Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚΕ
Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου 20 Δεκεμβρίου «Το νέο χρηματοπιστωτικό τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα» Το νέο πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων - Νικόλαος Δ. Μουσάς , LL.M. Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚΕ

2 Διάγραμμα Παρουσίασης
Ο θεσμός της εγγύησης των καταθέσεων Νόμος 3746/2009 Οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε νομοθετική μεταβολή Οδηγία 2014/49/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (Οδηγία ΣΕΚ) Σύνοψη - Επίλογος

3 Ο θεσμός της εγγύησης των καταθέσεων

4 Ο θεσμός της εγγύησης των καταθέσεων
Ιστορική αναδρομή: Καταγωγή του θεσμού και του δικαίου εγγύησης καταθέσεων Χρηματιστηριακή και τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ (1929) Ανάγκη διασφάλισης σταθερότητας τραπεζικού συστήματος – προστασίας καταθετών - αποφυγή ενδεχομένου μαζικής απόσυρσης καταθέσεων λόγω απώλειας εμπιστοσύνης των καταθετών Ίδρυση “Federal Deposit Insurance Corporation” (“FDIC”) με την Banking (Glass-Steagall) Act στις ΗΠΑ (1933) Διασφάλιση άμεσης καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες – μη εμπλοκή τους σε πτωχευτική διαδικασία Αποτελέσματα: Αισθητή μείωση τραπεζικών πανικών από ιδρύσεως FDIC Στατιστικά στοιχεία: : πτωχεύσεις σε σύνολο τραπεζών 1933: πτωχεύσεις τραπεζών 1934: 9 πτωχεύσεις τραπεζών

5 Νόμος 3746/2009

6 Ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
Ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Η εισαγωγή του θεσμού στην Ευρώπη Σύσταση 87/63/ΕΟΚ (μη δεσμευτική) Οδηγία 94/19/ΕΚ (ελάχιστης εναρμόνισης) Οδηγία 2009/14/ΕΚ, μερική τροποποίηση λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης , πρόβλεψη για συνολική αναθεώρηση της 94/19 στο εγγύς μέλλον Εναρμόνιση στην Ελλάδα ν. 2324/1995 – Ίδρυση ΤΕΚ (Ν.Π.Ι.Δ.) ν. 2832/2000 – Βελτιώσεις - Κωδικοποίηση ν. 3746/2009 – Ίδρυση ΤΕΚΕ ως καθολικού διαδόχου του ΤΕΚ ν. 3775/2009 – Ενσωμάτωση 2009/14

7 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
Νόμος 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) Νομική Μορφή και Σκοπός ΝΠΙΔ Καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες Καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές πελάτες Χρηματοδότηση εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος Εποπτεία: Υπουργός Οικονομικών (νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας) Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (σήμερα 19 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των πιστωτικών συνεταιρισμών και 4 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν εκτός Ε.Ε.) Όριο κάλυψης: ευρώ

8 Νόμος 3746/2009 Χρηματοδότηση Επιλογή της ex ante χρηματοδότησης, με συμπληρωματική ex post: Ιδρυτικό Κεφάλαιο (ΤτΕ – ΕΕΤ) Ετήσιες τακτικές εισφορές (ex ante) Έκτακτες συμπληρωματικές εισφορές (ex post) έως το τριπλάσιο της ετήσιας Διαδικασία-προθεσμίες καταβολής αποζημιώσεων σε καταθέτες: 20 εργάσιμες ημέρες με δυνατότητα παράτασης κατά 10 εργάσιμες ημέρες Συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του καταθέτη με την αποζημίωση Προστασία καταθετών (όχι καταθέσεων)

