Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Παρόγλου Ιωάννης Ειδικευόμενος Νεφρολογίας ΜΤΝ Κομοτηνής

2 Οξείες επιπλοκές Υπόταση (20 – 30%) Μυϊκές κράμπες (5 – 20%)
Υπόταση (20 – 30%) Μυϊκές κράμπες (5 – 20%) Ναυτία – Έμετος (5 – 15%) Κεφαλαλγία (5%) Κνησμός (5%) Θωρακικό άλγος (2 – 5%) Οσφυϊκό άλγος (2 – 5%) Πυρετός – Ρίγος (< 1%) 2

3 Σπάνιες επιπλοκές Εμβολή αέρα Αιμόλυση
Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας Αλλεργικές αντιδράσεις Αρρυθμίες Καρδιακός επιπωματισμός Επιληπτικοί σπασμοί 3

4 Υπόταση Πρόκειται για την πτώση της συστολικής ή της μέσης αρτηριακής πίεσης ίση ή μεγαλύτερη από 20 mmHg, που συνοδεύεται από κλινικά συμπτώματα και απαιτεί θεραπευτική παρέμβαση 4

5 Υπόταση Διακρίνεται σε δύο τύπους:
Τύπος Α (Απότομη πτώση της ΑΠ και εμφάνιση συμπτωμάτων) Τύπος Β (Σταδιακή πτώση της ΑΠ χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από συμπτωματολογία)

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ωχρότητα, εφιδρώσεις, χάσμημα Ναυτία - Έμετοι
Αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία Μυϊκές κράμπες Θάμβος όρασης Υπνηλία

7 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπόταση στην αιμοκάθαρση παρατηρείται όταν η μετακίνηση ύδατος από τον διάμεσο χώρο προς τον ενδαγγειακό, είναι μικρότερη της μείωσης του ενδαγγειακού όγκου Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε η εμφάνιση υπότασης όταν ο όγκος αίματος μειωθεί >50 ml/kgΒΣ

8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Διατήρηση ενδαγγειακού όγκου Καρδιορρυθμιστικοί παράγοντες

9 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Φλεβική διατασιμότητα Υδρική κατάσταση 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ρυθμός υπερδιήθησης [Na+] διαλύματος αιμοκάθαρσης Τύπος διαλύματος αιμοκάθαρσης (οξικά ή διττανθρακικά) Τύπος αιμοκάθαρσης

10 ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΤΑΣΗΣ Σχετιζόμενα με τον όγκο του αίματος
Ανεπαρκής αγγειοσύσπαση Καρδιακοί παράγοντες Ασυνήθη 10

11 Αίτια σχετιζόμενα με τον όγκο αίματος
Αυξημένος ρυθμός υπερδιήθησης Μεγάλη αύξηση ΒΣ μεταξύ συνεδριών Μικρή διάρκεια συνεδρίας Λάθος εκτίμηση του ξηρού ΒΣ Αναξιόπιστος έλεγχος του ρυθμού υπερδιήθησης Χαμηλά επίπεδα Na+ διαλύματος 11

12 Ανεπαρκής αγγειοσύσπαση
Αυτόνομη νευροπάθεια Αυξημένη θερμοκρασία διαλύματος Αντιϋπερτασικά φάρμακα Λήψη τροφής (κατά τη συνεδρία) Αναιμία Αιμοκάθαρση με οξικά 12

13 Καρδιακοί παράγοντες Ελαττωμένη φλεβική επαναφορά
Διαστολική δυσλειτουργία Αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή) Ισχαιμία μυοκαρδίου 13

14 Σπάνια αίτια Περικαρδιακός επιπωματισμός Έμφραγμα μυοκαρδίου
Λανθάνουσα αιμορραγία Σηψαιμία Αντίδραση στο φίλτρο Αιμόλυση Εμβολή αέρα 14

15 Αντιμετώπιση υπότασης
Τοποθέτηση του ασθενούς σε θέση Trendelenburg Ελαχιστοποίηση ρυθμού υπερδιήθησης Χορήγηση φυσιολογικού ορού Διακοπή συνεδρίας (σπάνια) Αναζήτηση και αντιμετώπιση σπάνιων αιτιών 15

