Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά
Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο. Στα 27 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία μοιράζεται μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών/ συνεργατών της. Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά Διεθνές Κύρος Αναγνωρισιμότητα Τεχνογνωσία Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενη Αξία Αξιοπιστία Ανεξαρτησία Εμπιστοσύνη Ευσυνειδησία Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τομείς Συστημάτων Διαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα από άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από σεμινάριά μας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους. Oλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUV HELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα σεμινάριά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο. Επιστροφή στα περιεχόμενα

3 Περιεχόμενα Επιστροφή στα περιεχόμενα Η Γνώση είναι Δύναμη 2
Η Γνώση είναι Δύναμη Περιεχόμενα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Εditorial Οι εισηγητές μας Νέα Σεμινάρια Ποιότητα Περιβάλλον- Ενέργεια Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Ασφάλεια Τροφίμων Aγροδιατροφικός Τομέας Πληροφορική Τεχνικές Δεξιότητες Επιχειρηματική Βελτίωση Αίτηση Συμμετοχής Επικοινωνία- Συμπληρωματικά Στοιχεία Επιστροφή στα περιεχόμενα

4 Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια …
Πέραν των σεμιναρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,45%), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία στις εξής θεματικές ενότητες: Lean 6σ Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας Ασφαλής εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων Ασφαλής χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος Fleet Management- Ασφαλής Οδήγηση Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) ΑΤΕΧ-Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI) Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008 Δείκτες Απόδοσης - ΚPIs Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008- EN 15224:2012 στον τομέα της Υγείας. Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Η παραπάνω λίστα είναι απολύτως ενδεικτική σχετικά με τις δυνατότητες του οργανισμού μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS. Επιστροφή στα περιεχόμενα

5 Editorial Επιστροφή στα περιεχόμενα
Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι τόσοι θα έθεταν το ερώτημα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ. Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό σημαίνει γνώση τους δουλειάς, μεράκι και προστιθέμενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια μία επιχείρηση με εκπαιδευμένους ανθρώπους είναι σίγουρα μία θωρακισμένη επιχείρηση. Τα σεμινάρια του Οργανισμού μας καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες. Όμως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισμός» που διαρκώς εξελίσσεται, και η εκπαίδευση σημαίνει αλλαγή, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεμιναρίων που έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Β’ Τετράμηνο του 2014, μπορεί κάποιος να συναντήσει νέα σεμινάρια σχετικά με την ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων του ISO/ IEC 27001:2013, την Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment), το FSSC 22000:2010- Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων, το ISO 39001:2012 για τις Βασικές Αρχές του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, καθώς και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (Λήψη αποφάσεων για στελέχη επιχειρήσεων, Παρακίνηση Εργαζομένων & ομαδικότητα σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας, Αποτελεσματική επικοινωνία, ΤΠΜ) και των Οργανισμών Υγείας (ΕΝ 15224:2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, Συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025) κ.α. Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας στο Χολαργό, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας και να σχεδιάσουμε το σεμινάριο που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ευελπιστούμε ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε μία νέα εποχή. της Κονδυλίας Κοντογιάννη Διευθύντριας Εκπαίδευσης TUV HELLAS A.E. Επιστροφή στα περιεχόμενα

6 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Azpiroz Uxue: Δ/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήμιο Basque Country Ισπανίας, Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χημικός, M.Sc Διαχείριση Περιβαλ/κής Ρύπανσης Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής Δ/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Δρ. Χημικός Μηχανικός RWTH AACHEN. Βαγιόκας Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, MBA Βαλέργα Μαρία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος /Περιβαλλοντολόγος ειδικευμένη στο τομέα του Τουρισμού  Βιδάλης Διονύσης: Δ/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Βλαχάκης Μαθιός: Αν/της Δ/ντής Κτιριακών- Τεχνικών Έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Γεωργαντέλης Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Τροφίμων. Π.Ι., c.PhD. Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριμένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC από APMG Δαλέζιος Ισίδωρος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, MSc Δουκαλέτση Νάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ. Ζάχος Λάμπρος: Αν/τής Γενικός Δ/ντής Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, ΜSc, MBA Καζάζη Βάσια: Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc Κοκκαλάκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δρ. ΕΜΠ, ΜΒΑ (University of Washington) Καλογεράκης Μανόλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Καράμπαμπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ Κατσάνος Δ. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, Γεωπόνος MSc, MBA Κελπέκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κόβρας Ζαφείρης: ΙS Manager/ IT Manager, Μηχ/κός, IT, ISM, MSc Quality Eng. – Ν.U. Κόμης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός Κοτσολάκη Αγγελική : Εξωτερικός συνεργάτης,Σύμβουλος Marketing και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Kαθηγήτρια Κουκαλιάρογλου Μαρία: Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας, Νομική Δ.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M European Law Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc , ΜΑ Επιστροφή στα περιεχόμενα

