Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΚΕΡΔΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΚΕΡΔΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Οκτώβριος 2014 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΣ
Παρουσίαση Ανδρέας Χρυσοστόμου Ανώτερος Φοροθέτης Α

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΚΕΡΔΟΣ
3.1 ΚΕΡΔΟΣ 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 3.3 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 3.5 ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 3.6 ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5. ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Τ.Φ.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό ο βασικός Νόμος για την φορολογία των Κεφαλαιουχικών Κερδών ψηφίστηκε το 1980 και τέθηκε σε ισχύ από την 1/8/1980 ημέρα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο Νόμος αυτός εφαρμόστηκε για 10 περίπου χρόνια χωρίς καμιά ενδιάμεση τροποποίηση. Στις 13/7/1990 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 με αριθμό 135/90 που τέθηκε σε ισχύ για διαθέσεις από 1/1/1989. Επίσης ακολούθησαν άλλες τροποποιήσεις με τους Νόμους υπ’ αρ. 72(1)/94 που δημοσιεύτηκε στις 27/10/94 και τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του, 80(1) του 1997 που δημοσιεύτηκε στις 17/10/1997, 48(1) του 1999 που δημοσιεύτηκε στις 28/5/1999, 79(1) του 1999 που δημοσιεύτηκε στις 2/7/1999, 119(1) του 2002 που δημοσιεύτηκε στις 15/7/2002 και τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2003, 66(1) 2008 που δημοσιεύτηκε στις 25/7/2008 και 135 (1) 2010 και έχει ισχύ από 1/7/2011,119(1) του 2013 που δημοσιεύτηκε στις 11/1/2013 και 120(1) του 2013 και έχει ισχύ από 11/10/2013.

3 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ  Στις περιπτώσεις που οι διαθέσεις ιδιοκτησίας υπόκεινται σε φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, αυτός επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος που προκύπτει από την διάθεση με συντελεστή 20% (Άρθρο 4).

4 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΚΕΡΔΟΣ (Άρθρο 2)
Σε ποιο Νόμο να υπαχθεί Ο όρος “κέρδος” σύμφωνα με τον Νόμο σημαίνει το κέρδος κάθε προσώπου το οποίο προκύπτει μετά την 1η Αυγούστου 1980 από διάθεση ιδιοκτησίας και το οποίο δεν αποτελεί κέρδος που εμπίπτει μέσα στις διατάξεις που ισχύουν στους εκάστοτε Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, αποφασίζει για την κάθε περίπτωση διάθεσης ιδιοκτησίας κατά πόσο το κέρδος που προκύπτει από την συγκεκριμένη διάθεση θα υπαχθεί στο Νόμο του Φόρου Εισοδήματος ή στο Νόμο Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών. Αφού εξακριβωθούν τα γεγονότα γύρω από την περίπτωση, ο Διευθυντής στηρίζει την απόφασή του στις αποφάσεις των Αγγλικών και Κυπριακών Δικαστηρίων για παρόμοιας φύσης περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις τούτες, για να υπάρξει φορολογία Κέρδους στο Νόμο του Φόρου Εισοδήματος για διάθεση ακίνητης περιουσίας, πρέπει η διάθεση να εμπίπτει στον όρο “εμπορία”. Για να αποδειχτεί όμως εμπορία πρέπει να πληρούνται ένα ή περισσότερα κριτήρια “εμβλήματα εμπορίου” (badges of trade) τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί από το Royal Commission on Taxation (Βασιλική Επιτροπή Φορολογίας) και έχουν υιοθετηθεί τόσο από τα Αγγλικά Δικαστήρια όσο και από τα Κυπριακά.