9 Σημαντικά γεγονότα στη λειτουργία του ΤΕΚ(Ε) από την ίδρυσή του:
Νόμος 3746/2009 Σημαντικά γεγονότα στη λειτουργία του ΤΕΚ(Ε) από την ίδρυσή του: 2008: Αύξηση του ορίου προστασίας του καταθέτη από ευρώ σε ευρώ και αντιστοίχως πενταπλασιασμός του ύψους των ετησίων εισφορών πενταπλάσια της ετήσιας τακτικής (ν. 3714/ ) Σύντμηση προθεσμιών για την πληρωμή των αποζημιώσεων, από 3 μήνες σε 20 εργάσιμες μέρες, με δυνατότητα παράτασης μόνο 10 εργασίμων ημερών (Οδηγία 2009/14, ν. 3775/ ) 2009: Ένταξη επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε εναρμόνιση με την οδηγία 97/9/ΕΚ (ν. 3746/2009) 2009: Καθιέρωση συντελεστού κινδύνου με εποπτικά κριτήρια σε εύρος συντελεστού 0,9 έως 1,1 % επί της εισφοράς Ίδρυση Σκέλους Εξυγίανσης (ν. 4021/2011) - Εισφορά του funding gap για την εξυγίανση των PROTON και (μερικώς) της T BANK 2011: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) Θέσπιση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης Καθορισμός ελάχιστου επιπέδου διαθεσίμων κεφαλαίων προς καλυπτόμενες καταθέσεις σε ποσοστό 1% των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της εισφοράς ( ν. 4051/2012)

10 Οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε νομοθετική μεταβολή

11 Οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε νομοθετική μεταβολή
Οικονομική κρίση 2007 – 09 Θέσπιση ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Ευρωπαϊκή βούληση για πλήρη εναρμόνιση, θέσπιση ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, European Banking Union (α) Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (β) Ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης (γ) Ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων (δ) Single Rulebook – Θα περιέχει ουσιαστικούς κανόνες εναρμόνισης σε όλα τα ανωτέρω θέματα Υλοποίηση των ανωτέρω τα έτη

12 Οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε νομοθετική μεταβολή
Ανάγκη τροποποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου της εγγύησης καταθέσεων προς πλήρη εναρμόνιση Δυσλειτουργίες των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων: (α) Διαφορετικά και ακατάλληλα επίπεδα και πεδία κάλυψης (β) Ανεπαρκείς διαδικασίες πληρωμής (γ) Ελλιπής ενημέρωση καταθετών για λειτουργία ΣΕΚ Εσφαλμένοι τρόποι χρηματοδότησης των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων: (α) Διαφορετικά και ανεπαρκή επίπεδα χρηματοδότησης των ΣΕΚ (β) Διαφορετικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης (γ) Έλλειψη κριτηρίων κινδύνου για υπολογισμό εισφορών Άλλα ζητήματα: (α) Έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας (β) Περιορισμένος ρόλος των Συστημάτων Εγγύησης (όχι εξυγίανσης)

13 Οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε νομοθετική μεταβολή
Ανάγκη τροποποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου της εγγύησης καταθέσεων προς πλήρη εναρμόνιση Συνέπειες : (α) Καθυστερήσεις – παραλείψεις στην καταβολή αποζημιώσεων καταθετών (β) Υπονόμευση εμπιστοσύνης καταθετών (γ) Μη συμμετοχή εν αδυναμία ευρισκομένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην καταβολή αποζημιώσεων σε ex post Συστήματα (δ) Σε Συστήματα ex post κάλυψης η επιβολή υπερβολικά υψηλών εισφορών σε καιρούς κρίσης προκαλεί προβλήματα (ε) Έλλειψη κινήτρων για αποφυγή ριψοκίνδυνων πολιτικών από πιστωτικά ιδρύματα (στ) Χρησιμοποίηση χρημάτων φορολογουμένων για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων Γενικότερες Συνέπειες: (α) Βλάβη των συμφερόντων των καταθετών και των φορολογουμένων (β) Κίνδυνοι για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας (γ) Περιορίζονται τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς Η Οδηγία 94/19/ΕΚ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/14/ΕΚ προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα και οι συνέπειες που ανέκυψαν λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης

