Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εγώ πάντως προσπάθησα !!!. Η ΠραγματικότηταΚαι η απεικόνιση της Η αλλιώς ο κόσμος και τα επιστημονικά μοντέλα για την εξήγηση του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εγώ πάντως προσπάθησα !!!. Η ΠραγματικότηταΚαι η απεικόνιση της Η αλλιώς ο κόσμος και τα επιστημονικά μοντέλα για την εξήγηση του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εγώ πάντως προσπάθησα !!!

2 Η ΠραγματικότηταΚαι η απεικόνιση της Η αλλιώς ο κόσμος και τα επιστημονικά μοντέλα για την εξήγηση του

3 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

4 ΟΡΙΣΜΟΙ:ΣΥΣΤΗΜΑ •Στη Φυσική ως θερμοδυναμικό σύστημα επιλέγεται συνήθως η ποσότητα ενός αερίου. •Στη Χημεία ως θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα επιλέγεται μία ουσία ή ένα μίγμα ουσιών όπου συμβαίνει κάποια μεταβολή. •Οτιδήποτε βρίσκεται στη γειτονιά του συστήματος αποτελεί το περιβάλλον του. •Το σύστημα μπορεί να ανταλλάσσει μάζα ή ενέργεια με το περιβάλλον του. mass

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Aνοικτό Κλειστό Απομονωμένο

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7 ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8 ΟΡΙΣΜΟΙ:ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ •Ως θερμότητα (q) ορίζεται η ενέργεια η οποία προσάγεται σε ένα σύστημα ή απάγεται από αυτό, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας με το περιβάλλον του. •Aν η θερμότητα εκλύεται από το σύστημα προς το περιβάλλον,τότε το πρόσημο της λαμβάνεται αρνητικό (κατά σύμβαση) Περιβάλλον Σύστημα q<0 Eνέργεια Τ1Τ1 Τ 2 <Τ 1

9 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ •Η θερμότητα που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση (σύστημα) εξαρτάται από τις συνθήκες P,V •Oταν η αντίδραση γίνεται σε ανοικτό δοχείο, η πίεση θεωρείται σταθερή (=ατμοσφαιρική), οπότε μιλάμε για q P. •Όταν γίνεται σε κλειστό δοχείο, οπότε ο όγκος είναι σταθερός, μιλάμε για q V. 2CO+O 2  2CO 2

10 ΟΡΙΣΜΟΙ:ΕΡΓΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ W= - F ΔX  W=- PΑ ΔX  W=- P ΔV P=F/Α  F=PΑ ΔV=Α ΔX Α= εμβαδό εμβόλου Ρ= πίεση αερίου ΔV= μεταβολή όγκου με Ρ σταθερή. Στην εκτόνωση έχουμε W<0 =ΔΧ

11 ΟΡΙΣΜΟΙ:ΕΡΓΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Μελετάμε την: Na(s) + HOH(l)  NaOH(aq) + ½ H 2 (g) Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις όπου ό όγκος του συστήματος τους αυξάνεται! (μεταβάλλεται)

12 Η κατάσταση του πόσιμου νερού δεν έχει καμία σχέση με αυτές από όπου προήλθε. Κάθε ιδιότητα ενός συστήματος,η οποία δεν εξαρτάται από την προιστορία της, είναι μία συνάρτηση κατάστασης ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δεν πίνεται! Oύτε αυτό! Ε,αυτό πια πίνεται!

13 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μία ιδιότητα ενός συστήματος, η οποία έχει μία και μοναδική τιμή κατά την μετάβαση του συστήματος από την κατάσταση Ι στην κατάσταση ΙΙ, χωρίς να επηρεάζεται από το πως πήγε το σύστημα από την Ι στην ΙΙ, λέγεται συνάρτηση κατάστασης. κατάσταση Ι κατάσταση ΙΙ Το έργο του βάρους είναι ανεξάρτητο της διαδρομής! Η υψομετρική διαφορά επίσης! Δύο από τις πιο σημαντικές συναρτήσεις κατάστασης είναι η ΕΝΘΑΛΠΙΑ και η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Το έργο και η θερμότητα δεν είναι τέτοιες συναρτήσεις γενικώς!!

