Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μελέτη για τη Διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων των Πολιτιστικών Οργανισμών Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη Σοφία ΚαραγιωργούδηΓιώργος Τσακαρισιάνος

2 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακών Κόμβων και άλλων διαδραστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών  Αρχές - Π ρότυπα  Κριτήρια  Μ εθοδολογίες αποτίμησης της ποιότητας  Τεχνογνωσία και « Καλές Πρακτικές »

3 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αποτελέσματα — Οδηγός Ποιότητας Διαδικτυακών Κόμβων (κριτήρια ποιότητας, μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης, on-line και off-line εφαρμογών) — Τεύχος Καλών Πρακτικών — Πρότυπα σεμινάρια για την ποιότητα πολιτιστικών εφαρμογών — Πρότυπα αξιολόγησης και αποτίμησης της ποιότητας — Διαδικτυακός κόμβος προβολής και διάθεσης των αποτελεσμάτων της μελέτης

4 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Ποιότητα ενός προϊόντος λογισμικού (διεθνή πρότυπα) “το σύνολο των χαρακτηριστικών και των γνωρισμάτων του που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητά του να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες” (ISO 9126) παράμετροι:  λειτουργικότητα (functionality), αξιοπιστία (reliability),  ευχρηστία (usability),  αποδοτικότητα (efficiency), αποτελεσματικότητα (effectiveness),  διατηρησιμότητα (maintainability), μεταφερσιμότητα (portability),  παραγωγικότητα (productivity),  ασφάλεια (safety), ικανοποίηση (satisfaction).

5 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Ποιότητα ενός ιστοτόπου (WEB SITE) Ορίζεται με όρους που σχετίζονται άμεσα με το:  περιβάλλον χρήσης (context of use) (αποστολή, στόχοι, επιδιώξεις, πολιτισμικά τεκμήρια, κλπ)  το προφίλ του χρήστη, δηλ. το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί,  τα κίνητρα χρήσης  τους σκοπούς που εξυπηρετεί.

6 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Ο διαδικτυακός κόμβος ως περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Μέσο επικοινωνίας ενός οργανισμού με το κοινό μέσω του οποίου:  διοχετεύονται πληροφορίες για την ταυτότητα του οργανισμού,  παρέχεται ενημέρωση για τις δραστηριότητές του,  διευκολύνεται η αναζήτηση/πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό,  υποστηρίζεται η επικοινωνία με τον οργανισμό,  υποστηρίζεται η προώθηση προϊόντων και ψηφιακών τεκμηρίων,  οργανώνονται δραστηριότητες μορφωτικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου,  παροχή πολλαπλών υπηρεσιών

7 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Ο διαδικτυακός κόμβος ως περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Ε σωτερική λειτουργία ενός οργανισμού: οργάνωση και διαχείριση περιεχομένου  Ε ργαλεία διαχείρισης περιεχομένου (content management systems – CMS)  Β άσεις δεδομένων (databases)  Μηχανές αναζήτησης (search engines)

8 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - συστάσεις 1. Διαφάνεια – Σαφήνεια: ταυτότητα και στόχοι, ταυτότητα φορέα διαχείρισης, ταυτότητα και προέλευση περιεχομένου, πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη σχεδιασμού και ανάπτυξης. 2. Αποδοτικότητα: επάρκεια-πληρότητα περιεχόμενου σε σχέση με τους στόχους

9 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - συστάσεις 3. Πολυγλωσσία: καθολική πρόσβαση στο περιεχόμενο  ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών σε περισσότερες από μία γλώσσες 4. Προσβασιμότητα: πρόσβαση ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και της τεχνολογίας των χρηστών.

10 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - συστάσεις 5. Δια-λειτουργικότητα: αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης και τον τρόπο διασύνδεσης με άλλους ιστοτόπους. Τα πρότυπα δια-λειτουργικότητας αφορούν:  Μεταδεδομένα – σύστημα τεκμηρίωσης (π.χ. Dublin Core)  Τεχνολογίες διαδικτύου - (π.χ. standard HTML, XHTML, XML)  Αναζήτηση: (π.χ. META tags, Z39.50, Web Services)

11 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - Συστάσεις 6. Στοχεύει προς τον τελικό χρήστη: υπογραμμίζεται η ανάγκη να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και τα κίνητρα του τελικού χρήστη (φιλικότητα – ευχρηστία).  6.1 Σχετικότητα του περιεχομένου - βρίσκει ο χρήστης αυτό που χρειάζεται ή αυτό που περιμένει;  6.2 Ευκολία χρήσης διεπαφών (user interface) – λειτουργεί ο χρήστης εύκολα με τον τρόπο που παρουσιάζονται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες;  6.3 Σχεδιασμός – τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού πρέπει να εμμένουν και να συμμορφώνονται στα πρότυπα ευχρηστίας. Η συνέπεια είναι επίσης ουσιαστική για το σχεδιασμό.

12 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - Συστάσεις  6.3 Πλοήγηση: η ευκολία πλοήγησης αποτελεί βασικό κριτήριο φιλικότητας και ευχρηστίας. Μηχανισμοί πλοήγησης - Χάρτης ιστοτόπου, - Μπάρα πλοήγησης - Πίνακας περιεχομένων  6.4 Συμμετοχή: μπορούν οι χρήστες να επιδράσουν στον τρόπο που σχεδιάζεται ο ιστότοπος και πώς αυτός εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου;

13 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - Συστάσεις 7. Αλληλεπιδραστικότητα: αφορά στη δυνατότητα ενός δικτυακού τόπου και των κατόχων του να επικοινωνούν με τους χρήστες ώστε να ανταποκρίνονται στα αιτήματα και στις προτάσεις των χρηστών. 8. Συντηρησιμότητα: εστιάζει κυρίως στην ανανέωση - επικαιροποίηση του περιεχομένου, αναφέρεται επίσης στη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και παρουσίας του κόμβου στο διαδίκτυο.

14 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - Συστάσεις 9. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων και Προσωπικών Δεδομένων:  Προστασία των δικαιωμάτων των κατόχων οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο,  Προστασία των δικαιωμάτων του φορέα διαχείρισης του ιστοτόπου έναντι της κατάχρησης περιεχομένου από τον τελικό χρήστη,  Προστασία του φορέα διαχείρισης του ιστοτόπου έναντι των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου,  Προστασία του τελικού χρήστη (προσωπικά δεδομένα).

15 ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών Οδηγίες - Συστάσεις 10. Διατηρησιμότητα: Ένας δικτυακός κόμβος πολιτιστικού οργανισμού πρέπει να υιοθετεί καλές πρακτικές και πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτού και του περιεχομένου του.  Η χρήση τυποποιημένων τεχνολογιών Διαδικτύου αυξάνει τις προοπτικές της μακροπρόθεσμης διατήρησης.  Προβλέψεις για βραχυπρόθεσμη διατήρηση: - back-ups, - σχέδια αποκατάστασης καταστροφής, - μεταφορά σε νέα τεχνολογικά μέσα κ.λ.π.


Κατέβασμα ppt "ΙΜΛ 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google