Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή, Η Μέθοδος Των Σεναρίων: Προσδοκίες Και Περιορισμοί… Σελ: 7-31. Γεωργία-Μαρία Ιερομονάχου Α.Μ: 3168 Έτος: Β.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή, Η Μέθοδος Των Σεναρίων: Προσδοκίες Και Περιορισμοί… Σελ: 7-31. Γεωργία-Μαρία Ιερομονάχου Α.Μ: 3168 Έτος: Β."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή, Η Μέθοδος Των Σεναρίων: Προσδοκίες Και Περιορισμοί… Σελ: 7-31. Γεωργία-Μαρία Ιερομονάχου Α.Μ: 3168 Έτος: Β.

2 Σκοπός Εργασίας. Ο σχολιασμός: Του ερευνητικού προγράμματος της Cedefop/Etf, Των σκοπών του, Των αποτελεσμάτων του, Της μεθόδου των σεναρίων, Των σκοπών των σεναρίων κλπ.

3 Περιεχόμενα Εργασίας. 1. Ποιος είναι ο σκοπός του ερευνητικού προγράμματος Cedefop/Etf; 2. Τι είναι τα σενάρια; 3. Ποιοι είναι οι σκοποί των σεναρίων; 4. Ποια η χρησιμότητα των σεναρίων; 5. Πιθανές περιοχές εφαρμογής των σεναρίων. 6. Ποια είναι τα σενάρια της Cedefop/Etf για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

4 1. Ποιος Είναι Ο Σκοπός Του Ερευνητικού Προγράμματος Της Cedefop/Etf; H δημιουργία μεθόδου σεναρίων για την εφαρμογή της στους χώρους της επαγγελματικής κατάρτισης. ΏΣΤΕ: Να βοηθηθούν οι ερευνητές, οι δημιουργοί πολιτικής και όσοι ενδιαφέρονται για την κατάρτιση να προσδιορίσουν στρατηγικές που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ενεργά σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις.

5 2.Τι Είναι Τα Σενάρια; Μια ομάδα ευλογοφανών και προκλητικών εναλλακτικών εικόνων του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ξεδιπλωθεί το μέλλον σε βασικές εκτιμήσεις γύρω από μια δεδομένη χρονική κλίμακα. Στρατηγικές καταστάσεις που συγκεντρώνουν την προσοχή πέρα από βραχυπρόθεσμα δυναμικά παιχνίδια ή καθημερινές κερδοφόρες μάχες. Σχεδιάζουν πορείες, καθιστούν τα μέλη ενός οργανισμού μάθησης ικανά να αναπτύξουν κοινές ιδέες για τους στόχους ή τουλάχιστον να βρουν μια κοινή γλώσσα που θα κάνει πιθανή την επικοινωνία για τις προβληματικές περιοχές.

6 3. Ποιοι Είναι Οι Σκοποί Των Σεναρίων; Η ανάπτυξη ιδεών μιας ευρύτερης περιόδου ώστε να προσδιοριστούν καλύτερες δράσεις. Η βελτίωση της κατανόησης μας για τα συστήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επιρροή εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και όσων αναμειγνύονται με αυτήν να ενημερώνονται για τα διάφορα συμπεράσματα από βέβαιες πιθανές αναπτύξεις και να μπορέσουν να αντιδράσουν εύκαμπτα. Δε σκοπεύουν να παράγουν σωστή πρόγνωση για το μέλλον.

7 4. Ποια Η Χρησιμότητα Των Σεναρίων; Τα σενάρια συνεισφέρουν στα εξής: Στην ανάπτυξη στρατηγικών ή στην επένδυση εναλλακτικών εικόνων του μέλλοντος που να περιέχουν τις πιο βασικές περιοχές αβεβαιότητας, κάνοντας έπειτα μια εκλογή των ιδιαίτερων πράξεων για τους δημιουργούς των πολιτικών. Στην μείωση της περιπλοκότητας ενός αβέβαιου, απρόβλεπτου και αναιρετικού μέλλοντος. Στην προώθηση ενός αμερόληπτου προγράμματος για συζητήσεις που χαρακτηρίζονται από συγκρούσεις ενδιαφέροντος κάτι που προωθεί την ευκαιρία για ολοκλήρωση ή τουλάχιστον προσέγγιση των πολικών θέσεων και που οδηγεί σε πραγματικές υπενεργητικές αποφάσεις μεγαλύτερης περιόδου. Στην ολοκλήρωση στατιστικών δεδομένων από ποσοτικές καταμετρήσεις και αναλύσεις παραγόντων με πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέσω συνεντεύξεων ειδικών και ποιοτικών καταμετρήσεων.

8 5. Πιθανές Περιοχές Εφαρμογής Των Σεναρίων.  Σ’ένα σύστημα το οποίο καταπιάνεται σε βραχυπρόθεσμες περιόδους και οι βασικοί παίχτες δυσκολεύονται στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων παραμέτρων και στρατηγικών.  Όπου ιδιαίτερα προβλήματα απαιτούν λύση, αλλά είναι αβέβαιο το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον.  Όπου οι οργανισμοί βλέπουν την δημιουργία σεναρίων σαν μια όψη ανάπτυξης και ανανέωσης των σχηματισμών πολιτικής και θέλουν να συνδέσουν την «συζήτηση στρατηγικής» με την κουλτούρα των οργανισμών μάθησης.

9 6. Ποια Είναι Τα Σενάρια Της Cedefop/Etf Για Την Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση; Πλαίσια μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν τα σενάρια:  Οικονομίας και τεχνολογίας.  Εργασίας και αγοράς εργασίας.  Κατάρτισης, δεξιοτήτων, γνώσης.