14 Οδηγία 2014/49/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (Οδηγία ΣΕΚ)

15 Έκδοση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ
Οδηγία ΣΕΚ Έκδοση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ Δημοσίευση της Οδηγίας ΣΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) Έναρξη ισχύος της Οδηγίας ΣΕΚ ( ) Υποχρέωση ενσωμάτωσης έως τις Έναρξη ισχύος μεμονωμένων διατάξεων της Οδηγίας ΣΕΚ ( )

16 Οδηγία ΣΕΚ Έκδοση της Οδηγίας ΣΕΚ Νομοθετική εξουσιοδότηση (53 ΣΛΕΕ)
Όρος 3 του Προοιμίου της Οδηγίας ΣΕΚ: «Η παρούσα οδηγία αποτελεί ουσιώδες μέσο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, τόσο όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης όσο και την ελεύθερη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της προστασίας των καταθετών […]» Πλήρης εναρμόνιση ως προς τις επιλέξιμες καταθέσεις και τα όρια κάλυψης Όρος 6 του Προοιμίου της Οδηγίας ΣΕΚ: «Η οδηγία 94/19/ΕΚ βασίζεται στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης. Κατά συνέπεια, υπάρχει σήμερα στην Ένωση μια ποικιλία ΣΕΚ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα των κοινών απαιτήσεων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να παρέχεται ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας στους καταθέτες όλης της Ένωσης, ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζεται ίδιο επίπεδο σταθερότητας όσον αφορά τα ΣΕΚ. Συγχρόνως, αυτές οι κοινές απαιτήσεις είναι υψίστης σπουδαιότητας προκειμένου να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Η παρούσα οδηγία συμβάλλει συνεπώς στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.» Έκδοση της Οδηγίας ΣΕΚ

17 Απλούστευση και εναρμόνιση της κάλυψης
Οδηγία ΣΕΚ Απλούστευση και εναρμόνιση της κάλυψης Διατήρηση του εναρμονισμένου ορίου κάλυψης στο ποσό των ευρώ Κατηγοριοποίηση των καταθέσεων σε «Επιλέξιμες καταθέσεις»: οι καταθέσεις που δεν εξαιρούνται από την προστασία της εγγύησης καταθέσεων «Καλυπτόμενες καταθέσεις»: οι επιλέξιμες καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν το επίπεδο κάλυψης των ευρώ (οι εγγυημένες καταθέσεις) Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Διατήρηση προστασίας απόλυτου δικαιούχου

18 Εξαιρούμενες Καταθέσεις
Οδηγία ΣΕΚ Διατήρηση βασικών κατηγοριών εξαιρουμένων καταθέσεων, ενδεικτικά: καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καταθέσεις επιχειρήσεων επενδύσεων καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων καταθέσεις δημοσίων αρχών Κατάργηση κατηγοριών εξαιρουμένων καταθέσεων: καταθέσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών του πιστωτικού ιδρύματος καταθέσεις μετόχων πιστωτικού ιδρύματος με συμμετοχή άνω του 5% και των προσώπων που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις καταθέσεις προσώπων που κατέχουν τις ανωτέρω θέσεις ή ιδιότητες σε εταιρείες συνδεδεμένες με το πιστωτικό ίδρυμα καταθέσεις συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγων των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό αυτών Εξαιρούμενες Καταθέσεις

19 Εξαιρούμενες Καταθέσεις
Οδηγία ΣΕΚ Εισαγωγή νέων κατηγοριών εξαιρουμένων καταθέσεων: καταθέσεις συνταξιοδοτικών ταμείων καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου δεν έχει διαπιστωθεί όταν καθίστανται μη διαθέσιμες Διακριτική ευχέρεια κρατών μελών για κάλυψη συγκεκριμένων καταθέσεων, οι οποίες αρχικά θεωρούνται εξαιρούμενες: καταθέσεις από ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταθέσεις τοπικών αρχών με ετήσιο προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει τα ευρώ Εξαιρούμενες Καταθέσεις