16 Πρόληψη υπότασης Περιορισμός πρόσληψης Na+ με αποτέλεσμα τη μείωση της αύξησης του ΒΣ μεταξύ των συνεδριών Επαναπροσδιορισμός του ξηρού ΒΣ Αύξηση της συγκέντρωσης Na+ στο διάλυμα Αύξηση της διάρκειας συνεδρίας Χαμηλή θερμοκρασία διαλύματος Αποφυγή λήψης τροφής κατά τη διάρκεια συνεδρίας Τροποποίηση δόσης αντιϋπερτασικών φαρμάκων Profiling Na+ και υπερδιήθησης 16

17 Μυϊκές κράμπες Συχνότητα εμφάνισης 5-20% Προδιαθεσικοί παράγοντες:
Υπόταση Υπογκαιμία Υψηλός ρυθμός υπερδιήθησης Χαμηλό Na+ διαλύματος Υπομαγνησιαιμία Υπασβεστιαιμία 17

18 Μυϊκές κράμπες Αντιμετώπιση: Πρόληψη: Διάταση μυός
Χορήγηση φυσιολογικού ορού Χορήγηση υπέρτονων διαλυμάτων Πρόληψη: Πρόληψη υποτασικών επεισοδίων Αύξηση επιπέδων Na+ διαλύματος Profiling Na+ Καρνιτίνη Gabapentin 18

19 ΝΑΥΤΙΑ - ΕΜΕΤΟΙ Συχνότητα εμφάνισης 5-15%
Σε οξεία εμφάνιση οφείλονται σε: Οξέα συμβάματα (υπόταση, υπέρταση, αιμόλυση, αντιδράσεις στο φίλτρο, σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας) Σε χρόνια παρουσία τους οφείλονται σε: Παθολογικά αίτια (έλκος, παγκρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα) Υπερασβεστιαιμία Παραμέτρους αιμοκάθαρσης (χαμηλό Kt/V)

20 ΚΝΗΣΜΟΣ Πρόκειται για χρόνιο και συχνό πρόβλημα των αιμοκαθαιρόμενων (50%) Από μελέτες διαπιστώθηκε επιδείνωση του κνησμού κατά την αιμοκάθαρση Μπορεί να εκδηλωθεί προοδευτικά τη νύχτα πριν την αιμοκάθαρση, ειδικότερα όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα μεταξύ των συνεδριών

21 ΑΙΤΙΑ Κοινά αίτια του γενικού πληθυσμού
Αλλαγή σύστασης του δέρματος (ξηροδερμία) Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Υψηλή συγκέντρωση ισταμίνης στον ορό Παθολογικά αιτία (πρωτοπαθής χολική κίρρωση, ιογενής ή φαρμακευτική ηπατίτιδα)

22 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Συνήθως είναι συμπτωματική Περιλαμβάνει:
Χορήγηση αντιϊσταμινικών Χρήση ενυδατικής κρέμας για την ξηροδερμία Θεραπεία με UVB ακτινοβολία Αντιμετώπιση υπερφωσφαταιμίας και δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν την ωφέλιμη χρήση Gabapentin

23 ΡΙΓΟΣ - ΠΥΡΕΤΟΣ Είναι αποτέλεσμα πυρετογόνων αντιδράσεων
Η είσοδος ενδοτοξινών από το διάλυμα στο αίμα και η βακτηριακή μόλυνση μέσω της αγγειακής προσπέλασης προκαλούν πυρετογόνο αντίδραση Τα αίτια εξαρτώνται από τη χρονική στιγμή εμφάνισης του ρίγους και του πυρετού

24 ΑΙΤΙΑ Άμεση - 30 λεπτά από την έναρξη: Πλημελήςαποστείρωση υλικού
Κακή αποθήκευση υλικού Ανεπαρκής προετοιμασία φίλτρου 30 λεπτά μετά την έναρξη: Μολυσμένο διάλυμα Μολυσμένο νερό Μολυσμένες γραμμές Μολυσμένο φίλτρο Κατά τη διάρκεια ή μετά τη συνεδρία: Μη άσηπτες συνθήκες Φλεγμονή αγγειακής προσπέλασης

