Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφ. 2 ο Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Κεφ. 2 ο : Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφ. 2 ο Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Κεφ. 2 ο : Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κεφ. 2 ο Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Κεφ. 2 ο : Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 1

3 ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Εξώθερμες Εξώθερμες: Ελευθερώνουν θερμότητα Q > 0 στο περιβάλλον ( Q > 0 ) η οποία όταν Ρ = σταθ. ισούται με την ΔΗ < 0 ελάττωση της ενθαλπίας ( ΔΗ < 0 ) Εξώθερμες Εξώθερμες: Ελευθερώνουν θερμότητα Q > 0 στο περιβάλλον ( Q > 0 ) η οποία όταν Ρ = σταθ. ισούται με την ΔΗ < 0 ελάττωση της ενθαλπίας ( ΔΗ < 0 ) Ενδόθερμες Ενδόθερμες:Απορροφούν θερμότητα Q < 0 από το περιβάλλον ( Q < 0 ) η οποία όταν Ρ=σταθ. ισούται με την ΔΗ > 0 αύξηση της ενθαλπίας ( ΔΗ > 0 ) Ενδόθερμες Ενδόθερμες:Απορροφούν θερμότητα Q < 0 από το περιβάλλον ( Q < 0 ) η οποία όταν Ρ=σταθ. ισούται με την ΔΗ > 0 αύξηση της ενθαλπίας ( ΔΗ > 0 ) Ενθαλπία(Η ): Ενθαλπία ( Η ): Είναι η εσωτερική ενέργεια του συστήματος (ενέργεια δεσμών, κινητική ενέργεια κ.α.) που μπορεί να μετατρέπεται στα χημικά φαινόμενα σε θερμότητα. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 2

4 Εξώθερμη ι) Εξώθερμη : εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον Q = | ΔΗ | > Ο ΔΗ = Η Πρ. – Η Αντ. < 0, ( Η Πρ. < Η Αντ. ) Εξώθερμη ι) Εξώθερμη : εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον Q = | ΔΗ | > Ο ΔΗ = Η Πρ. – Η Αντ. < 0, ( Η Πρ. < Η Αντ. ) H C + O 2 CO 2 Αντιδρώντα Προϊόντα Αντίδραση ιι) Ενδόθερμη ιι) Ενδόθερμη : απορροφάται θερμότητα από το περιβάλλον Q = - | ΔΗ | < Ο ΔΗ = Η Πρ. – Η Αντ. > 0, ( Η Πρ. > Η Αντ. ) ιι) Ενδόθερμη ιι) Ενδόθερμη : απορροφάται θερμότητα από το περιβάλλον Q = - | ΔΗ | < Ο ΔΗ = Η Πρ. – Η Αντ. > 0, ( Η Πρ. > Η Αντ. ) H Αντιδρώντα Προϊόντα CaCO 3 CO 2 CaO + Αντίδραση Q < 0 Q > 0 ΔΗ > 0 ΔΗ < 0 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 3

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 4

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΔΟΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΞΩΘΕΡΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 5

7 Ενθαλπία αντίδρασης : Ενθαλπία αντίδρασης : ΔΗ = Η προιόντων – Η αντιδρώντων α Α + β Β ―> γ Γ + δ Δ Αναφέρεται σε α mol A και β mol B, τα οποία αντιδρώντας πλήρως και υπό σταθερή πίεση ( Ρ = σταθ. ) δίνουν γ mol Γ και δ mol Δ Αναφέρεται σε α mol A και β mol B, τα οποία αντιδρώντας πλήρως και υπό σταθερή πίεση ( Ρ = σταθ. ) δίνουν γ mol Γ και δ mol Δ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 6