5 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.1 ΚΕΡΔΟΣ (Άρθρο 2) (συνέχεια)
Κριτήρια Μερικά από τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί από την Νομολογία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να διαπιστωθεί αν μια συγκεκριμένη πράξη συνιστά εμπορία γης ή κεφαλαιουχική επένδυση, είναι μεταξύ άλλων, το αντικείμενο της περιουσίας, η χρονική περίοδος της ιδιοκτησίας, η συχνότητα παρόμοιων πράξεων, οι περιστάσεις που υπαγορεύουν την πώληση, το κίνητρο, η γνώση του ιδιοκτήτη, ο τρόπος απόκτησης, συμπληρωματική εργασία κ.ά. (Βλέπε Κτηματική Εταιρεία Α. Χ” Σάββα Λτδ v Δημοκρατίας ΑΕ2090 ημερομηνίας 18/12/1997) και Amani Enterprises (Houses) Ltd AE438 ημερομηνίας 27/3/1990). Τα κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που περιήλθε στην κατοχή του διαθέτη μέσω δωρεάς ή κληρονομιάς δεν φορολογούνται στο Νόμο του Φόρου Εισοδήματος (Γεώργιος Πίτσιακκος ν Κυπριακής Δημοκρατίας 27/7/1985) εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπως πιο κάτω: [α] Στις περιπτώσεις που η δωρεά δεν είναι γνήσια αλλά εικονική και έγινε με αποκλειστικό σκοπό την μείωση του φόρου, ο Διευθυντής μπορεί να αγνοήσει τη δωρεά και να φορολογήσει το δωρητή για το κέρδος που προέκυψε από τη διάθεση που έκαμε ο δωρεοδόχος, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται στα άρθρα 3 και 33 του Νόμου Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων και που ισχύουν και για την επιβολή του Νόμου Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών. Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις διάφορα πρόσωπα, κυρίως κτηματομεσίτες, ή πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία της γης δεν εγγράφουν την ακίνητη περιουσία που αγόρασαν απευθείας στο όνομά τους αλλά σε ονόματα συγγενικών τους προσώπων, κυρίως γονείς, πεθερικά, αδέλφια κλπ. Σκοπός τους βέβαια είναι να αποφύγουν την πληρωμή Φόρου Εισοδήματος πάνω στο κέρδος που πραγματοποιούν όταν πωλείται τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία. (Γεώργιος Χ” Ηρακλέους 1984, 3 CLR 604).

6 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.1 ΚΕΡΔΟΣ (Άρθρο 2) (συνέχεια)
Κριτήρια (συνέχεια) [β] Υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται ενδιάμεση εμπορία (intervening trade). Όταν ένα ακίνητο αποκτηθεί δια δωρεάς και σε κάποιο χρονικό σημείο γίνεται σκέψη για ανάπτυξη του και μετά την ανάπτυξη πωλούνται οικόπεδα ή διαμερίσματα τότε μέχρι την ημερομηνία που έγινε η αίτηση για ανάπτυξη φορολογείται με βάση τις πρόνοιες των Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων αφού γίνει εκτίμηση της γης από τον Διευθυντή του ΤΕΠ για την αγοραία αξία της γης κατά την ημερομηνία της αίτησης. Τα κέρδη που τυχόν θα προκύψουν από τις πωλήσεις των διαμερισμάτων θα φορολογηθούν με βάση τον Νόμο Φόρου Εισοδήματος.

7 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2) Για τους σκοπούς του Νόμου τούτου, για διαθέσεις που έγιναν μέχρι την 31/12/2002 ο όρος “ιδιοκτησία” περιλάμβανε Ακίνητη Ιδιοκτησία που βρισκόταν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό καθώς επίσης και μετοχές εταιρειών η ιδιοκτησία των οποίων αποτελείτο και από ακίνητη ιδιοκτησία (άρθρο 2). Με την τροποποίηση που έγινε με τον τροποποιητικό Νόμο 119(1) του 2002 που έχει ισχύ από 1/1/2003 “ιδιοκτησία” σημαίνει Ακίνητη Ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία, καθώς επίσης και μετοχές εταιρειών των οποίων η ιδιοκτησία συνίσταται και από Ακίνητη Ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Δημοκρατία. Στις περιπτώσεις διάθεσης μετοχών τηρείται η πιο κάτω διαδικασία: [α] Ξεχωρίζεται η Ακίνητη Ιδιοκτησία της εταιρείας και βρίσκεται η αγοραία αξία της κατά την ημερομηνία πώλησης των μετοχών. [β] Βρίσκεται η αγοραία αξία της κατά την 1/1/1980 ή κατά την ημερομηνία απόκτησης της ακίνητης περιουσίας ή κατά την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών από τον διαθέτη, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Η τιμή των μετοχών αγνοείται διότι περιλαμβάνει και αξίες άλλων στοιχείων. Ο μέτοχος εταιρείας η οποία ασχολείται με το εμπόριο ακίνητης περιουσίας υπόκειται σε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών για το κέρδος από την πώληση μετοχών της εταιρείας. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα, το μεν ένα (η εταιρεία) υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το κέρδος που πραγματοποίησε από την πώληση ακινήτου το δε άλλο (ο μέτοχος) υπόκειται σε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών για το κέρδος από την πώληση μετοχών της εταιρείας.

