Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Δασική Διαχειριστική Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 3 ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Δασική Διαχειριστική Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 3 ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Δασική Διαχειριστική Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 3 ο

2 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - Παρατήρηση της πραγματικότητας - Αναγνώριση και λεπτομερής περιγραφή των αντικειμενικών σκοπών και στόχων (δηλαδή ορισμός του προβλήματος) - Σαφής προσδιορισμός των εναλλακτικών διαχειριστικών λύσεων ή σχεδίων ή τρόπων δράσης - Προσδιορισμός των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση των εναλλακτικών διαχειριστικών σχεδίων δράσης - Συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών - Αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων δράσης - Επιλογή ενός απ’τα εναλλακτικά σχέδια δράσης - Λεπτομερής επεξεργασία του εναλλακτικού σχεδίου δράσης που επιλέχθηκε και - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξέταση του αν η εναλλακτική λύση που επιλέχθηκε είναι ικανοποιητική.

3 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Χαρακτηριτικά: 1) Υπάρχει ένα επιθυμητό σημείο στο οποίο κάθε δασικός φορέας επιθυμεί να φτάσει.

4 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 2) Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι μπορεί να μην είναι εντελώς σαφείς και ξεκάθαροι ή μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τους χρήστες του οικοσυστήματος.

5 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 3) Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού καθώς και εμπεριστατωμένης ανάλυσης όλων των σχετικών παραγόντων.

6 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 4) Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι επηρεάζονται και διαφοροποιούνται, σε σημαντικό βαθμό, ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του δασικού οικοσυστήματος.

7 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 5) Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της διαχείρισης ενός δασικού οικοσυστήματος σήμερα δεν είναι απλοί αλλά πολλαπλοί.

8 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Προσδιορισμός εναλλακτικών διαχειριστικών λύσεων ή σχεδίων δράσης. Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογή 1. Κινείται μέσα στις οικολογικές (φυσικές και βιολογικές) δυνατότητεs της περιοχής. 1.αειφορική διαχείριση : συγκομιδή < παραγωγής 2.ανθρωπογενής επίδραση για τη βελτίωση ή αλλαγή κάποιων μεταβλητών του οικοσυστήματος 3.γνώση των διαθέσιμων αποθεμάτων του φυσικού πόρου

9 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 2. Είναι οικονομικά αποδοτικό για την κοινωνία ή το κοινωνικό σύνολο. α) έλεγχος εάν συμφέρει η εκμετάλευση ενός πόρου έναντι άλλου (π.χ ξυλοπαραγωγή-αναψυχή) β) ωφελείται ο πληθυσμός απο τις αναμενόμενες αποδόσεις;

10 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 3. Συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Με άλλα λόγια στην εισοδηματική ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.

11 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 4. Είναι επιχειρησιακά και διοικητικά εφαρμόσιμο

12 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης 5. Είναι σύμφωνο με τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές αξίες των κατοίκων της περιοχής αλλά και ολόκληρης της επικράτειας ; Το προτεινόμενο διαχειριστικό σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη την ευαισθησία των πολιτών έναντι των προβλεπόμενων επεμβάσεων

13 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Μέθοδοι συνδυασμού και χρησιμοποίησης των κριτηρίων Πίνακες μητρών

14 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Κριτήρια (ομάδες) Eναλλακτικά διαχειριστικά σχέδια δράσης Α Β Γ Φυσικά-Βιολογικά Επιφάνεια (ha) 100 60 150 Αριθμός θηραμάτων 300 280 400 Οικονομικά οφέλη 5 7,5 3,5 (σε εκατομ. €) Διανομής εισοδήματος 0 0 0 Διοίκησης (άτομα) 15 15 15 Κοινωνικά-πολιτισμικά +7 +7 +6 (άριστα το +10

15 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Απλή ταξινόμηση κριτηρίων (σειρά σημαντικότητας)

16 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Σταθμική ταξινόμηση κριτηρίων

17 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ανάλυση οφέλους-κόστους

18 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Μαθηματική αριστοποίηση

19 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Η επιλογή μεταξύ των παραπάνω μεθόδων χρησιμοποίησης των κριτηρίων στη λήψη των αποφάσεων εξαρτάται από: - τη δομή του προβλήματος - την ίση ή όχι σπουδαιότητα των κριτηρίων - την επιστημονική γνώση και εμπειρία του διαχειριστή και - την ύπαρξη ή όχι ικανού αριθμού δεδομένων και πληροφοριών.

20 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Υποδείγματα Ένα υπόδειγμα ή μοντέλο είναι μια κάποιας μορφής αναπαράσταση πραγματικών αντικειμένων, καταστάσεων ή διαδικασιών. Γενικότερα είναι μια απλοποίηση της πραγματικότητας

21 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ Βέλτιστη εναλλακτική λύση είναι αυτή η οποία παρέχει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή μερικών, αριθμητικά μετρούμενων, κριτηρίων απόδοσης.Βέλτιστη εναλλακτική λύση είναι αυτή η οποία παρέχει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή μερικών, αριθμητικά μετρούμενων, κριτηρίων απόδοσης.

