Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Γιατί TÜV HELLAS 1. Ηγετική Θέση στην Αγορά 2. Διεθνές Κύρος 3. Αναγνωρισιμότητα 4. Τεχνογνωσία 5. Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών 6. Προστιθέμενη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Γιατί TÜV HELLAS 1. Ηγετική Θέση στην Αγορά 2. Διεθνές Κύρος 3. Αναγνωρισιμότητα 4. Τεχνογνωσία 5. Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών 6. Προστιθέμενη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Γιατί TÜV HELLAS 1. Ηγετική Θέση στην Αγορά 2. Διεθνές Κύρος 3. Αναγνωρισιμότητα 4. Τεχνογνωσία 5. Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών 6. Προστιθέμενη Αξία 7. Αξιοπιστία 8. Ανεξαρτησία 9. Εμπιστοσύνη 10. Ευσυνειδησία Γιατί TÜV HELLAS 1. Ηγετική Θέση στην Αγορά 2. Διεθνές Κύρος 3. Αναγνωρισιμότητα 4. Τεχνογνωσία 5. Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών 6. Προστιθέμενη Αξία 7. Αξιοπιστία 8. Ανεξαρτησία 9. Εμπιστοσύνη 10. Ευσυνειδησία Επιστροφή στα περιεχόμενα Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο. Στα 27 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία μοιράζεται μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών/ συνεργατών της. Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τομείς Συστημάτων Διαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα από 15.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 1.000 σεμινάριά μας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους. Oλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUV HELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα σεμινάριά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο. Η γνώση είναι δύναμη

3 3 Η Γνώση είναι Δύναμη 2 Περιεχόμενα 3 Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια 4 Εditorial 5 Οι εισηγητές μας 6-7 Νέα Σεμινάρια 8 Ποιότητα 16Ποιότητα 16 Περιβάλλον- Ενέργεια 29 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 38 Ασφάλεια Τροφίμων 47 Aγροδιατροφικός Τομέας 59 Πληροφορική 63 Τεχνικές Δεξιότητες 68 Επιχειρηματική Βελτίωση 71 Αίτηση Συμμετοχής 88 Επικοινωνία- Συμπληρωματικά Στοιχεία 89 Επιστροφή στα περιεχόμενα Περιεχόμενα

4 4 Επιστροφή στα περιεχόμενα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια … Πέραν των σεμιναρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,45%), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία στις εξής θεματικές ενότητες:  Lean 6σ  Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους  Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης  Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας.  Μέσα Ατομικής Προστασίας  Ασφαλής εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος  Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων  Ασφαλής χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών  Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος  Fleet Management- Ασφαλής Οδήγηση  Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)  ΑΤΕΧ-Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI)  Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008  Δείκτες Απόδοσης - ΚPIs  Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008- EN 15224:2012 στον τομέα της Υγείας.  Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης  Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων  Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών  Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Η παραπάνω λίστα είναι απολύτως ενδεικτική σχετικά με τις δυνατότητες του οργανισμού μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS.

5 5 Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι τόσοι θα έθεταν το ερώτημα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ. Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό σημαίνει γνώση τους δουλειάς, μεράκι και προστιθέμενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια μία επιχείρηση με εκπαιδευμένους ανθρώπους είναι σίγουρα μία θωρακισμένη επιχείρηση. Τα σεμινάρια του Οργανισμού μας καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες. Όμως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισμός» που διαρκώς εξελίσσεται, και η εκπαίδευση σημαίνει αλλαγή, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεμιναρίων που έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Γ’ Τετράμηνο του 2014, μπορεί κάποιος να συναντήσει νέα σεμινάρια σχετικά με την Ασφαλή Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων, τη μελέτη ΑΤΕΧ, αλλά και CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση και ικανοποίηση πελατών, Marketing & Ανάπτυξη Προϊόντος/ Μάρκας, Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο κ.α. Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας στο Χολαργό, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας και να σχεδιάσουμε το σεμινάριο που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ευελπιστούμε ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε μία νέα εποχή. Επιστροφή στα περιεχόμενα της Κονδυλίας Κοντογιάννη Διευθύντριας Εκπαίδευσης TUV HELLAS A.E. Editorial