10 6.1 Ποια Είναι Τα Σενάρια Στο Πλαίσιο Της Οικονομίας Και Της Τεχνολογίας; Για το πλαίσιο αυτό τα σενάρια στρέφονται στην έκταση στην οποία νέες συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ως το 2010 και στην έκταση στην οποία η οικονομική αναδόμηση πραγματοποιείται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  Η στασιμότητα.  Καλή θέληση αλλά χωρίς αποτελέσματα.  Η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη.  Η περιεκτική ανάπτυξη. 1. Αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη. Μικρή αλληλεπίδραση με αρχική και συνεχή κατάρτιση. 1. Αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη. Μικρή αλληλεπίδραση με αρχική και συνεχή κατάρτιση. 2. Επικρατεί όχι ισχυρή οικονομική ώθηση, Υπάρχουν πολυάριθμοι δεσμοί με τους προμηθευτές κατάρτισης. 2. Επικρατεί όχι ισχυρή οικονομική ώθηση, Υπάρχουν πολυάριθμοι δεσμοί με τους προμηθευτές κατάρτισης. 3. Ανάπτυξη και αναδόμηση των επιχειρήσεων χωρίς σημαντικούς δεσμούς με την κατάρτιση. Αναδόμηση της οικονομίας. Υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. Αναδόμηση της οικονομίας. Υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην κατάρτιση και τις επιχειρήσεις.

11 6.2 Ποια Είναι Τα Σενάρια Στο Πλαίσιο Της Εργασίας Και Της Αγοράς Εργασίας; Τα σενάρια αυτά βασίζονται στην έκταση στην οποία ο νεωτερισμός του εργατικού δυναμικού πραγματοποιείται και στην έκταση της ευκινησίας του εργαστηρίου.  Η συνεργία.  Η ακινησία.  Η οργανωτική αλλαγή.  Οι εύκαμπτοι εργάτες και οι άκαμπτοι οργανισμοί εργασίας. Οι επιχειρήσεις παραμένουν σε παραδοσιακές δομές. Το προσωπικό δεν ενδιαφέρεται για καινοτομίες. Αλλαγή των οργανισμός εργασίας.το εργατικό δυναμικό συνδέεται με παλιές πρακτικές. Προετοιμασμένοι εργάτες. Μικρή καινοτομία επιχειρήσεων. Αναγνώριση της ανάγκης για αναδόμηση του εργαστηρίου και κατάρτιση της εργατικής δύναμης.

12 6.3α. Ποια Είναι Τα Σενάρια Στο Πλαίσιο Της Κατάρτισης, Των Δεξιοτήτων Και Της Γνώσης; Στην πρώτη ομάδα τα σενάρια διαφέρουν σύμφωνα με την απαίτηση ή την έλλειψη απαίτησης για τους εργάτες με κοινωνικές και μεταβαλλόμενες εμπειρίες και την έκταση της καινοτομίας ανάμεσα στους προμηθευτές της κατάρτισης.  Η απαίτηση συμβαδίζει το βήμα με την καινοτομία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  Το παραδοσιακό εσωτερικό σύστημα κοιτάγματος.  Η σύγκρουση ανάμεσα στη προμήθεια και την απαίτηση.  Η άγονη καινοτομία. Όχι μεγάλη ανάγκη για αλλαγές. Οι προμηθευτές κατάρτισης υποστηρίζουν τα συνηθισμένα περιεχόμενα. Μη ικανοποιητική απαίτηση για αλλαγές. Οι προμηθευτές ανανεώνουν τα προγράμματα τους. Δεν υπάρχει απαίτηση για κατάρτιση Ανανέωση των προγραμμάτων των προμηθευτών εκπαίδευσης και ισχυρή απαίτηση για αλλαγές.

13 6.3 β. Ποια Είναι Τα Σενάρια Στο Πλαίσιο Της Κατάρτισης, Των Δεξιοτήτων Και Της Γνώσης; Στα σενάρια της δεύτερης ομάδας οι βασικές αβεβαιότητες προσδιορίζονται με την έκταση στην οποία τα άτομα παίρνουν υπευθυνότητα για την δική τους κατάρτιση και την έκταση στην οποία η κατάρτιση θεωρείται να έχει κοινωνικούς στόχους, ιδιαίτερα όπως αφορά ομάδες σε κίνδυνο αποκλεισμού, περιθωριοποίησης.

14 6.3 γ. Ποια Είναι Τα Σενάρια Στο Πλαίσιο Της Κατάρτισης, Των Δεξιοτήτων Και Της Γνώσης;  Ο θρυμματισμός.  Η ομαδική υπευθυνότητα.  Η συνδεδεμένη υπευθυνότητα.  Η νέο-ελεύθερη προσέγγιση για κατάρτιση και δεξιότητες. Κανείς δεν νιώθει ευθύνη για την επαγγελματική κατάρτιση. Επικρατεί η κατάρτιση που βασίζεται στη πολιτεία. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι πρωτίστως ευθύνη του ατόμου Συμπίπτει η δημόσια ευθύνη για κατάρτιση με την πρωτοβουλία των ατόμων.

15 “When Planning for a Year, Plant Corn. When Planning for a Decade, Plant Trees. When Planning for Life, Train and Educate People.” Chinese Proverb.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή, Η Μέθοδος Των Σεναρίων: Προσδοκίες Και Περιορισμοί… Σελ: 7-31. Γεωργία-Μαρία Ιερομονάχου Α.Μ: 3168 Έτος: Β."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google