Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H λειτουργία της Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : Μια σύγχρονη καινοτομική εκπαιδευτική προσέγγιση στην Επαγγελματική Κατάρτιση Γιάννης Χαλάς Εκπαιδευτικός ΟΑΕΔ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H λειτουργία της Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : Μια σύγχρονη καινοτομική εκπαιδευτική προσέγγιση στην Επαγγελματική Κατάρτιση Γιάννης Χαλάς Εκπαιδευτικός ΟΑΕΔ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H λειτουργία της Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : Μια σύγχρονη καινοτομική εκπαιδευτική προσέγγιση στην Επαγγελματική Κατάρτιση Γιάννης Χαλάς Εκπαιδευτικός ΟΑΕΔ

2 Στόχοι παρουσίασης Να παρουσιασθεί το νέο εργασιακό περιβάλλον του κόσμου της εργασίας. Να παρουσιασθεί η ανταπόκριση του κόσμου της εκπαίδευσης. Να παρουσιασθεί η απάντηση του ΟΑΕΔ στις προκλήσεις των νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Να παρουσιασθεί η προοπτική βελτίωσης της μαθητείας

3 Οι αλληλοεξαρτώμενοι και αλληλοεπιδρώμενοι κόσμοι της εργασίας και της εκπαίδευσης
Μετάφραση Εργασία Εκπαίδευση Εκπλήρωση

4 Αλλαγές στον κόσμο της εργασίας
(Descy, Tchibozo, Van Loo 2009) Χειροτέρευση της θέσης των νέων στην αγορά εργασίας. Το μοντέλο των ελαστικών σχέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση εργασίας δεν λειτούργησε. Αυξανόμενο ποσοτικό και ποιοτικό έλλειμμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Εντατικοποίηση της ποσότητας αλλά και του εύρους των εργασιών που απαιτούνται από έναν εργαζόμενο (Buchanan 2001)

5 Ανταπόκριση του κόσμου της εκπαίδευσης (OECD 2003)
Στροφή από την εκπαιδευτικοκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευσης στην μαθητοκεντρική ( πρώτα ο μαθητής). Άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με το χώρο της εργασίας (βιωματική, κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση). Έμφαση στις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες (κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη).

6 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (1)
Σχολείο Επιχείρηση θεωρητική κατάρτιση εργαστηριακή άσκηση Πρακτική άσκηση στην Αριστοτελική έννοια της «Πράξης»

7 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (2)
Προσέγγιση μάθησης θεωρία πρακτική Τοποθεσία τάξη εργαστήριο επιχείρηση Αποτέλεσμα επιστήμη (νόηση) ποίηση (τέχνη) πράξη (φρόνηση – κοινωνική νοημοσύνη)

8 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (3)
Με τη μαθητεία η μάθηση επιτυγχάνεται: μέσα από εμπειρίες και βιώματα και από εργασιακή αλληλεπίδραση και κοινωνική συνεργασία. Με αποτέλεσμα να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική ταυτότητα και συνείδηση.

9 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (4)
Πλεονεκτήματα από τη μαθητεία (OECD 2009) Δημιουργείται αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον. Δημιουργείται δίοδος επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η ζήτηση για πρακτική άσκηση προβλέπει ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον και επομένως αξίζουν να συμπεριληφθούν στα προγράμματα σπουδών. Οι εκπαιδευόμενοι συνεισφέρουν με την εργασία τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Προσφέρεται για νέους που έχουν κουραστεί από το παραδοσιακό σχολείο.

10 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (5)
Περιορισμοί στην μαθητεία όλοι οι εργασιακοί χώροι δεν προωθούν τη σωστή μάθηση οι εργασιακοί χώροι μπορεί να μην είναι οργανωμένοι με διαδικασίες που ευνοούν τη μάθηση. υπάρχουν αντιδράσεις και αντιστάσεις από εργοδότες να «δείξουν» στους ασκούμενους. πολλές φορές υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης μη ρουτινιάρικων εργασιών.

11 Λειτουργία των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ (6)
Πως επηρεάζουν οι επιχειρήσεις την ζήτηση νέων ικανοτήτων μέσα από τη μαθητεία. από την αξία που προσδίδουν για δημιουργία νέας μάθησης και γνώσης. από το ρόλο της νέας γνώσης στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. από το μέγεθος της επιχείρησης από το είδος, τη γκάμα και τις διαδικασίες παραγωγής ή εξυπηρέτησης. από τη δυνατότητα και επιθυμία μάθησης των εργαζομένων να μάθουν.

12 Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από μαθητεία
Πρόταση για βελτίωση της μαθητείας ΟΑΕΔ Επιχείρηση Σχολείο Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από μαθητεία

13 Απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργίας του συστήματος μαθητείας η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Κράτος (ΟΑΕΔ) Εργαζόμενοι Εργοδότες

14 Επίλογος Ο ΟΑΕΔ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κόσμου της εργασίας για νέες ικανότητες και προσόντα, φθάνει να αναγνωρισθεί και να υποστηριχθεί περισσότερο η καινοτομική του εκπαιδευτική προσέγγιση της μαθητείας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας ...


Κατέβασμα ppt "H λειτουργία της Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : Μια σύγχρονη καινοτομική εκπαιδευτική προσέγγιση στην Επαγγελματική Κατάρτιση Γιάννης Χαλάς Εκπαιδευτικός ΟΑΕΔ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google