Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

…………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "…………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Η στρατηγική της Λισσαβόνας Γιώργος Τσακαρισιάνος Ίδρυμα Λαμπράκη

2 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Δια βίου μάθηση Η στρατηγική της Λισσαβόνας Η δια βίου μάθηση στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισσαβόνας Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού βασικός παράγοντας για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας Η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων γνώσεων στόχος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων συνδέεται με την διεύρυνση της δια βίου μάθησης

3 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Δια βίου εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση  Η δια βίου μάθηση ως ένα επιπλέον στάδιο του εκπαιδευτικού συστήματος ;  Η καλλιέργεια μιας νέας μαθησιακής κουλτούρας Βασική εκπαίδευση και κατάρτιση Πανεπιστημιακή / τεχνολογική εκπαίδευση Μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης  Νέο πλαίσιο απόκτησης, καλλιέργειας και ανανέωσης γνώσεων και κοινωνικών / επαγγελματικών δεξιοτήτων

4 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Δια βίου μάθηση – βασικοί τομείς, προτεραιότητες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Συνεχής Επαγγελματική κατάρτιση Αρχική επαγγελματική κατάρτιση Βραδινά προγράμματα και προγράμματα θεωρίας/πρακτικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την απόκτηση Τίτλων σπουδών Συνεχιζόμενη εκπαίδευση προτεινόμενη από εκπαίδευση Συλλογική κατάρτιση Κέντρο πηγών της Εταιρείας ΜΟΥΣΕΙΑ+ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΥΤΟ- ΜΑΘΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις Μετάβαση στην μετα-βιομηχανική κοινωνία  Κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον  Επέκταση του τομέα των υπηρεσιών  Συρρίκνωση του τομέα βιομηχανικής παραγωγής  Η πληροφορία βασικός παράγοντας  Επιστήμη και τεχνολογία  Συνεχής και ταχεία εξέλιξη και ανάπτυξη  Ψηφιακή τεχνολογία  Εργασία  Κινητικότητα  Αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος  Ανανέωση επαγγελματικών δεξιοτήτων

6 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Κοινωνία της πληροφορίας - γνώσης Σχέση εκπαίδευσης - εργασίας EDUCATIONTRAINING WORK RETIREMENT Traditional Pattern Life Long Learning EDUCATION TRAINING WORK LEISURE/RETIREMENT

7 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Εκπαιδευτικά μοντέλα – μεταβατική περίοδος Δίκτυο γνώσης και (δια βίου) μάθησης Home Office Library Community Leisure School/ college School/ college Home Office Library Leisure Community ΠΑΡΕΛΘΟΝ / ΠΑΡΟΝΜΕΛΛΟΝ

8 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Νέα εκπαιδευτικά / μαθησιακά πρότυπα Βιβλιοθήκες  Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία  Φορείς διατήρησης / διαχείρισης περιεχομένου, έκθεσης ιστορικών και πολιτισμικών τεκμηρίων     Φορείς παροχής πολλαπλών υπηρεσιών Διαχείριση περιεχομένου Πρόσβαση σε περιεχόμενο Πληροφόρηση / Ενημέρωση Εκπαιδευτικές / μορφωτικές υπηρεσίες Πολιτιστικές δραστηριότητες  Συμπληρωματική λειτουργία και συμβολή σε μορφωτικές, μαθησιακές δραστηριότητες

9 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Νέες Τεχνολογίες – Βιβλιοθήκες ψηφιακό περιεχόμενο – δίκτυα – ηλεκτρονικές υπηρεσίες Παραδοσιακές υπηρεσίες Συλλογή / διατήρηση  Οργάνωση  Πρόσβαση / δανεισμός  Πληροφόρηση  Ψηφιακές υπηρεσίες Ψηφιακή αποθήκευση Βάσεις δεδομένων Διαχείριση πληροφορίας Ηλεκτρονικοί κατάλογοι Αναζήτηση και ανάκτηση Δικτύωση / επικοινωνία Διαδικτυακές υπηρεσίες Ηλεκτρονική μάθηση

10 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αρχεία Σημαντικά θέματα αποτελεσματικής λειτουργίας: Αξιόπιστο, κατανεμημένο, δικτυακό / υπολογιστικό σύστημα για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Φιλικά προς το χρήστη περιβάλλοντα επικοινωνίας (συστήματα αναζήτησης, πλοήγησης στην πληροφορία, διαδικτυακοί τόποι, ιστοσελίδες, κλπ.)[ΚτΠ, Προσκλ. 65] Διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Αυτοματισμός και απλοποίηση της διαδικασίας ψηφιοποίησης περιεχομένου: περιορισμός του χρόνου, μείωση του κόστους Απόκτηση τεχνογνωσίας, κατάρτιση προσωπικού

11 …………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Δικτύωση – Διαλειτουργικότητα Διαλειτουργικότητα: πρότυπα τεκμηρίωσης και μεταδεδομένων που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και την συνεργασία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Δικτύωση: Προδιαγραφές ποιότητας διαδικτυακών κόμβων http://quality.lrf.gr/ Πύλη για τις λαϊκές Βιβλιοθήκες www.infolibraries.gr Βιβλιοθήκη Βέροιας www.libver.gr


Κατέβασμα ppt "…………………………………………………………. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Το κλειδί για τη δια βίου μάθηση 14 – 16 Ιουνίου 2006 Goethe-Institut Athen Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google