Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσπάθησε να βρεις τη χώρα της Αφρικής. Κάθε φορά που θ’ απαντάς σωστά θα βγαίνει η επόμενη χώρα που θα πρέπει να εντοπίσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσπάθησε να βρεις τη χώρα της Αφρικής. Κάθε φορά που θ’ απαντάς σωστά θα βγαίνει η επόμενη χώρα που θα πρέπει να εντοπίσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσπάθησε να βρεις τη χώρα της Αφρικής. Κάθε φορά που θ’ απαντάς σωστά θα βγαίνει η επόμενη χώρα που θα πρέπει να εντοπίσεις.

2 Ζαΐρ

3 Αλγερία

4 Αλγερία Αλγερία Σουδάν

5 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Σουδάν Αγκόλα

6 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Αγκόλα Λιβύη

7 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Λιβύη Μαρόκο

8 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Μαρόκο Ν.Αφρική

9 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Ν.Αφρική Αίγυπτος

10 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Αίγυπτος Σομαλία

11 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Σομαλία Ναμίμπια

12 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Ναμίμπια Νίγηρ

13 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Νίγηρ Μαγαδασκάρη

14 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Μ α γ α δ α σ κ ά ρ η Νιγηρία

15 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Ν ι γ η ρ ί α Τσαντ

16 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τ σ α ν τ Τανζανία

17 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τανζανία Τανζανία Αιθιοπία

18 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τανζανία Αιθιοπία Α ι θ ι ο π ί α Κένυα

19 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τανζανία Αιθιοπία Κένυα Κ έ ν υ α Μοζαμβίκη

20 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τανζανία Αιθιοπία Κένυα Μοζαμβίκη Μ ο ζ α μ β ί κ η Μαυριτανία

21 Ζαΐρ Αλγερία Σουδάν Αγκόλα Λιβύη Μαρόκο Ν.Αφρική Αίγυπτος Σομαλία Ναμίμπια Νίγηρ Μαγαδασκάρη Νιγηρία Τσαντ Τανζανία Αιθιοπία Κένυα Μοζαμβίκη Μαυριτανία Μαυριτανία

22 ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ


Κατέβασμα ppt "Προσπάθησε να βρεις τη χώρα της Αφρικής. Κάθε φορά που θ’ απαντάς σωστά θα βγαίνει η επόμενη χώρα που θα πρέπει να εντοπίσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google