Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων  Διοίκηση στόχων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων  Διοίκηση στόχων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων  Διοίκηση στόχων

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Ορισμός … Προγραμματισμός είναι η διατύπωση του ΤΙ αποφασίσθηκε να γίνει και ΠΩΣ. Η ανάγκη προγραμματισμού δημιουργείται όταν εμφανισθούν προβλήματα ή ευκαιρίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Τότε χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι κατάλληλοι διοικητικοί μηχανισμοί για να αντιμετωπισθεί η καινούργια (προβληματική) κατάσταση.

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Προγραμματισμός – πρακτική άποψη Στην πράξη ο προγραμματισμός είναι η οργανωμένη διατύπωση μιας σειράς αποφάσεων οι οποίες: –Ενσωματώνουν τη συλλογική κρίση πολλών ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων αυξάνει και η σύνθεση της ομάδας εμπλουτίζεται όσο περισσότερο περίπλοκη ή/και πρωτοποριακή είναι η δραστηριότητα. –Περιορίζονται από καθιερωμένες επιχειρησιακές τακτικές όπως : α. Η εξωτερική πολιτική της εταιρείας β. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, και γ. Τα πρότυπα λειτουργίας. –Συνδέονται (ή καλύτερα, πρέπει να συνδέονται) μεταξύ τους. Κάθε δραστηριότητα (ή επιχειρησιακή τακτική) επηρεάζεται ή εξαρτάται από τις προηγούμενες της.

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Παράγοντες προγραμματισμού … Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά αποφάσεων, ενσυνείδητα προσχεδιασμένη να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές. Μια απόφαση, εξάλλου, αποτελεί επίσημη (τυπική) εκλογή μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης. Οι δύο κύριοι παράγοντες για ένα επιτυχημένο προγραμματισμό είναι η αξιοπιστία και η εφαρμοστικότητα. Δύο παράγοντες καθορίζουν την αξιοπιστία μιας απόφασης: –(α) η συνέπεια των συλλογισμών (δηλ. η λογική) που στηρίζουν την απόφαση, και –(β) η εγκυρότητα των προτάσεων επάνω στις οποίες στηρίζονται οι συλλογισμοί.

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Διαδικασίες του προγραμματισμού … 1.Ορισμός του προβλήματος 2.Προσδιορισμός του μοντέλου απόφασης 3.Συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων 4.Απόρριψη εμφανώς μειονεκτούντων λύσεων 5.Επιλογή της καλύτερης λύσης 6.Έλεγχος ορθότητας επιλογής 7.Εφαρμογή της καλύτερης λύσης

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Ορισμός του προβλήματος … ΤΙ ΕΙΝΑΙ έναντι του ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ή του ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. Για να γίνει η σύγκριση πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Αν δεν υπάρχουν πρέπει να ορισθούν. Πρόκειται για τη διαδικασία αναζήτησης και προσδιορισμού των συμπτωμάτων του προβλήματος. Αναζήτηση βασικών αιτιών του προβλήματος, δηλ. της παραπάνω διαφοράς, π.χ., γιατί εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα. Ένταξη του προβλήματος μέσα στο σύνολο της προσπάθειας. Ποιες άλλες λειτουργίες επηρεάζονται και πόσο. Διερεύνηση των αλληλεξαρτήσεων.

7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Συμπτώματα και αιτίες … Σχέση της μορφής y = f (x 1, x 2, x 3, …) όπου το y αναπαριστά το σύμπτωμα και οι μεταβλητές x 1, x 2, x 3, … τις αιτίες που το προκαλούν. Η σχέση y = f (x 1, x 2, x 3, …) εκφράζει ποιοτικά το θέμα και όχι πάντοτε ποσοτικά. Αναζητούμε την αιτία ρωτώντας συνεχώς ΓΙΑΤΙ και αναζητώντας σχέσεις μέσα από ένα πλέγμα αλληλεξαρτήσεων. Παράδειγμα: Ο Κ άργησε σήμερα να έρθει στο γραφείο. (Αυτό ΔΕΝ είναι το πρόβλημα). Είναι το σύμπτωμα (δηλ., το «κακώς κείμενο»).