25 ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ Χρήση μεμβράνης υψηλής διαβατότητας (High-flux)
Σε επαναχρησιμοποίηση φίλτρου Βλάβη θερμοστάτη μηχανήματος Απομονωμένη υπερδιήθηση Μετάγγιση μολυσμένου αίματος Κοινή λοίμωξη (ουρολοίμωξη, ΛΑΣ, χολαγγειΐτιδα)

26 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σε μολυσμένο υλικό: Διακοπή συνεδρίας
Λήψη αιμοκαλλιεργειών Επανάληψη συνεδρίας με νέο υλικό Σε λοίμωξη αγγειακής προσπέλασης: Χορήγηση αντιπυρετικών Χορήγηση κορτικοειδών (ενίοτε) Έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών βάση πρωτοκόλλου

27 ΠΡΟΛΗΨΗ Εξέταση της περιοχής της παρακέντησης για τυχόν σημεία φλεγμονής Σωστή παρακέντηση Σωστό σύστημα επεξεργασίας νερού Έλεγχος χρονικής διάρκειας χρήσης υλικών

28 Σπάνιες σοβαρές επιπλοκές

29 ΕΜΒΟΛΗ ΑΕΡΑ Αποτελεί μία δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή
Απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση Προκαλείται από την είσοδο αέρα στον αγγειακό χώρο

30 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εξαρτώνται από τη θέση του ασθενούς Καθιστή θέση:
Απώλεια συνείδησης Σπασμοί Θάνατος Ύπτια θέση; Δύσπνοια, βήχας, συσφιγκτικό θωρακικό άλγος, αρρυθμίες Υποξία ,υποκαπνία, πνευμονικό οίδημα Ανάρροπη θέση: Κυάνωση κάτω άκρων

31 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαλάξεις πριν την αφαίρεση του αέρα
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αποκλεισμός με λαβίδες της φλεβικής γραμμής και διακοπή της αντλίας Τοποθέτηση του ασθενούς σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμμένη θέση Trendelenburg Καρδιοαναπνευστική υποστήριξη Χορήγηση Ο2 100% Κορτικοστεροειδή (για εγκεφαλικό οίδημα) Παρακέντηση δεξιάς κοιλίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαλάξεις πριν την αφαίρεση του αέρα

32 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στη σύνδεση και αποσύνδεση του ασθενούς
ΕΛΕΓΧΟΣ της σωστής λειτουργίας του μηχανήματος

33 ΑΙΜΟΛΥΣΗ Σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της αιμοκάθαρσης
Μπορεί να οφείλεται σε: Απόφραξη ή τσάκισμα γραμμής Σε πρόβλημα διαλύματος (υπερθέρμανση, υπότονο διάλυμα, φορμαλδεΰδη, χλωρίνη, νιτρικά) Λεπτή βελόνα και υψηλή ροή αίματος

34 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
Κοιλιακό, οσφυϊκό και συσφικτικό θωρακικό άλγος Δύσπνοια Ναυτία - έμετοι Κεφαλαλγία Υπερκαλιαιμία ΣΗΜΕΙΑ: Υπέρχρωση δέρματος Εμφάνιση αίματος δίκην κρασιού στη φλεβική γραμμή Αποχρωματισμός πλάσματος Απότομη πτώση Hct

35 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Διακοπή αιμοκάθαρσης και αποφυγή επιστροφής του αίματος
Προσδιορισμός Hct, K+ Νέα συνεδρία αιμοκάθαρσης Μετάγγιση

36 ΠΡΟΛΗΨΗ Σωστά παραγόμενο διάλυμα Σωστή λειτουργία μηχανήματος
αιμοκάθαρσης Σωστή επεξεργασία νερού Πλήρης κύκλος αποστείρωσης μηχανήματος

37 Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
Οφείλεται σε διαταραχή της ωσμωτικής ισορροπίας ανάμεσα στον ένδο- και εξωκυττάριο χώρο και ιδιαίτερα σε απότομες μεταβολές της Εμφανίζεται κυρίως σε νεοενταχθέντες σε αιμοκάθαρση ασθενείς με ΤΣΧΝΑ και υψηλά επίπεδα ουρίας καθώς και σε ασθενείς με ΟΝΑ, που υποβάλλονται σε παρατεταμένες συνεδρίες αιμοκάθαρσης Η ήπια μορφή μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

