Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2 Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία Από το 1961 ως Τμήμα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. Από το 1984 ως αυτόνομο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚO

3  Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 8 εξάμηνα σπουδών 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ - ECTS)  Επτά Θεματικές Ομάδες Μαθημάτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

4 Θεματικές ομάδες μαθημάτων - Επιστημονικά πεδία (1/2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. Γλώσσας (με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς B1-C2) 2. Γλωσσολογίας (Επιστήμες Γλώσσας και Γλωσσικής Επικοινωνίας) 3. Διδακτικής των Γλωσσών και Παιδαγωγικής 4. Μετάφρασης 5. Λογοτεχνίας 6. Πολιτισμού 7. Λοιπά αντικείμενα (ξένες γλώσσες, χρήση νέων τεχνολογιών) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

5 Θεματικές ομάδες μαθημάτων - Επιστημονικά πεδία (2/2) Κατανομή μαθημάτων:

6 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Πρακτική Άσκηση σε μία από τις έξι θεματικές ομάδες μαθημάτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

7 Α. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών ( Α Κύκλος ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με Κατευθύνσεις: Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση (Β Κύκλος) Διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

8 Β. Συμμετοχή σε Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών στους τομείς της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (ΑΠΘ), Διερμηνείας και Μετάφρασης (ΑΠΘ) Γ. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για Συνεπίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών με το Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Γαλλία) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

9  Απόφοιτοι Ιταλικών Σπουδών  Απόφοιτοι άλλων Ξενόγλωσσων Τμημάτων  Απόφοιτοι Νομικής  Δημοσιογράφοι  Απόφοιτοι άλλων σχολών ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

10  Βαθμός Πτυχίου (20%)  Μ.Ο. επίδοσης σε μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση (10%)  Άλλες Γλώσσες (10%)  Δημοσιεύσεις (10%)  Συνέντευξη και Σχέδιο έρευνας (50%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11 Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μέρος των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία). Μεταξύ άλλων : Venezia, Parma, Torino, Firenze, Roma ‘La Sapienza’, Bari, Siena, Groningen, Paris Descartes Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LINGUA, TEMPUS, ERASMUS (Κινητικότητα Φοιτητών στην Ε.Ε.) Βλέπε: http://www.cso.auth.gr/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

12 o Καθηγητές-Λέκτορες o Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό o Αλλοδαποί Δάσκαλοι o Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό o Διοικητικό Προσωπικό TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ανοικτή καθημερινά: 08.30 – 14.30 τηλ. – fax: 2310-997599 mdoundi@itl.auth.gr

14 Εκπαιδευτικές Νησίδες με ΗΥ & Διαδραστικούς Πίνακες. Αίθουσες Αυτόνομης Μάθησης Καθημερινή λειτουργία vavouras@auth.gr Εκπαιδευτικές Νησίδες

15

16 Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση και ΙΕΚ Κέντρα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Καθηγητές ιταλικής γλώσσας

17 Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιες Υπηρεσίες Μεταφραστικά γραφεία Εκδοτικοί Οίκοι Μεταφραστές - Διερμηνείς

18 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς:  Γλωσσοδιδακτική/Γλωσσοτεχνολογία  Μετάφραση/Διερμηνεία  Νευρογλωσσολογία/ Κλινική Γλωσσολογία  Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα

19 Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 54124 Πανεπιστημιούπολη Τηλέφωνα: Γραμματεία 2310-995243, 995238 Επικοινωνία

20 Ιστοσελίδα Τμήματος http: //www.itl.auth.gr

21 Ιστοσελίδα Τμήματος στο fb

22 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google