Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Δυναμικού Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Δυναμικού Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Δυναμικού Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας (2004-2006) ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΗ ΕΘΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ EU Security Research Program ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΒΕ/ΔΕ

2 Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας Υποβολή προτάσεων: 5 Φεβρουαρίου 2005 - 3 Μαΐου 2005 Προγράμματα : 6-8 (1-2 έτη) Δραστηριότητες Υποστήριξης : περίπου 10 (0,5 – 2 έτη)

3 Τομείς Προτεραιότητας Βελτίωση της ικανότητας αντίληψης καταστάσεων Βελτίωση της ικανότητας αντίληψης καταστάσεων Βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωμένων συστημάτων Βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωμένων συστημάτων Προστασία από τρομοκρατικές ενέργειες Προστασία από τρομοκρατικές ενέργειες Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κρίσεων Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κρίσεων E ξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας E ξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας

4 Βελτίωση της Ικανότητας Αντίληψης Καταστάσεων Σκοπός : Προσδιορισμός των βασικών κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την Ευρώπη: Χερσαία και θαλάσσια σύνορα Χερσαία και θαλάσσια σύνορα Περιουσιακά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος Περιουσιακά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Εναλλαγή στον τομέα εθνικών πληροφοριών Εναλλαγή στον τομέα εθνικών πληροφοριών Ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων. Ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων.

5 Βελτιστοποίηση της Ασφάλειας και της Προστασίας των Δικτυωμένων Συστημάτων Δικτυωμένα συστήματα : Συστήματα επικοινωνίας, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μεταφορών, δικτύων (ηλεκτρονικού) εμπορίου και συναλλαγών. Στόχος : Ανάλυση της ασφάλειας χρήσης και των αδυναμιών και εντοπισμός των αλληλεξαρτήσεων με σκοπό την εφαρμογή μέτρων προστασίας από ηλεκτρονικές και φυσικές απειλές.

6 Προστασία από Τρομοκρατικές Ενέργειες Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αναγκών των υπηρεσιών σε υλικό και πληροφορ ίες που απαιτούνται για την πάταξη της τρομοκρατίας και την προστασία από αυτή. Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση αναγνώριση ς, προστασία ς και εξουδετέρωση ς απειλών. Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση αναγνώριση ς, προστασία ς και εξουδετέρωση ς απειλών.

7 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Κρίσεων Σκοπός: Μελέτη επιχειρησιακών και τεχνολογικών ζητημάτων για την πρόληψη κρίσεων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δ ιαχείριση κρίσεων. Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης πληροφοριών που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

8 Εξασφάλιση Διαλειτουργικών και Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνίας Σκοπός: Ανάπτυξη και παρουσίαση αρχών διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν την ομαδοποίηση των υφισταμένων και νέων πόρων. Ανάπτυξη και επίδειξη τεχνικών λύσεων για διεθν ώς διαλειτουργικά συστήματα και πρότυπα. Π ρέπει να δοθεί π ροσοχή σ τα θέματα αξιοπιστίας, οργάνωσης προστασίας και ακεραιότητα ς των πληροφοριών.

9 Δραστηριότητες Υποστήριξης Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση. Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση.

10 Επιτυχείς Προτάσεις  TERASEC: detection of hidden weapons and explosives  IMPACT: integrated European CBRN Technological capabilities  CRIMSON: crisis management system  SUPHICE: on-demand secure communications provision  ASTRO+: integration of earth and space observation to support security operations  ISCAPS: surveillance of crowed areas exposed to terrorist attacks  VITA: protection of critical infrastructures-methods and scenario demonstration on energy.  CREW+GEODATA: Study of a crisis management early warning system using geospatial data and development of GeoToolBox.  ESSRT: general roadmap for security research  TIARA: improvement of European crisis management in the nuclear area.  SENTRE: strategic research plan for security technology research.

11 Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας «Μια ασφαλής Ευρώπη σε ένα καλύτερο κόσμο»


Κατέβασμα ppt "Προπαρασκευαστική Δράση σχετικά με την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Δυναμικού Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google