Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία

2 ❖ Η έννοια της αυτοαπασχόλησης. ❖ Η έναρξη επιτηδεύματος – προϋποθέσεις και απαγορεύσεις. ❖ Η Άδεια Άσκησης Επιτηδεύματος – Επαγγέλματος. ❖ Διαφορές από την εξαρτημένη εργασία. ❖ Απαρίθμηση των υποχρεώσεων. ❖ Απαρίθμηση των δικαιωμάτων. ❖ Συμβάσεις Έργου. Μη Εξαρτημένη Εργασία

3 Ασφαλιστικά Φορολογικά Η έννοια της αυτοαπασχόλησης

4 Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ Εξαιρέσεις: Ασφάλιση σε άλλο φορέα (ΤΣΙΜΔΕ, ΟΓΑ) Ασφάλιση στο ΙΚΑ από άλλη αιτία Πολλαπλή Ασφάλιση Ασφαλιστικά

5 Έκδοση Φορολογικών Στοιχείων Διασταύρωση Παρακράτηση φόρου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Φορολογία Εισοδήματος Φορολογικά

6 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Έναρξη Επιτηδεύματος Ο ρόλος των επιμελητηρίων Η Επιχειρηματική Έδρα Απαγόρευση από Πτώχευση Απαγόρευση από ιδιότητα Δημοσίου Υπαλλήλου - Λειτουργού Η έναρξη επιτηδεύματος προϋποθέσεις και απαγορεύσεις

7 Έδρα άσκησης επαγγέλματος Ασφάλιση Συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς Φορολογικά Έναρξη άσκησης επαγγέλματος

8 1. Παραγγελία σφραγίδας διαστάσεων μέχρι 2,3 Χ 6 cm, με: Ονοματεπώνυμο. Τίτλο επαγγέλματος ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Διεύθυνση. Τηλέφωνο. ΑΦΜ και ΔΟΥ. 2. Προμήθεια από βιβλιοπωλείο: α. Ένα βιβλίο Εσόδων - Εξόδων Ελεύθερου Επαγγελματία. β. Ένα τριπλότυπο μπλόκ αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. γ. Ένα τριπλότυπο μπλόκ τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών. Το βιβλίο το αριθμείται. Τα μπλόκ τα αριθμούνται και τα σφραγίζονται (με την παραπάνω σφραγίδα). 1ο ΒΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

9 3. Δημιουργείς “Φάκελο – Δεξαμενή” με τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Πέντε απλά φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής Ταυτότητας (εμπρός – πίσω). β. Τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την επαγγελματική στέγη: ●Αν ο γονέας παραχωρεί μέρος της ιδιόκτητης κατοικίας του: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα, εις διπλούν, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και δύο απλά φωτοαντίγραφα του Ε 9 όπου έχει δηλωθεί η κατοικία. Δήλωση ●Αν ενοικιάζεται: Δύο φωτοαντίγραφα του μισθωτήριου συμβόλαιου, θεωρημένα από την εφορία. 1ο ΒΗΜΑ:συνέχεια

10 3.3 Υπεύθυνες δηλώσεις, του Ν.1599/86, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Συγκεκριμένα: ●Δύο για την επαγγελματική έδρα.έδρα ●Μία ότι δεν έχουν θεωρηθεί σε άλλη ΔΟΥ Βιβλία και Στοιχείαθεωρ ●Μία ότι δεν απασχολείται στην επιχείρηση προσωπικό.απασχολε 1ο ΒΗΜΑ:συνέχεια της συνέχειας

11 3.4 Πίνακα των Κωδικών της κύριας και των άλλων δευτερευουσών δραστηριοτήτων.Κωδικών 3.5 Τις επιπλέον Βεβαιώσεις εργοδότη και ΙΚΑ, που θα χρειαστούν αν ο νέος επιχειρηματίας εργάζεται ή εργάστηκε και έχει ασφάλιση ΙΚΑΒεβαιώσεις 1ο ΒΗΜΑ: τέλος

12 1. Προεγγραφή σου στο Επιμελητήριο που ανήκει η δραστηριότητα. ανήκει 2. Λήψη: Βεβαίωσης /Θεώρησης προεγγραφής, που στο 4ο Βήμα θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. 2ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

13 1. Κατάθεση, στον Ο.Α.Ε.Ε. και όπου η πινακίδα “ΕΓΓΡΑΦΕΣ”, από το “Φάκελο – Δεξαμενή”, τα δικαιολογητικά που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.) 2. Συμπληρώνονται τα δικαιολογητικά που σου δίνουν: Αίτηση εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι ή όχι πρώτος ασφαλιστικός σου φορέας. 3. Πληρώνεται εισφορά απογραφής 105,81 Ευρώ. 4. Λαμβάνεται: Προσωρινή Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε, που στο 4ο Βήμα θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. 3ο ΒΗΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

14 1. Κατάθεση στο Τμήμα Μητρώου: 1.1 Της Βεβαίωσης /Θεώρησης προεγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 1.2 Της Προσωρινής Βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε. 1.3 Από το “Φάκελο – Δεξαμενή”, τα δικαιολογητικά που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.) 2. Συμπλήρωση της Δήλωσης Έναρξης Εργασιών Μ2/TAXISΜ2/TAXIS 3. Λήψη: Της “Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών” και της “Βεβαίωσης Μεταβολής Α.Σ.”, για το αρχείο, των οποίων απλά φωτοαντίγραφα στο 5ο Βήμα θα υποβληθούν στον Ο.Α.Ε.Ε. 4ο ΒΗΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ

15 1. Κατάθεση, όπου η πινακίδα “ΕΓΓΡΑΦΕΣ”: Της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και της Βεβαίωσης Μεταβολής Α. Σ. 2. Λήψη: Της Πράξης Εγγραφής στον Ο.Ε.Ε.Ε, για το αρχείο, και της Βεβαίωσης Ν. 2084/92, που στο 4ο Βήμα θα υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. 5ο ΒΗΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε

16 1. Κατατίθενται απλά φωτοαντίγραφα της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και της Βεβαίωσης Μεταβολής Α.Σ. 2. Πληρώνονται για δικαίωμα εγγραφής 16,00 Ευρώ. 3. Λαμβάνεται: Το Πιστοποιητικό Εγγραφής, που στο 7ο Βήμα θα υποβληθεί στη ΔΟΥ. 6ο ΒΗΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

17 Καταργήθηκε η υποχρεωτική θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Συνεχίζεται η “θεώρηση” ταμειακής μηχανής ή φορολογικής μηχανής (σε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από Η/Υ). 7ο ΒΗΜΑ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Κατέβασμα ppt "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google