38 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Εξαρτάται από τη βαρύτητα της διαταραχής
Διαχωρίζεται σε: Ήπια μορφή Σοβαρή μορφή

39 Κλινική εικόνα του ήπιου συνδρόμου ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
Κεφαλαλγία Έμετοι - ναυτία Θάμβος όρασης Ανησυχία Διέγερση

40 Κλινική εικόνα του σοβαρού συνδρόμου ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
Περιλαμβάνει τη συμπτωματολογία του ήπιου συνδρόμου και επιπλέον: Αποπροσανατολισμός, σύγχυση Επιληπτικοί σπασμοί Υπέρταση Κώμα

41 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ: ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ: Μείωση της ροής αίματος
Πρόωρη διακοπή συνεδρίας Χορήγηση υπέρτονων διαλυμάτων Χορήγηση αντιεμετικών ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ: Διακοπή της αιμοκάθαρσης Χορήγηση κατασταλτικών Χορήγηση μαννιτόλης Υποστηρικτική αντιμετώπιση κώματος

42 Νa+ διαλύματος ίσο με του πλάσματος
ΠΡΟΛΗΨΗ Σε οξεία αιμοκάθαρση: Χαμηλή ροή αίματος και διαλύματος Μικρή διάρκεια αιμοκάθαρσης Μικρή επιφάνεια φίλτρου Νa+ διαλύματος ίσο με του πλάσματος Σε χρόνια αιμοκάθαρση: Χρήση διαλύματος με Νa+ ~ 140 mEq/L και χορήγηση υπέρτονου διαλύματος Profiling Νa+

43 ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Διακρίνονται σε 2 τύπους: Τύπος Α (αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου) Τύπος Β (αντιδράσεις μη ειδικού τύπου)

44 Αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου Α
Εμφανίζονται 5-30 λεπτά από την έναρξη της συνεδρίας Αίτια: Αιθυλενοξείδιο Μεμβράνες ΑΝ69 (συμπολυμερές πολυακριλονιτριλίου) - συγχορήγηση α-ΜΕΑ Μολυσμένο διάλυμα Ηπαρίνη Κλινικές εκδηλώσεις: Δύσπνοια, αίσθημα θερμότητας, αγγειοοίδημα, αίσθημα επερχόμενου θανάτου, ανακοπή Κνίδωση, βήχας, δακρύρροια, κοιλιακές κράμπες 44

45 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Αντιμετώπιση: Διακοπή αιμοκάθαρσης χωρίς επιστροφή αίματος Χορήγηση αντιϊσταμινικών Χορήγηση κορτικοστεροειδών Καρδιοαναπνευστική υποστήριξη Πρόληψη: Σωστή προετοιμασία φίλτρου Αλλαγή φίλτρου Χορήγηση αντιϊσταμινικών πριν τη συνεδρία Αποφυγή συνδυασμού φίλτρου AN69 και α-ΜΕΑ

46 Αντιδράσεις μη ειδικού τύπου Β
Αίτια: Ενεργοποίηση του συμπληρώματος Βιοασυμβατότητα μεμβράνης Κλινικές εκδηλώσεις: Θωρακικό άλγος Ραχιαλγία λεπτά από την έναρξη ΑΚ Η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού 46

47 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Αντιμετώπιση: Δεν υπάρχει ειδική Μπορεί να βοηθήσει η χορήγηση Ο2 Απαιτείται η διαφοροδιάγνωση του θωρακικού άλγους Δε χρειάζεται διακοπή της συνεδρίας, καθώς υποχωρούν τα συμπτώματα μετά την 1η ώρα Πρόληψη: Επαναχρησιμοποίηση φίλτρου Η μεμβράνη γίνεται πιο βιοσυμβατή καθώς απομακρύνονται τοξικές και αλλεργιογόνες ουσίες από το φίλτρο, καθηλωμένες εκεί είτε εκ κατασκευής είτε από μολυσμένο διάλυμα αιμοκάθαρσης

48 ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Συχνότητα εμφάνισης 50%
Είναι συχνές σε ασθενείς με υπερτροφία αριστερής κοιλιάς, με προϋπάρχουσα ισχαιμική νόσο, σε ηλικιωμένους, με υποκαλιαιμία και σε όσους λαμβάνουν δακτυλίτιδα Συχνότερη είναι η κολπική μαρμαρυγή Διακρίνονται σε: Υπερκοιλιακές Κομβικές Κοιλιακές