8 Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ΔΗº f : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία, σε πρότυπη κατάσταση : π.χ Η 2(g) + ½ Ο 2(g) ―> H 2 O (l), ΔΗº f = - 282 kJ Γενικά : α) Η ΔΗº f στοιχείου = 0 ( για τη σταθερότερη κατάσταση στις πρότυπες συνθήκες ) β) Ισχύει η γενική σχέση :ΔΗº = ΣΔΗº f προϊόντων – ΣΔΗº f αντιδρώντων Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ΔΗº f : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία, σε πρότυπη κατάσταση : π.χ Η 2(g) + ½ Ο 2(g) ―> H 2 O (l), ΔΗº f = - 282 kJ Γενικά : α) Η ΔΗº f στοιχείου = 0 ( για τη σταθερότερη κατάσταση στις πρότυπες συνθήκες ) β) Ισχύει η γενική σχέση :ΔΗº = ΣΔΗº f προϊόντων – ΣΔΗº f αντιδρώντων Πρότυπη ενθαλπία καύσης ΔΗº C : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη καύση 1mol της ουσίας, σε πρότυπη κατάσταση π.χ. CH 4(g) + 2O 2(g) ―> CO 2(g) + 2H 2 O (l), ΔΗº C = – 890 kJ Πρότυπη ενθαλπία καύσης ΔΗº C : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη καύση 1mol της ουσίας, σε πρότυπη κατάσταση π.χ. CH 4(g) + 2O 2(g) ―> CO 2(g) + 2H 2 O (l), ΔΗº C = – 890 kJ Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔΗº n : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την εξουδετέρωση 1 mol H + ενός οξέος με 1mol ΟΗ - μιας βάσης ( αραιό δ/μα ) π.χ. ½ H 2 SO 4 (aq) + NaOH ─> ½ Na 2 SO 4 (aq) + H 2 O Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔΗº n : Είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την εξουδετέρωση 1 mol H + ενός οξέος με 1mol ΟΗ - μιας βάσης ( αραιό δ/μα ) π.χ. ½ H 2 SO 4 (aq) + NaOH ─> ½ Na 2 SO 4 (aq) + H 2 O 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 7

9 Παράγοντες που επιδρούν στην ΔΗ : α) Η φύση των αντιδρώντων π.χ C γραφίτης + Ο 2( g ) ―> CO 2(g), ΔΗ = - 393,5 kJ C διαμάντι + Ο 2(g) ―> CO 2(g), ΔΗ = - 395,5 kJ β) Η φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων π.χ Η 2(g) + ½ O 2(g) ―> H 2 O (g), ΔΗ = -242 kJ H 2(g) + ½ O 2(g) ―> H 2 O (l), ΔΗ = -286 kJ γ) Οι ποσότητες των αντιδρώντων π.χ Η 2(g) + ½ Ο 2(g) ―> H 2 O (g), ΔΗ = - 242 kJ 2 H 2(g) + O 2(g) ―> 2 H 2 O (g), ΔΗ = - 484 kJ δ) Οι συνθήκες ( πίεση και θερμοκρασία ) Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης ΔΗº λέγεται η ΔΗ όταν την ανάγουμε σε πρότυπες συνθήκες ( Ρ= 1atm, Τ = 298 Κ, δ/μα 1Μ ) και τα σώματα βρίσκονται στη σταθερότερη κατάσταση τους. α) Η φύση των αντιδρώντων π.χ C γραφίτης + Ο 2( g ) ―> CO 2(g), ΔΗ = - 393,5 kJ C διαμάντι + Ο 2(g) ―> CO 2(g), ΔΗ = - 395,5 kJ β) Η φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων π.χ Η 2(g) + ½ O 2(g) ―> H 2 O (g), ΔΗ = -242 kJ H 2(g) + ½ O 2(g) ―> H 2 O (l), ΔΗ = -286 kJ γ) Οι ποσότητες των αντιδρώντων π.χ Η 2(g) + ½ Ο 2(g) ―> H 2 O (g), ΔΗ = - 242 kJ 2 H 2(g) + O 2(g) ―> 2 H 2 O (g), ΔΗ = - 484 kJ δ) Οι συνθήκες ( πίεση και θερμοκρασία ) Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης ΔΗº λέγεται η ΔΗ όταν την ανάγουμε σε πρότυπες συνθήκες ( Ρ= 1atm, Τ = 298 Κ, δ/μα 1Μ ) και τα σώματα βρίσκονται στη σταθερότερη κατάσταση τους. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 8

