Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων – QMLab» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων – QMLab» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων – QMLab» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Περιεχόμενα  Ταυτότητα Εργαστηρίου  Ερευνητικά Πεδία και Λειτουργίες  Ερευνητικά Έργα  Ερευνητικό Προσωπικό  Συνεργαζόμενοι Φορείς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2

3 Ταυτότητα του Εργαστηρίου Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βασικός στόχος: επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών. Μέλη εργαστηρίου: o Οι διδάσκοντες των ποσοτικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα) του Τμήματος. o Επιστημονικοί συνεργάτες και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος με ερευνητικό ενδιαφέρον και εμπειρία στις ποσοτικές μεθόδους και τις εφαρμογές τους Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3

4 Ερευνητικά Πεδία Ερευνητικά πεδία του QMLab Στατιστική Ανάλυση Υποστήριξη Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων Περιφερειακή Ανάλυση Το QMLab  έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, σε επίπεδο τόσο βασικής, όσο και εφαρμοσμένης έρευνας και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.  έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη πρωτότυπων μεθοδολογιών και τεχνικών υπολογισμού της ελκυστικότητας περιοχών και περιφερειών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση του πλαισίου του ηλεκτρονικού χώρου εργασίας και στη διαμόρφωση του θεωρητικού σχεδίου της αποδοχής προϊόντων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.  έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4

5 Ερευνητικά Πεδία QmLab Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5

6 Ερευνητικά Πεδία & Λειτουργίες Στατιστική Ανάλυση Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων, αλλά και η κατάλληλη επεξεργασία τους, αποτελούν τη βάση για την επιτυχία κάθε έρευνας. Βασικά αντικείμενα πεδίου σχεδιασμός ερευνών πεδίου, δειγματοληψία, δημιουργία βάσεων δεδομένων, στατιστική ανάλυση δεδομένων στατιστική συμπερασματολογία. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 Το πεδίο αυτό λειτουργεί τόσο ως πηγή βασικής έρευνας, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσεων δεδομένων, όσο και ως πηγή εξειδικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

7 Ερευνητικά Πεδία & Λειτουργίες Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για το νομό της Χίου και την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Βασικό σημείο αναφοράς για ερευνητές και επαγγελματίες με ενδιαφέροντα στο γεωγραφικό αυτό χώρο. Σεμινάρια Στατιστικής Συνολική παρουσίαση των παραπάνω μεθόδων σε θεωρητικό επίπεδο Εφαρμογή τους σε επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και MINITAB καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Συμβουλευτική Στατιστική Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε ερευνητικά έργα άλλων εργαστηρίων ή πανεπιστημίων προκειμένου να συμβάλλει στην επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου ογκου δεδομένων Μεθοδολογία Έρευνας Το Εργαστήριο προσφέρει κάποιες ανοιχτές διαλέξεις μεθοδολογίας έρευνας σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7

8 Ερευνητικά Πεδία & Λειτουργίες Υποστήριξη Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων Το πεδίο εστιάζεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των λειτουργιών μιας επιχειρηματικής μονάδας (οικονομικά, παραγωγή, μάρκετινγκ, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό) καθώς και τη διαχείριση γνώσης, καινοτομίας και ποιότητας. Βασικά αντικείμενα πεδίου: μεθοδολογίες και τεχνικές οι οποίες αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο αναπτύσσονται και εφαρμόζονται νέες μεθοδολογίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρηματικής μονάδας και των λειτουργιών της, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας των λαμβανομένων επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8

9 Υποστήριξη Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός τομέας Ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης αποδοτικότητας χρηματοπιστωτικών οργανισμών Προβλέψεις χρηματοοικονομικών μεγεθών Ανάπτυξη Οικονομετρικών μοντέλων Προσδιορισμός και μοντελοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες, Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή άλλων εναλλακτικών καναλιών διανομής Προσδιορισμός του προφίλ των ατόμων που είναι χρήστες των εναλλακτικών ηλεκτρονικών τραπεζικών δικτύων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Ερευνητικά Πεδία & Λειτουργίες

10 Περιφερειακή Ανάλυση Αντικείμενο του πεδίου αυτού, είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου ανάπτυξης μιας γεωγραφικής περιοχής και των μελλοντικών προοπτικών της, με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές. Βασικά αντικείμενα πεδίου: Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού της ελκυστικότητας μίας γεωγραφικής περιοχής και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της. Γεωγραφική θέση της περιοχής, τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών της με άλλες περιοχές καθώς και όλες τις σχετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων Σχεδιασμού εναλλακτικών προγραμμάτων δράσης για τη βελτίωση της, αλλά και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10

11 Ερευνητικά Έργα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11

12 Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από παιδιά ηλικίας 10-15 ετών Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Διάρκεια: 01/2008-09/2008 Διερεύνηση της χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου από παιδιά, ηλικίας 10-15 ετών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Παράθεση των διατάξεων και των αρχών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση του Διαδικτύου από παιδιά Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για την χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα από παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12

13 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Βέλτιστων Δεικτών Απόδοσης - ΒΔΑ (Key Performance Indicators - KPIs) για την εφαρμογή πολιτικών αειφορίας από την Ελληνική Δημόσια ΔιοίκησηΠροσδιορισμός Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Διάρκεια: 07/2012-11/2012 Σε συνεργασία με την DEXTERA Consulting Παραγωγή ενός μοντέλου δεδομένων (Data Model) για την εφαρμογή του πλαισίου GRI στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ. Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου συσχετισμού διαφορετικών μοντέλων δεδομένων ή / και πλαισίων πληροφοριών κατάλληλη για χρήση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη μιας διαδικασίας συνεχούς υποστήριξης και συσχετισμού του μοντέλου δεδομένων με διεθνή πλαίσια και μοντέλα δεδομένων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13