7 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA Μακρινός Ιωάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνολογία Παραγωγής Γραφικών Τεχνών Μαρούλης Μάριος: Εξωτερικός συνεργάτης  Χημικός Α.Π.Θ. MSc Έλεγχος Ποιότητας Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΜSc Μελαχροινός Γιώργος: Δ/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μιχαηλίδης Θάνος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, MSc Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ρευστών Μπενάκης Κώστας: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Μηχανικός Αεροπορίας Ναούμ Αναστάσιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος, MSc, Υπεύθυνος Βιολογικών Προϊόντων Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός Πασχάλη Αντωνία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ph.D. Ψυχολογος Υγειας, Λεκτορας Τμημα Νοσηλευτικης, ΕΚΠΑ. Πιτσίκα Μαρία: Διευθύντρια Ανάπτυξης, Χημικός MSc Προίσκος Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος, Χημικός, MSc. Διασφάλιση Ποιότητας Σίσκος Απόστολος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Γεωπόνος, MSc. Environmental Management, Τεχνικός Διευθυντής διαπιστευμένου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph. Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χημικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds Χουλιαρά Γιώτα: Εξωτερικός Συνεργάτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Επικοινωνίας Επιστροφή στα περιεχόμενα

8 Επιστροφή στα περιεχόμενα
Διαχείριση Stress __ _________________ _________________________ _ 69 ISO 22301:2012 Societal Security- Business Continuity Management Systems ___ ____ __70 Knowledge Management – Διαχείριση Γνώσης __ _________________________ __ ___ 71 Change Management- Διαχείριση της Αλλαγής____________________________________ ________72 Business Continuity Management ______________ ________ Management Coaching _______ ________________________________________ __ _74 Oλοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης -Διασύνδεση με business excellence__________ _ ___ _75 Στρατηγική επικοινωνίας μέσω social media______ ___ __ _ 76 Σύστημα 5S Λιτή Διαχείριση (Lean Management) Δείκτες Απόδοσης (ΚΡΙs) Βασικές Αρχές ITIL v Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων Επιστροφή στα περιεχόμενα

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STRESS Επιστροφή στα περιεχόμενα TUV HELLAS Approved
(1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-16:00) Εισαγωγή στη Διαχείριση Άγχους: Κατανοώντας το Στρες Stress vs Distress - Πηγές του Στρες Προσωπικό και Εργασιακό Στρες Αναγνωρίστε πώς το στρες σας επηρεάζει Επιδράσεις του στρες: σωματικές, ψυχολογικές Παρουσίαση της Βιοχημείας του Εγκεφάλου Αντιδράσεις βάσει τύπου προσωπικότητας Η σημασία της επικοινωνίας στην αύξηση και μείωση του στρες Γνωστική Αναδόμηση για τη βελτίωση της διαχείρισης του στρες: Αυτόματες Σκέψεις & Πυρηνικές Πεποιθήσεις Φιλοσοφώντας με στόχο τη μείωση του άγχους Εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης του στρες Ö Πώς να μετράτε το επίπεδο του στρες σας Ö Προσωπικό πλάνο διαχείρισης του στρες Ö Στρατηγικές μείωσης του στρες στον χώρο εργασίας Τεχνικές Χαλάρωσης: Progressive Muscular Relaxation, Breathing Control Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Όλους μας Αθήνα: Μαΐου (κωδ.92016) Αντωνία Πασχάλη € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