10 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ : ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ : Είναι η μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση που πραγματοποιείται μέσα σε ειδική συσκευή, το θερμιδόμετρο, στο οποίο η θερμότητα ( Q ) μεταφέρεται στο υγρό που περιέχεται σ’ αυτό (συνήθως νερό) και προκαλεί αύξηση ή μείωση αντίστοιχα, της θερμοκρασίας του ( ΔΤ ή Δθ ) ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ : ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ : Είναι η μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση που πραγματοποιείται μέσα σε ειδική συσκευή, το θερμιδόμετρο, στο οποίο η θερμότητα ( Q ) μεταφέρεται στο υγρό που περιέχεται σ’ αυτό (συνήθως νερό) και προκαλεί αύξηση ή μείωση αντίστοιχα, της θερμοκρασίας του ( ΔΤ ή Δθ ) Εξίσωση θερμιδομετρίας Εξίσωση θερμιδομετρίας Q = m c · ΔT Q = ( C + m c ) · ΔT Q = m c · ΔT Q = ( C + m c ) · ΔT c = ειδική θερμότητα υγρού J ή cal / grad C = θερμοχωρητικότητα οργάνου » » m = μάζα του υγρού c = ειδική θερμότητα υγρού J ή cal / grad C = θερμοχωρητικότητα οργάνου » » m = μάζα του υγρού 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 9

11 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΒΟΜΒΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΒΟΜΒΑΣ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 10

12 Νόμος ( ή αρχή ) Lavoisier – Laplace : Νόμος ( ή αρχή ) Lavoisier – Laplace : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία είναι ίσο με το ποσό της θερμότητας, το οποίο απορροφάται ή εκλύεται κατά τη διάσπαση 1 mol της ίδιας χημικής ένωσης στα συστατικά της στοιχεία. Νόμος ( ή αρχή ) Lavoisier – Laplace : Νόμος ( ή αρχή ) Lavoisier – Laplace : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία είναι ίσο με το ποσό της θερμότητας, το οποίο απορροφάται ή εκλύεται κατά τη διάσπαση 1 mol της ίδιας χημικής ένωσης στα συστατικά της στοιχεία. Σχηματισμός : C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH 1 = - 394 kJ Διάσπαση : CO 2(g) → C (s) + O 2(g), ΔH 2 = + 394 kJ Σχηματισμός : C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH 1 = - 394 kJ Διάσπαση : CO 2(g) → C (s) + O 2(g), ΔH 2 = + 394 kJ ΔH 1 = - ΔH 2 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 11

13 α) αλλάζονταςπρόσημο α) Να την αντιστρέψουμε, αλλάζοντας το πρόσημο στη μεταβολή της ενθαλπίας π.χ. : H 2 (g) + Cl 2(g) → 2 HCl (g), ΔH = - 368 kJ ΔΗ΄ = - ΔΗ 2 HCl (g) → H 2 (g) + Cl 2(g), ΔH΄ = + 368 kJ α) αλλάζονταςπρόσημο α) Να την αντιστρέψουμε, αλλάζοντας το πρόσημο στη μεταβολή της ενθαλπίας π.χ. : H 2 (g) + Cl 2(g) → 2 HCl (g), ΔH = - 368 kJ ΔΗ΄ = - ΔΗ 2 HCl (g) → H 2 (g) + Cl 2(g), ΔH΄ = + 368 kJ νόμοαρχήL – L Εφαρμόζοντας τον νόμο ή αρχή L – L μπορούμε σε μια θερμοχημική εξίσωση : νόμοαρχήL – L Εφαρμόζοντας τον νόμο ή αρχή L – L μπορούμε σε μια θερμοχημική εξίσωση : β)πολλαπλασιάζοντας β) Να αλλάξουμε τους συντελεστές της, πολλαπλασιάζοντας και ίδιο την μεταβολή της ενθαλπίας με τον ίδιο αριθμό : H 2(g) + Cl 2(g) → 2 HCl (g), ΔH 1 = - 368 kJ ΔΗ 2 = ΔΗ 1 / 2 ΔΗ 2 = ΔΗ 1 / 2 ½ H 2(g) + ½ Cl 2(g) → HCl (g), ΔH 2 = - 184 kJ β)πολλαπλασιάζοντας β) Να αλλάξουμε τους συντελεστές της, πολλαπλασιάζοντας και ίδιο την μεταβολή της ενθαλπίας με τον ίδιο αριθμό : H 2(g) + Cl 2(g) → 2 HCl (g), ΔH 1 = - 368 kJ ΔΗ 2 = ΔΗ 1 / 2 ΔΗ 2 = ΔΗ 1 / 2 ½ H 2(g) + ½ Cl 2(g) → HCl (g), ΔH 2 = - 184 kJ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 12