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Η αναζήτηση των αιτιών που προκαλούν την εμφάνιση του συμπτώματος είναι πολύπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν άμεσες και έμμεσες αιτίες. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, υπάρχει σχέση στο χρόνο κλπ.

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Παράδειγμα: αναζήτηση αιτιών που συνδυάζονται με χαμηλή παραγωγικότητα του προσωπικού Παραγωγικότητα = Παραγωγή ανά μονάδα χρόνου Αριθμός εργαζομένων = Μέγιστη δυνατή παραγωγή Πραγματικός δυνατός χρόνος χρήσης εξοπλισμού Μέγιστος δυνατός χρόνος χρήσης εξοπλισμού Ελάχιστος δυνατός αριθμός εργαζομένων Πραγματική απώλεια χρόνου από το απασχολούμενο προσωπικό Ελάχιστη δυνατή απώλεια χρόνου από το ελάχιστο δυνατό απασχολούμενο προσωπικό Χ Χ

10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Μέγιστη δυνατή παραγωγή Ελάχιστος δυνατός αριθμός εργαζομένων ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Πραγματικός δυνατός χρόνος χρήσης εξοπλισμού Μέγιστος δυνατός χρόνος χρήσης εξοπλισμού ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πραγματική απώλεια χρόνου από το απασχολούμενο προσωπικό Ελάχιστη δυνατή απώλεια χρόνου από το ελάχιστο δυνατό απασχολούμενο προσωπικό ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π* Ν1Ν1 Ν2Ν2

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Παραγωγικότητα =Π* x Ν 1 x Ν 2

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών σε κατασκευαστικά σχέδια και προδιαγραφές Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών σε διοικητικές διαδικασίες Απώλεια χρόνου λόγω επαγγελματικής ανεπάρκειας προσωπικού Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών στον προγραμματισμό της εργασίας Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών στις μεθόδους εργασίας Χρόνος Παραγωγικής Εργασίας Απώλεια χρόνου λόγω φυγοπονίας προσωπικού

13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Απώλεια χρόνου λόγω κανονικής φθοράς εξοπλισμού Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών στον προγραμματισ- μό συντήρησης του εξοπλισμού Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών στον προγραμ- ματισμό προμήθειας ανταλλακτικών Απώλεια χρόνου λόγω φθοράς εξοπλισμού από κακούς χειρισμούς Απώλεια χρόνου λόγω ατελειών στον προγραμματισμό φόρτισης του εξοπλισμού Απώλεια χρόνου λόγω κακής συντήρησης εξοπλισμού Χρόνος Φόρτισης του Εξοπλισμού

14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Τι θέλουμε με τον ορισμό του προβλήματος ; Ξεκάθαρα να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι το δημιουργεί, ποιες είναι οι επιπτώσεις στον χρόνο και ποιες είναι οι αλληλεξαρτήσεις του με άλλα προβλήματα. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην λύση του διαμορφώνοντας πρώτα το κατάλληλο μοντέλο απόφασης.

15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 2.Προσδιορισμός του μοντέλου απόφασης

16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Μοντέλο απόφασης (1) Αναζήτηση εναλλακτικών και εφικτών λύσεων λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες αλλά και τα δεδομένα όσον αφορά: 1.Περιορισμούς σε πόρους: Κεφάλαια, Εξοπλισμός, τεχνογνωσία Προσωπικό Εγκαταστάσεις, Χώροι 2.Περιορισμούς στην εξεύρεση λύσεων

17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Μοντέλο απόφασης (2) 3.Περιορισμούς που θέτει το εξωτερικό περιβάλλον Αγορές Προστασία φυσικού και αστικού περιβάλλοντος Τιμές Νομοθεσία 4.Πολιτική της Εταιρείας Ωράριο, Μισθοί, Κοινωνικές Παροχές Τι δυνατότητες υπάρχουν ;

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 3.Συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων

19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων Πρόβλεψη των αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η κάθε λύση: Θετικά ή Αρνητικά Άμεσα ή Έμμεσα Βραχυπρόθεσμα ή Μακροπρόθεσμα Βέβαια ή Αβέβαια Ποσοτικά ή Ποιοτικά Αναγνώριση και διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από κάθε λύση.

