Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2011: Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠαΓΝΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2011: Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠαΓΝΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2011: Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠαΓΝΗ»

2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΓΙΑΤΙ;

3 Nightingale F. Notes on Nursing. 1859 «…Οι νοσηλευτές θα πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς, όχι μόνο μέσω της παρατήρησης και εμπειρίας αλλά και μέσω της αναζήτησης νέας γνώσης» Η κοινώς αποδεκτή πρακτική δεν είναι πάντα η βέλτιστη

4 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτών επαγγελματική υποχρέωση και δημόσιο δικαίωμα

5 Ο πληθυσμός δικαιούται να αναμένει από τους πτυχιούχους νοσηλευτές τη συνεχή διατήρηση της επαγγελματικής τους επάρκειας. Ο νοσηλευτής είναι ατομικά υπεύθυνος για το στόχο αυτό

6

7 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ν.Υ ΠαΓΝΗ •Εκτίμηση πιθανών κινήτρων •Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών Ν=34 προϊστάμενοι τμημάτων και τομέων

8 Υποχρεωτική ή προαιρετική παρακολούθηση (δεν απάντησαν ν=3)

9 Ωράριο παρακολούθησης (δεν απάντησαν ν=2)

10 Κίνητρα παρακολούθησης (δεν απάντησαν ν=3

11

12 •«βασική και άμεση υποστήριξη ζωής (BLS, ILS)» •«πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων» •«υγιεινή και ασφάλεια» •«χειρισμός ΗΥ» •«διαχείριση πόνου» •«ΕΦ χορήγηση» •«ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών»

13 Ταυτόχρονα έγινε καταγραφή της καθημερινής πρακτικής ενδοφλέβιας χορήγησης, στα τμήματα του νοσοκομείου μας, με τη χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα ευκολίας 115 νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά προβλήματα ή λάθη και να διευκολυνθεί η προσαρμογή του κλινικού πρωτοκόλλου ενδοφλέβιας χορήγησης στη καθημερινή φροντίδα. Έτσι είδαμε αδρά ποια είναι τα προβλήματα σχετικά με:

14 Διαχείριση περιφερικών φλεβοκαθετήρων: ν= 115 νοσηλευτές

15 Διαχείριση περιφερικών φλεβοκαθετήρων: ν= 115 νοσηλευτές

16 Διαχείριση περιφερικών φλεβοκαθετήρων: ν= 115 νοσηλευτές

17 Διαχείριση περιφερικών φλεβοκαθετήρων: ν= 115 νοσηλευτές

18 Διαχείριση περιφερικών φλεβοκαθετήρων: ν= 115 νοσηλευτές

19 Η θεματολογία που επιλέχθηκε τελικά, προέκυψε από τα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και από αιτήματα της Αιμοδοσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας για επίλυση πρακτικών θεμάτων που αφορούν στη συνεργασία τους με τα τμήματα

20

21

22 Εκπαιδεύτηκαν: 250 Νοσηλευτές και Βοηθοί Νοσηλευτών

23 Ν=165 Εκτίμηση εκ νέου των εκπαιδευτικών αναγκών Εκπαιδευόμενοι Ν=265 Απάντησαν: Ν=165

24 Ν=165

25 2011-2012: Πρόγραμμα Νοσηλευτικής Χειρουργικής Ειδικότητας 2011: Σεμινάριο εισαγωγικής εκπαίδευσης νεοδιοριζόμενων 2011: BLS παιδιατρικό (σε συνεργασία με ιατρούς και νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων) 2011: Σεμινάριο εκπαίδευσης προϊστάμενων σε συνεργασία με ΕΚΔΔ 2011: Εκπαίδευση βοηθών θαλάμου (σε συνεργασία με τμήμα νοσοκομειακών λοιμώξεων)

26 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ;

27 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση επιβεβαιώνει ότι οι νοσηλευτές έρχονται σε επαφή με τη τρέχουσα γνώση Griscti O, Jacono J. Effectiveness of continuing education programmes in nursing: literature review. J Adv Nurs. 2006 Αποτελεσματικότητα: εξαρτάται από το βαθμό εφαρμογής στη πράξη

28 Κλινικός Εκπαιδευτής Εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ το 1975 για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης και έχει γίνει αποδεκτός από όλα τα σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη όπου και λειτουργεί αποτελεσματικά.

29 Ν.Υ ΠαΓΝΗ-2011  Πρόγραμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής κλινικών εκπαιδευτών από νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα του νοσοκομείου  Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος κλινικών εκπαιδευτών (Διάρκειας περίπου 30 ωρών, 28-31 Μαΐου 2012) •Καθήκοντα και ευθύνες κλινικού εκπαιδευτή •Εξοικείωση με μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικά μέσα •Διαδικασία επικοινωνίας •Μεθοδολογία της έρευνας •Τεκμηριωμένη Πρακτική •Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες-Κλινικά πρωτόκολλα

30 ΕΣΝΕ, Τομέας Εκπαίδευσης, 2004 «…σήμερα, το καλύτερο ίσως, για την κλινική εκπαίδευση είναι ο θεσμός του κλινικού εκπαιδευτή. Κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με το νοσηλευτή του τμήματος, ο οποίος φυσικά διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, δηλαδή έχει θεωρητική κατάρτιση, κλινική εμπειρία, ικανότητα έκφρασης και μετάδοσης της νοσηλευτικής γνώσης, δύναμη να παρακινεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου και ερευνητικό πνεύμα»

31 Eυχαριστώ


Κατέβασμα ppt "2011: Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠαΓΝΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google