8 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2) (συνέχεια)  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οι Α και Β είναι μέτοχοι εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 100,000 μετοχές της £1= η κάθε μία. Η συμμετοχή τους είναι ανά 50,000= μετοχές ο καθένας. Η εταιρεία είχε και ακίνητη περιουσία που το κόστος απόκτησής της ήταν την 1/1/1981 £150,000. Την 1ην Ιανουαρίου αποφάσισαν να πωλήσουν τις μετοχές για £500,000 ως το σχετικό πωλητήριο έγγραφο. Τα ακίνητα εκτιμήθηκαν κατά την 1/1/1993 για £800,000. Για την απόκτηση του ακινήτου η εταιρεία πλήρωσε τόκους £40,000 και μεταβιβαστικά δικαιώματα £11,000.

9 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Άρθρο 2) (συνέχεια)  Υπολογισμός του κέρδους    £ Αγοραία αξία Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1/1/ ,000 Μείον: Κόστος απόκτησης του ακινήτου 150,000     Πληθωρισμός 150,000 χ , ,664 76.09  Τόκοι ,000  Μεταβιβαστικά δικαιώματα , ,664 Κεφαλαιουχικό Κέρδος ,336 Κέρδος που αναλογεί στον κάθε μέτοχο 50% = £241,168

10 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.3 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.3 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ο όρος “πρόσωπο” περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Η έννοια αυτή δίδεται από τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

11 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5) [α] Δεν καταβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών όταν το συνολικό κεφαλαιουχικό κέρδος το οποίο προκύπτει από την διάθεση ή διαθέσεις ιδιοκτησίας από φυσικά πρόσωπα δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων λιρών ή σε περίπτωση διάθεσης γεωργικής γης από φυσικό πρόσωπο του οποίου το κύριο επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών. [β] Δεν καταβάλλεται φόρος σε περίπτωση που το κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση της κύριας κατοικίας, που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για συνολική περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνια αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και βρίσκεται σε έκταση γης μέχρι ενάμισι δεκάριο, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων λιρών. Σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε έκταση γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου, επιβάλλεται φόρος πάνω στην αναλογία του κέρδους που προκύπτει από τη διάθεση της γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου. Σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας για δεύτερη φορά ή περισσότερες, η συνολική περίοδος χρήσης από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αυξάνεται σε τουλάχιστον δέκα χρόνια. Σ’ αυτή την περίπτωση θα του παραχωρηθεί το υπόλοιπο της απαλλαγής για ιδιοκατοίκηση που δεν αξιοποιήθηκε από την πρώτη πώληση της ιδιοκατοικίας. Σε περίπτωση διάθεσης της κατοικίας μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου από τη διακοπή της ιδιοκατοίκησης δεν θα παρέχεται καμιά εξαίρεση.

12 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5) (συνέχεια) [γ] Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται όλες τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται με βάση το άρθρο αυτό, αλλά δικαιούται μόνο μία οποιαδήποτε είναι η μεγαλύτερη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουμε ότι ένας γεωργός έχει τις πιο κάτω διαθέσεις ιδιοκτησίας. Ημερομηνία διάθεσης Είδος ιδιοκτησίας Κέρδος 20/3/90 Κατοικία £42,000 22/6/95 Γεωργική γη £20,000 10/3/00 Οικόπεδο