10 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ISO 22301:2012 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Το Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 22301). Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας. Εισαγωγικά σχόλια Επιχειρηματική συνέχεια Απειλές (threats), Ευπαθή σημεία (Vulnerabilities), Βλάβες και Ζημιές (Harms & Damages) Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας Το πρότυπο (ISO 22301). Το πλαίσιο διαχείρισης κατά ISO Η καλύτερη πρακτική προσέγγισης κατά ISO 22301 Η αξία της επιχειρηματικής συνέχειας για ένα οργανισμό. Όροι και Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management): Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis), Αντιμετώπιση Κινδύνων (Risk Treatment), Παρακολούθηση Κινδύνων (Risk Monitoring), Βελτιστοποίηση Κινδύνων (Risk Optimization) και η προκύπτουσα Ανάλυση Επιχειρηματικής Επίπτωσης (Business Impact Analysis) Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Σύμφωνα με το ISO 22301 Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity) Εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικοί επιθεωρητές. Επίσης θεωρείται ότι ήδη έχουν συγκεκριμένη επίγνωση και εμπειρία σε θέματα Επιχειρηματικής Συνέχειας. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Ζαφείρης Κόβρας € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

11 Επιστροφή στα περιεχόμενα
KNOWLEDGE MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00) Η επιχείρηση παράγει καθημερινά γνώση και τεχνογνωσία, που μαζί με τα υλικά αγαθά και τις ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν τον πλούτο της. Ενώ όμως η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση είναι εξοικειωμένη με τη διαχείριση του υλικού πλούτου και των ανθρώπινων σχέσεων, ελάχιστα (ανα)γνωρίζουμε και λιγότερα κάνουμε για να διαφυλάξουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το γνωστικό μας πλούτο, ώστε να εκμεταλλευτούμε όλα τα οφέλη που, στατικά και δυναμικά προκύπτουν από αυτόν. Το Knowledge Management (Διαχείριση Γνώσης) περιλαμβάνει εκείνες τις στρατηγικές και πρακτικές, που η επιχείρηση χρειάζεται σήμερα, για να εντοπίζει, να συγκεντρώνει, να τυποποιεί, να ενεργοποιεί και να μεταβιβάζει τη γνώση και την εμπειρία της, που παράγονται από την εφαρμογή των οργανωτικών διεργασιών και διαδικασιών και που «ενσωματώνονται» στους ανθρώπους της επιχείρησης. Το Knowledge Management εστιάζει κυρίως σε οργανωσιακούς στόχους, όπως η απόδοση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η καινοτομία, η ενδοεπιχειρησιακή μάθηση, η συνεχής επιβεβαίωση του οργανωτικού σχήματός της. Το Knowledge Management σχετίζεται εν μέρει με την επαγγελματική κατάρτιση, την οποία περιλαμβάνει αλλά και υπερβαίνει, ανάγοντας τη διαχείριση της γνώσης σε στρατηγικό εργαλείο και ενθαρρύνοντας την ενδοεπιχειρησιακή διάχυση της εμπειρίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε άτομα ή/και ομάδες εργασίας εφόδια για: Την καλύτερη προσαρμογή τους σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και αγορές Την ανταλλαγή πολύτιμων ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριών και αντιλήψεων Τη μείωση της επανάληψης, ξανά και ξανά, των ίδιων εργασιακών σφαλμάτων Την ελαχιστοποίηση των ωρών που χάνονται στην «επανεφεύρεση του τροχού» Τη βελτίωση των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων Τη διαφύλαξη του γνωστικού κεφαλαίου της επιχείρησης, ασχέτως του εργασιακού turnover. Έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα, που αντιλαμβάνονται τη διαχείριση της γνώσης ως μέρος της στρατηγικής τους, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων τους και των IT συστημάτων. Επίδοξα ή/και ανερχόμενα νεώτερα στελέχη, που επιθυμούν να εμπεδώσουν τα πλέον προηγμένα εργαλεία οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Συμβούλους επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, που παρέχουν υποστήριξη σε επίπεδο στρατηγικής. Αθήνα: Ιουλίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Μαΐου (κωδ ) Νίκος Κελπέκης Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Επιστροφή στα περιεχόμενα

