Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3η Ημερίδα Τομέα Kοινοτικής Νοσηλευτικής& Π.Φ.Υ. ΕΣΝΕ 5 Νοέμβρη 2005 Η Ομοσπονδία Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - FOHNEU- Ο ρόλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3η Ημερίδα Τομέα Kοινοτικής Νοσηλευτικής& Π.Φ.Υ. ΕΣΝΕ 5 Νοέμβρη 2005 Η Ομοσπονδία Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - FOHNEU- Ο ρόλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3η Ημερίδα Τομέα Kοινοτικής Νοσηλευτικής& Π.Φ.Υ. ΕΣΝΕ 5 Νοέμβρη 2005 Η Ομοσπονδία Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - FOHNEU- Ο ρόλος του Νοσηλευτή Επαγγελματικής Υγείας Μιχαλιού Κατερίνα (Ν.Ε.Υ)

2 Οι επιπτώσεις… 2,2 εκατομμύρια θάνατοι που σχετίζονται με την εργασία, παγκοσμίως, κατ’ έτος 2,2 εκατομμύρια θάνατοι που σχετίζονται με την εργασία, παγκοσμίως, κατ’ έτος 14.316 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ε.Ε. το 2001 14.316 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ε.Ε. το 2001 281.364 θάνατοι από ασθένειές που σχετίζονται με την εργασία, κατ’ ηλικία 2001 281.364 θάνατοι από ασθένειές που σχετίζονται με την εργασία, κατ’ ηλικία 2001 127 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το 2004 127 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το 2004

3 Νοσηλευτής Επαγγελματικής Υγείας Συμβολή στην ομάδα- υπηρεσία ΥΑΕ για: ã Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και γενικά πρόληψη της πρόωρης φθοράς της υγείας των εργαζομένων ã Προστασία- προαγωγή- αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων.

4 Νοσηλευτές Επαγγελματικής Υγείας στην Ελλάδα í Εργάζεται (βαριά- ελαφριά βιομηχανία, υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, έρευνα, κυρίως σε ΕΣΥΥΠ) í Αριθμούν (περίπου 100 άτομα) í Ειδικότητες- εκπαίδευση ( νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, β. νοσηλευτών, παρασκευαστές)

5 Δραστηριότητες Ν.Ε.Υ. Δραστηριότητες Ν.Ε.Υ.  Συνεχή έλεγχο των συνθηκών εργασίας (εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων)  Παρακολούθηση- εκτίμηση της υγείας των εργαζομένων  Εκπαίδευση- ενημέρωση των εργαζομένων (Εκπαίδευση ΥΑΕ, Αγωγή Υγείας, Συμβουλευτική)

6  Επείγουσα νοσηλευτική φροντίδα σε ατύχημα ή ασθένεια  Τήρηση αρχείων- Συλλογή στοιχείων (διενέργεια μελετών του χώρου εργασίας)  Οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ΥΑΕ Δραστηριότητες Ν.Ε.Υ.

7 Συμβολή του ΝΕΥ στην υπηρεσία ΥΑΕ Εξασφάλιση της παρουσίας στο χώρο ενός φορέα για την αντιμετώπιση και άμεση επίλυση προβλημάτων. Εξασφάλιση της παρουσίας στο χώρο ενός φορέα για την αντιμετώπιση και άμεση επίλυση προβλημάτων. Ανάπτυξη έμπιστης- δημιουργικής σχέσης με εργαζόμενους (ο Κρίκος στην ομάδα ΥΑΕ) Ανάπτυξη έμπιστης- δημιουργικής σχέσης με εργαζόμενους (ο Κρίκος στην ομάδα ΥΑΕ) Ουσιαστικές, αποτελεσματική και όχι εικονικές υπηρεσίες ΥΑΕ

8 Federation of Occupational Health Nurses in the European Union (FOHNEU) Federation of Occupational Health Nurses in the European Union (FOHNEU) æ Ιδρύθηκε το 1993 στο Ενωμένο Βασίλειο æ Εκπροσωπεί 45.000 Ν.Ε.Υ. στην Ε.Ε. æ Είναι μη κερδοσκοπικός φορέας με επιστημονικό χαρακτήρα æ Χώρες Μέλη της Ομοσπονδίας σήμερα: Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Παρατηρητές: Κύπρος, Νορβηγία, Ελβετία