13 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (Άρθρο 5) (συνέχεια) Ο γεωργός θα φορολογηθεί ως πιο κάτω: [α] 20/3/1990 Κέρδος από κατοικία £ 42,000 Μείον απαλλαγή £ 50,000 Υπόλοιπο απαλλαγής £ 8,000 [β] 22/6/1995 Κέρδος από γεωργική γη £ 20,000 Μείον υπόλοιπο απαλλαγής Φορολογητέο κέρδος £ 12,000 [γ] 10/3/2000 Κέρδος από οικόπεδο Απαλλαγή £ Τίποτε

14 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.5 ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 9)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.5 ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 9)  Υπολογισμός του κέρδους    i. Το προϊόν διάθεσης της ιδιοκτησίας είναι το ποσό που δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από το διευθυντή του Τ.Ε.Π. αυτός δικαιούται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δήλωσης, να προβεί σε έρευνα και αν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι η δήλωση ήταν ψευδής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή φόρου πάνω στη διαφορά μεταξύ του ποσού της δήλωσης και του ποσού της αποδειχθείσας διάθεσης της ιδιοκτησίας και 9% από την ημέρα πληρωμής του φόρου με βάση την δήλωση των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, το προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την ακίνητη ιδιοκτησία. ii. Εάν δεν έχει γίνει πώληση, (σε περιπτώσεις ανταλλαγής, αντιπαροχής, δωρεάς πέραν του 3ου βαθμού συγγένειας κ.λ.π) τότε ως προϊόν διάθεσης της ιδιοκτησίας θα λογίζεται η αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία της διάθεσης όπως θα εκτιμηθεί από τον Διευθυντή του Τ.Ε.Π.

15 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.6 ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (Άρθρο 6)
Κατά τον υπολογισμό του κέρδους εκπίπτεται από το προϊόν διάθεσης: [α] Η αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1/1/1980 όπως έχει καθορισθεί ή θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρα 66, 67, 69, 70, 71 και 72 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο καθώς επίσης η μετέπειτα αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας, λόγω πληθωρισμού: Νοείται ότι σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που διατίθεται έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά από διαχωρισμό σε οικόπεδα και δεν εκδόθηκε νέος τίτλος ιδιοκτησίας, αξία της διατεθείσας ιδιοκτησίας κατά την λογίζεται το μέρος της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας ως είχε πριν το διαχωρισμό που αναλογεί στη διατεθείσα ιδιοκτησίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ήταν ελεύθερη κατοχής, αξία της ιδιοκτησίας κατά τον χρόνο κτήσης της λογίζεται η αγοραία αξία της κατά την 1/1/1980 όπως αυτή καθοριστεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτου για το οποίο παραχωρούντο αποσβέσεις στο Φόρο Εισοδήματος, στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων θα φορολογηθούν οι αποσβέσεις στα Κεφαλαιουχικά Κέρδη. Στις περιπτώσεις εταιρειών θα γίνει εξισωτική κατάσταση και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα φορολογηθεί στα Κεφαλαιουχικά Κέρδη το ποσό των αποσβέσεων που δεν έχει ανακληθεί στον Φόρο Εισοδήματος. Στις περιπτώσεις διάθεσης μετοχών όλες οι αποσβέσεις που παραχωρούντο στην Εταιρεία δεν θα φορολογηθούν στα Κεφαλαιουχικά Κέρδη.