20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Κ1Κ1 Κ2Κ2 Κ3Κ3 Κ4Κ4 ΚiΚi Λ1Λ1 Λ2Λ2 Λ3Λ3 Λ4Λ4 Κριτήρια: Λύσεις: Κάθε λύση αξιολογείται για κάθε κριτήριο ξεχωριστά

21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Κ1Κ1 Κ2Κ2 Κ3Κ3 Κ4Κ4 ΚiΚi Λ1Λ1 Λ2Λ2 Λ3Λ3 Λ4Λ4 Κριτήρια: Λύσεις: 57321 85655 59551 23585 Ενδεικτική μήτρα απόφασης:

22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 4.Απόρριψη εμφανώς μειονεκτούντων λύσεων

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Κ1Κ1 Κ2Κ2 Κ3Κ3 Κ4Κ4 ΚiΚi Λ1Λ1 Λ2Λ2 Λ3Λ3 Λ4Λ4 Κριτήρια: Λύσεις: 57321 45221 59551 23585 Η Λ 2 σαφώς μειονεκτεί έναντι της Λ 1.

24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006

25 5.Επιλογή της καλύτερης λύσης

26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Επιλογή της καλύτερης λύσης Προσδιορισμός της αξίας των αποτελεσμάτων της κάθε λύσης με μέτρο τον βαθμό προσέγγισης των κριτηρίων, δηλαδή των στόχων. Διερεύνηση αβεβαιότητας (uncertainly) και κινδύνου (risk) στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων με τη βοήθεια ποσοτικών (αν είναι δυνατόν) μεθόδων.

27 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 6.Έλεγχος ορθότητας επιλογής

28 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Έλεγχος ορθότητας επιλογής Κριτική επανεξέταση των αρχικών παραδοχών και της λογικής των συλλογισμών. Ανάλυση κινδύνου. Επισημαίνονται οι παράγοντες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και επανεξετάζονται οι προβλέψεις που βασίζονται σε οριακές πιθανότητές.

29 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 7.Εφαρμογή της καλύτερης λύσης

30 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Εφαρμογή της καλύτερης λύσης Προγραμματισμός Σχεδίου Υλοποίησης της Λύσης: Προγραμματίζονται οι λεπτομέρειες (λειτουργικός προγραμματισμός) που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της λύσης από την επιχείρηση. Καθορίζονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση της λύσης. Στρατηγικός Προγραμματισμός: ΤΙ, ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Χρονικός Προγραμματισμός: ΠΟΤΕ, ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΜΕ ΤΙ ΣΕΙΡΑ. Οργανωτικός Προγραμματισμός: ΠΟΥ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΣΟ ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΜΕ ΤΙ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ. Λειτουργικός Προγραμματισμός: ΠΩΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Συγκυριακός προγραμματισμος: ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ.

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Ε Ε 13 Ε2Ε2 Ε 2α Ε 2ε Ε 2δ Ε 2γ Ε 2β Ε 2στ Ε1Ε1 Ε 1α Ε 1β Ε 1β2 Ε 1β1 ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1)

32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Ε1Ε1 Ε 11 Ε10Ε10 Ε8Ε8 Ε9Ε9 Ε6Ε6 Ε5Ε5 Ε 13 Ε 12 Ε2Ε2 Ε4Ε4 Ε3Ε3 Ε7Ε7 ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2)

33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 Ε1Ε1 Ε4Ε4 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Ε2Ε2 Ε 13 Ε5Ε5 Ε7Ε7 Ε 12 Ε6Ε6 Ε3Ε3 Ε9Ε9 Ε8Ε8 Ε 10 Ε 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων  Διοίκηση στόχων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google