Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Α. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

3  Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Είναι ισότιμη με τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).  Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα.  Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει την έδρα της στην Αθήνα.

4 Β. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

5  Η Σχολή Αξιωματικών έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.  Η Σχολή Αξιωματικών είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και ισότιμη με τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.  Η φοίτηση είναι διάρκειας 8 εξαμήνων.  Η Σχολή Αξιωματικών έχει την έδρα της στην Αθήνα.

6 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία.  Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.  Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ.  Να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα.  Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ.  Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο  Να μην έχουν οποτεδήποτε στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 1.Υποβολή στο Λύκειο αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών σχολών ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 2.Υποβολή αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά τμήματα αίτησης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά 3.Συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις 4.Δήλωση των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο

8 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι αστυνομικές σχολές ανήκουν στο 5ο επιστημονικό πεδίο, οπότε ο υποψήφιος θα πρέπει να εξεταστεί πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και να επιλέξει ως 6 ο μάθημα τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.

9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Αίτηση συμμετοχής.  2 φωτογραφίες.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναγράφονται σε συγκεκριμένες παραγράφους της προκήρυξης.  Οι έγγαμοι με αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την υπηκοότητα του/της συζύγου.  Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

10 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες •Tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων •Συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών  Υγειονομικές εξετάσεις  Αθλητικές δοκιμασίες

11 Υγειονομικές Εξετάσεις  Οι υποψήφιοι λαμβάνουν από την Αστυνομία δελτίο υγειονομικής εξέτασης (με φωτογραφία) μαζί με παραπεμπτικό για Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο οποίο υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται (σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί) στην αρμόδια επιτροπή κατάταξης της Αστυνομίας για να κριθούν ικανοί.

12 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες Α/ΑΑΓΩΝΙΣΜΑΟΡΙΟ 1Δρόμος 100 μ.16΄΄1 προσπάθεια 2Δρόμος 1000 μ.4΄ 20΄΄1 προσπάθεια 3Άλμα σε ύψος1,05 μ.3 προσπάθειες 4Άλμα σε μήκος3,60 μ.3 προσπάθειες 5Σφαίρα4,5 μ.3 προσπάθειες ανά χέρι

13 ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών και κρίθηκαν ικανοί, ΔΕΝ προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών

14 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας


Κατέβασμα ppt "Α. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google