16 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.6 ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (Άρθρο 6) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.6 ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (Άρθρο 6) (συνέχεια) Επίσης από το προϊόν διάθεσης αφαιρούνται όλες οι δαπάνες που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση κέρδους μετά την 1/1/1980 και οι οποίες δεν εκπίπτονται σύμφωνα με τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι τόκοι, προμήθειες, έξοδα μεταβίβασης, έξοδα διαφήμισης για εξεύρεση αγοραστή και κεφαλαιουχικής φύσεως έξοδα που έγιναν στο ακίνητο. Η προμήθεια για να γίνει δεκτή πρέπει να δικαιολογηθεί ότι πληρώθηκε σε εγκεκριμένο Κτηματομεσίτη με απόδειξη (από διπλότυπο) που να είναι αριθμημένη και να έχει τυπωμένα τα στοιχεία του και Α.Φ.Τ. Η εγκύκλιος του Τ.Ε.Π. με αριθμό 1993/29 ημερομηνίας 21/12/1993 είναι σχετική. Η πρακτική του Τμήματος να επιτρέπει προμήθειες σε εταιρείες των οποίων οι διευθυντές ήταν εγγεγραμμένοι Κτηματομεσίτες δεν εφαρμόζεται πλέον. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουμε ότι το 1986 ένα πρόσωπο αγοράζει μια οικοδομή. Όταν αγοράζει την οικοδομή αυτή χρειάζεται αρκετά χρήματα για επιδιορθώσεις. Το 1988 επιδιορθώνει τις αποχετεύσεις και μπογιατίζει ξανά το εξωτερικό της οικοδομής και πληρώνει £800. Το 1992 γίνεται προσθήκη 1 δωματίου που κοστίζει £2,000. Το 2000 η οικοδομή πωλείται. Από το προϊόν διάθεσης θα μπορεί ν’ αφαιρέσει τις £2,000 για την προσθήκη, το κόστος απόκτησης της οικοδομής, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα καθώς και τους τόκους εάν έχει συνάψει δάνειο για την απόκτησή της, και δεν δικαιούτο να του παραχωρηθούν με βάση το Νόμο Φόρου Εισοδήματος. Το κόστος αποχέτευσης και του μπογιαντίσματος αξίας £800 δεν θα αφαιρεθούν για τον λόγο ότι είναι συνηθισμένα έξοδα συντήρησης που θα αφαιρούνται στον προσδιορισμό του εισοδήματος / κέρδους για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

17 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) Διαθέσεις ιδιοκτησίας που φορολογούνται [α] Πώληση – Σε περίπτωση πώλησης υπάρχει χρηματικό ποσό η δε ημερομηνία διάθεσης είναι η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. [β] Συμφωνία πώλησης – Στην περίπτωση αυτή γίνεται συμφωνία πώλησης κάποιας ακίνητης ιδιοκτησίας χωρίς να γίνει ταυτόχρονα μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή ημερομηνία διάθεσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφεται η συμφωνία και όχι η ημερομηνία μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας. [γ] Αντιπαροχή – Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης οικοπέδου συμφωνεί με εργολάβο να του διαθέσει το οικόπεδό του για ανέγερση οικοδομής και σαν αντίτιμο της διάθεσης να πάρει μέρος της οικοδομής. Η ημερομηνία διάθεσης σ’ αυτή την περίπτωση είναι η ημερομηνία της σύμβασης διάθεσης του οικοπέδου και όχι η ημερομηνία κατά την οποία ο εργολάβος θα παραδώσει το μέρος της οικοδομής που συμφωνήθηκε στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Επιπρόσθετα θεωρείται ότι διατέθηκε μόνο το μέρος του οικοπέδου που μεταβιβάζεται στον εργολάβο και όχι ολόκληρο. Για παράδειγμα: Ιδιοκτήτης οικοπέδου παραχωρεί το οικόπεδό του με αντιπαροχή 30% της οικοδομής. Σ’ αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι διατέθηκε το 70% του οικοπέδου.

18 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) Διαθέσεις ιδιοκτησίας που φορολογούνται (συνέχεια) [δ] Ανταλλαγή – Στην περίπτωση αυτή ένα πρόσωπο ανταλλάσσει μια ιδιοκτησία με μια άλλη. Οι ανταλλαγές φορολογούνται μόνο όταν οι αξίες της ιδιοκτησίας είναι άνισες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως πιο κάτω: Στην περίπτωση ανταλλαγής ιδιοκτησίας παίρνουμε την μικρότερη αξία της πρώτης ιδιοκτησίας αφού γίνει σύγκριση μεταξύ των αξιών και το χρόνο που αυτή αποκτήθηκε και της αναπροσαρμοσμένης αξίας απόκτησής της. Μετά συγκρίνεται η αξία που βρέθηκε με την αξία κατά την 1/1/1980 και επιλέγουμε αυτή με την μεταγενέστερη ημερομηνία. Στη συνέχεια συγκρίνεται η αξία της πρώτης ιδιοκτησίας που επιλέγηκε όπως πιο πάνω με εκείνη της ιδιοκτησίας που πρόκειται να ανταλλαγεί, κατά το χρόνο της ανταλλαγής, οπότε: i. Στην περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας που διατίθεται κατά την 1/1/80 ή το κόστος είναι ίση ή μεγαλύτερη της αξίας της ιδιοκτησίας που ανταλλάσσεται, τότε πληρώνεται φόρος σε ολόκληρο το κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση.