22 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Γραμμικός προγραμματισμός Ο Γ.Π. είναι μια τεχνική που ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής των περιορισμένων πόρων ενός συστήματος σε ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από μαθηματικής σκοπιάς, ο γ.π. περιγράφει ένα μοντέλο που αφορά τη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση μιας γραμμικής συνάρτησης κάτω από κάποιους γραμμικούς περιορισμούς. MεγZ = 5χ 1 + 2χ 2 + 4χ 3 Περιορισμοί: 4χ 1 + 5χ 2 + 7χ 3  10 χ 1 + 9χ 2 + 8χ 3  60

23 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Το Γενικό Πρότυπο του Γραμμικού Προγραμματισμού ένα σύνολο δραστηριοτήτων (n το πλήθος). Σε κάθε μία απο τις δραστηριότητες αυτές αντιστοιχούμε μια μεταβλητή xj ( j = 1,2,3,…, n ) η τιμή της οποίας προσδιορίζεται απο την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος ένα σύνολο πόρων ή μέσων ( m το πλήθος ) σε περιορισμένες ποσότητες για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων ένα σύνολο τεχνολογικών περιορισμών οι οποίοι εκφράζουν τους νόμους λειτουργίας των δραστηριοτήτων ένα σύνολο θεσμολογικών περιορισμών οι οποίοι εκφράζουν διοικητικής και οργανωτικής φύσεως αποφάσεις ένα μέτρο z της αποδοτικότητας του συστήματος

24 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Συμβολίζουμε με a ij την ποσότητα του πόρου i που καταναλώνεται για την παραγωγή μιας μονάδας της δραστηριότητας j ( i = 1, 2, 3, …, m ) και j = 1, 2, …, n ) και με c j την αύξηση που θα προκύψει στο μέτρο αποδοτικότητας z του συστήματος απο την αύξηση κατα μία μονάδα της τιμής της μεταβλητής x j ( j = 1, 2, 3, …, n ). Τότε: είναι η συνολική ποσότητα πόρου i που θα χρησιμοποιηθεί είναι το μέτρο αποδοτικότητας του συστήματος

25 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

26

27

28

29

30

31 Τυπική μορφή του προβλήματος Γ.Π

32 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

33 Ισοδύναμα σε μορφή πινάκων

34 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

35 ΠΕΡΙΘΩΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

36 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

37

38

39

40

41

42 Διαγραμματική λύση

43 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΒΓ: 2χ 1 + χ 2 ≤… ΓΔ: χ 1 +2χ 2 ≤..

44 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

45 ΔΥΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κανονική μορφή του προβλήματος Γ.Π

46 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης

47 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΥΪΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1. Η αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποιείται όταν το αρχικό πρόβλημα μεγιστοποιείται και αντίθετα. 2. Έχει τόσες (δυϊκές) μεταβλητές, όσοι ήταν οι περιορισμοί στο αρχικό πρόβλημα. 3. Όλες οι δυϊκές μεταβλητές είναι συνήθως αρνητικές. 4. Οι συντελεστές των μεταβλητών σε κάθε στήλη του συνόλου των περιορισμών του αρχικού προβλήματος, γίνονται συντελεστές στις αντίστοιχες σειρές του δυϊκού προβλήματος. Δηλαδή η πρώτη στήλη γίνεται πρώτη σειρά, η δεύτερη στήλη γίνεται δεύτερη σειρά κ.λπ. 5. Οι συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης του αρχικού προβλήματος,γίνονται συντελεστές στη δεξιά πλευρά των περιορισμών του δυϊκού προβλήματος και αντίστροφα Και 6.Η κατεύθυνση των ανισοτήτων αντστρέφεται.

48 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜεγΖ = α 1 χ 1 + α 2 χ 2 +...... + α n χ n και οι περιορισμοί β 1,1 χ 1 + β 1,2 χ 2 +...... + β 1,n χ n  c 1 β 2,1 χ 1 + β 2,2 χ 2 +...... + β 2,n χ n  c 2.................................................................................. β m,1 χ 1 + β m,2 χ 2 +...... + β m,n χ n  c m

49 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης To αντίστοιχο δυϊκό πρόβλημα σχετίζεται με την εύρεση των μη αρνητικών δυϊκών μεταβλητών y1, y2..... ym, οι οποίες ονομάζονται σκιώδεις τιμές. ΕλαχΖ΄ = c 1 y 1 + c 2 y 2 +...... + c m ym με τους εξής περιορισμούς: β 1,1 y 1 + β 2,1 y 2 +...... + β m,1 y m  α 1 β 1,2 y 1 + β 2,2 y 2 +...... + β m,2 y m  α 2...................................................................................... β 1,n y 1 + β 2,n y 2 +...... + β m,n y m  α n


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Δασική Διαχειριστική Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 3 ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google