Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης Νεύρα Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης Νεύρα Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης Νεύρα Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt
dsfsf Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης Νεύρα dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

2 Νεύρα, νευρολογία Ισχιακό Νεύρο

3 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ Εξήγηση του ρόλου του νευρικού συστήματος ως μέσου αγωγής ερεθισμάτων Εξήγηση της θεωρίας πίσω από τη νευροδυναμική Εξήγηση της σημασίας της νευρολογικής εξέτασης

4 Βασική επισκόπηση νευροανατομίας
Βασικοί Όροι Ν. Μυελός Νευρικές Ρίζες (Κοιλιακές- Ραχιαίες) Σπονδυλικά νευρά Οπίσθιο και πρόσθιος πρωτεύων πυρήνας Πλέγμα Περιφερικά νεύρα Spinal Nerve-31 prs spinal nerves C 8 T 12 L5 S 5 C1

5 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα
Από κάθε μυελοτόμιο του νωταίου μυελού ξεκινούν 4 ρίζες :δύο κινητικές (πρόσθια κέρατα) και δύο αισθητικές ( οπίσθια κέρατα) Σπονδυλικό σώμα Νωτιαίος μυελός Ριζικά νημάτια νωτιαίου νεύρου τρήμα Νωτιαίο γάγγλιο

6 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα
Οι ρίζες βγαίνουν από το ν.μυελό στις πλάγιες αύλακές του πορεύονται από τις μήνιγγες και εξέρχονται Στο σημείο της εξόδου η οπίσθια ρίζα διογκώνεται από την παρουσία του νωτιαίου γαγγλίου

7 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα

8 Στη συνέχεια οι ρίζες ενώνονται ανά δύο ( πρόσθια και οπίσθια) και σχηματίζουν το μικτό νωταίο νεύρο. 31-32 ζεύγη-> 8 αυχενικά, 12 θωρακικά, 5 ιερά, 1-2 κοκκυγικά. Μετά το σχηματισμό του το νωταίο νεύρο αναδύεται από το μεσοσπονδύλιο τρήμα και διαίρείται σε δύο κλάδους:το οπίσθιο ή ραχιαίο και τον πρόσθιο ή κοιλιακό που περιέχουν κινητικές και αισθητικές ίνες

9 Νεύρα/ πλέγματα

10

11 ΟΣΦΥΪΚΟ και ΙΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
Οι οπίσθιοι κλάδοι των νωτιαίων νεύρων φέρονται ανεξάρτητοι στη ράχη και διανέμονται σους μυς και το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας του κορμού Οι πρόσθιοι κλάδοι των νωταίων νεύρων είναι παχύτεροι και στο σύνολό τους νευρώνουν δέρμα και τους μυς του τραχήλου, την προσθιοπλάγια επιφάνεια του κορμου, άνω και κάτω άκρα. Με εξαίρεση τους πρόσθιους κλάδους των θωρακικών νεύρων οι άλλοι αναστομώνονται με σχηματίζουν πλέγματα ΟΣΦΥΪΚΟ και ΙΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ Οι πρόσθιοι κλάδοι των θωρακικών νεύρων δε σχηματίζουν πλέγματα με εξαίρεση το Θ1 που συμμετέχει στο βραχιόνιο πλέγμα και το Θ12 που συμμετέχει στο οσφυϊκό πλέγμα. όλοι οι υπόλοιποι πορεύονται ανεξάρτητοι στα μεσοπλεύρια διαστήματα και αποτελούν τα μεσοπλεύρια νεύρα.