6 6 Azpiroz Uxue: Δ/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήμιο Basque Country Ισπανίας, Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χημικός, M.Sc Διαχείριση Περιβαλ/κής Ρύπανσης Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής Δ/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Δρ. Χημικός Μηχανικός RWTH AACHEN. Βαγιόκας Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, MBA Βαλέργα Μαρία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος /Περιβαλλοντολόγος ειδικευμένη στο τομέα του Τουρισμού Βιδάλης Διονύσης: Δ/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Βλαχάκης Μαθιός: Αν/της Δ/ντής Κτιριακών- Τεχνικών Έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Γεωργαντέλης Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Τροφίμων. Π.Ι., c.PhD. Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριμένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC 20000 από APMG Γουρνάκης Δημήτριος: Δ/ντής Ανελκυστήρων- Παιχνιδότοπων, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δαλέζιος Ισίδωρος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, MSc Δουκαλέτση Νάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ. Ζάχος Λάμπρος: Αν/τής Γενικός Δ/ντής Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, ΜSc, MBA Καζάζη Βάσια: Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc Κοκκαλάκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δρ. ΕΜΠ, ΜΒΑ (University of Washington) Κόκκωνας Γρηγόρης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καλογεράκης Μανόλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Καράμπαμπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ Κατσάνος Δ. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, Γεωπόνος MSc, MBA Κελπέκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κόβρας Ζαφείρης: ΙS Manager/ IT Manager, Μηχ/κός, IT, ISM, MSc Quality Eng. – Ν.U. Κόμης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός Κοτσολάκη Αγγελική : Εξωτερικός συνεργάτης, Σύμβουλος Marketing και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Kαθηγήτρια Κουκαλιάρογλου Μαρία: Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc Κουτσούκος Παναγιώτης: Επιθεωρητής, Χημικός Οινολόγος ΕΚΠΑ Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας, Νομική Δ.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M European Law Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, ΜΑ Επιστροφή στα περιεχόμενα Οι Εισηγητές μας

7 7 Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA Μακρινός Ιωάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνολογία Παραγωγής Γραφικών Τεχνών Μαρούλης Μάριος: Εξωτερικός συνεργάτης Χημικός Α.Π.Θ. MSc Έλεγχος Ποιότητας Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΜSc Μελαχροινός Γιώργος: Δ/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μιχαηλίδης Θάνος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, MSc Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ρευστών Ναούμ Αναστάσιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος, MSc, Υπεύθυνος Βιολογικών Προϊόντων Πάντος Σωτήρης: Επιθεωρητής Παιχνιδότοπων, Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός Πασχάλη Αντωνία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ph.D. Ψυχολογος Υγειας, Λεκτορας Τμημα Νοσηλευτικης, ΕΚΠΑ. Πιτσίκα Μαρία: Διευθύντρια Ανάπτυξης, Χημικός MSc Προίσκος Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος, Χημικός, MSc. Διασφάλιση Ποιότητας Σίσκος Απόστολος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Γεωπόνος, MSc. Environmental Management, Τεχνικός Διευθυντής διαπιστευμένου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph. Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χημικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds Χουλιαρά Γιώτα: Εξωτερικός Συνεργάτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Επικοινωνίας Επιστροφή στα περιεχόμενα Οι Εισηγητές μας

8 8 Επιστροφή στα περιεχόμενα Ασφαλής Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων Ασφαλής Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων 09 ΑΤΕΧ- Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις 10 CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών – 1 Ο ΜΕΡΟΣ 11 CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών – 2 Ο ΜΕΡΟΣ 12 Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας – LEVEL 1 13 Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας– LEVEL 2 14 Marketing Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας– LEVEL 3 14Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας– LEVEL 3 14 Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο 15