20 Προσωρινά υψηλά υπόλοιπα
Οδηγία ΣΕΚ Υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης πέραν του γενικού ορίου κάλυψης των ευρώ για συγκεκριμένες καταθέσεις – Απόκλιση από τον κανόνα της προστασίας ανά καταθέτη – Το ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη Αυξημένη προστασία καταθέσεων – Στοιχείο προσωρινότητας – Διάστημα από 3 έως 12 μήνες από την πίστωση των ποσών – Η διάρκεια προστασίας προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη Αυξημένη προστασία καταθέσεων – Συγκεκριμένοι τύποι καταθέσεων – Καταθέσεις, οι οποίες προέρχονται από συναλλαγές, η προστασία των οποίων έχει κοινωνικό χαρακτήρα: συναλλαγές επί ακινήτων για σκοπούς ιδιωτικής κατοικίας ιδιαίτερα γεγονότα της ζωής, όπως ο γάμος, το διαζύγιο, η συνταξιοδότηση, η απόλυση, η καταγγελία της απασχόλησης, η αναπηρία ή ο θάνατος του καταθέτη καταβολή ασφαλιστικών παροχών ή αποζημιώσεων για σωματική βλάβη από εγκληματική πράξη ή δικαστική πλάνη Προσωρινά υψηλά υπόλοιπα

21 Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων
Οδηγία ΣΕΚ Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων Σύντμηση της προθεσμίας καταβολής αποζημιώσεων από 20 ημέρες σε 7 ημέρες – καταβολή χωρίς αίτηση Εναλλακτικά, θέσπιση μεταβατικής περιόδου: 20 ημέρες έως την 15 ημέρες από την έως την 10 ημέρες από την έως την Οι καταθέτες δικαιούνται εντός 5 ημερών τμήμα των εγγυημένων καταθέσεών τους προς κάλυψη του κόστους διαβίωσης Δυνατότητα πρόβλεψης μεγαλύτερης προθεσμίας μόνον για καταθέσεις όπου ο καταθέτης δεν είναι ο απόλυτος δικαιούχος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες.

22 Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων
Οδηγία ΣΕΚ Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων Αναβολή καταβολής αποζημιώσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις: Αβεβαιότητα αν ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση ή η κατάθεση αποτελεί αντικείμενο αντιδικίας Η κατάθεση υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνή όργανα Δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή σχετική με την κατάθεση τους τελευταίους 24 μήνες (αδρανής λογαριασμός) Το ποσό προς αποζημίωση αποτελεί μέρος προσωρινού υψηλού υπολοίπου Το ποσό προς αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί από το ΣΕΚ του κράτους μέλους υποδοχής Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έως την έκδοση απόφασης

23 Συμψηφισμός απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων
Οδηγία ΣΕΚ Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι οι απαιτήσεις των καταθετών θα συμψηφίζονται με τις ανταπαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση Οι ανταπαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές πριν ή κατά την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος για να ληφθούν υπόψη για σκοπούς συμψηφισμού Αγωγή κατά ΣΕΚ Αναγνωρίζεται ρητά η δυνατότητα των καταθετών να ασκήσουν αγωγή κατά του ΣΕΚ προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους προς αποζημίωση Δυνατότητα περιορισμού του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι καταθέτες δύνανται να ασκήσουν αγωγή κατά του ΣΕΚ Συμψηφισμός απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