12 Επίπεδο ρίζας/ σπονδύλου

13 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα

14 Ιππουρίδα

15 Οσφυϊκό πλέγμα

16 Οσφυϊκό Πλέγμα Πρόσθιοι κλάδοι των Ο1-Ο4 νευρικών ριζών
Πρόσθιοι κλάδοι των Ο1-Ο4 νευρικών ριζών Επίσης συμμετέχει και αναστομωτικός κλάδος από τον πρόσθιο κλάδο του Θ12 Σχηματίζεται στη μάζα του μείζονος ψοΐτη στις εγκαρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων Υποπλεύριο ν. λαγονοϋπογάστριο ν. λαγονοβουβωνικό ν. Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού ν. Ο πρόσθιος κλάδος του Ο1 νέυρου, αφού δεχθεί τον αναστομωτικό κλάδο από το Θ12 διαίρείται σε άνω και κάτω κλάδο.Ο άνω κλάδος χορηγεί το λαγονουπογάστριο και λαγονοβουβωνικό νεύρο. Ο κάτω κλάδος ενώνεται με τον άνω του πρόσθιου κλάδου του Ο2 νεύρου και σχηματίζουν το αιδοιομηρικό νεύρο Ο πρόσθιος κλάδος του Ο2 νεύρου διαιρείται σε άνω και κάτω κλάδο. Ο άνω κλάδος σχηματίζει το αιδοιμηρικό νεύρο. Ο κάτω κλάδος υποδιαιρείται σε κοιλιακό και ραχιαίο κλάδο. Ο πρόσθιος κλάδος του Ο3 νεύρου υποδιαιρείται σε κοιλιακό και ραχιαίο κλάδο. Ο πρόσθιος κλάδος του Ο4 νέυρου διαίρείται σε άνω και κάτω κλάδο.Ο άνω κλάδος υποδιαίρείται σε κοιλιακό και ραχιαίο Οι κοιλιακοί κλάδοι (Ο2,Ο3,Ο4) αναστομώνονται και σχηματίζουν το θυρεοειδές νέυρο Οι ραχιαίοι κλάδοι των παραπάνω νεύρων( Ο2,Ο3,Ο4) σχηματίζουν το έξω μηροδερματικό νεύρο και το μηριαίο νεύρο Μηριαίο ν. Οσφυοϊερός κορμός Aιδοιομηρικό ν. Επικουρικό θυροειδές ν. Θυροειδές ν.

17 Οσφυϊκό πλέγμα

18 Δερματική κατανομή των νεύρων του οσφυϊκού πλέγματος

19 Τα σημαντικότερα στοιχεία του οσφυϊκού πλέγματος
Λαγονουπογάστριο και Λαγονοβουβωνικό νεύρο Ο1 νευρώνει κοιλιακούς Αιδοιομηρικό νεύρο Ο1-Ο2 Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού Ο2-Ο3 Νευρώνει αισθητικά το έξω πλάγιο τμήμα του μηρού Μηριαίο νεύροΟ2-Ο4 νευρώνει τον ραπτικό, λαγονοψοϊτη και τον τετρακέφαλο δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου και του γόνατος συνεχίζει ως σαφηνές νεύρο Θυροειδές νεύρο Ο2-Ο4 νευρώνει τους προσαγωγούς μύες, τον κτενίτη και είναι υπεύθυνο για την αισθητικότητα του έσω τμήματος του μηρού και δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου

20 Μηριαίο Νεύρο

21 Πορεία μηριαίου νεύρου
Το μηριαίο νεύρο εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο2-Ο4 νεύρων ,πορεύεται προς τα κάτω διαμέσου της μάζας του μ.ψοϊτη μυός και αναδύεται από το κατώτερο τμήμα του έξω χείλους του μ. ψοϊτη μυός .Συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία φέρεται μεταξύ του ψοϊτη και της πρόσθιας επιφάνειας του λαγονίου μυός και περνώντας από το βουβωνικό σύνδεσμο και τη μηριαία αρτηρία , εισέρχεται στο πρόσθιο διαμέρισμα του μηρού Οι δερματικοί του κλάδοι νευρώνουν το δέρμα της πρόσθιας επιφάνειας του μηρού και το σαφηνές νεύρο που νευρώνει το δέρμα της έσω επιφάνειας της κνήμης

22 Θυροειδές νεύρο

23 Πορεία θυροειδούς νεύρου
Το θυροειδές νεύρο εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο2-Ο4 νεύρων ,πορεύεται προς τα κάτω πάνω στο μείζονα ψοϊτη μυ και αναδύεται από΄την έσω πλευρά του κοντά στο πυελικό χείλος. Συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία φέρεται πίσω από τα κοινά λαγόνια αγγεία κατά μήκος του πλάγιου τοιχώματος της πυέλου διασχίζοντας το θυροειδή πόρο καταλήγει στο έσω τμήμα του μηρού., όπου διαιρείται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο Οι δερματικοί του κλάδοι νευρώνουν το δέρμα της έσω επιφάνειας του μηρού και οι αρθρικοί την άρθρωση του ισχίου.

24


Κατέβασμα ppt "Ανατομία Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης Νεύρα Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google