19 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α και ο Β ανταλλάσσουν στις 31/1/2005 τα κτήματά τους των οποίων οι αξίες είναι ως πιο κάτω: ΚΤΗΜΑ Α Αγοραία αξία 31/1/2005 150,000 Αγοραία αξία 1/1/1980 100,000 (με πληθωρισμό) Κεφαλαιουχικό κέρδος 50,000 ΚΤΗΜΑ Β Αγοραία αξία 31/1/2005 90,000 Αγοραία αξία 1/1/1980 50,000 (με πληθωρισμό) Κεφαλαιουχικό κέρδος 40,000

20 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (συνέχεια) Στην περίπτωση αυτή η αξία του κτήματος του Α κατά την 1/1/1980 είναι μεγαλύτερη της αξίας του κτήματος του Β κατά την 31/1/ Έτσι ο Α θα πληρώσει φόρο επί ολόκληρου του κεφαλαιουχικού κέρδους. Στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα αναπροσαρμοσμένης αξίας. ii. Στην περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας 1/1/80 ή το κόστος απόκτησης που διατίθεται είναι μικρότερη της αξίας της ιδιοκτησίας που ανταλλάσσεται τότε πληρώνεται φόρος μόνο πάνω στο κέρδος που δε διατέθηκε για την απόκτηση της άλλης ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή το κόστος που θα φαίνεται ότι αποκτήθηκε η νέα ιδιοκτησία που περιέρχεται στην κατοχή του διαθέτη μειώνεται κατά το ποσό του κέρδους για το οποίο δεν πληρώθηκε φόρος.

21 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α και ο Β ανταλλάσσουν στις 31/1/2005 τα κτήματά τους των οποίων οι αξίες είναι ως πιο κάτω: ΚΤΗΜΑ Α Αγοραία αξία 31/1/2005 150,000 Αγοραία αξία 1/1/1980 30,000 (με πληθωρισμό) Κεφαλαιουχικό κέρδος 120,000 ΚΤΗΜΑ Β Αγοραία αξία 31/1/2005 100,000 Αγοραία αξία 1/1/1980 20,000 (με πληθωρισμό) Κεφαλαιουχικό κέρδος 80,000

22 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (συνέχεια) Σ’ αυτή την περίπτωση ο Α ανταλλάσσει κτήμα του οποίου η αξία την 1/1/1980 είναι μικρότερη της αξίας του κτήματος του Β κατά το χρόνο της ανταλλαγής. Έτσι ο Α διαθέτει μέρος του κεφαλαιουχικού κέρδους που προκύπτει για την απόκτηση του νέου κτήματος. Δηλαδή: Αξία κτήματος του 1/1/80 £30,000 (με πληθωρισμό) Κέρδος που διατέθηκε για απόκτηση της νέας ιδιοκτησίας 70,000 Αξία νέου κτήματος 100,000

23 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (συνέχεια) Σε αυτή την περίπτωση ο Α θα πληρώσει κεφαλαιουχικό φόρο πάνω στο μέρος του κέρδους που δεν διατέθηκε για την απόκτηση του νέου κτήματος και η αξία του νέου κτήματος θα αναπροσαρμοσθεί ως ακολούθως:  [ Αξία κτήματος 1/1/2005 150,000 Μείον αξία 1/1/80 με πληθωρισμό 30,000 120,000 Μείον κέρδος που διατέθηκε για απόκτηση νέου κτήματος 70,000 Κεφαλαιουχικό κέρδος επί του οποίου θα πληρωθεί φόρος 50,000 Αναπροσαρμοσμένη αξία Αξία κτήματος 31/1/2005 100,000 Μείον κεφαλαιουχικό κέρδος για το οποίο έχει ανασταλεί η πληρωμή £30,000

24 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) [ε] Εγκατάλειψη χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος Όταν κάποιο δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης εγκαταλείπεται προς όφελος του ιδιοκτήτη, πρέπει να εκτιμηθεί η αγοραία αξία (ακύρωση μίσθωσης, αποζημίωση).