12 Επιστροφή στα περιεχόμενα
CHANGE MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00) Εξέλιξη, μεταμόρφωση, μετάλλαξη, ανατροπή, επανάσταση: ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, την ένταση, τη διάρκεια, η αλλαγή μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Ένα όμως είναι σίγουρο: είναι πάντα το ζητούμενο σε περιόδους βαθειάς και εκτεταμένης κρίσης. Εντούτοις, όσο εύκολα γεννάται η επιθυμία της αλλαγής, τόσο δύσκολα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί. Στην επιχείρηση, σε περιόδους οικονομικής κρίσης η διαχείριση της αλλαγής αποτελεί μία δομημένη ενέργεια μετάβασης ανθρώπων, ομάδων και οργανωτικών δομών από μία υπάρχουσα δυσμενή κατάσταση σε ένα επιθυμητό καλύτερο μέλλον. Αυτή η δράση απαιτεί άψογο σχεδιασμό, τέλειο συντονισμό, αποτελεσματικό έλεγχο. Η ιδέα του change management στηρίζεται στο ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αποτελούνται από ανθρώπους. Τα παράγωγα κάθε επιχείρησης προκύπτουν από τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Εντέλει, η πραγματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα μεταβολής συμπεριφορών και σε αυτό πρέπει να στοχεύει οποιοδήποτε στέλεχος την επιχειρεί. Η κατανόηση αυτού του σύνθετου και δυναμικού εργαλείου αντιμετώπισης κρίσεων. Η εξοικείωση μαζί του για την αποτελεσματικότερη χρήση του. Η εμπέδωση όλων των διαστάσεων του εγχειρήματος για πλέον αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής. Η ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης της αλλαγής, προσαρμοσμένου στην επιχείρηση ή στον οργανισμό σας. Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου φορέα, που καλούνται να χειρισθούν την αλλαγή σε περίοδο κρίσης. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.92019) Θεσσαλονίκη: Ιουνίου (κωδ ) Νίκος Κελπέκης € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

13 Επιστροφή στα περιεχόμενα
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00) Το Business Continuity Management αποτελεί μία ολιστική διοικητική διαδικασία διαχείρισης του αντικτύπου που μπορεί να έχουν διάφορες καταστάσεις στην ομαλή ροή των εργασιών μιας επιχείρησης και γενικότερα ενός οργανισμού. Πρόκειται για ένα σύνολο ενεργειών που διασφαλίζουν οτι οι κεντρικές διεργασίες της επιχείρησης θα συνεχίσουν να λειτουργούν για πελάτες και προμηθευτές, για εργαζομένους και μετόχους και εν γένει για οποιονδήποτε άλλο που έχει συμφέροντα που σχετίζονται με αυτά της επιχείρησης. Χωρίς να περιορίζεται σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων, το Business Continuity Management αποτελεί εντούτοις μια ασφαλιστική δικλείδα ελέγχου καταστάσεων. Οι δραστηριότητές του διεξάγονται σε καθημερινή βάση και αφορούν στη διαχείριση έργου, στην κυκλοφορία της πληροφορίας, στον έλεγχο της αλλαγής και στην τεχνική υποστήριξη, με στόχο τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης, της συνέπειας και της ανάκαμψης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι Να καθορίσει ένα πλαίσιο διοικητικής ευκαμψίας και προσαρμοστικότητας, για τη διασφάλιση των πολύπλευρων συμφερόντων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Να προσφέρει στα στελέχη της επιχείρησης μία μεθοδολογία συνέχισης των λειτουργιών της, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Την αποτελεσματικότερη χρήση διοικητικών εργαλείων, όπως διαχείριση κρίσεων, αντιμετώπιση κινδύνων, στόχους ανάκαμψης, ευέλικτες τακτικές. Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου φορέα, που καλούνται να διασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού σε περίοδο κρίσης. Αθήνα: Μαΐου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Μαΐου (κωδ ) Νίκος Κελπέκης € 320+ Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

14 Επιστροφή στα περιεχόμενα
MANAGEMENT COACHING TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις εξελίξεις του χώρου των επιχειρήσεων, ο τρόπος διοίκησης καλείται μοιραία να εκσυγχρονισθεί. Οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους άσκησης διοίκησης, να τους εμπλουτίσουμε με καινούρια γνώση και τεχνογνωσία, να μεγιστοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας, να αποκτήσουμε όλο και πιο γρήγορα αντανακλαστικά, ώστε να προσαρμοζόμαστε, να ανανεώνουμε, να λειτουργούμε διαφορετικά. Το management coaching είναι μια εξελιγμένη πρακτική άσκησης διοίκησης, η οποία συνίσταται στην παροχή ενεργής υποστήριξης και θετικού feedback σε άτομα ή ομάδες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια κάθε στελέχους που ηγείται υφισταμένων, που υποστηρίζει πελάτες, που συντονίζει ομάδες εργασίας. Ο manager coach αναπτύσσει την αυτονομία, διευκολύνει την επικοινωνία, αξιοποιεί τα άτομα, και αναδεικνύει τις εποικοδομητικές ιδέες. Αφυπνίζει τις δυναμικότητες και καθιστά αποτελεσματικότερους τους ελέγχους και τις διορθωτικές ενέργειες. Με μία λέξη βελτιώνει την παραγωγικότητα του χώρου ευθύνης του, ασκώντας τις διοικητικές του ευθύνες με ευκολότερο και πλέον ευχάριστο τρόπο. Εισαγωγή στο Management Coaching - Βασικές Αρχές του Management Coaching Τα εργαλεία ενεργής υποστήριξης - Management Coaching & ομαδικότη Διοικούντες επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στελέχη επιχειρήσεων όλων των διοικητικών βαθμίδων της ιεραρχίας. Πωλητές που λειτουργούν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά προς τους πελάτες τους. Φοιτητές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την κατάρτισή τους σε θέματα σύγχρονου management. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.92021) Θεσσαλονίκη: Ιουλίου (κωδ ) Νίκος Κελπέκης € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

