Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημήτρης Λιάρος Δάσκαλος - συγγραφέας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημήτρης Λιάρος Δάσκαλος - συγγραφέας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημήτρης Λιάρος Δάσκαλος - συγγραφέας

2 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ : Φ1 (Εγκύκλιοι γραφείου) Φ2 (Εγκύκλιοι Δ-νσης) Φ3 (ΥΠΕΠΘ) Φ4 (Εξερχόμενα) Φ5 (Σχολικός Σύμβουλος) Φ6 (Μετεγγραφές προς άλλο σχολείο) Φ7 (Μετεγγραφές από άλλο σχολείο) Φ8 (Εγγραφές) Φ9 (Ατομικών Δελτίων Υγείας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ)

3 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ Φ10 (Δήμου-κοινότητας-Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) Φ11 (Συλλόγου Δασκάλων) Φ12 (Προγραμμάτων) Φ13 (Π.Δ ) Φ14 (Μεταφοράς μαθητών,αν υπάρχουν) Φ15 (Ωρομισθίων) Φ16 (Εντύπων) Φ17 (Στατιστικών και Απογραφικών στοιχείων ) Φ18 (Δικαιολογητικών λήξης διδ. Έτους )

4 ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1 (Οργάνωσης Ολοήμερου) Φ2 (Οικονομικών) Φ3 (Εγκυκλίων) Φ4 (Αιτήσεων γονέων) Φ5 (Ανάληψης υπηρεσίας – Συμβάσεις) Φ6 (Δικαιολογητικά πληρωμής) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Β) ΒΙΒΛΙΑ 1.ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ (Β.Μ.Π) 2.ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ (Β.Π.Σ.) 3. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 4. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (κοινό) 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 7. ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 8. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 9. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 10. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

6 ΕΝΤΥΠΑ 1. Πιστοποιητικό Σπουδών 2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής 3. Τίτλος Προόδου, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα 4. Τίτλος Σπουδών, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα 5. Φύλλο Ελέγχου 6. Έλεγχος προόδου (καρτέλα) 7. Διαβιβαστικό 8. Διάφορα Έντυπα (Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας, Πίνακας Μαθητικού Δυναμικού, Αίτηση Άδειας κ.λ.π)

7 1. Η θεώρηση γίνεται από το Διευθυντή 2. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνεται ΜΟΝΟ το πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 3. Στις 31 Αυγούστου κλείνονται:Το Β.Π.Σ., το Ημερολόγιο σχολικής ζωής, το βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, το βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου. 4. Το Β.Μ.Π. θα κλείσει το 2010 μαζί με το αλφαβητικό ευρετήριο. 5. Δεν κλείνονται το βιβλίο βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων, εκτός αν δώσει εντολή ο προϊστάμενος. ΘΕΩΡΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

8 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2. ΠΡΟΣΟΔΟΙ (επιχορηγήσεις – ενοίκια - κυλικείο) 3. ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ α) ΜΕΛΗ β) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

9 1.ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1.(εισερχόμενα ) Φ2.(εξερχόμενα)Φ3.(συγκρότηση-μέλη) Φ4.(δικαιολογητικά δαπανών-βιβλίο ταμείου - τιμολόγια) Φ5.(κυλικείο)Φ6.(καθαρίστρια)Φ7.(διδακτηρίου) ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10 ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ 1. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4. ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ υποβολής στο Δήμο 1. Φωτοαντίγραφο βιβλίου ταμείου 2. Ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού 3. Πρακτικό έγκρισης απολογισμού σχ. Επιτροπής 4. Πόρισμα ορθής διαχείρισης του Δήμου 5. Αντίγραφο ορισμού σχ. Επιτροπής 6. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης σε σώμα 7. Δικαιολογητικά δαπανών 8. Βεβαίωση μετρητών ταμία 9. Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενου έτους 10. Βεβαίωση τμημάτων δικαιοδοσίας σχολ. Επιτροπής 11. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων 12. Φωτοαντίγραφο συμβάσεων καθαρίστριας 13. Αντίγραφα πρακτικών που αφορούν την οικονομική διαχείριση 14. Διπλότυπο είσπραξης 15. Υπεύθυνη δήλωση ταμία πως δεν έχει άλλη οικονομική διαχείριση 16. Πρωτόκολλο ελέγχου χρηματικής διαχείρισης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ υποβολή στον Επίτροπο 1. Ετήσιος πίνακας απολογισμού 2. Πόρισμα ορθής διαχείρισης του Δήμου 3. Πρωτόκολλο ελέγχου χρηματικής διαχείρισης 4. Φωτοαντίγραφο βιβλίου ταμείου 5. Πρακτικό έγκρισης απολογισμού σχ. Επιτροπής ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΕΝΣΗΜΑΒΙΒΛΙΑ

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημήτρης Λιάρος Δάσκαλος - συγγραφέας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google