Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες

2 Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Προσωπικές Εταιρίες

3 Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό. Λειτουργεί, από την ώρα που εγγράφεται στο Γενικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στην υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου. Ενεργεί, από την ώρα που προβαίνει σε “Έναρξη Επιτηδεύματος” στη ΔΟΥ (Εφορία). Ομόρρυθμη Εταιρία

4 Στην επωνυμία της περιλαμβάνεται το επώνυμο ενός τουλάχιστον εταίρου. Διακριτικός τίτλος μπορεί να υπάρχει, εφόσον δεν έχει ήδη δεσμευτεί (Επιμελητήριο) από άλλη επιχείρηση. Ομόρρυθμη Εταιρία - Επωνυμία

5 Δεσμεύσεις με την έναρξη: Όλα τα μέλη είναι έμποροι! Ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ Φορολογούνται για το ½ των κερδών που τους αναλογούν, με “φόρο επιχειρηματικής αμοιβής” και για το ½ για τα προσωπικά τους εισοδήματα (όπως οι μισθωτοί). Ομόρρυθμη Εταιρία

6 ΟΛΑ τα μέλη της ΟΕ, εγγυώνται με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για όλες τις παραλήψεις πληρωμών της εταιρίας. Το μερίδιο της ιδιοκτησίας - το ποσοστό διεκδίκησης κερδών και το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων - μπορούν να διαφέρουν μεταξύ τους, εφόσον συμφωνηθεί. Ομόρρυθμη ευθύνη

7 Αφανής Εαιρία Είναι ιδιωτική συμφωνία για τη διανομή των κερδών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη εταιρίας. Κοινοπραξία Ανάληψη έργων από κοινού - φυσικών και νομικών προσώπων Κοινωνία Από κοινού εκμετάλλευση δικαιώματος Μορφές συλλογικής Οικονομικής δραστηριότητας

8 Διαχειριστής (αν δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, διαφορετικά από κοινού?!) Διοικητικές εμπλοκές: Διαφωνία πλειοψηφίας: Δεν προβλέπεται ψηφοφορία μετόχων ή ποσοστών συμμετοχής. Μπορεί να αποφασιστεί με απόλυτη ομοφωνία των εταίρων (όχι μόνο των παρόντων). Η από κοινού διοίκηση σημαίνει και φυσική παρουσία όλων των εταίρων σε κάθε δικαιοπραξία, εκτός από αυτές που έχουν εκχωρηθεί με ομόφωνη εξουσιοδότηση (πχ λιανικές πωλήσεις). Διοίκηση Εταιριών Προσώπων

9 Κάθε δανειστής που δεν εισπράττει την απαίτησή του, μπορεί να στραφεί εναντίον των εταίρων και τους κηρύξει σε πτώχευση, ώστε να προβούν σε πλειστηριασμό της προσωπικής περιουσίας των εταίρων και έτσι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Τυχόν περίσσευμα (υπερβάλλον) αποδίδεται στους εταίρους (αν από τον πλειστηριασμό προκύψουν περισσότερα χρήματα από το χρέος, τα όσα παραπάνω επιστρέφονται στους εταίρους. Αυτός που πτώχευσε δεν μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του εμπόρου επί δεκαετία. Ευθύνη των μελών

10 Η μεταβίβαση περιουσίας των εμπόρων που άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ικανοποίηση των δανειστών τους ή των δανειστών της εταιρίας στην οποία συμμετέχουν, σε στενά συγγενικά τους πρόσωπα (αίματος, αγχιστείας, ή πνευματικής σχέσης), θεωρείται (τεκμαίρεται) πως είναι δόλια και γίνεται προκειμένου η περιουσία να παραμείνει στην οικογένεια, χωρίς να “πληρωθούν τα χρέη”. Οι δανειστές μπορούν να επικαλεστούν “καταδολίευση” και να προβούν σε πλειστηριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της κυριότητας. Απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, ύστερα από αγωγή. Καταδολίευση των Δανειστών

11 Κάθε μεταβολή που αφορά: ★ Αλλαγή Έδρας της εταιρίας ★ Αποχώρηση μέλους ★ Αλλαγή ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο ή τα κέρδη ★ Εισδοχή νέου μέλους Απαιτεί “Τροποποίηση” του Καταστατικού, με αποτέλεσμα: ★ Τη φορολογική (και μόνο) λύση της εταιρίας, δηλαδή: ★ Σύνταξη Ισολογισμού (για την περιουσία και το κεφάλαιο). ★ Φορολόγηση της υπεραξίας (ορίζεται αντικειμενικά, με βάση τα έτη λειτουργίας). ★ Κλείσιμο όλων των ζητημάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ★ Έκτακτο Φορολογικό Έλεγχο και κλείσιμο των ζητημάτων “τεκμαρτού” προσδιορισμού του Φόρου Εισοδήματος και της εταιρίας και των μελών της. Αλλαγή μελών

12 Κατά βάση ομόρρυθμη, με τη συμμετοχή μελών που δε διακινδυνεύουν την προσωπική τους περιουσία, υπό τους όρους (δεν περιγράφονται νομικά) ότι: Δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων Δεν εργάζονται στην επιχείρηση Δε συχνάζουν στις εγκαταστάσεις της Ετερόρρυθμη Εταιρία

13 Η συμμετοχή των Ετερορρύθμων εκφράζεται σε “μετοχές” και όχι σε ποσοστό προσώπων, η καθεμία των οποίων αποτελεί ποσοστό (όχι αξία) του κεφαλαίου της εταιρίας. Οι μετοχές μεταβιβάζονται χωρίς Τροποποίηση του Καταστατικού “χέρι με χέρι” σε τιμή που προκύπτει από τη συμφωνία πωλητή - αγοραστή. Οι μετοχές είναι ονομαστικές (δεν αποτελούν ανώνυμους τίτλους). Τα δικαιώματα του εταίρου ανήκουν στο “νόμιμο” κάτοχο των μετοχών. Κατά Μετοχάς Ετερόρρυθμη

14 1.Ομόρυθμοι: a. α.β.γ … έμποροι 2.Ετερόρρυθμοι κατά μετοχάς: a. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης b. Διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων c. Δημόσιος Υπάλληλος, υπάλληλος Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) d. Έμμισθος ή άμισθος Δημόσιος Λειτουργός e. “Πτωχός” (επιχειρηματίας που έχει πτωχεύσει) Σχηματικά...


Κατέβασμα ppt "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google