9 9 «ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ» TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) «ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ» TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα € 280 + Φ.Π.Α. 23% Στη ν τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Αθήνα: 09-10 Οκτωβρίου (κωδ. 92193) Δημήτρης Γουρνάκης Σωτήρης Πάντος Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων. Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου. 1.Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) 2.ΕΝ 1176-1,2,3,4,5,6,11: Απαιτήσεις ασφαλείας για το εξοπλισμό της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου. 3.ΕΝ 1176-7: Εγκατάσταση, έλεγχος, συντήρηση και λειτουργία της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου. 4.Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων και συντήρησης παιδικών χαρών. 5.Συνήθη ατυχήματα και δυνατότητες πρόληψης τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι : 1. Η άμεση και αποτελεσματική εκμάθηση των απαιτήσεων ασφαλείας των προτύπων ΕΝ 1176. 2. Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων. 3. Η παροχή τεχνογνωσίας για την επίβλεψη και την παραλαβή της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. 4. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους υπευθύνους λειτουργίας των παιδικών χαρών /παιχνιδότοπων, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία. 5. Εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων στην παιδική χαρά/ παιχνιδότοπο. Υπευθύνους λειτουργίας παιδικών χαρών, Υπαλλήλους των ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), Υπεύθυνους λειτουργίας ψυχαγωγικών πάρκων και παιχνιδότοπων, Σχεδιαστές παιδικών χαρών και εξοπλισμού παιδικών χαρών, Τεχνικό προσωπικό το οποίο εγκαθιστά ή/και συντηρεί εξοπλισμό παιδικών χαρών.

10 10 «ΑΤΕΧ-ΜΕΛΕΤΗ/ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ» TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) «ΑΤΕΧ-ΜΕΛΕΤΗ/ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ» TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα € 350 + Φ.Π.Α. 23% Στη ν τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Αθήνα: 20-21 Νοεμβρίου (κωδ. 92194)  Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες και οι ιδιότητες υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.  Παρουσιάζεται το Π.Δ. 42/2003 που αφορά στην προστασία των εργαζομένων από τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες και οι σχετικές οδηγίες ΑΤΕΧ για τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνες περιοχές.  Στη συνέχεια αναλύονται τα πρότυπα και οι σχετικοί οδηγοί/ κώδικες που ακολουθούνται για την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών (Area Classification).  Παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογίες που ακολουθούνται για την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Κινδύνων Έκρηξης (Explosion Risk Assessment).  Τέλος παρουσιάζεται η δομή που θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη Μελέτη Προστασίας από τις Εκρήξεις  Παρουσιάζονται παραδείγματα για την κατανόηση της θεωρίας. Δίνονται ασκήσεις και συζητιούνται οι λύσεις τους για την απόκτηση ικανοτήτων στις Μελέτες Προστασίας από τις Εκρήξεις. Στο τέλος του σεμιναρίου υπάρχει εξέταση που συνοψίζει το ελάχιστο των γνώσεων που αναμένεται να αποκομιστούν. Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες και τους κινδύνους ανάφλεξης που μπορεί να προκύπτουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για την Διαχείριση των Κινδύνων σε εγκαταστάσεις όπου προκύπτουν κίνδυνοι δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Γρηγόρης Κόκκωνας Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι Ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την Διαχείριση Κινδύνων Εγκαταστάσεων όπου προκύπτουν κίνδυνοι δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

11 11 «CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) «CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα Αθήνα: Μέρος 1 ο : 20 Νοεμβρίου (κωδ. 92187-Α) Τη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, ο Πελάτης δυσκολεύεται στις αγορές του, υπολογίζει τα χρήματα του, αξιολογεί προσεκτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται και συγκρίνει τις επιλογές του, πριν, αλλά και μετά την αγορά τους. Ο Πελάτης αναζητά Προστιθεμένη Αξία (το κάτι παραπάνω) και εξαιρετικό Service στην ευρύτερή του έννοια. Επομένως, η πρακτική και εις βάθος γνώση των αρχών των Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα. Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: Η κατανόηση των απαιτήσεων & των προσδοκιών του σημερινού και του αυριανού Πελάτη Η ανάπτυξη βέλτιστων ικανοτήτων Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης & Ικανοποίησης Πελατών  Συμπεριφορά και Τάσεις Πελάτη – Καταναλωτή  Η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης  Το «μαύρο κουτί» του Πελάτη – παράγοντες της αγοραστικής συμπεριφοράς  Ο Πελάτης σε εποχή οικονομικών δυσκολιών  Πρακτικές Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελάτη  Διαφοροποίηση Πελάτη και «decision maker»  Βασικά βήματα της προσωπικής Πώλησης  Διερεύνηση αναγκών ανά πελάτη  Ο ρόλος του added value  Διαχείριση παραπόνων & αντιρρήσεων Αγγελική Κοτσολάκη ΜΕΡΟΣ 1ο : ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