49 ΑΙΤΙΑ Μεταβολές ενδαγγειακού όγκου Ηλεκτρολυτικές διαταραχές:
Υποκαλιαιμία (συχνότερη) Υποφωσφαταιμία Υπομαγνησιαιμία Υπερασβεστιαιμία Υποξαιμία Διάλυμα με οξικά Περικαρδίτιδα

50 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Διάλυμα υψηλού K+ Χορήγηση αντιαρρυθμικών
Χορήγηση δακτυλίτιδας με προσοχή

51 ΠΡΟΛΗΨΗ Χορήγηση διαλύματος υψηλού K+ σε ασθενείς υπό δακτυλίτιδα
Έλεγχος Κ + ορού Διατήρηση υψηλού αιματοκρίτη Χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων

52 ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ - ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
3-4% των θανάτων των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών οφείλεται σε καρδιακό επιπωματισμό, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια ως σοβαρότερες επιπλοκές της περικαρδίτιδας Ο επιπωματισμός αποτελεί επιπλοκή ήδη προϋπάρχουσας περικαρδίτιδας και μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια ή μετά την αιμοκάθαρση Στους αιμοκαθαιρόμενους διακρίνεται σε: Ουραιμική περικαρδίτιδα Λοιμώδης περικαρδίτιδα

53 ΑΙΤΙΑ Σχετιζόμενα με την αιμοκάθαρση: Ανεξάρτητα από την αιμοκάθαρση:
Κατακράτηση υγρών Υποθρεψία Υπερπαραθυροειδισμός Ανεξάρτητα από την αιμοκάθαρση: Ιογενής λοίμωξη Βακτηριδιακή λοίμωξη

54 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ξηρά Υγρά Προκάρδιο άλγος Περικαρδική τριβή Υπόταση
Δύσπνοια Διάταση σφαγιτίδων Παράδοξος σφυγμός

55 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σε επείγουσα κατάσταση: Σε χρόνια κατάσταση:
Σε επείγουσα κατάσταση: Διακοπή συνεδρίας Έλεγχος ηλεκτρολυτών ορού Λήψη αίματος για διασταύρωση Περικαρδιοεκτομή Σε χρόνια κατάσταση: Καθημερινές καθάρσεις Αποφυγή χρήσης ηπαρίνης Σταδιακή μείωση ΣΒ Διάλυμα υψηλής [K+] (3,5 αντί 2 mEq / L)

56 ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ Εμφανίζονται σε ποσοστό < 10 %
Είναι συχνοί σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα ουρίας και με βαριά υπέρταση Συνήθως είναι γενικευμένοι Οι εστιακές κρίσεις απαιτούν διερεύνησης εστιακής βλάβης (ενδοκράνια αιμορραγία, αθηροεμβολική νόσος, θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια)

57 ΑΙΤΙΑ Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
Εστιακή νευρολογική βλάβη Εγκεφαλική υποξαιμία από εμμένουσα υπόταση (αρρυθμία, σήψη, αιμορραγία) Υπασβεστιαιμία, υπογλυκαιμία Τοξίνες: Διακοπή αλκοόλ Τοξικότητα από αλουμίνιο Φαρμακευτικοί παράγοντες: Απομάκρυνση αντιεπιληπτικών με την αιμοκάθαρση Θεοφυλλίνη, πενικιλλίνη

58 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Διακοπή αιμοκάθαρσης Διατήρηση βατότητας αεραγωγών
Διερεύνηση μεταβολικών διαταραχών και άμεση αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας Ενδοφλέβια διαζεπάμη και φαινυτοΐνη

59 Άλλες επιπλοκές

60 ΥΠΕΡΤΑΣΗ Εμφανίζεται στο 9% του συνόλου των συνεδριών, είτε κατά το δεύτερο μισό, είτε αμέσως μετά την αιμοκάθαρση Η εμφάνιση αύξησης της ΑΠ στην αρχή της αιμοκάθαρσης χαρακτηρίζει το σύνδρομο του σκληρού νερού (υπερασβαστιαιμία)