15 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BUSINESS EXCELLENCE TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Α) Α) Η μετεξελικτική πορεία ενοποίησης και ωρίμανσης των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης ενός οργανισμού. Παρουσιάζονται έννοιες των: Ανεξαρτήτων, όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO , OHSAS κλπ (περιληπτικά και συγκριτικά) Ευθυγραμμισμένων σαν ενιαίο σύστημα, πχ. ISO ΟΗSAS 18001 Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης (ΙΜS) περιλαμβάνοντας πιστοποιημένα ή μη Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία ολοκλήρωσης, τα εργαλεία ολοκλήρωσης , βήματα & στάδια ολοκλήρωσης Τα πλεονεκτήματα & ωφέλειες από την διαχείριση των ολοκληρωμένων συστημάτων, metrics και εργαλεία αυτό-αξιολόγησης . Β) Διασύνδεση ολοκληρωμένων συστημάτων  με συστήματα παρακολούθησης επιχειρηματικής  υπεροχής όπως:  «ΕFQM» for business excellence «Shigeo Shingo» for operational excellence ( “..a world standard for a global economy”) «Value Added Management» για διαρκή βελτίωση της αξιακής προσέγγισης στον πελάτη Παρουσιάζεται με απλό, μεθοδικό, εξελικτικό τρόπο  και από διαφορετικές οπτικές γωνίες η ωρίμανση όλων των πιο πάνω συστημάτων για ένα οργανισμό πχ από το πιο απλό και βασικό ISO 9001 και τα σχετικά εργαλεία του όπως ο PDCA κύκλος στο EFQM και στο RADAR αξιολόγησης. Αναπτύσσεται το concept  «Company΄s  Management & Quality System»  για έναν οργανισμό σαν μέρος της εταιρικής του ταυτότητας. Οργανισμούς- επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την εφαρμογή δύο η τριών συστημάτων διαχείρισης και δεν απολαμβάνουν τις συνέργειες από την υλοποίηση τους. Έτσι κάθε περαιτέρω πιστοποίηση η όποια νέα καλή πρακτική οργάνωσης & διαχείρισης μπορεί να καθίσταται  προβληματική στην ανάπτυξη της είτε προσθέτοντας γραφειοκρατία είτε προσθέτοντας «απώλεια» και  όχι προστιθέμενη αξία. Οργανισμούς που προσβλέπουν στην επιχειρησιακή  υπεροχή  και θέλουν να αξιοποιήσουν με απλό λειτουργικό ευέλικτο τρόπο κάθε σύστημα διαχείρισης μεθόδου η και καλής πρακτικής  κάνοντας την εταιρεία ευέλικτη και παραγωγική και σε υψηλό βαθμό ανταγωνιστική. Βοηθά λοιπόν στη χάραξη του χάρτη επιχειρησιακής υπεροχής. Εταιρείες που αποσκοπούν να κάνουν το ενιαίο σύστημα διαχείρισης  μέρος της εταιρικής τους ταυτότητας. Πιο ειδικά αφορά  Διευθυντές,Υπευθύνους Τμημάτων Παραγωγής (operation) & Logistics, QC & QA managers, Διευθυντές και Yπευθύνους Διοικητικών Υπηρεσιών, Yποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.92022) Μιχάλης Λολίδης, Γιώργος Μελαχροινός € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό παρακολούθησης, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