24 Χρηματοδότηση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων
Οδηγία ΣΕΚ Χρηματοδότηση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων Καθορισμός επιπέδου στόχου διαθεσίμων κεφαλαίων: 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων έως τις 3 Ιουλίου 2024 0,5% των εγγυημένων καταθέσεων (μειωμένο επίπεδο στόχος υπό προϋποθέσεις) Διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα – Περιλαμβάνουν δεσμεύσεις πληρωμής (payment commitments), οι οποίες: Δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ύψους των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων του ΣΕΚ Είναι πλήρως εξασφαλισμένες με την προϋπόθεση ότι η εξασφάλιση συνίσταται σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου, δεν βαρύνεται από δικαιώματα τρίτων και ευρίσκεται στη διάθεση του ΣΕΚ Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της Οδηγίας ΣΕΚ Υποχρεωτικότητα της ex ante χρηματοδότησης – Συμπληρωματική ex post – Δεν ισχύει η υποχρέωση καταβολή εισφορών όταν επιτευχθεί το επίπεδο – στόχος: Τακτικές εισφορές (ex ante) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Εάν, μετά την αρχική επίτευξη του επιπέδου-στόχου, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα μειωθούν σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου-στόχου λόγω χρησιμοποίησης των κεφαλαίων, η τακτική εισφορά ορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο – στόχος μέσα σε 6 χρόνια. Έκτακτες εισφορές (ex post) προβλέπονται στην περίπτωση που τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων – Ανώτατο όριο: 0,5% των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά ημερολογιακό έτος. Η (ex post) χρηματοδότηση περιλαμβάνει και τη δυνατότητα λήψης δανείου σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών Επένδυση διαθεσίμων: κατά τρόπο που εξασφαλίζει χαμηλό κίνδυνο και επαρκή διαφοροποίηση

25 Υπολογισμός εισφορών πιστωτικών ιδρυμάτων
Οδηγία ΣΕΚ Υπολογισμός εισφορών πιστωτικών ιδρυμάτων Υπολογισμός εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στα ΣΕΚ βάσει: του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων του βαθμού κινδύνου που αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα της φάση του οικονομικού κύκλου και της επίπτωση που μπορεί να έχουν οι προκυκλικές εισφορές κατά τον καθορισμό των εισφορών Η EBA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εισφορών στα ΣΕΚ. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι περιλαμβάνουν τύπο υπολογισμού, ειδικούς δείκτες, κατηγορίες κινδύνου για τα μέλη, κατώτατα όρια των σταθμίσεων κινδύνου που αποδίδονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνου και άλλα αναγκαία στοιχεία.

26 Χρήση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων των ΣΕΚ
Οδηγία ΣΕΚ Υποχρεωτική χρήση: Καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες Χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (νεωτερισμός Οδηγίας ΣΕΚ) Προαιρετική χρήση – διακριτική ευχέρεια κρατών μελών: Χρήση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων των ΣΕΚ για τη λήψη εναλλακτικών μέτρων προκειμένου να προληφθεί η αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος (νεωτερισμός Οδηγίας ΣΕΚ) Χρήση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων των ΣΕΚ για τη χρηματοδότηση μέτρων διατήρησης της πρόσβασης των καταθετών σε εγγυημένες καταθέσεις (μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και λογιστική μεταφορά καταθέσεων), στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας και εφόσον το κόστος που βαραίνει το ΣΕΚ δεν υπερβαίνει το καθαρό ποσό των εγγυημένων καταθέσεων στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα (νεωτερισμός Οδηγίας ΣΕΚ) Χρήση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων των ΣΕΚ

27 Οδηγία ΣΕΚ Νέες Ρυθμίσεις Έλεγχος Συστημάτων:
Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) από τα ΣΕΚ ανά 3 έτη ή και συχνότερα αν απαιτείται Πρώτο stress test έως τις 3 Ιουλίου 2017 Η αντοχή των ΣΕΚ εξετάζεται και από την EBA ανά 5 έτη, η οποία διενεργεί αξιολογήσεις από ομότιμους φορείς κατόπιν των stress tests Άμεσος αποκλεισμός πιστωτικού ιδρύματος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του: Προειδοποίηση πιστωτικού ιδρύματος 1 μήνα πριν αποκλειστεί από το ΣΕΚ, ενώ η παλαιότερη ρύθμιση προέβλεπε 1 έτος Εισαγωγή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις διοικήσεις των ΣΕΚ Πληροφόρηση καταθετών από πιστωτικά ιδρύματα – Λεπτομερείς διαδικασίες πληροφόρησης: Ειδικά ενημερωτικά δελτία πριν την σύναψη σύμβασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Υποχρέωση μνείας του ΣΕΚ στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού των καταθετών Υποχρέωση μνείας του ΣΕΚ στις διαφημίσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής πιστωτικών ιδρυμάτων, οι καταθέτες ενημερώνονται για τη συγχώνευση ή την μετατροπή τουλάχιστον 1 μήνα πριν την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων

