Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από την τοποθέτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από την τοποθέτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από την τοποθέτηση

2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Η συνολική ποιότητα ενός έργου διακρατικής κινητικότητας και η πλήρης επιτυχία του συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ακρίβεια της προετοιμασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες τοποθέτησης. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες αξιολογούνται από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες που αναλύουν τις υποψηφιότητες. Όσον αφορά τις προηγούμενες περιόδους, οι δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες υποδεικνύονται στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου της αίτησης πλέον – και για τα διαβήματα τύπου VETPRO – οπότε οι φορείς προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία ώστε να μεταφέρουν ποιοτικό περιεχόμενο.

3 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Θεματικά πεδία για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες: γλωσσικό, παιδαγωγικό, διοικητικό, νομικό, προσωπικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Οι στόχοι των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι:  να ωθήσουν τον συμμετέχοντα να σκεφτεί τις προσδοκίες του, τα κίνητρά του και τις αμφιβολίες του.  να μεταφέρουν ποιοτικές πληροφορίες για το εθνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των χωρών όπου θα αναπτυχθεί η κινητικότητα.  να επιδείξουν πλήρως τους στόχους κατάρτισης της κινητικότητας.  τέλος, να παράσχουν κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες στους συμμετέχοντες ώστε αυτοί να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την εμπειρία της κινητικότητας.

4 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Δομικά χαρακτηριστικά των προπαρασκευαστικών ενεργειών  προσδιορίζονται πάντοτε οι στόχοι της κατάρτισης, τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν  αποσαφηνίζονται πάντοτε η διάρκεια και τα χαρακτηριστικά των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τοποθέτηση  πρέπει να καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα όλων των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων  πρέπει να προσδιορίζονται οι ανθρώπινοι πόροι για τις διάφορες ενέργειες: καθηγητές, εκπαιδευτές, επόπτες, ψυχολόγοι, άτομα ειδικευμένα στην καθοδήγηση  πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα επιμελητείας και οργάνωσης  πρέπει να σχεδιάζεται / συγκεντρώνεται κατάλληλο διδακτικό υλικό. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούν κάποια πρωτότυπη συνεισφορά (π.χ. ενέργειες που σχετίζονται με την ανάλυση των αναγκών των αποδεκτών) και στις ενέργειες όπου μπορούν να υιοθετηθούν ήδη δομημένες διαδρομές μάθησης (π.χ. γλωσσικό υπόβαθρο)  πρέπει να προσδιορίζεται ο ρόλος κάθε συνεργάτη όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες  πρέπει να παρέχεται η οικονομική διάσταση κάθε ενέργειας.

5 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Όσον αφορά τα διαβήματα IVT και PLM, τα οποία απευθύνονται σε νέους ανθρώπους, στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μπορούν να αναμένονται περίοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες σε συνδυασμό με διαδικασίες διαδραμάτισης ρόλων, συναντήσεις με επαγγελματίες καθοδηγητές και ψυχολόγους, ενέργειες παροχής κινήτρων. Για τους ενήλικες χρήστες, οι οποίοι συμμετέχουν στα διαβήματα VETPRO, η διοργάνωση σεμιναρίων μοιάζει να είναι η καλύτερη επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα στα οποία απευθύνονται είναι επαγγελματίες.

6 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Διαδικασίες πληροφόρησης και καθοδήγησης στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ολόκληρες φάσεις εκτέλεσης και τις διαδικασίες οργάνωσης θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να διαθέτουν μια εμφανή αξία καθοδήγησης και θα πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες σε θέματα καθοδήγησης. Το βήμα της καθοδήγησης κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες βοηθά τον συμμετέχοντα να ενημερωθεί για τις ευκαιρίες του έργου, υποστηρίζοντάς τον ώστε να καταλάβει πώς η κινητικότητα αποτελεί μια επένδυση στην κατάρτιση.

7 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Πολιτιστικό υπόβαθρο και διαδικασίες προπαρασκευαστικών ενεργειών Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πληροφορίες για τον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία των χωρών στις οποίες θα φιλοξενηθούν στα πλαίσια της κινητικότητας. Οι πληροφορίες αφορούν επίσης οποιοδήποτε τοπικό περιβάλλον περιλαμβάνεται στην κινητικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η επαγγελματική μαθητεία ή οργανισμοί που εμπλέκονται στην ανταλλαγή. Η πολιτισμική ενημερότητα βοηθά προάγοντας το σεβασμό προς την πολιτισμική ποικιλομορφία και την κατανόηση αυτών των διαφορών, μειώνοντας τον κίνδυνο παρεξηγήσεων ή παρανοήσεων.

8 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Διαδικασίες για παιδαγωγικά και επαγγελματικά θέματα Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στο έργο της κινητικότητας στην φιλοξενούσα χώρα. Η επιλογή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την τυπολογία των ατόμων στα οποία απευθύνεται το έργο, καθώς οι νεαροί αποδέκτες (IVT) απαιτούν κυρίως κοινωνική και πολιτισμική προετοιμασία, ενώ τα διαθέσιμα άτομα από την αγορά εργασίας (PLM) χρειάζεται να ενισχύσουν τόσο την τεχνική τους όσο και τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωσή τους και για ενημερωθούν σχετικά με την επιπρόσθετη αξία της διακρατικής κινητικότητας.

9 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Περιεχόμενα  Δομικά χαρακτηριστικά των προπαρασκευαστικών ενεργειών  Διαφορές μεταξύ των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για τα προγράμματα IVT (Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), PLM (Ατόμων που Συμμετέχουν ήδη στην Αγορά Εργασίας) και VETPRO (Επαγγελματιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Διαδικασία καθοδήγησης.  Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για θέματα πολιτισμού.  Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για παιδαγωγικά και επαγγελματικά θέματα.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από την τοποθέτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google