25 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) Διαθέσεις ιδιοκτησίας που δεν φορολογούνται [α] Μεταβίβαση ιδιοκτησίας λόγω θανάτου Η μεταβίβαση ιδιοκτησίας αποθανόντος προσώπου προς τους κληρονόμους ή στους δικαιούχους της διαθήκης δεν φορολογείται στο Νόμο Κεφαλαιουχικών Κερδών. [β] Δωρεά μεταξύ συγγενών Δωρεά που γίνεται μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας δηλαδή μεταξύ συζύγων, γονέων προς παιδιά, μεταξύ αδελφών, από παππού ή γιαγιά προς εγγόνια, μεταξύ θείου και αδελφότεχνου κ.λ.π. [γ] Δωρεά προς εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης Δωρεά που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης όλοι οι μέτοχοι της οποίας είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά την δωρεάν να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη. [δ] Δωρεάν από εταιρεία σε μέτοχο Δωρεά που γίνεται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχό της, όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά.

26 3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3.7 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 10) (συνέχεια) Διαθέσεις ιδιοκτησίας που δεν φορολογούνται (συνέχεια) Δωρεά στην Δημοκρατία, και δωρεά που γίνεται για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε αρχή τοπικής διοίκησης ή σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Δημοκρατία το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. [ζ] Ανταλλαγή ή πώληση δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ Περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων [η] Μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία της αναδιοργάνωσης στον Κλάδο Εξέτασης Λογαριασμών για έγκριση. [θ] Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει μεταβίβαση Ακίνητης Ιδιοκτησίας μεταξύ των ιδίων προσώπων για σκοπούς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων, βάσει του περί Ρυθμίσεως των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων Νόμου, μετά την έκδοση διαζυγίου.

27 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 12)
Ο διαθέτης ιδιοκτησίας οφείλει για κάθε διάθεση ιδιοκτησίας να υποβάλλει στον διευθυντή του Τ.Ε.Π. μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία της διάθεσης, αλλά πριν την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, δήλωση στο καθορισμένο έντυπο Ε.Πρ.401 και να πληρώσει και τον υπολογιζόμενο φόρο.

28 5. ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Άρθρο 13)
Σε περίπτωση που ο διαθέτης της ιδιοκτησίας δεν υποβάλει δήλωση τότε ο διευθυντής έχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρόνο να επιβάλει φορολογία και να την αποστείλει στο διαθέτη.

29 6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ (Άρθρο 14)
Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τ.Ε.Π. κρίνει ότι ο φόρος όπως υπολογίστηκε από τον διαθέτη είναι πιο χαμηλός από τον κανονικό τότε ο διευθυντής μπορεί μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της αυτοφορολογίας και πληρωμής του φόρου να προχωρήσει σε αναθεώρηση της φορολογίας. Σε περιπτώσεις που η χαμηλή φορολογία οφείλεται σε δόλο ή εσκεμμένη φοροδιαφυγή η αναθεώρηση της φορολογίας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο.

30 7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ (Άρθρο 17) Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών πληρώνεται ανεξάρτητα από ένσταση ή προσφυγή, αλλά οπωσδήποτε πριν την μεταβίβαση. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση πριν την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου εκτός αν ο διευθυντής διατάξει την αναστολή της πληρωμής.

31 8. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΚΟΥ (Άρθρο 18) Τόκος καταβάλλεται πάνω στον οφειλόμενο φόρο από την πάροδο 1 μηνός από την ημερομηνία της διάθεσης μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής.

32 9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (Άρθρο 14)
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι κάποιο πρόσωπο πλήρωσε περισσότερο ποσό φόρου από το ορθό που του έχει επιβληθεί, τότε δικαιούται όπως του επιστραφεί ο υπερπληρωθείς φόρος με τόκο από την πάροδο 1 μηνός από της ημερομηνίας πληρωμής του. Επίσης σε περίπτωση που πληρώθηκε και τόκος πάνω στο ποσό που ξεπερνά το ποσό του φόρου, ο τόκος αυτός επιστρέφεται.

