Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ Παύλος Η. Μασούρος, LL.M. (Harvard) Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παν/μου Leiden, Ολλανδία

2 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΠΟΣΟΣΤΟ SMEs ΚΑΙ FBs ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ SMEs ΚΑΙ FBs ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

4 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΣΥΜΒΟΛΗ SMEs ΚΑΙ FBs ΣΤΟ ΑΕΠ

5 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ SMEs ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ  2001: Η γενιά των “baby boomers” (1945 – 1950) αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί την δεκαετία 2005 – 2015. => ο αριθμός SMEs που θα μεταβιβασθούν θα αυξηθεί.  Σύσταση της Επιτροπής περί της μεταβίβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (94/1069/ΕΚ). - Διευκόλυνση μετατροπής του εταιρικού τύπου προ της μεταβίβασης της επιχείρησης. - Μείωση φόρων κληρονομίας και δωρεάς. - Φορολογική διευκόλυνση για τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτους (π.χ. υπαλλήλους της επιχείρησης).

6 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Οι περισσότερες SMEs είναι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα.  Μέχρι το 2009 (όπως και στο ελληνικό δίκαιο) η αποχώρηση (π.χ. θάνατος, καταγγελία) ενός εταίρου από την προσωπική εταιρία επέφερε τη λύση της εταιρίας ελλείψει συμφωνίας των εταίρων.  Από το 2009 η αποχώρηση ενός εταίρου από την προσωπική εταιρία δεν αποτελεί πλέον λόγο λύσης της εταιρίας και η εταιρία συνεχίζεται εκ του νόμου –χωρίς να προσαπαιτείται ειδική συμφωνία- από τους λοιπούς εταίρους.

7 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Η συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες μεταβιβάζεται δυσχερέστερα απ’ ό,τι τα μερίδια/μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες.  Το 2009 «χαλαρώνει» σημαντικά το καθεστώς των «μικρών» Α.Ε. (flex – B.V.). Βλ. ν. 4072/2012 για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.  Ίδρυση «μικρής» Α.Ε. χωρίς κεφάλαιο (0,01€)  Κατάργηση της υποχρέωσης έγκρισης από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. της μεταβίβασης μετοχών. Ελεύθερη μεταβίβαση μετοχών.  Δυνατότητα μετατροπής προσωπικής εταιρίας σε «μικρή» Α.Ε.

8 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ SMES ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)  Επέκταση της απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας και δωρεάς στη περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή διαδοχής της επιχείρησης.  2004: Η φοροαπαλλαγή σε περίπτωση απόκτησης επιχείρησης με δωρεά ή κληρονόμηση της επιχείρησης αυξάνεται στο 30% (=οφείλεται φόρος επί του 70% της αξίας της επιχείρησης).  2005: Η φοροαπαλλαγή αυξάνεται στο 60%.  2007: Η φοροαπαλλαγή αυξάνεται στο 75%.

9 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ SMES ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Φορολογητέο ποσό: 200.000€ (- 17.000€: έκπτωση λόγω παύσης δραστηριότητας) Υπεραξία επιχείρησης (goodwill): 100.000€ Υπεραξία ακινήτων: 100.000€ 200.000€ Φόρος: 52% × 183.000€ = 95.160€

10 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΣΙΩΠΗΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (GERUISLOZE DOORSCHUIVING) (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)  Μηδενική φορολόγηση της μεταβίβασης Προϋποθέσεις  Ο αποκτών πρέπει να συνεχίσει με τις ίδιες λογιστικές αξίες (δεν μπορεί να ενσωματώσει τις υπεραξίες και να μειώσει έτσι τις φορολογικές του υποχρεώσεις σε περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασης στο μέλλον).  Ο αποκτών και ο μεταβιβάζων πρέπει να διευθύνουν μαζί την επιχείρηση για 3 συναπτά έτη επί τη βάσει εγγράφου συμφωνίας.  Ο αποκτών πρέπει να συνεχίσει την επιχείρηση. Θέση της σε εκκαθάριση επαναφέρει την φορολογική υποχρέωση.

11 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΣΙΩΠΗΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (GERUISLOZE DOORSCHUIVING) (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)  Μέχρι το 2001 σιωπηλή μεταβίβαση μπορούσε να γίνει μόνο προς μέλος της οικογενείας.  Από το 2001 και προς τρίτους.  Από το 2002 και προς υπαλλήλους της επιχείρησης, εφόσον εργάζονται σε αυτή τουλάχιστον επί 3ετία.

12 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ONDERNEMINGSBEURS)  Σκοπός: Η εύρεση αγοραστών SMEs  Sponsors: Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων & Υπουργείο Οικονομικών  Κόστος συμμετοχής για επιχειρηματίες: 75€  Κόστος συμμετοχής για μεσάζοντες: 450€

13 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu

14 ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗΣ (SUCCESSION SCORECARD)  Online test διαμορφωμένο από πανεπιστημιακούς.  Επικεντρώνει σε 10 σημεία, τα οποία έχουν επιλεγεί ως κρίσιμα για την επιτυχία της μεταβίβασης/διαδοχής.  Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων.  Αυτομάτως του επισημαίνονται τα στοιχεία, στα οποία πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες μεταβίβασης/διαδοχής.

15 Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu

16 ΟNE-STOP-SHOP ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ SMES  2008: Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης μεταβιβάσεων 100 SMEs στην πόλη του Άμστερνταμ.  STEW: Συγχρηματοδότηση από ABN Amro, Εμπορικά Επιμελητήρια, Ολλανδικό Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  Λιγότερο από 20 ώρες για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση.


Κατέβασμα ppt "Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google