Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταμορφωμένα πετρώματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταμορφωμένα πετρώματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταμορφωμένα πετρώματα
Μάρμαρο Σερπεντινίτης

2 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Σπάνια εμφανίζει φολίδωση ή ατελή σχιστότητα Λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα ή αδρόκοκκα πετρώματα Το χρώμα ποικίλλει

3 Ιστολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Γρανοβλαστικός ιστός λοβοειδής ή πολυγωνικός

4 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο N- N- Κύρια ορυκτολογικά συστατικά: ασβεστίτης ή και δολομίτης. Μπορεί να συμμετέχει χαλαζίας, τάλκης, μαρμαρυγίες, τρεμολίτης. N+

5 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Μάρμαρο με ασβεστίτη και χαλαζία. N- N+

6 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Μάρμαρο με ασβεστίτη και απολιθώματα. N- N+

7 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Μάρμαρο με ασβεστίτη, τάλκη και χαλαζία. N- N+

8 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Μάρμαρο με ασβεστίτη και τρεμολίτη. N- N+

9 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Μάρμαρο Μάρμαρο με ασβεστίτη και ζοϊσίτη. N- N+

10 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Ασβεστοπυριτικά πετρώματα Αν το αρχικό ασβεστολιθικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις αργιλικές (μάργα) τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του, εκτός από ασβεστίτη, ζοϊσίτης, επίδοτο, γρανάτης, πλαγιόκλαστο, ακτινόλιθος. Αν το αρχικό ανθρακικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές, (ανθρακικό χαλαζιομιγές πέτρωμα) τότε στη σύστασή του μπορεί να συμμετέχει χαλαζίας, τρεμολίτης, διοψίδιος, φορστερίτης, βολλαστονίτης.

11 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Ασβεστοπυριτικά πετρώματα Μάρμαρο με ασβεστίτη, χαλαζία, τάλκη, επίδοτο, ακτινόλιθο και τιτανίτη. N- N+

12 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Ασβεστοπυριτικά πετρώματα Ορυκτά συστατικά: γρανάτης, ακτινόλιθος, διοψίδιος, ασβεστίτης, χαλαζίας, πλαγιόκλαστο. N- N+

13 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Ασβεστοπυριτικά πετρώματα Ορυκτά συστατικά: ασβεστίτης, ακτινόλιθος, επίδοτο, χαλαζίας, γρανάτης, στιλπνομέλας. N- N+

14 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Ασβεστοπυριτικά πετρώματα Ορυκτά συστατικά: ασβεστίτης, ακτινόλιθος, γρανάτης, ζοϊσίτης. N- N+

15 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Χωρίς φολίδωση και σχιστότητα Λεπτόκοκκα, συμπαγή πετρώματα Χρώμα από ανοικτό γκρίζο μέχρι πρασινόμαυρο

16 Ιστολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Διαβλαστικός ιστός N- N+

17 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Κύριο ορυκτολογικό συστατικό ο σερπεντίνης, είτε με τη φυλλώδη μορφή του αντιγορίτης, είτε με την ινώδη μορφή του χρυσοτίλης. N- N+

18 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Σερπεντινίτης με τρεμολίτη, ολιβίνη, σερπεντίνη, τάλκη και χλωρίτη. N- N+

19 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη, τάλκη και τρεμολίτη. N- N+

20 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και χλωρίτη. N- N+

21 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και μαγνησίτη. N- N+

22 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Σερπεντινίτης Σερπεντινίτης με ολιβίνη, σερπεντίνη και μαγνησίτη. N- N+

23 Προέλευση – Βαθμός μεταμόρφωσης
Τα μάρμαρα είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης από αρχικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθους και δολομίτες). Χαρακτηρίζεται από ανακρυστάλλωση του ασβεστίτη (ή/και δολομίτη). Αν το αρχικό πέτρωμα περιέχει προσμίξεις πυριτικές ή αργιλικές, τότε μπορεί να συμμετέχουν στη σύστασή του χαλαζίας, τρεμολίτης-ακτινόλιθος, τάλκης, γρανάτης, μαρμαρυγίες, επίδοτο, ζοϊσίτης, διοψίδιος. Οι σερπεντινίτες είναι προϊόντα περιοχικής μεταμόρφωσης αρχικών υπερβασικών πετρωμάτων. Η σερπεντινίωση συνίσταται στην ενυδάτωση των αρχικών ορυκτολογικών συστατικών. Άλλα συστατικά τους μπορεί να είναι ακτινόλιθος, μαγνησίτης, τάλκης χλωρίτης, διοψίδιος, φορστερίτης.


Κατέβασμα ppt "Μεταμορφωμένα πετρώματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google