Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Georgakopoulou Anna. Εμείς«Ανήκειν;»και βέβαια«Ανήκειν»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Georgakopoulou Anna. Εμείς«Ανήκειν;»και βέβαια«Ανήκειν»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Georgakopoulou Anna

2 Εμείς«Ανήκειν;»και βέβαια«Ανήκειν»

3 Η γνώση δεν είναι χαρά. Η γνώση είναι κόπος είναι ο μόχθος της κατάκτησης της ίδιας της ζωής.

4 Στο σχολειό που ονειρεύομαι θ έ λ ω τ ο υ ς δ α σ κ ά λ ο υ ς μ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς κ α ι ό χ ι ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς υ π ε ρ ή φ α ν ο υ ς δ ι κ ο ύ ς μ ο υ ή ρ ω ε ς θ έ λ ω ν α β λ έ π ω τ ο υ ς σ υ μ μ α θ η τ έ ς μ ο υ ω ς σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο υ ς κ α ι ό χ ι ω ς α θ λ η τ έ ς π ο υ π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο σ π ε ρ ά σ ω θ έ λ ω ν α μ ά θ ω ν α α ν α λ ύ ω, ν α σ υ ν θ έ τ ω κ α ι ν α α ξ ι ο λ ο γ ώ θ έ λ ω έ ν α σ χ ο λ ε ι ό ό π ο υ ν α μ η μ ε μ α θ α ί ν ε ι μ ό ν ο ε ν τ ο λ έ ς ν α υ π α κ ο ύ ω θ έ λ ω η ζ ω η ρ ά δ α μ ο υ ν α ε ί ν α ι ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κ α ι ό χ ι π ρ ό β λ η μ α μ α θ η σ ι α κ ό ν α θ ε ω ρ ε ί τ α ι

5 δ ε ν θ έ λ ω κ α ν έ ν α τ α λ έ ν τ ο μ ο υ ν α ξ α ν α π ά ε ι χ α μ έ ν ο γ ι α τ ί π ο τ έ κ α ν ε ί ς δ ε ν έ ψ α ξ ε γ ι α ν α τ ο α ν α κ α λ ύ ψ ε ι δεν θέλω σχολείο φυλακή και αίθουσες ανήλιαγα κελιά


Κατέβασμα ppt "Georgakopoulou Anna. Εμείς«Ανήκειν;»και βέβαια«Ανήκειν»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google