Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης
Η Θεματική Προτεραιότητα «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» Δράσεις και δίκτυα για την υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ σε ερευνητικά έργα Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης 03/06/2004

2 6ο ΠΠ: Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ)
Βιοεπιστήμες, γενετική, βιοτεχνολογία Κοινωνία της πληροφορίας Νανοτεχνολογία Αεροναυπηγική και διάστημα Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων (~ 685 Μ€) Αειφόρος ανάπτυξη Πολίτες και διακυβέρνηση …αλλά υπάρχουν και δράσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριμένες Θεματικές Προτεραιότητες

3 5η ΘΠ: Διαθέσιμα «Εργαλεία»
Ολοκληρωμένα έργα (IP – Integrated Projects) Δίκτυα αριστείας (NoE – Networks of Excellence) Εστιασμένα ερευνητικά έργα (STREP – Specific Targeted Research Projects) Ειδικές υποστηρικτικές δράσεις (SSA – Specific Support Actions) Δράσεις συντονισμού (CA – Co-ordination actions

4 5η ΘΠ: Γενική περιγραφή Κύριος στόχος είναι η προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των πολιτών, μέσω της εξασφάλισης πιο υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων-διαιτολογίων καθώς και μέσω της ελαχιστοποίησης των διατροφικών και περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Η ερευνητική προσέγγιση θα πρέπει να είναι σφαιρική και να αντιμετωπίζει αμφίδρομα τη σχέση της διατροφής με την υγεία.

5 Από το πιάτο στο αγρόκτημα Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Συστήματα παραγωγής: Γεωργία Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Κατεργασία Ασφαλή, ποιοτικά τρόφιμα Υγεία και ευημερία των καταναλωτών Κατανάλωση τροφίμων Περιβαλλοντικοί παράγοντες Από το αγρόκτημα στο πιάτο

6 5η ΘΠ: Αντικείμενα Έρευνας (2005: ~215 MEUR)
Διατροφική αλυσίδα Επιδημιολογία ασθενειών/αλλεργιών σχετιζομένων με τρόφιμα Επίδραση των τροφίμων στην υγεία Ιχνηλασιμότητα στις διεργασίες της αλυσίδας παραγωγής Μέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευσης και ελέγχου Ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής και υγιεινά τρόφιμα Επίδραση της διατροφής των ζώων στην ανθρώπινη υγεία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία

7 5η ΘΠ: Τα εργαλεία στη νέα προκήρυξη*
IP 13 – 14 NOE 2 – 3 STREP 14 CA 1 Προϋπολογισμός: ~216 MEUR * Όπως αυτά φαίνονται στο διαθέσιμο σχέδιο (3rd draft workprogramme)

8 5η ΘΠ: Προκηρύξεις και προθεσμίες
Προκήρυξη* Καταληκτική ημ/νία* IP/ NOE 7/7/2004 7/10/2004 1η φάση 8/2/2005 2η φάση STREP/ CA/ SSA 8/2/2004 SSA 7/9/2005 5/11/2003 29/9/2004 * Οι ημερομηνίες δεν είναι οριστικές – βασίζονται στο υπάρχον σχέδιο του προγράμματος

9 Αποτελέσματα των πρώτων δύο προκηρύξεων

10 Περιορισμένη συμμετοχή ΜΜΕ στην 1η προκήρυξη
Συμμετοχή ΜΜΕ (χρηματοδότηση) IP 9,9% NoE 4,4% STREP/CA 12,2% SSA 21,9% Σύνολο 7,8%

11 Κίνητρα για τη συμμετοχή ΜΜΕ
Το 15% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για NoE, IP, STREP και CA αφορά στη συμμετοχή ΜΜΕ Δημιουργούνται και υποστηρίζονται δίκτυα ενημέρωσης και υποστήριξης για τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ (π.χ., SMEsforFOOD, TrainNet-Future, Rural-ETINet, FISh, DETECT-IT, κ.ά.) Υπάρχουν και οι Οριζόντιες Δράσεις για ΜΜΕ