9 Federation of Occupational Health Nurses in the European Union (FOHNEU) Στόχοι της Ομοσπονδίας ΝΕΥ: æ η διασφάλιση της συνολικής Υγείας και Ασφάλειας του Εργαζόμενου πληθυσμού στην Ε.Ε æ.η αναβάθμιση του ρόλου των ΝΕΥ στην Ε.Ε. æ η προαγωγή της εκπαίδευσης, της πρακτικής άσκησης και των κριτηρίων για την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων των Ν.Ε.Υ. æ η ενθάρρυνση της έρευνας στους τομείς της άσκησης, της εκπαίδευσης και της διοίκησης στην επαγγελματική υγεία και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

10 Federation of Occupational Health Nurses in the European Union (FOHNEU) Κατάσταση ΝΕΥ στην Ε.Ε. ø Εκπαίδευση ø Εργασία ø Σχέση Εργασίας ø Σύλλογοι Ν.Ε.Υ. ø Προσανατολισμός- Στόχοι

11 Federation of Occupational Health Nurses in the European Union (FOHNEU) Ενίσχυση του ρόλου και του κύρους των ΝΕΥ Δραστηριότητες:  Παρέμβαση στο επίπεδο των θεσμών της Ε.Ε.  Συντονισμός των εθνικών συλλόγων  Δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης Ν.Ε.Υ.  Παρέμβαση, ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.fohneu@org) www.fohneu@orgwww.fohneu@org  Μελετητικές- ερευνητικές προσπάθειες  Διοργάνωση Συνεδρίων

12 Προβληματισμοί και προβλήματα ΕΙΔΙΚΑ Εκπαίδευση- Εξειδίκευση των ΝΕΥ. Εκπαίδευση- Εξειδίκευση των ΝΕΥ. Έλλειψη αυτονομίας - Ασάφεια καθηκόντων Έλλειψη αυτονομίας - Ασάφεια καθηκόντων Επικέντρωση στην Αγωγή Υγείας- Συμβουλευτική Επικέντρωση στην Αγωγή Υγείας- Συμβουλευτική Συγκρούσεις ρόλων- καθηκόντων Συγκρούσεις ρόλων- καθηκόντων Έλλειψη συλλογικού φορέα Έλλειψη συλλογικού φορέα

13 Προβληματισμοί και προβλήματα ΓΕΝΙΚΑ # Εξάρτηση του επαγγελματία ΥΑΕ από τον εργοδότη- ΕΞΥΠΠ # Ανεπάρκεια-έκπτωση του νομοθετικού πλαισίου και απουσία ελέγχου της εφαρμογής του από το Κράτος # Η έλλειψη υποδομών, κυρίως στις ΜΜΕ # Μεγάλες δυσκολίες σύνδεσης των υπηρεσιών ΥΑΕ με τις σχεδόν ανύπαρκτες δομές ΠΦΥ και τις νοσοκομειακές δομές

14 Προβληματισμοί και προβλήματα # Έλλειψη καταγραφής εργατικών ατυχημάτων επαγγελματικών ασθενειών - Έρευνα # Επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους # Η μικρή συμμετοχή των εργαζομένων στην ενασχόληση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στα θέματα ΥΑΕ- Επιτροπές ΥΑΕ

15 Προβληματισμοί και προβλήματα Γιατί όλα αυτά;

16 Προοπτικές - Διεκδικήσεις ó Νομοθετική κατοχύρωση της υποχρέωσης απασχόλησης ΝΕΥ. ó Ο ΝΕΥ ως ισότιμο μέλος της ομάδας ΥΑΕ ó Ένταξη σε όλες τις νοσηλευτικές σχολές και αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον τομέα της Υγιεινής της Εργασίας. ó Αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας

17 Προοπτικές- Διεκδικήσεις Δημιουργία Κρατικού Σώματος Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας μέσα στο οποίο θα εντάσσονται και οι ΝΕΥ (Δημόσιοι λειτουργοί) Οι υπηρεσίες ΥΑΕ σε όλα τα επίπεδα με όλες τις υποδομές ανήκουν στο Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα Υγεία. Ο ι εργαζόμενοι να βάλουν σε προτεραιότητα στις διεκδικήσεις τους την ΥΑΕ


Κατέβασμα ppt "3η Ημερίδα Τομέα Kοινοτικής Νοσηλευτικής& Π.Φ.Υ. ΕΣΝΕ 5 Νοέμβρη 2005 Η Ομοσπονδία Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - FOHNEU- Ο ρόλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google