28 Διασυνοριακή συνεργασία των ΣΕΚ εντός της Ένωσης
Οδηγία ΣΕΚ Το ΣΕΚ του κράτους μέλους καταγωγής καλύπτει τους καταθέτες υποκαταστημάτων, τα οποία έχουν ιδρυθεί από πιστωτικά ιδρύματα του κράτους μέλους καταγωγής σε άλλα κράτη μέλη Το ΣΕΚ του κράτους μέλους υποδοχής καταβάλλει αποζημιώσεις σε καταθέτες υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος καταγωγής για λογαριασμό του ΣΕΚ του κράτους μέλους καταγωγής Η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα ΣΕΚ εξασφαλίζεται με έγγραφες συμφωνίες, οι οποίες κοινοποιούνται στην EBA, η οποία επιλύει και τυχόν διαφωνίες μεταξύ των ΣΕΚ Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης ανάμεσα σε ΣΕΚ διαφορετικών κρατών μελών καθώς και η σύσταση διασυνοριακών ΣΕΚ Διασυνοριακή συνεργασία των ΣΕΚ εντός της Ένωσης

29 Ενσωμάτωση Οδηγίας ΣΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη
Οδηγία ΣΕΚ Ενσωμάτωση Οδηγίας ΣΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν την πλειοψηφία των διατάξεων της Οδηγίας ΣΕΚ έως τις 3 Ιουλίου 2015 Έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΣΕΚ και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας ΣΕΚ θα τεθούν σε ισχύ και θα εφαρμοστούν απευθείας στις 4 Ιουλίου 2015 χωρίς την προηγούμενη ενσωμάτωσή τους κατά την διαδικασία που προβλέπεται για τις υπόλοιπες διατάξεις – Η απευθείας εφαρμογή διατάξεων της Οδηγίας ΣΕΚ συνιστά νεωτερισμό και προσιδιάζει στη φύση των Κανονισμών

30 Σύνοψη - Επίλογος

31 Αξιολόγηση - Καταληκτικές Παρατηρήσεις
Σύνοψη - Επίλογος Αξιολόγηση - Καταληκτικές Παρατηρήσεις Ευρύτερη και πληρέστερη προστασία του καταθέτη (προσωρινά υψηλά υπόλοιπα, δικαίωμα άσκησης αγωγής κατά ΣΕΚ) Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων (7 εργάσιμες ημέρες) Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα των ΣΕΚ περιλαμβάνουν δεσμεύσεις πληρωμής (payment commitments) έως 30% του συνολικού τους ύψους Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα των ΣΕΚ τοποθετούνται με κριτήρια τον χαμηλό κίνδυνο και την επαρκή διαφοροποίηση Για το υπολογισμό των εισφορών λαμβάνονται υπόψη οι εγγυημένες καταθέσεις, ο βαθμός κινδύνου και η φάση του οικονομικού κύκλου Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα των ΣΕΚ δύνανται να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς εξυγίανσης, λήψης εναλλακτικών μέτρων και διατήρησης της πρόσβασης των καταθετών σε εγγυημένες καταθέσεις Διασφάλιση ορθής λειτουργίας ΣΕΚ με την περιοδική διενέργεια stress tests Λεπτομερείς διαδικασίες ενημέρωσης καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα Διασυνοριακή συνεργασία Αυξημένος ρόλος EBA


Κατέβασμα ppt "Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google