Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εταιρεία MasterFour είναι Ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αγγλία και την Βουλγαρία Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εταιρεία MasterFour είναι Ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αγγλία και την Βουλγαρία Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Η εταιρεία MasterFour είναι Ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αγγλία και την Βουλγαρία Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στους τομείς των υπηρεσιών αποκλειστικά με δικτυακή (Multi Level Marketing) ανάπτυξη

4 Στόχος της εταιρείας είναι κάθε μέλος της να ΜΠΟΡΕΙ χρησιμοποιώντας υπηρεσίες, που είναι ενταγμένες στην καθημερινότητα του, να αποκτήσει ένα σταθερά αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα με τελικό στόχο την οικονομική ελευθερία

5  Υπηρεσίες ασφαλειών  Αυτοκινήτου  Οδική βοήθεια  Πυρός  Ζωής  Κάλυψη Επαγγελματικής Ανικανότητας  Νομική Προστασία  Υγείας  Υπηρεσίες τηλεφωνίας  Σταθερή τηλεφωνία  Κινητή τηλεφωνία  Ίντερνετ

6  Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης  Νομικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες Δανείων  Ενεργειακός Επιθεωρητής  Θέρμανση – Ψύξη Α. Π. Ε

7  Για να γίνει κάποιος μέλος της MasterFour αρκούν τα παρακάτω 3 βήματα :  1) Εγγραφή καταθέτοντας στον λογαριασμό της εταιρείας 60 €  2) Συστήνοντας δύο (2) καινούρια μέλη στην εταιρεία  3) Κάνοντας μία υπηρεσία τον χρόνο

8  Οι αμοιβές των μελών της MasterFour ορίζονται με τους παρακάτω τρείς τρόπους :  1) Bonus εγγραφών  2) Αμοιβές δικτύου  3) Bonus ανάπτυξης δικτύου

9  Κάθε σύσταση - εγγραφή καινούριου μέλους αποφέρει στον συστήσαντα 20 € π. χ 3 νέες συστάσεις - εγγραφές = 60€ ( εγγραφή συστήσαντα )  15 νέες συστάσεις – εγγραφές μέσα σε ένα μήνα extra bonus 100€ π. χ 15 Χ 20=300 + 100 =400€

10 Ως αμοιβές δικτύου ορίζονται οι αμοιβές κάθε μέλους της εταιρείας και οι οποίες υπολογίζονται ως εξής : Ποσοστά επί των χρημάτων που « πέφτουν » στον λογαριασμό του δικτύου και που ορίζονται ως βαθμοί αξιολόγησης ( Β. Α ). 1 ευρώ =1 Β. Α Τα χρήματα που « πέφτουν » στον λογαριασμό δικτύου υπολογίζονται ως εξής Με την λήψη κωδικού εγγραφής (Bonus)15 Β. Α 1 Υπηρεσία π. χ ασφάλεια αυτοκινήτου Καθαρά ασφάλιστρα σε € Χ %( ποσοστό διαφορετικό για κάθε υπηρεσία Χ 2/3 (1/3 δίδεται σε όσους αποκτούν δικαίωμα Bonus ανάπτυξης δικτύου Π. χ 270 Χ 14 % Χ 2/3 = 25 Β. Α 25 Β. Α 2 Υπηρεσία π. χ Κινητή τηλεφωνία 10 Β. Α Σύνολο χρημάτων ( Β. Α ) που « πέφτουν » στον λογαριασμό δικτύου 50 Β. Α Κάθε λοιπόν μέλος της εταιρείας κάνοντας υπηρεσίες και με το bonus εγγραφής του προσθέτει ένα ποσό στον λογαριασμό του δικτύου

11 Επίπεδα Ποσοστό ( προμήθεια ) 1ο1ο 10% 2ο2ο 8% 3ο3ο 4ο4ο 5ο5ο 6ο6ο 7ο7ο 8ο8ο 10% 9ο9ο 12% 10 ο 20% Σε κάθε επίπεδο οι αμοιβές είναι τα αντίστοιχα ποσοστά επί των χρημάτων που υπάρχουν μέσα στον λογαριασμό δικτύου Οι αντιστοιχίες φαίνονται στον παραπάνω πίνακα

12 Εγώ 1 ο επίπεδο 2 ο επίπεδο 3 ο επίπεδο 4 ο επίπ εδο

13 8 ο επίπεδο 9 ο επίπεδο 10 ο επίπεδο 9 ο επίπεδο 8 ο επίπεδο 9 ο επίπεδο 10 ο επίπεδο Μέλη 9 ου επιπέδου 256 Μέλη 10 ου επιπέδου 512 Σύνολο μελών και το 10 επιπέδων 1024

14 ΕπίπεδαΑμοιβές 1ο1ο 1 Χ 40 Χ 10%4€ 2ο2ο 2 Χ 40 Χ 8%6,4 € 3ο3ο 4 Χ 40 Χ 8 %12,80€ 4ο4ο 8 Χ 40 Χ 8%25,60€ 5ο5ο 16 Χ 40 Χ 8 %51,20€ 6ο6ο 32 Χ 40 Χ 8%102,40€ 7ο7ο 64 Χ 40X 8%204,8€ 8ο8ο 128 Χ 40 Χ 10%512€ 9ο9ο 256 Χ 40 Χ 12%1228,80€ 10 ο 512 Χ 40 20%4096€ Συνολικό εισόδημα = 6244€ Υπηρεσία ασφάλισης αυτοκινήτου : 25 Β. Α Εγγραφή μέλους : 15 Β. Α Σύνολο : 40 Β. Α

15 Bonus παραγωγής Bonus ανάπτυξης δικτύου

16 Το bonus παραγωγής αποδίδεται στον συνεργάτη στης εταιρείας που πέτυχε ανάπτυξη δικτύου 10 επιπέδων συστήνοντας τουλάχιστον 2 ενεργούς συνεργάτες ( δυαδική ανάπτυξη ) Υπολογίζεται δε ως εξής : 25% επί του ποσού που ορίζεται ως bonus (1/3 αμοιβών των υπηρεσιών )

17 Bonus ανάπτυξης δικτύου που ορίζεται ανάλογα με την σε βάθος και πλάτος ανάπτυξη του δικτύου

18 Κάνοντας μια επένδυση 60€ Κάνοντας μια υπηρεσία τον χρόνο που έτσι και αλλιώς την κάνεις ΣΚΕΨΟΥ Τι θα χάσεις αν το κάνεις Τι θα χάσεις αν δεν το κάνεις

19


Κατέβασμα ppt "Η εταιρεία MasterFour είναι Ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αγγλία και την Βουλγαρία Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google