Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένα για απόδοση εκπαιδευτικής αξίας σε συλλογές πολιτισμικού αποθέματος Γιώργος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένα για απόδοση εκπαιδευτικής αξίας σε συλλογές πολιτισμικού αποθέματος Γιώργος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένα για απόδοση εκπαιδευτικής αξίας σε συλλογές πολιτισμικού αποθέματος Γιώργος Τσακαρισιάνος Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη

2 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Learning Object – Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) «μια οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση» [Learning Technology Standards Committee - LOM Standard] «…ένα αντικείμενο ή μια ενότητα πηγών (resources) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και που μπορεί επίσης να αποσπασθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (contexts)....ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί με ηλεκτρονικές πηγές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα» (S. Mills)

3 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μαθησιακό Αντικείμενο – βασικά χαρακτηριστικά  Μαθησιακή αξία (learning value): επιδιωκόμενοι στόχοι, σχεδιασμός  Επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable): μορφή και περιεχόμενο  Αυτοτελές: ολοκληρωμένη οντότητα που δεν μπορεί να κατατμηθεί περαιτέρω σε μικρότερα τμήματα χωρίς να χάσει την μαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια.  Αναζητήσιμο: τεκμηρίωση, μεταδεδομένα, κριτήρια αναζήτησης  Δια-λειτουργικό: διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα (συστήματα), κοινώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες προδιαγραφές

4 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μαθησιακά αντικείμενα (ΜΑ) και Μεταδεδομένα Μεταδεδομένα: περιγράφουν τη μορφή (format), το περιεχόμενο τους (content), καθώς και το πλαίσιο χρήσης τους (context). Πλαίσιο χρήσης: τα μεταδεδομένα ΜΑ περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:  Τύπος μάθησης, π.χ. κατάρτιση μέσω υπολογιστή (computer-based training), μάθηση μέσω δικτύου (on-line learning), σύγχρονη/ασύγχρονη μάθηση, κλπ.,  Επίπεδο μάθησης, π.χ. σχολική εκπαίδευση, πανεπιστημιακή, τυπική, μη τυπική, άτυπη μάθηση,  Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: π.χ. βασικές γνώσεις χημείας, επίπεδο γαλλικής Α, βασικές δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών, κλπ.

5 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Σχεδιασμός MA Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος Διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης:  Επιλογή αντικειμένου/νων και θέματος/των  Μελέτη και σχεδιασμός συσχετίσεων  Συλλογή υλικού  Σύνθεση υλικού  Τεκμηρίωση

6 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Learning Object Metadata Standard (LOM) Πρότυπο Μεταδεδομένων Μαθησιακού Αντικειμένου Βασική δομή – κατηγορίες  Γενικά γενική πληροφορία που περιγράφει το ΜΑ στο σύνολό του  Κύκλος ζωής ιστορία και τρέχουσα κατάσταση του ΜΑ και όσων το έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του.  Μετα-Μεταδεδομένα πληροφορία για το ίδιο το στιγμιότυπο μεταδεδομένων  Τεχνικά τεχνικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΑ  Εκπαιδευτικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του ΜΑ  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συνθήκες χρήσης του ΜΑ

7 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Learning Object Metadata Standard (LOM) Πρότυπο Μεταδεδομένων Μαθησιακού Αντικειμένου  Σχέση χαρακτηριστικά που ορίζουν τη σχέση μεταξύ του ΜΑ και άλλων σχετιζόμενων ΜΑ.  Σχολιασμός σχόλια σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση του ΜΑ και πληροφορίες για το πότε και από ποιον δημιουργήθηκαν τα σχόλια αυτά.  Ταξινόμηση περιγράφει το ΜΑ σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης.

8 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Σχεδιασμός εκπαιδευτικού / μορφωτικού υλικού με τη χρήση MA Henri Matisse La Femme au chapeau Museum of Modern Art San Francisco http://www.sfmoma.org/

9 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Σχεδιασμός μορφωτικού υλικού με τη χρήση MA Building Meaningful Content with Learning Objects Ο πίνακας του Matisse και οι σχετικές θεματικές ενότητες, όπως εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή μετά τη σύνθεση του υλικού με το Pachyderm Openware Early Twentieth Century, Comparisons Across Time

10 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Σχεδιασμός μορφωτικού υλικού με τη χρήση MA

11 21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Ενότητες μορφωτικού περιεχομένου - MA Making sense of Modern Art The Artists and their Work Art as Experiment Comparisons across Time


Κατέβασμα ppt "21, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΗΜΕΡΙΔΑ: Τεκμηρίωση και Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένα για απόδοση εκπαιδευτικής αξίας σε συλλογές πολιτισμικού αποθέματος Γιώργος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google