Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A c a d e l i b Δ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ς Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A c a d e l i b Δ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ς Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A c a d e l i b Δ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ς Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 9 9 8 - 2 0 0 6 E π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς & Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς

2 Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK)  Ονομασία: ACADELIB: Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List  Είδος:Ηλεκτρονική Λίστα Επικοινωνίας  Σκοπός:Ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού, καθώς και ενημέρωσης  Θεματική κάλυψη:Θέματα Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης από το χώρο της πρακτικής και της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Εμβέλεια συμμετοχής:Δεν υπάρχει περιορισμός στο χώρο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών  Είδος συμμετοχής:Ελεύθερη, μετά από αίτησης εγγραφής  Περιορισμός:Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαφυλάττουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της λίστας, αποφεύγοντας για παράδειγμα τη χρήση τη λίστας για εμπορικούς σκοπούς, ανάπτυξη διαπροσωπικών συζητήσεων, δημοσίευση υλικού με αδόκιμου περιεχομένου (π.χ. υβριστικό, μισαλλόδοξο, πορνογραφικό).  Έτος λειτουργίας:1998  Διαχείριση λίστας:Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Δ Ρ Α Σ Η Σ

3 Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK) Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Διαχείριση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  03-10/1998 -Εγκατάσταση λίστας -Δοκιμαστική λειτουργία λίστας -Έναρξη λειτουργίας λίστας -Δημοσίευση πληροφοριακής ιστοσελίδας στο web site της Βιβλιοθήκης  10/2004 -Αποστολή ενημερωτικού e-mail σε 1243 αποδέκτες (611 φορείς: ακαδημαϊκές, δημοτικές, δημόσιες, σχολικές και άλλων ειδών βιβλιοθήκες - μουσεία, τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, ερευνητικά κέντρα, αρχεία) -Αναβάθμιση πληροφοριακής ιστοσελίδας στο web site της Βιβλιοθήκης  09/2005 -Αποστολή e-mail αίτησης για προσθήκη υπερσύνδεσης της Acadelib προς τους διαχειριστές των web sites των δράσεων της Heal-Link.  11/2006 -Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου και παρουσίαση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 A c a d e l I b «Δίαυλος Επικοινωνίας & Ενημέρωσης» ? Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK) 1998 - 2006

5 A c a d e l i b ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) Θεματική κάλυψη ? Συχνότητα χρήσης ? Εμβέλεια συμμετοχής ? 1 9 9 8 - 2 0 0 6

6 Πώς χρησιμοποιείται η λίστα; Περιεχόμενο – θέμα μηνυμάτων [Περίοδος: Αύγουστος 2000 – Αύγουστος 2006] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) [Πηγή: αρχείο μηνυμάτων Acadelib]]

7 A c a d e l i b ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) Θεματική κάλυψη  Συχνότητα χρήσης ? Εμβέλεια συμμετοχής ? 1 9 9 8 - 2 0 0 6

8 Πόσο συχνά χρησιμοποιείται η λίστα; Διακίνηση E-MAILs – ανά μήνα/έτος [Περίοδος: Αύγουστος 2000 – Αύγουστος 2006] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) ΕΤΟΣ Μ Η Ν Ε Σ Ε Τ Ο Υ Σ 1ος2ος3ος4ος5ος6ος7ος8ος9ος10ος11ος12ος 2000 11300 2001 321010002000 2002 000020100000 2003 100000000000 2004 0000001102381 2005 18138736016793 2006 24121756211 [Πηγή: αρχείο μηνυμάτων Acadelib]]

9 A c a d e l i b ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) Θεματική κάλυψη  Συχνότητα χρήσης  Εμβέλεια συμμετοχής ? 1 9 9 8 - 2 0 0 6

10 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα; Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : Γεωγραφική κάλυψη [Δεδομένα: 04/09/2006] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) [ Επεξεργασία των domain των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ]

11 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα; Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : προέλευση-ιδιότητα [Δεδομένα: 04/09/2006] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) [ Επεξεργασία των domain των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ] Σημείωση: Τα μέλη προέρχονται από 26 ακαδημαϊκά ιδρύματα.

12 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα; Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : πραγματική κάλυψη [Δεδομένα: 20/07/2004 - 04/09/2006] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) Στις 4/9/2006: 201 Μέλη-ηλεκτρονικές διευθύνσεις Στις 20/7/2004: 109 Μέλη-ηλεκτρονικές διευθύνσεις ---------- Αποχώρησαν 23 - αύξηση 106% ---------

13 A c a d e l i b ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK) Θεματική κάλυψη  Συχνότητα χρήσης  Εμβέλεια συμμετοχής  1 9 9 8 - 2 0 0 6

14 …με ένα μόνο «κλικ»! Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "A c a d e l i b Δ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ςΔ ί α υ λ ο ς Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google