12 Ορισμός ΜΜΕ Απασχολεί λιγότερους από 250 υπαλλήλους
Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 40* Μ€ ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 27* Μ€ Δεν ανήκει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% σε εταιρεία (ή εταιρείες) που δεν είναι ΜΜΕ *Από 1/1/2005: Κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 Μ€ ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 40 Μ€

13 Οριζόντιες δράσεις ΜΜΕ
Συνεργατική έρευνα (CRAFT) MME, Ερευνητές Άλλοι ενδιαφερόμενοι (π.χ. τελικοί χρήστες) Συλλογική έρευνα (collective research projects) Σύνδεσμοι επιχειρήσεων, ΜΜΕ, ερευνητές Προϋπολογισμός ~430 MEUR

14 Οριζόντιες δράσεις ΜΜΕ: Συνεργατική έρευνα (CRAFT)
Στόχος: Υποστήριξη των ΜΜΕ για την υλοποίηση δράσεων Ε&ΤΑ που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες τους Κοινοπραξία από τουλάχιστον: 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ από 2 επιλέξιμες χώρες 2 ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς από 2 επιλέξιμες χώρες 3, συνολικά, επιλέξιμες χώρες πιθανή συμμετοχή άλλων φορέων (π.χ. μη ΜΜΕ ως τελικοί χρήστες) Διάρκεια: 1 – 2 έτη Προϋπολογισμός: 0.5 – 2 Μ€ όπου (min 40% για τους ερευνητικούς φορείς) Η κοινοπραξία καλύπτει το κόστος των ερευνητικών φορέων, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν ΑC model Τα δικαιώματα στα αποτελέσματα ανήκουν στις ΜΜΕ

15 Οριζόντιες δράσεις ΜΜΕ (συν.)
Τρέχουσα καταληκτική ημ/νία για προτάσεις CRAFT: 21/10/2004 Περισσότερες πληροφορίες: CORDIS (http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm) ETAT A.E. (εύρεση συνεργατών, μέλος του δικτύου Rural-ETINET) EOMMEX A.E., ως το Εθνικό Εστιακό Σημείο Ενημέρωσης (NCP) για τις Οριζόντιες Δράσεις για τις ΜΜΕ (http://www.eommex.gr)

16 Το δίκτυο SMEsforFOOD SSA του 6ου ΠΠ
Στόχος: Η αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε NoE και IP Αφορά κυρίως σε προτάσεις για την «Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων» Έναρξη: 1/12/2003 Διάρκεια: 36 μήνες Συντονιστής: ANVAR (FR)

17 Το δίκτυο SMEsforFOOD (συν.)
19 εταίροι 16 χώρες

18 Η δράση του SMEsforFOOD
Ενημέρωση ΜΜΕ για τις ευκαιρίες του 6ου ΠΠ Αναγνώριση των κύριων φορέων σε IP και NoE Υποστήριξη των ΜΜΕ που ενδιαφέρονται για συμμετοχή Υποστήριξη των συντονιστών IP και NoE στην αναζήτηση ΜΜΕ

19 Η δράση του SMEsforFOOD (συν.)
Δημιουργία «προφίλ» ΜΜΕ Δημιουργία «προφίλ» IP και NoE Συμβολή στην εύρεση των κατάλληλων συνεργατών Website (www.smesforfood.org) Διμερείς συναντήσεις (brokerage events)

20 Συμπεράσματα - Προτάσεις για τους συμμετέχοντες
Ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση, στο πνεύμα της εκάστοτε προκήρυξης Εξωστρέφεια - Δικτύωση με φορείς από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες Εύστοχη επιλογή συνεργατών - Αναζήτηση των πλέον έμπειρων/διεθνώς καταξιωμένων ερευνητικών φορέων Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς από τις νέες/ υπό ένταξη χώρες Αξιοποίηση δικτύων υποστήριξης Συνεργασία με επιχειρήσεις (ειδικά ΜΜΕ) Αξιοποίηση και των «Παραδοσιακών Εργαλείων» (CRAFT-STREP-SSA-CA κλπ.)

