Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ensuring Continuity of Key IT Services

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ensuring Continuity of Key IT Services"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ensuring Continuity of Key IT Services
Διονύσης Χιντζίδης Solutions Consultant

3 Η θέση του ΙΤ στην αλυσίδα
παραγωγής αξίας

4 Παραγωγή αξίας από το ΙΤ

5 BCP και IT Continuity Management
ΙΤ Continuity Mngmt: στήριξη του BCP διασφαλίζοντας ότι οι αναγκαίες υπηρεσίες του ΙΤ θα είναι διαθέσιμες εντός του απαιτούμενου και προσυμφωνημένου χρονοδιαγράμματος

6 Βασικές αρχές IT Continuity
Μεγάλη σημασία στη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία υπηρεσιών του ΙΤ Λήψη μέτρων πρόληψης Λήψη μέτρων εναλλακτικών επιλογών Λήψη μέτρων ανάκαμψης

7 Διαθεσιμότητα - Αξιοπιστία

8 Μέτρηση Διαθεσιμότητας
Βαθμός κατά τον οποίο μια λειτουργία είναι έτοιμη να δουλέψει Planned & Unplanned Downtime A = MTBF: Mean Time Between Failures MTTR: Mean Time To Repair

9 Αξιοπιστία Η ικανότητα ενός συστήματος, ή μιας υπηρεσίας να αποδώσει σύμφωνα με τα αναμενόμενα Αλληλοεξαρτώμενα συστατικά Μοντέλο σε ‘σειρά’: Rs = R1 x R2 x…Rn Αύξηση συστατικών  Μείωση αξιοπιστίας συνόλου

10 Πλεονάζοντα συστατικά – Παράλληλο μοντέλο
Ra+b = Ra + (Rb x P(failure)) Ra+b: Βαθμός αξιοπιστίας των συστατικών a+b Ra: Βαθμός αξιοπιστίας του συστατικού a Rb: Βαθμός αξιοπιστίας του συστατικού b P(failure): Πιθανότητα του συστατικού a να αστοχήσει και γι’ αυτό να χρειαστεί το συστατικό b

11 ‘Οδηγοί’ στην επιλογή τεχνολογίας: RTO & RPO
Recovery Time Objective (RTO) Ανώτατος χρόνος ανάρρωσης που θέτει η επιχείρηση βάσει των απαιτήσεών της, για μία συγκεκριμένη υπηρεσία. Recovery Point Objective (RPO) ‘Ποιότητα’ ανακτημένης πληροφορίας σε σχέση με το χρόνο.

12

13 RTO & RPO | Τεχνικές & Τεχνολογίες
Manual Copy Backup / Restore Vaulting / Duplication Mirroring / Replication RTO Manual Administration Semi-automatic / Local Clusters Fully automatic / Global Clusters

14 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ensuring Continuity of Key IT Services"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google