Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CONTROL DE LECTURA α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CONTROL DE LECTURA α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CONTROL DE LECTURA α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

2 1.- πόλις 2.- ἀδελφός 3.- ἡμέρα 4.- εἰρήνη 5.- αἱρέω6.- τυφλός7.- λόγους 8.- ἀλλά 9.- θάνατος 10.- ὁ ἄνθρωπος φόβον ἔχει

3 1.- πόλεμος 2.- ἀγάπη 3.- ἥλιος 4.- αὐτός 5.- εὑρίσκω 6.- μῦθος 7.- κοῦρος 8.- μᾶλλον 9.- θάλαττα 10.- ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον πλάττει.

4 1.- πατήρ 2.- ἀρετή 3.- ἅρμα 4.- αὐξάνω 5.- αἱμάς 6.- παχύς 7.- νήσους 8.- ἄλλος 9.- θαυμάζω 10.- οἱ θνητοὶ τὸν λόγον ἔχουσιν

5 1.- πέντε 2.- ἀγορά 3.- ἵππος 4.- αἰσχρός 5.- αἵρεσις 6.- τυχή 7.- βοῦς 8.- κάλλος 9.- θάλαμος 10.- αἱ θεαὶ δεινὸν φόβον γιγνώσκουσιν

6 1.- πηγή2.- ἀρχή 3.- ἱμάτιον 4.- αἰτία5.- εὑρετής 6.- θύρα7.- δοῦλος8.- καλλίκομος 9.- θέατρον 10.- οἱ ἀθάνατοι τὸν λόγον ποιοῦσιν

7 1.- κεφαλή 2.- ἔχω 3.- ἵμερος 4.- οἰκία 5.- αὑτόν 6.- πῦρ 7.- βούλομαι8.- κάλλιστος 9.- θόλος 10.- οἱ ἀδελφοὶ πολεμοῦσι

8 1.- δέρμα 2.- ἔργον 3.- ἡδονή 4.- Οἰδίπους 5.- αἱρετός 6.- θυγατήρ 7.- πούς 8.- καλλίνικος 9.- θαῦμα 10.- Κρίνει τοὺς φίλους ὁ χρόνος

9 1.- κορή 2.- ἄνθρωπος 3.- ἥδομαι 4.- Αἰσχύλος 5.- αἱρέσιμος 6.- ψυχή 7.- ἀγαθοῦ 8.- ἀλλήλων 9.- θάπτο 10.- Χρυσός ἀνοίγει τοὺς οἴκους


Κατέβασμα ppt "CONTROL DE LECTURA α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google