Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10 η Νικόλαος Καρανάσιος Αξιόγραφα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10 η Νικόλαος Καρανάσιος Αξιόγραφα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10 η Νικόλαος Καρανάσιος Αξιόγραφα

2 ❖ Μετοχή ❖ Ομολογία ❖ Ομόλογο ❖ Επιταγή ❖ Συναλλαγματική ❖ Γραμμάτιο σε διαταγή Αξιόγραφα

3 Συναλλαγματική

4 1.Η λέξη “Συναλλαγματική” 2.Το ποσό που οφείλεται (αριθμητικώς και ολογράφως) 3.Τα στοιχεία αυτού που οφείλει να πληρώσει (αποδέκτης - πληρωτής) 4.Ημερομηνία λήξης της συναλλαγματικής 5.Τόπος Πληρωμής 6.Τα στοιχεία του εκδότη (του δανειστή) 7.Χρονολογία και τόπος έκδοσης (από / του δανειστή) 8.Η υπογραφή του εκδότη (του δανειστή) Εγκυρότητα Συναλλαγματικής

5 ●Εντός 48 ωρών ο κομιστής έχει δικαίωμα σύνταξης “Διαμαρτυρικού” εγγράφου από Συμβολαιογράφο ●Το διαμαρτυρικό δίνει δικαίωμα αναζήτησης της πληρωμής (με έκδοση “Διαταγής Πληρωμής” από δικαστήριο) από τους ενεχόμενους “εις ολόκληρον”. ●Ο πληρωτής μπορεί να στραφεί εναντίον των άλλων ενεχομένων (εκδότη, τριτεγγυητή, οπισθογράφων) ώστε να μοιραστεί τη ζημία. Μη εξοφληθείσα Συναλλαγματική

6 Γράφεται από τον οφειλέτη και είναι ίδιο με τη συναλλαγματική. Γραμμάτιο Σε Διαταγή

7 Πρόκειται για οιονεί εξουσιοδότηση ανάληψης από λογαριασμό Όψεως από τράπεζα που έχει δώσει το δικαίωμα. Επιταγή

8 Είναι το αξιόγραφο με το οποίο ο “κομιστής” αποδεικνύει την ιδιότητα του συνεταίρου της επιχείρησης και έχει δικαίωμα: ★ Να λαμβάνει μερίδιο των κερδών που αντιστοιχεί (μέρισμα). ★ Να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε τυχόν έκτακτες. ★ Να προτιμάται για συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Μετοχή

9 ★ Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι ανεξάρτητη από την αντικειμενική (=το συνολικό κεφάλαιο διά τον αριθμό των μετοχών) και την αγοραία τιμή (στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί σε άλλον). ★ Είναι δυνατή η σύσταση “προνομίου” (πχ η λήψη μερίσματος ακόμη και όταν υπάρχουν ζημίες) σε κατηγορίες μετοχών, όπως και η στέρηση του δικαιώματος ψήφου. ★ Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη η κατάθεση των μετοχών στο Λογιστήριο της εταιρίας. ★ Κάθε μετοχή έχει μια ψήφο - ψηφίζουν οι μετοχές που έχουν κατατεθεί και όχι τα πρόσωπα. ★ Η μεταβίβαση της μετοχής σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ελεύθερη, αλλά υπόκειται σε φόρο 5%. Μετοχή, συνέχεια:

10 Παραδείγματα έντυπων μετοχών

11 ★ Είναι ο δανεισμός των επιχειρήσεων από το κοινό, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου, είτε με Ανάδοχο Τράπεζα. ★ Οι αγοραστές των ομολογιών (δανειστές) λαμβάνουν κάθε χρόνο τοκομερίδιο (τόκους) και στο τέλος της διάρκειας του δανείου, λαμβάνουν και την ονομαστική αξία της ομολογίας ★ Είναι δυνατή η πώληση των ομολογιών κάτω από την αναγραφόμενη αξία τους (υπό το άρτιο) ως κίνητρο για τους αγοραστές ★ Είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η μεταβίβαση δεν φορολογείται. ★ Είναι δυνατή η μετατροπή τους σε μετοχές, αντί της εξόφλησης. ★ Είναι δυνατή η έκδοση λαχειοφόρου ομολογιακού δανείου (κάθε χρόνο κληρώνεται ένας αριθμός ομολογιών, οι οποίες εξοφλούνται και πληρώνονται μαζί και όλα τα τοκομερίδια μέχρι τη λήξη τους) ως κίνητρο. Ομολογία

12 Ομολογία - παράδειγμα

13 Ομόλογο


Κατέβασμα ppt "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10 η Νικόλαος Καρανάσιος Αξιόγραφα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google