14 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού Αναθέτουσα Αρχή: Δήμοι-Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Διάρκεια: 05/2009 -05/2010  Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Μεσσαπίων  Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Ληλάντιων Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον υπό μελέτη ΟΤΑ Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, προσδιορισμό ευκαιριών & απειλών του ευρύτερου χώρου, εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του ΟΤΑ Σχεδιασμό του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης του ΟΤΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14

15 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτης Βιωσιμότητας του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας Διάρκεια: 06/2009 -12/2009 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα Διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του μουσείου Ανάλυση της βιωσιμότητας του Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15

16 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Μέτρηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας μιας νησιωτικής περιοχής: Ανάπτυξη συστήματος δεικτών και μοντέλου για βιώσιμη ανάπτυξη / Εφαρμογή για την περιοχή του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δράση 6, Πολυνησιωτικότητα Διάρκεια: 03/2012 –μέχρι σήμερα Η συγκεκριμένα έρευνα υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 6.3 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Έρευνας με αντικείμενο τη Νησιωτικότητα» του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασικός Παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου». Η έρευνα έχει εφαρμογή στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου Αρχιπελάγους και περιλαμβάνει: συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων ανάπτυξη συστήματος δεικτών και μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για τη μέτρηση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των επιμέρους νησιών μιας νησιωτικής περιοχής, ως τόπων επενδύσεων, διαμονής, εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής.. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16

17 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα ΤΙΤΛΟΣ: Mediterranean standard for sustainable tourism, (ME.S.S.T.), ARCHIMED, INTERREG III, STRAND B», σε συνεργασία με το εργαστήριο ΕΤΕΜ Αναθέτουσα Αρχή: European Commision Διάρκεια: 08/2007 –12/2007 Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία ενός προτύπου πιστοποίησης τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων, που αφορούσε στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων (μεταφορά-μετακίνηση, διαμονή, διασκέδαση, κλπ.). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων παρείχε τη τεχνογνωσία του, για το σχεδιασμό των απαραίτητων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες πεδίου, τον καθορισμό των δειγμάτων, την κωδικοποίηση των απαντήσεων και το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17

18 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα “IKYDA 2004-2006”A comparative analysis of strengths and weaknesses, threats and unexploited heritage potential at tourism destinations”, σε συνεργασία με το εργαστήριο IRIS Στόχος του προγράμματος αυτού, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Freiburg, ήταν η συγκριτική ανάλυση των δυνατών/αδύνατων σημείων, ευκαιριών/απειλών και γενικότερα των προοπτικών ανάπτυξης τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων παρείχε τη τεχνογνωσία του για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και στη δημιουργία ενός μοντέλο υπολογισμού της ελκυστικότητας της. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18

19 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα Waiting for ΤΙΤΛΟΣ: Planning through Hierarchical Organization of the Endogenous Neglected Intangible Factors for Sustainable Development - PHOENIX Project πρόταση υποβληθείσα στα πλαίσια του FP7 Αναθέτουσα Αρχή: European Commision Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει ένα κοινό θεωρητικό-εμπειρικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των τύπων των δαπανών του δημόσιου τομέα τα οποία πρέπει να θεωρηθούν ως άυλη επένδυση εντός του συστήματος των εθνικών λογαριασμών. Συμμετέχοντες : Aegean University – QMLAB - LEADER Free University Amsterdam, Bologna University Second University of Napoli Athens University of Economics and Business DEXTERA Consulting, AM Consulting. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19

20 Ερευνητικά Πεδία & Ερευνητικά Έργα Waiting for ΤΙΤΛΟΣ: EntrePReneurship for schOol leaverS through traditional ProfEssions & ICT – PROSPECT, πρόταση προς υποβολή στα πλαίσια του PROGRESS 2013 Αναθέτουσα Αρχή: European Commision Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία ενός δημοτικού εκκολαπτηρίου επιχειρηματικότητας για νέους 18-24 ετών που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων θα συμμετέχει ως partner. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20

21 Ερευνητικό Προσωπικό Διδάσκοντες Δρ. Αγγελής Βασίλης, Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δρ. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Δρ. Μαύρη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ποσοτικών Μεθόδων Δρ. Γάκη Ελένη, Λέκτορας Ποσοτικών Μεθόδων στη Χωρική Ανάλυση Δρ. Ντουμή Μαρία, Διδάσκουσα Ποσοτικών Μεθόδων (Π.Δ.407/80) Επιστημονικοί Συνεργάτες Δρ Μονιούκας Φώτης Δρ. Αλεξόπουλος Ανδρέας Δρ. Αντιβάχης Νίκος Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης Δρ. Κουφοδόντης Ιάσων Δρ. Κωνσταντάς Γεώργιος Δρ. Σαλαμούρα Μαρία Υποψήφιοι Διδάκτορες Αλεξανδροπούλου Διονυσία Αργυροπούλου Χρυσάνθη Τσόκα Ιωάννα Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Κωνσταντίνος Κωσταρής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21

22 Συνεργαζόμενοι Φορείς Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων συνεργάζεται με πανεπιστήμια, οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο τη μεταφορά και διάχυση της γνώσης αλλά και την έρευνα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικός κατάλογος φορέων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνική Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης European Management Association Regional Studies Association Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων - ΙΤΕΠ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – ΞΕΕ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22

23 Πρωτόκολλα Συνεργασίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΙΤΕΠ, του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΞΕΕ και του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η υποστήριξη της υλοποίησης και συνεχούς λειτουργίας Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23


Κατέβασμα ppt "«Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων – QMLab» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google