61 ΑΙΤΙΑ Σχετίζονται κυρίως με: Το ισοζύγιο ύδατος του οργανισμού
Τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία) Άλλα αίτια: φαινόμενο rebound, υπεργλοιότητα αίματος

62 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Προσεκτική χορήγηση αντιϋπερτασικών Σωστή εκτίμηση ξηρού ΒΣ Έλεγχος του Hct Profiling Na+

63 ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ Μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη συνεδρία λόγω απώλειας γλυκόζης προς το διάλυμα Ιδιαίτερα επιρρεπείς είναι οι διαβητικοί ασθενείς, που υποβάλλονται σε κάθαρση με διάλυμα χωρίς γλυκόζη

64 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αύξηση ΑΠ Έμετοι - ζάλη Εφίδρωση Απώλεια συνείδησης

65 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Χορήγηση υπέρτονου διαλύματος γλυκόζης 35% Αλλαγή διαλύματος αιμοκάθαρσης, ώστε να περιέχει γλυκόζη Τακτικός έλεγχος σακχάρου Σωστή χρονορρύθμιση της χορήγησης ινσουλίνης

66 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Μπορεί να οφείλεται σε: Διαταραχή του μηχανισμού πήξης
Διαταραχή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων

67 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Αγγειακή προσπέλαση: Καρδιά:
Τραυματισμός κατά την παρακέντηση Αποσύνδεση γραμμής-βελόνας παρακέντησης Αυξημένη δόση ηπαρίνης Καρδιά: Περικαρδίτιδα ΚΝΣ (υποσκληρίδιο αιμάτωμα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία): Κάκωση, ταχεία αφυδάτωση, ανεπαρκής αιμοκάθαρση, αυξημένη δόση ηπαρίνης

68 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Αναλόγως της περιοχής εκδήλωσης και της βαρύτητας της αιμορραγίας η αντιμετώπιση κυμαίνεται από συντηρητική έως χειρουργική Σωστή δόση ηπαρίνης Τακτικός έλεγχος της πηκτικότητας Χορήγηση ερυθροποιητίνης Χορήγηση οιστρογόνων (παροδικά αποτελέσματα)

69 ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Οφείλεται σε βλάβη του συστήματος παρασκευής διαλύματος με αποτέλεσμα τη χρήση διαλύματος με χαμηλή [Νa+] Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υπονατριαιμίας, λόγω μετακίνησης νατρίου προς το διάλυμα και ενδοκυττάριου οιδήματος, από μετακίνηση νερού

70 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Τοπικά: πόνος στη φλέβα επιστροφής Γενικά: ρίγος, ναυτία, οσφυϊκός και θωρακικός πόνος, αρρυθμίες, διάρροιες, υπέρταση, κράμπες ΚΝΣ: σύγχυση, λήθαργος, αναπνοή Kussmaul, κώμα Υπερκαλιαιμία: από οξεία αιμόλυση Μεταβολική οξέωση: από απώλεια HCO3- προς το διάλυμα, αραίωση HCO3- στο πλάσμα λόγω υπερογκαιμίας

71 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Διακοπή της αιμοκάθαρσης χωρίς επιστροφή του αίματος Νέα συνεδρία με νέο διάλυμα Μετάγγιση

72 ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Οφείλεται σε παραγωγή διαλύματος με υψηλή [Νa+], είτε εξαιτίας κακής παρασκευής του, είτε από μηχανική βλάβη του ελέγχου αγωγιμότητας Ως αποτέλεσμα προκαλείται υπερνατριαιμία λόγω μετακίνησης νατρίου από το διάλυμα στο αίμα και ενδοκυττάρια αφυδάτωση λόγω μετακίνησης νερού από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο

73 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Γενικά:
Ναυτία - έμετοι, αδυναμία, κεφαλαλγία, έντονο αίσθημα δίψας ΚΝΣ: Σύγχυση, αποπροσανατολισμός, σπασμοί, κώμα

74 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
Διακοπή συνεδρίας Χορήγηση διαλύματος γλυκόζης 5% Νέα συνεδρία με το κατάλληλο διάλυμα Σωστή λειτουργία του μηχανήματος Παρασκευή διαλύματος με σωστή αναλογία ηλεκτρολυτών

75 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google