16 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ SOCIAL MEDIA TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη δόμηση και διαχείριση των social media σε επαγγελματικό επίπεδο. Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και στην υιοθέτηση πρακτικών που παρουσιάζονται στο σεμινάριο. Social media “content” Πως το περιεχόμενο σχετίζεται με το brand positioning & τη στρατηγική επικοινωνίας Συνδέοντας το περιεχόμενο με την αντίδραση των fans Πώς να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας πριν την εφαρμογή των social media Δημιουργώντας πωλήσεις μέσα από τα social media Η τέχνη της συγγραφής για το κοινό των social media Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn: Επιλέγοντας την κατάλληλη πλατφόρμα για την επιχείρησή σας Μετρώντας την απόδοση (ROI) Τι μπορείτε και τι πρέπει να μετράτε; Τον αριθμό των fans, των page views, τα Tweets, τα shares; On-line reputation: χειριστείτε την ηλεκτρονική σας φήμη αποτελεσματικά Success stories The bloggers world: face to face με τον αποδέκτη του μηνύματός σας Listen, Engage, Share Στελέχη τμημάτων marketing, εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Client service managers εταιρειών διαφήμισης και επικοινωνίας, εταιρειών δημοσίων σχέσεων Στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών επικοινωνίας. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.92023) Γιώτα Χουλιαρά € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

17 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΣΥΣΤΗΜΑ 5S + TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες και τα οφέλη από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 5S+. Παρουσιάζεται το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Λιτής Διοίκησης- Πρόγραμμα 5S+ όπου κάθε «σπατάλη» ή «απώλεια» πρέπει να μηδενιστεί. Το σύστημα 5S+ αποτελεί το θεμελιώδη λίθο για κάθε σύστημα συνεχούς βελτίωσης ή ολικής ποιότητας με σχεδόν μηδενικό κόστος εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες μέσα από πολλά παραδείγματα, εκτενή χρήση multimedia , ασκήσεις, workshops  από εταιρείες που έχουν εφαρμόσει 5S+ θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα Πρόγραμμα 5S+ άμεσα. Φιλοσοφία και δυνατότητες από την μεθοδολογία 5S+ Οφέλη από την εφαρμογή του 5S+ (βελτίωση ροής εργασίας, μείωση απωλειών λειτουργίας κατηγοριοποιημένες, μετρήσιμα καλύτερη αξιοποίηση χώρου, πόρων, βελτίωση ασφάλειας και υγιεινής εργασίας, συνεισφορά στην ασφάλεια & υγιεινή προϊόντος  για τρόφιμα, μετρήσιμη συνεισφορά στη  διαρκή βελτίωση του οργανισμού) Υλοποίηση και εφαρμογή του Προγράμματος 5S+ Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων  μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού η τομέα παροχής υπηρεσιών   (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής,logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Δ/ντες, και Διοικητικούς) Αθήνα: Μαΐου (κωδ ) Μιχάλης Λολίδης 500 € + Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

18 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΛΙΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (LEAN MANAGEMENT) TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου το στέλεχος ή ο μηχανικός, θα κατανοήσει πλήρως πως μία συμβατική επιχείρηση μπορεί να μετατοπιστεί σε λιτή κατάσταση. Παραλληλίζει τις κατηγορίες γνώσεων που απαιτούνται από στελέχη και μηχανικούς που θα κληθούν να εμπλακούν στην ανάπτυξη και στη διοίκηση της λιτής επιχείρησης: μέθοδος της λιτής ροής και η χρήση της στην πράξη. Γιατί λιτή επιχείρηση Βασικές αρχές λιτής διαχείρισης Βασικοί πυλώνες της λιτής διαχείρισης Η μέθοδος της λιτής ροής Λιτή ροή στην παραγωγή Λιτή διαχείριση εφοδιαστικής Λιτή ροή στις προμήθειες Ενιαία διαχείριση ζήτησης και εφοδιασμού Αλλαγές τεχνικών προδιαγραφών Λιτή ροή στην Κοστολόγηση Μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε προγράμματα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Διοίκησης Παραγωγής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Αλέξανδρος Τσίγκας 500 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

19 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs) TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» της Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, ή και να θέσουν τους στόχους εκείνους που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην Επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι Στελέχη Εταιριών ή Ιδιώτες, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε Διοικητικό επίπεδο μιας Εταιρείας. Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισμού και χρήσης των κατάλληλων Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs), με συγκεκριμένα παραδείγματα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας Χρήση τεχνικών για συστήματα Δεικτών Απόδοσης, όπως η «Ισορροπημένη Κάρτα» (Balanced Scorecard) Τρόπους αποτίμησης δύσκολα μετρήσιμων δραστηριοτήτων μιας Επιχείρησης. «Ένταξη» συστήματος KPIs σε σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων Συμβούλους που αναπτύσσουν συστήματα μέτρησης επιχειρηματικών διαδικασιών Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τους Δείκτες Απόδοσης Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Γιώργος Λευθεριώτης 400 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

