Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φορολογία ακινήτων Φορολογικές διατάξεις που αποτρέπουν πιθανές επενδύσεις και προτάσεις για βελτίωση 6 Οκτωβρίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Επικεφαλής Φορολογικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φορολογία ακινήτων Φορολογικές διατάξεις που αποτρέπουν πιθανές επενδύσεις και προτάσεις για βελτίωση 6 Οκτωβρίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Επικεφαλής Φορολογικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φορολογία ακινήτων Φορολογικές διατάξεις που αποτρέπουν πιθανές επενδύσεις και προτάσεις για βελτίωση 6 Οκτωβρίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος

2 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τα κρίσιμα ερωτήματα 1 Θέλουμε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία ; ? Υποθέτουμε ΝΑΙ ! Η αγορά ακινήτων ως ατμομηχανή της οικονομίας μας είναι ένα κλισέ ή μία πραγματικότητα ; Μπορεί να ξαναγίνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ! Διαθέτουμε ανταγωνιστικό προϊόν ;Σίγουρα ΝΑΙ ! Ποια είναι όμως η επίδραση του φορολογικού μας συστήματος ;

3 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τα βασικότερα προβλήματα 2 … κατά την αγορά ακίνητης περιουσίας  Επιβολή 23% ΦΠΑ σε νέα κτίρια, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ αγγίζει το 14% και στον Ευρωπαϊκό νότο το 17.8% (προτείνεται μείωση του συντελεστή σε ποσοστό χαμηλότερο του άμεσου ανταγωνισμού – ειδικά για νέες τουριστικές κατοικίες, προτείνεται η εφαρμογή του συντελεστή 6.5% που ισχύει και στις μακροχρόνιες μισθώσεις)  Έλλειψη δυνατότητας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την απόκτηση ξενοδοχειακών κτιρίων, όπως ισχύει κατά την απόκτηση πάγιων επενδυτικών αγαθών (προτείνεται να χαρακτηριστούν τα ξενοδοχειακά κτίρια ως πάγια επενδυτικά αγαθά με σκοπό τη διεύρυνση της παραπάνω δυνατότητας αναστολής)

4 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τα βασικότερα προβλήματα 3 … κατά την ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας  Επιβολή του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αντικατέστησε τον ΦΑΠ και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών και διεύρυνε τη φορολογική βάση, χωρίς να προβλέπει πλήρως προηγούμενη απαλλαγή για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (προτείνεται ο εξορθολογισμός των απαλλαγών και η εξέταση δικαιότερης κατανομής της φορολογικής επιβάρυνσης με συμμετοχή και των ενοικιαστών, ειδικά για μεγάλες κατοικίες)  Επιβολή Ειδικού Φόρου Ακινήτων (15% στην αντικειμενική αξία) στην άμεση ή έμμεση κατοχή ακίνητης περιουσίας, όταν εμπλέκονται επιχειρήσεις που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα κράτη (προτείνεται η μη επιβολή του φόρου, εφόσον δηλώνονται φυσικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ)  Επιβολή 23% ΦΠΑ σε εργολάβους κατασκευαστές όταν περνάει τετραετία από την ολοκλήρωση της κατασκευής ακινήτου το οποίο έχει παραμείνει στην κατοχή τους

5 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τα βασικότερα προβλήματα 4 … κατά την πώληση ακίνητης περιουσίας  Επιβολή στα φυσικά πρόσωπα φόρου υπεραξίας 15% κατά την μεταβίβαση μετοχών επιχειρήσεων με αξία που έλκει άνω του 50%, άμεσα ή έμμεσα, από ακίνητη περιουσία (προτείνεται να αποσαφηνιστεί η φράση «άμεσα ή έμμεσα», ώστε το επενδυτικό περιβάλλον να γίνει πιο ξεκάθαρο τόσο για τα ημεδαπά όσο και για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα)  Επιβολή στα φυσικά πρόσωπα φόρου επιχειρήσεων (26%) σε μεταβιβάσεις ακινήτων, όταν πραγματοποιούν πάνω από τρεις τέτοιες συναλλαγές εντός 2ετίας (προτείνεται επέκταση του παραπάνω χρονικού ορίου και χορήγηση απαλλαγών σε ορισμένενες περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου αριθμού ακινήτων – π.χ. λόγω κληρονομιάς)  Επιβολή του παραπάνω φόρου μετά την αφαίρεση ΕΥΡΩ 25 000, εφόσον ο πωλητής διακράτησε το ακίνητο για τουλάχιστον 5 έτη (προτείνεται επέκταση των παραπάνω ορίων, ειδικά στην περίπτωση πώλησης πρώτης κατοικίας)

6 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. …και ορισμένες θετικές εξελίξεις 5  Μείωση, από την 1 Ιανουαρίου 2014, του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) από 8% και 11% σε 3%  Ύπαρξη φοροελαφρύνσεων για ακίνητη περιουσία εντός περιοχών οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης  Χορήγηση αδειών διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών, εφόσον κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον ΕΥΡΩ 250 000  Υπό προϋποθέσεις κατάργηση, από την 1 Ιανουαρίου 2015, της υποχρέωσης διενέργειας (10ετούς) διακανονισμού ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν ενταχθεί προαιρετικά σε καθεστώς φορολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ  Υπό προϋποθέσεις κατάργηση, από την 1 Ιανουαρίου 2015, της επιβολής ΦΠΑ σε τιμολόγια εργολάβων προς οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου για την κατασκευή τεχνικών έργων με μίσθωση έργου

7 Σας ευχαριστούμε! Γεωργία Σταματέλου Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος

8 © 2014 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων- μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").


Κατέβασμα ppt "Φορολογία ακινήτων Φορολογικές διατάξεις που αποτρέπουν πιθανές επενδύσεις και προτάσεις για βελτίωση 6 Οκτωβρίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Επικεφαλής Φορολογικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google