12 12 «CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) «CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών TUV HELLAS Approved (2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα 1 ο μέρος : 180 € + Φ.Π.Α. 23% 2 ο μέρος: 180 € + Φ.Π.Α. 23% 1 ο & 2 ο μέρος: 270 € + Φ.Π.Α. 23% Στη ν τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Αθήνα: Μέρος 2 ο : 21 Νοεμβρίου (κωδ. 92187-Β) Στελέχη Πωλήσεων, Πωλητές, Ιατρικούς Επισκέπτες, Ασφαλιστικούς πράκτορες και Υπευθύνους Customer Service που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και σύγχρονη άποψη της Πώλησης & της Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να μεγιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες. Αγγελική Κοτσολάκη ΜΕΡΟΣ 2ο : ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ  Βασικές Αρχές Επικοινωνίας, η Επικοινωνία ως το στοιχείο-κλειδί για επιτυχία στις Πωλήσεις  Η διαδικασία της Επικοινωνίας  Εμπόδια στην Επικοινωνία και πως ξεπερνιούνται  Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Ικανότητες  Γλώσσα σώματος – το 93% της Επικοινωνίας  Αποτελεσματική ακρόαση  Βασικές αρχές Συναισθηματική Νοημοσύνης  Η έννοια της διαφορετικής αντίληψης /οπτικής γωνίας  Πως μπαίνουμε στη θέση του Πελάτη  Ανάπτυξη Σχέσεων με τους Πελάτες  Η σημασία της Πιστότητας (Loyalty)

13 13 MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ (LEVEL 1, 2 & 3 )ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ TUV HELLAS Approved (3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ (LEVEL 1, 2 & 3 )ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ TUV HELLAS Approved (3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα Level 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING MARKETING FOR NON MARKETEERS- MH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ TOY MARKETING Καθώς η πρακτική κατανόηση των αρχών του Marketing αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα, ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ικανών γνώσεων για την εκπόνηση ενός σωστού και αποτελεσματικού πλάνου marketing Επίσης, καθώς σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η ανάγκη για προϊόντα και μάρκες που ξεχωρίζουν γίνεται επιτακτική, το σεμινάριο επικεντρώνεται:  στην ανάλυση των αναγκών του σημερινού καταναλωτή  στη διαδικασία ανάπτυξης μαρκών (Brands) με υπεραξία που θα προσελκύσουν και θα κερδίσουν την προτίμησή του.  Εισαγωγή στο Πελατοκεντρικό εμπόριο  Σχεδιασμός Πλάνου Marketing  Έρευνα Αγοράς & Στόχευση Κοινών  Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  Συμπεριφορά & Τάσεις Καταναλωτή  Η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης  Τύποι αγοραστικών αποφάσεων  Το «μαύρο κουτί» του καταναλωτή – παράγοντες της αγοραστικής απόφασης  Ο καταναλωτής σε εποχή οικονομικών δυσκολιών