14 Νόμος του Hess Νόμος του Hess : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση είναι το ίδιο, είτε η αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια Νόμος του Hess Νόμος του Hess : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση είναι το ίδιο, είτε η αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια « Αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης » « Αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης » : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την μετάβαση ενός χημικού συστήματος από μία καθορισμένη αρχική κατάσταση δε μια επίσης καθορισμένη τελική ανεξάρτητο από τα ενδιάμεσα στάδια κατάσταση, είναι ανεξάρτητο από τα ενδιάμεσα στάδια, με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταβολή. « Αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης » « Αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης » : Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την μετάβαση ενός χημικού συστήματος από μία καθορισμένη αρχική κατάσταση δε μια επίσης καθορισμένη τελική ανεξάρτητο από τα ενδιάμεσα στάδια κατάσταση, είναι ανεξάρτητο από τα ενδιάμεσα στάδια, με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταβολή. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 13

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ HESS ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ HESS ΔΗ = ΔΗ 1 - ΔΗ 2 + ΔΗ 3 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 14

16 Πλήρης Καύση C ( σε CO 2 ) : C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH = - 394 kJ ( ένα στάδιο ) C (s) + ½O 2(g) → CO (g), ΔH 1 = - 110 kJ ( δύο στάδια ) ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 CΟ (g) + ½O 2(g) → CO 2(g), ΔH 2 = - 284 kJ ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 Πλήρης Καύση C ( σε CO 2 ) : C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH = - 394 kJ ( ένα στάδιο ) C (s) + ½O 2(g) → CO (g), ΔH 1 = - 110 kJ ( δύο στάδια ) ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 CΟ (g) + ½O 2(g) → CO 2(g), ΔH 2 = - 284 kJ ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 C (s) + ½O 2(g) CO (g) + O 2(g) CO 2(g) + ½O 2(g) ΔH1ΔH1 ΔH2ΔH2 ΔHΔH ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 Θερμοχημικός κύκλος 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 15

17 Πρακτικά : προσθέτοντας κατά μέλη δύο ή περισσότερες θερμοχημικές αντιδράσεις (στάδια) μπορούμε, προσθέτοντας ομοίως και τις ενθαλπίες τους, να βρούμε την ΔΗ της νέας συνολικής αντίδρασης που έχει προκύψει. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ο πειραματικός προσδιορισμός είναι αδύνατος επειδή η αντίδραση δεν πραγματοποιείται. Πρακτικά : προσθέτοντας κατά μέλη δύο ή περισσότερες θερμοχημικές αντιδράσεις (στάδια) μπορούμε, προσθέτοντας ομοίως και τις ενθαλπίες τους, να βρούμε την ΔΗ της νέας συνολικής αντίδρασης που έχει προκύψει. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ο πειραματικός προσδιορισμός είναι αδύνατος επειδή η αντίδραση δεν πραγματοποιείται. π.χ. Να βρεθεί η ΔΗº f CΗ 4(g) από τις ΔΗº C : C (s), H 2(g) και CH 4(g) i) C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH 1 = - 394 kJ ii) 2Η 2(g) + O 2(g) → 2Η 2 O (g), ΔH 2 = - 572 kJ iii) CO 2(g) + 2Η 2 O (g ) → CH 4(g) + 2O 2(g), ΔH 3 = + 890 kJ C (s) + 2Η 2(g) + O 2(g) → CH 4(g), ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 + ΔH 3 = - 76kJ π.χ. Να βρεθεί η ΔΗº f CΗ 4(g) από τις ΔΗº C : C (s), H 2(g) και CH 4(g) i) C (s) + O 2(g) → CO 2(g), ΔH 1 = - 394 kJ ii) 2Η 2(g) + O 2(g) → 2Η 2 O (g), ΔH 2 = - 572 kJ iii) CO 2(g) + 2Η 2 O (g ) → CH 4(g) + 2O 2(g), ΔH 3 = + 890 kJ C (s) + 2Η 2(g) + O 2(g) → CH 4(g), ΔH = ΔH 1 + ΔH 2 + ΔH 3 = - 76kJ Γενικά : ΔΗº f (ένωσης) = ΣΔΗº C (στοιχείων) - ΣΔΗº C (ένωσης) 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 16

18 Η ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CH 4 + Cl 2  CH 3 Cl + HCl ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΔΗ = ΔΗ 1 +ΔΗ 2,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ HESS 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννακης Μανωλης (ΠΕ-04) 17


Κατέβασμα ppt "Κεφ. 2 ο Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Κεφ. 2 ο : Θ Ε Ρ Μ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google