14 ΟΡΙΣΜΟΙ:EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Eσωτερική ενέργεια (U) ενός συστήματος, είναι το σύνολο των δυναμικών και κινητικών ενεργειών όλων των δομικών λίθων του συστήματος. Η U εξαρτάται από: Α. Τον αριθμό και το είδος των σωματιδίων και Β. Τη θερμοκρασία του συστήματος. Η ακριβής τιμή της U δεν υπολογίζεται. Μπορούμε να βρούμε μόνο τη ΔU. Η συνολική ενέργεια ενός συστήματος δίνεται από την: Ε ολ= Ε κιν+ Ε δυν+ U

15 ΟΡΙΣΜΟΙ:EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 q w q w U Ας φανταστούμε ένα σύστημα ως τράπεζα, η οποία: αποδέχεται καταθέσεις ή αναλήψεις σε δύο νομίσματα ( q-w ) αλλά αποταμιεύει μόνο σε ένα, τη U EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

17 ΟΡΙΣΜΟΙ: ΕΝΘΑΛΠΙΑ •Είναι μία συνάρτηση κατάστασης, όπως και η εσωτερική ενέργεια. •Δίνεται από τη σχέση H=U+PV και όπως και στην U μπορούμε να υπολογίσουμε μόνο τη μεταβολή της. •Ονομάζουμε ενθαλπία αντίδρασης ΔΗ την ποσότητα ΔΗ = Ηπροϊόντων-Ηαντιδρώντων •Αποδεικνύεται ότι σε μια χημική αντίδραση, ισχύει ότι ΔΗ= q P (αντιστρεπτή μεταβολή) •Αυτό σημαίνει ότι η ΔΗ υπό σταθερά πίεση υπολογίζει το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση.

18 Ηθικό δίδαγμα: Η U και η Η είναι καταστατικές συναρτήσειειειειεις!

19 ENΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Εξαρτάται από: •Φύση αντιδρώντων: Η θερμότητα καύσης του διαμαντιού είναι διαφορετική από αυτή του γραφίτη •Φυσική κατάσταση: Η θερμότητα σχηματισμού του νερού είναι διάφορετική από αυτή των υδρατμών •Πίεση-Θερμοκρασία •Ποσότητες σωμάτων (εκτατική ιδιότητα)

20 H2(g) + 1/2 O2(g) --> H2O(g) ∆H˚ = -242 kJ 2 H 2 (g) + O 2 (g) --> 2 HO(g) ∆H˚ = -484 kJ 2 H 2 (g) + O 2 (g) --> 2 H 2 O(g) ∆H˚ = -484 kJ H 2 (g) + 1/2 O(g) --> H 2 O(l) ∆H˚ = -286 kJ H 2 (g) + 1/2 O 2 (g) --> H 2 O(l) ∆H˚ = -286 kJ H2(g) + 1/2 O(g) --> H2O(s) ∆H˚ = H2(g) + 1/2 O2(g) --> H2O(s) ∆H˚ = ENΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ C(διαμ) +O 2 (g)  CO 2 (g) ΔΗ= -395,4 KJ C(γραφ)+O2 (g)  CO2 (g) ΔΗ= -393,5 KJ -292KJ

21

22 ∆Ho ΠΡΟΤΥΠΗ ENΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ∆Ho •Είναι η ενθαλπία αντίδρασης που αναφέρεται σε αντιδρώντα και προϊόντα που βρίσκονται σε πρότυπη κατάσταση. •Οι πιο σταθερές μορφές τους είναι υπό P=1atm,T=298 o K και για διαλύματα με C=1Μ.

23 ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΔΗ= q P

24 ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗ = q P Η Ρ< Η Α

25 ΕΝΔΟΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ NH 4 SCN + Ba(OH) 2 και οι υδρατμοί παγώνουν! ΔΗ= q P

26 ΕΝΔΟΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗ = q P Διάλυση νιτρικού αμμώνιου σε νερό


Κατέβασμα ppt "Εγώ πάντως προσπάθησα !!!. Η ΠραγματικότηταΚαι η απεικόνιση της Η αλλιώς ο κόσμος και τα επιστημονικά μοντέλα για την εξήγηση του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google