20 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ITIL V.3 TUV HELLAS Approved (3ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Αυτό το 3-ήμερο σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον κύκλο ζωής διαχείρισης των υπηρεσιών IT και δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία το σχετικό διαγώνισμα, εισόδου σε μελλοντικά ITIL v3 ενδιάμεσα επίπεδα μαθημάτων. Η καλύτερη πρακτική ITIL v3 αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια: Στρατηγική Υπηρεσίας, Σχεδιασμός Υπηρεσίας, Μετάβαση Υπηρεσίας, Λειτουργία Υπηρεσίας και Συνεχής Βελτίωση Υπηρεσίας. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν το πλαίσιο κύκλου ζωής της υπηρεσίας που ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της επιχείρησης ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αξία της επιχείρησης, την απόδοση των επενδύσεων και δίνει την δυνατότητα στο IT να λύσει ειδικές λειτουργικές ανάγκες. Βασικές αρχές και έννοιες των Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληροφορικής. Οφέλη εφαρμογής του ITIL σε μια εταιρεία. Διεργασίες διαχείρισης της υπηρεσίας και πώς συσχετίζονται με τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας. Βασικές έννοιες και ορισμοί που συνδέονται με τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας. Δραστηριότητες και ρόλοι που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής της υπηρεσίας. Στοιχεία του κύκλου ζωής της υπηρεσίας και πώς αυτά συσχετίζονται με άλλα στοιχεία. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του κύκλου ζωής της υπηρεσίας. Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής Προσωπικό Υποστήριξης Πληροφορικής, Συμβούλους Πληροφορικής, Διευθυντές, Προγραμματιστές, Παρόχους Υπηρεσιών και Παρόχους Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής Αθήνα: Μαΐου (κωδ ) Νεκτάριος Γκιώνης 700 € + Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο PMI (Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργου), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, με υλικό και εξετάσεις στα Αγγλικά Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του ITIL v3, ο συμμετέχων θα έχει 2 μονάδες σ (credits) στο σύστημα προεπιλογής του ITIL. Επιστροφή στα περιεχόμενα

21 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00) Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει την μεθοδολογία που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν και, εν συνεχεία, να διεξάγουν οποιοδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης με επιτυχία. Η φύση της διαπραγμάτευσης. – Η έννοια, η διαδρομή και τα στοιχεία της. Τα είδη του διαπραγματευτή. Ο πυρήνας και οι φάσεις της διαπραγμάτευσης. Ορισμός στόχου – ορίου στην διαπραγμάτευση. Τακτικές προσέγγισης, παραχώρησης, παγίδες και «τεχνάσματα» στην διαπραγμάτευση. Οι στρατηγικές της διαπραγμάτευσης (Πως αποφασίζεται η στρατηγική – Μοντέλο Harvard). Διαπραγματευτικό στυλ / Case Study. Βασικές διαπραγματευτικές στρατηγικές (ανταγωνιστική – συνεργατική). Τεχνικές της κάθε στρατηγικής. Αρχές – πηγές της δύναμης (ισχύς) στην διαπραγμάτευση. Τα αδιέξοδα στην διαπραγμάτευση και πώς αντιμετωπίζονται. Συμβούλους που συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες στην διαπραγμάτευση επιχειρηματικών αντικειμένων. Στελέχη Διευθύνσεων Contracting και Procurement (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Μηχανικούς που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση σύνθετων συμβάσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Αθήνα: Μαΐου (κωδ ) Ανέστης Λελίδης 450 € + Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

22 Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας
Αίτηση Συμμετοχής >> Παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη με fax: ή με αν αφορά σε σεμινάριο Αθήνας, στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Θεσσαλονίκης ή στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Κρήτης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας Επιστροφή στα περιεχόμενα

23 Στοιχεία Επικοινωνίας…
Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: Αθήνα: CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE, Μιχαλακοπούλου 50, - ELECTRA PALACE HOTEL, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Θεσσαλονίκη: DOMOTEL LES LAZARISTES , Κολοκοτρώνη 16, , Σταυρούπολη

24


Κατέβασμα ppt "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google