Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταμορφωμένα πετρώματα Μάρμαρο Σερπεντινίτης. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο  Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταμορφωμένα πετρώματα Μάρμαρο Σερπεντινίτης. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο  Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταμορφωμένα πετρώματα Μάρμαρο Σερπεντινίτης

2 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο  Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα ή αδρόκοκκα πετρώματα  Το χρώμα ποικίλλει  Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα ή αδρόκοκκα πετρώματα  Το χρώμα ποικίλλει

3 Ιστολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο Γρανοβλαστικός ιστός λοβοειδής ή πολυγωνικός

4 Κύρια ορυκτολογικά συστατικά: ασβεστίτης ή και δολομίτης. Μπορεί να συμμετέχει χαλαζίας, τάλκης, μαρμαρυγίες, τρεμολίτης. N- N+ N- Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο

5 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη και χαλαζία.

6 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη και απολιθώματα.

7 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη, τάλκη και χαλαζία.

8 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη και τρεμολίτη.

9 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη και ζοϊσίτη.

10 Αν το αρχικό ασβεστολιθικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις αργιλικές (μάργα) τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του, εκτός από ασβεστίτη, ζοϊσίτης, επίδοτο, γρανάτης, πλαγιόκλαστο, ακτινόλιθος. Αν το αρχικό ανθρακικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές, (ανθρακικό χαλαζιομιγές πέτρωμα) τότε στη σύστασή του μπορεί να συμμετέχει χαλαζίας, τρεμολίτης, διοψίδιος, φορστερίτης, βολλαστονίτης. Αν το αρχικό ασβεστολιθικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις αργιλικές (μάργα) τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του, εκτός από ασβεστίτη, ζοϊσίτης, επίδοτο, γρανάτης, πλαγιόκλαστο, ακτινόλιθος. Αν το αρχικό ανθρακικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές, (ανθρακικό χαλαζιομιγές πέτρωμα) τότε στη σύστασή του μπορεί να συμμετέχει χαλαζίας, τρεμολίτης, διοψίδιος, φορστερίτης, βολλαστονίτης. Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Ασβεστοπυριτικά πετρώματα

11 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά N-N-N+ Μάρμαρο με ασβεστίτη, χαλαζία, τάλκη, επίδοτο, ακτινόλιθο και τιτανίτη. Ασβεστοπυριτικά πετρώματα

12 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά N-N-N+ Ορυκτά συστατικά: γρανάτης, ακτινόλιθος, διοψίδιος, ασβεστίτης, χαλαζίας, πλαγιόκλαστο. Ασβεστοπυριτικά πετρώματα

13 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά N-N-N+ Ορυκτά συστατικά: ασβεστίτης, ακτινόλιθος, επίδοτο, χαλαζίας, γρανάτης, στιλπνομέλας. Ασβεστοπυριτικά πετρώματα

14 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά N-N-N+ Ορυκτά συστατικά: ασβεστίτης, ακτινόλιθος, γρανάτης, ζοϊσίτης. Ασβεστοπυριτικά πετρώματα

15 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης  Χωρίς φολίδωση και σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, συμπαγή πετρώματα  Χρώμα από ανοικτό γκρίζο μέχρι πρασινόμαυρο  Χωρίς φολίδωση και σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, συμπαγή πετρώματα  Χρώμα από ανοικτό γκρίζο μέχρι πρασινόμαυρο

16 Ιστολογικά χαρακτηριστικά Διαβλαστικός ιστός Σερπεντινίτης N-N-N+

17 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Κύριο ορυκτολογικό συστατικό ο σερπεντίνης, είτε με τη φυλλώδη μορφή του αντιγορίτης, είτε με την ινώδη μορφή του χρυσοτίλης. Σερπεντινίτης N-N-N+

18 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης με τρεμολίτη, ολιβίνη, σερπεντίνη, τάλκη και χλωρίτη. Σερπεντινίτης N-N-N+

19 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη, τάλκη και τρεμολίτη. Σερπεντινίτης N-N-N+

20 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και χλωρίτη. Σερπεντινίτης N-N-N+

21 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και μαγνησίτη. Σερπεντινίτης N-N-N+

22 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και μαγνησίτη. Σερπεντινίτης N-N-N+

23 Προέλευση – Βαθμός μεταμόρφωσης  Τα μάρμαρα είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης από αρχικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθους και δολομίτες). Χαρακτηρίζεται από ανακρυστάλλωση του ασβεστίτη (ή/και δολομίτη). Αν το αρχικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές ή αργιλικές, τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του χαλαζίας, τρεμολίτης-ακτινόλιθος, τάλκης, γρανάτης, μαρμαρυγίες, επίδοτο, ζοϊσίτης, διοψίδιος.  Οι σερπεντινίτες είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης αρχικών υπερβασικών πετρωμάτων. Η σερπεντινίωση συνίσταται στην ενυδάτωση των αρχικών ορυκτολογικών συστατικών. Άλλα συστατικά τους μπορεί να είναι ακτινόλιθος, μαγνησίτης, τάλκης χλωρίτης, διοψίδιος, φορστερίτης.  Τα μάρμαρα είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης από αρχικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθους και δολομίτες). Χαρακτηρίζεται από ανακρυστάλλωση του ασβεστίτη (ή/και δολομίτη). Αν το αρχικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές ή αργιλικές, τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του χαλαζίας, τρεμολίτης-ακτινόλιθος, τάλκης, γρανάτης, μαρμαρυγίες, επίδοτο, ζοϊσίτης, διοψίδιος.  Οι σερπεντινίτες είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης αρχικών υπερβασικών πετρωμάτων. Η σερπεντινίωση συνίσταται στην ενυδάτωση των αρχικών ορυκτολογικών συστατικών. Άλλα συστατικά τους μπορεί να είναι ακτινόλιθος, μαγνησίτης, τάλκης χλωρίτης, διοψίδιος, φορστερίτης.


Κατέβασμα ppt "Μεταμορφωμένα πετρώματα Μάρμαρο Σερπεντινίτης. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Μάρμαρο  Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα  Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google