33 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ (Άρθρο 23)
Πας όστις εσκεμμένως, με σκοπόν να αποφύγη ή να βοηθήση έτερό τι πρόσωπον να αποφύγη την πληρωμήν φόρου. (α) υπογράψει δήλωσιν επιδιδομένην δυνάμει το παρόντος Νόμου, χωρίς ευλόγως να εκλαμβάνη ταύτην ω αληθή (β) δίδει ψευδή απάντησιν, προφορικών ή εγγράφως εις οιανδήποτε ερώτησιν ή παράκλησιν προσαγωγής πληροφοριών γενομένων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου (γ) ετοιμάζει ή τηρεί ή εξουσιοδοτεί την ετοιμασίαν ή τήρησιν εναληθών λογιστικών βιβλίων ή άλλων εγγράφων. (δ) ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει την χρήσιν δολίων επινοημάτων ή τεχνασμάτων. (ε) προβαίνει εις αναληθή δήλωσιν εν σχέσει προς απαίτησιν εκπτώσεως δαπανών. (στ) προβαίνει σε ψευδή δήλωση σε σχέση με το προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται, δι΄έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις χρηματικήν ποινής μη υπερβαίνουσαν το άθροισμα του ποσού των χιλίων λιρών και του τριπλασίου του φόρου τον οποίον ούτος ή το πρόσωπον όπερ υπεβοήθησεν οφείλει να καταβάλη ή εις φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

34 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (Άρθρο 23Α)
Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 20,21,22, και 23 του παρόντος Νόμου- (α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή καθορίζεται ρητά στον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατόν (100) ευρώ. (β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται ρητά σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων (200) ευρώ. (γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από το πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που καθορίζεται σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων (200) ευρώ.

35 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (Άρθρο 23Α) (συνέχεια)
(δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και η απαιτούμενη ειδοποίηση ή δήλωση ή στοιχεία αφορούν άλλο πρόσωπο και ο Διευθυντής απαιτήσει από τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζόμενης σε σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση εκατόν (100) ευρώ. (ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι τη καθοριζόμενη προθεσμία στον παρόντα Νόμο ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου.

36 12. ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (Άρθρο 24)
Ο Διευθυντής δύναται, καθ΄οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως ποινικής διώξεως, να συμβιβάση παν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι εις περίπτωσεις καθ΄ας ήρξατο ποινική δίωξις προσώπου τινός δι΄αδίκημά τι, βάσει του παρόντος Νόμου, λίρας ή εις φυλάκισιν δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνος του εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (2) Το Δικαστήριον δύναται επί πλέον να διατάξη το καταδικασθέν πρόσωπον όπως δώση τοιαύτην ειδοποίησιν ή στοιχεία οία δυνατόν να απητήθησαν παρ. αυτού υπό της προς τον σκοπόν τούτον αποσταλείσης αυτώ ειδοποιήσως. (3) Παν πρόσωπον όπερ αδικαιολογήτως παραλείπει να δηλώση οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν, είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδήκης, ει χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας Προσέτι δε- (α) καταβάλλει το ποσόν του συνεπεία της παραλείψεως ή πράξεως αυτού απολεσθέντος φόρου και (β) επιβαρύνεται υπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού μη υπερβαίνοντος το διπλάσιον της διαφοράς μεταξύ του ορθώς επιβαλλομένου φόρου και του φόρου όστις θα επεβάλλετο εάν η φορολογία εβασίζετε επί της υπ΄αυτού υποβληθείσης δηλώσεως.

37 13. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Τ.Φ.
Άρθρο α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 6(β) Φόρος & Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τέλη Συμβουλίων Αποχέτευσης δεν αποτελούν δαπάνες που γίνονται εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση του κέρδους και δεν εκπίπτουν από το προϊόν διάθεσης. Εγκύκλιος Τ.Φ. αρ. 2006/8 ημερομηνίας 15/6/2006 10 Μίσθωση Εγγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο από την πρώτη φορά που εγγράφεται και η όποια μετέπειτα πώληση της, αποτελεί διάθεση ιδιοκτησίας. Εγκύκλιος Τ.Φ. αρ. 2012/15 ημερομηνίας 6/7/2012

38 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 ΚΕΡΔΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google