῶν ... ἡ μαθήτρια – τῶν ... ἡ σοφία – τῶν ...

7 Από τα αρσενικά ουσιαστικά α΄ κλίσης σε – ης σχηματίζουν την κλητική σε – α βραχύχρονο
α) τα εθνικά: ὁ Πέρσης – (ὦ) Πέρσα β) όσα λήγουν σε – της: ὁ δεσπότης/(ὦ) δεσπότα γ) τα σύνθετα με β΄ συνθετικό τα - άρχης, - μέτρης, - πώλης, - τρίβης, - ώνης ὁ παιδοτρίβης / (ὦ) παιδοτρίβα ὁ τελώνης / (ὦ) τελῶνα ὁ γυμνασιάρχης / (ὦ) γυμνασιάρχα

8 Τα θηλυκά σε – α: α) διατηρούν το – α – σε όλες τις πτώσεις, αν πριν από αυτό υπάρχει φωνήεν ή - ρ – β) τρέπουν το – α – σε - η – στη γενική και τη δοτική του ενικού, αν πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο (εκτός από το – ρ –). Σε αυτά τα ουσιαστικά το – α είναι βραχύχρονο.

9 Να σχηματίσεις τη γενική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών α΄ κλίσης:
ἡ πτελέα – τῆς ... ἡ ἐνέργεια – τῆς ... ἡ ἁλιεία – τῆς ... ἡ βασίλισσα – τῆς ... ἡ βδέλλα – τῆς ... ἡ δουλεία – τῆς ... ἡ δίψα – τῆς ἡ ῥῖνα – τῆς ... ἡ τρίαινα – τῆς ... ἡ ἔνδεια – τῆς ...

10 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Και τώρα... Πήγαινε στο σχολικό βιβλίο: στη σελίδα 50 για να βρεις συγκεντρωμένες τις καταλήξεις α΄ κλίσης στη σελίδα 51 για να βρεις τους «κανόνες» συγκεντρωμένους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 6 Α΄ κλίση ουσιαστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google