21 Στήριξη για δράσεις στην «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»
CORDIS (ειδικά για τις ΜΜΕ) ΕΤΑΤ Α.Ε., ως το Εθνικό Εστιακό Σημείο Ενημέρωσης (NCP) για τη Θεματική Προτεραιότητα «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» (http://www.etat.gr/ncp) και μέλος δικτύων υποστήριξης (π.χ., SMEsforFOOD, Rural-ETINET, TrainNet-Future)

22

23 Total food chain Indicative topics for 2005
Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach delivering high quality produce from environmentally friendly sustainable production methods (IP) Improving quality and fostering innovation of European traditional food production systems (IP or NoE) Improving the quality and safety of new and innovative ready-to-eat products and semi-prepared foodstuffs (STREP) Indicative topic for 2006 Improving the quality and safety of pork and pork products for the consumer (IP)

24 Epidemiology of food-related diseases and allergies
Indicative topics for 2005 Influence of diet and lifestyle on children’s health (IP) Development of a trans-European methodology to study food consumption (STREP) Health risks and benefits of increased global trade of foods and food ingredients (STREP) Indicative topics for 2006 Nutrient requirements of specific population groups (NOE) Influence of dietary history on coeliac disease (STREP)

25 Impact of food on health
Indicative topics for 2005 Understanding consumer choices and dietary habits (NOE) Diet and prevention of cardiovascular disease (IP) Interaction between diet and health for patients (IP) Catering and eating out of home (CA) Indicative topics for 2006 Milk and dairy products with optimised bioactivity (IP) Food components preventing dental diseases (STREP) Optimising food processing for nutritional and environmental quality (STREP)

26 Traceability processes along the production chain
Indicative topics for 2005 Chilled and frozen supply chain. (IP) Vulnerability of food and feed chains to dangerous agents and substances (STREP) Indicative topic for 2006 Origin and development of unintended micro-organisms in the food or feed chains (IP) Scaling-up, validation and demonstration of the latest technologies for routine traceability applications and for monitoring (or tracing) the handling practices in the total chain (IP) Monitoring handling practices in the total chain (IP)

27 Methods of analysis, detection and control
Indicative topics for 2005 Novel tools for harmonised risk assessment and risk communication (IP) Advanced rapid, non-destructive and non-invasive techniques for screening of foods and feeds (IP) Investigating the fundamentals of TSE enabling the rational development of detection and control strategies (STREP) Indicative topics for 2006 A multi-sector strategy for quality and safety control of food (NoE) Development of improved TSE inactivation methods (STREP)

28 Safer and environmentally friendly production methods and technologies and healthier food stuffs
Indicative topics for 2005 Crop improvement for quality and human health (IP) Novel processing methods for the production and distribution of high-quality and safe foods (IP) Genomics and epigenetics to develop sustainable animal breeding strategies for improved long-term product quality and safety (IP) Network on epizootic disease diagnosis and control (NOE) Sustainable apiculture and honey production (STREP) Methods for the control of helminths in livestock (STREP) Developing an efficient and stable biological containment systems for GM plants (STREP) Improved rabbit production (STREP)

29 Safer and environmentally friendly production methods and technologies and healthier food stuffs
Indicative topics for 2005 Rational use of water for quality and safe crop products (STREP) Mycobacterium avium sub-species paratuberculosis diagnosis and control (STREP) Indicative topics for 2006 Reduction of chemicals in crop production (NoE) Management of waste from farms and fisheries (CA) Disease risk from alternative and enriched cage systems (STREP) Network linking national research communities working on E.coli O157 research (CA)

30 Impact of animal feed on human health
Indicative topics for 2005 Impact of aquaculture feeds of different origins on human food quality, safety and health (IP) Development of alternative sources of nutrients in livestock feeds (STREP)

31 Environmental health risks
Indicative topics for 2005 Assessment of the health impact of metals: Sources, benefits and toxic effects (IP) Development of biomarkers of exposure to chemicals and biomarkers of effects, using mother-child birth cohorts and biobanks (IP) Assessing health benefits against potential environmental contaminants in selected food groups (STREP) Risk assessment of non-dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) (STREP)

32 Environmental health risks
Indicative topics for 2006 Investigating the cause of asthma and allergy (IP) Investigation of potential health impacts of long-term exposure to disinfection by-products in drinking water (STREP)


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γοργίας Γαροφαλάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google