14 14 MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ (LEVEL 1, 2 & 3)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ TUV HELLAS Approved (3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ (LEVEL 1, 2 & 3)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ TUV HELLAS Approved (3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα Αθήνα: Level 1 10 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-Α) Level 217 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-Β) Level 324 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-C) Αγγελική Κοτσολάκη Level 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MARKETING  Σχεδιασμός & Στρατηγικές Επικοινωνίας Marketing  Διαφήμιση & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  Δημοσιές Σχέσεις  Προωθήσεις Πωλήσεων  Άμεσο (Direct) Marketing  Προσωπική Πώληση  Merchandising, Συσκευασία Level 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΜΑΡΚΑΣ (BRANDING)  Ανάπτυξη Προϊόντος  Ανάπτυξη Μάρκας (Branding)  Προσωπικότητα Μάρκας  Σχέση Μάρκας και καταναλωτή  Διακίνηση Προϊόντων  Τιμολόγηση Προϊόντων  Στελέχη επιχειρήσεων και μικρομεσαίους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρακτική και σύγχρονη άποψη του Marketing ώστε να βελτιστοποιήσουν τα εμπορικά αποτελέσματα τους  Σε εργαζόμενους που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το marketing αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική γνώση του αντικείμενου ώστε να έχουν παραγωγική συνεργασία με το τμήμα marketing Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Level 1 : 150 € + Φ.Π.Α. 23% Level 2: 160 € + Φ.Π.Α. 23% Level 3: 180 € + Φ.Π.Α. 23% Level 1 & 2& 3: 360 € + Φ.Π.Α. 23% Level 1 & 2: 250 € + Φ.Π.Α. 23% Στη ν τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

15 15 «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» TUV HELLAS Approved (1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00-16:00) «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» TUV HELLAS Approved (1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00-16:00) Επιστροφή στα περιεχόμενα 180 € + Φ.Π.Α. 23% Στη ν τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Αθήνα: 7 Νοεμβρίου (κωδ. 92187) Σε εργαζομένους & στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν  να συνεργαστούν αρμονικά με το σύνολο του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος  να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις των ιδίων, των συναδέλφων ή των υφισταμένων τους  να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο  να χτίσουν ομαδικότητα Αγγελική Κοτσολάκη Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, τους οποίους συχνά ούτε επιλεγούμε εμείς οι ίδιοι, ούτε έχουμε την δυνατότητα να τους αποφύγουμε, αλλά με τους οποίους πρέπει να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Επομένως οι έννοιες της αυτοκυριαρχίας, του αυτοέλεγχου και της ενσυναίσθησης αποτελούν επιτακτικές ανάγκες, ειδικά στις σημερινές συνθήκες εργασιακής πίεσης & ανασφάλειας, όπου τα ακραία συναισθήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και συχνή πηγή συγκρούσεων. Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)  Οι 5 διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  Αυτό-επίγνωση  Αυτό-ρύθμιση  Αυτό-παρακίνηση  Ενσυναίσθηση  Κοινωνικές Δεξιότητες  Τα βασικά συναισθήματα & πώς να τα αναγνωρίζουμε  Γιατί τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά στην εργασιακή καθημερινότητα  Μέτρηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης – EQ Tests  Ανάπτυξη της Συναισθηματική Νοημοσύνης και πως επιτυγχάνεται

16 16 Παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη με fax: 210.65.28.025 ή με e-mail: training@tuvhellas.gr αν αφορά σε σεμινάριο Αθήνας, στο 2310.42.84.98 ή akoukoura@tuv-nord.com αν αφορά σε σεμινάριο Θεσσαλονίκης ή στο 2810-391858 ή heraklion1@tuvhellas.gr αν αφορά σε σεμινάριο Κρήτης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.heraklion1@tuvhellas.gr Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc Επιστροφή στα περιεχόμενα Αίτηση Συμμετοχής >>

17 17 Στοιχεία Επικοινωνίας… Tα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξή τους. Τα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: Αθήνα: - CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE, Μιχαλακοπούλου 50, 115 28 - ELECTRA PALACE HOTEL, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57 Θεσσαλονίκη: DOMOTEL LES LAZARISTES, Κολοκοτρώνη 16, 56 430, Σταυρούπολη

18 18


Κατέβασμα ppt "1. 2 Γιατί TÜV HELLAS 1. Ηγετική Θέση στην Αγορά 2. Διεθνές Κύρος 3. Αναγνωρισιμότητα 4. Τεχνογνωσία 5. Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών 6. Προστιθέμενη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google