Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

STEP | Strategy, Technology & Planning

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "STEP | Strategy, Technology & Planning"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 STEP | Strategy, Technology & Planning
Πηγές Χρηματοδότησης Παναγιώτης Οικονόμου Managing Partner STEP | Strategy, Technology & Planning

2 Περιεχόμενα Ανάγκες Χρηματοδότησης Πηγές Χρηματοδότησης
Επιλογή Χρηματοδότησης Μερικές Χρήσιμες Συμβουλές

3 Ανάγκες Χρηματοδότησης

4 Ανάγκες Χρηματοδότησης
Πριν την Ίδρυση Κατά την Ίδρυση και Εγκατάσταση Επενδύσεις σε Πάγιο Εξοπλισμό Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις Κεφάλαιο Κίνησης Επένδυση Εξασφάλιση πόρων Παραγωγική διαδικασία Πώληση Είσπραξη

5 Πηγές Χρηματοδότησης

6 Πηγές Χρηματοδότησης Εσωτερικές Πηγές Ίδια Κεφάλαια Κέρδη Άλλες πηγές

7 Πηγές Χρηματοδότησης Εξωτερικές Πηγές Τραπεζικός δανεισμός
Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση) Χρηματοδοτήσεις (Ευρωπαϊκές και Εθνικές) Venture Capitals Business Angels Business Incubators

8 Πηγές Χρηματοδότησης Τραπεζικός δανεισμός Overdrafts Δάνεια
Εγγυητικές επιστολές (προσοχή… δεν είναι δανεισμός)

9 Αποκατάσταση Επικοινωνίας και Γενική Περιγραφή του Αιτήματος
Πηγές Χρηματοδότησης Τραπεζικός δανεισμός Ανεύρεση & Επίσκεψη σε Τράπεζα Υπάρχουν Τράπεζες με περισσότερο επιχειρηματικό προφίλ και άλλες με περισσότερο καταναλωτικό προφίλ. Συνήθως οι Τράπεζες διαχωρίζουν τα καταστήματα σε απλής και πλήρους εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις εξυπηρετούνται από τα καταστήματα πλήρους εξυπηρέτησης ή τα επιχειρηματικά κέντρα των τραπεζών. Αποκατάσταση Επικοινωνίας και Γενική Περιγραφή του Αιτήματος Σε κάθε κατάστημα πλήρους εξυπηρέτησης υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι χειρίζονται χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Στην πρώτη επαφή με τον αρμόδιο θα πρέπει να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης και των στόχων της, των βασικών βιογραφικών στοιχείων του επιχειρηματία και του αιτήματος χρηματοδότησης Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί από τον αρμόδιο μια σύντομη παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζας.

10 Πηγές Χρηματοδότησης Τραπεζικός δανεισμός
Αρχική Νομιμοποίηση της Εταιρείας και των Φορέων Εφόσον οι ανάγκες της επιχείρησης καλύπτονται από τα προϊόντα της Τράπεζας, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία Νομιμοποίησης της επιχείρησης και των φορέων της στην Τράπεζα Η διαδικασία αυτή απαιτεί την προσκόμιση των νομικών εγγράφων και δικαιολογητικών της επιχείρησης (π.χ. Καταστατικά) και διεκπεραιώνεται από τη Νομική Υπηρεσία κάθε Τράπεζας. Πρόκειται ουσιαστικά για την ταυτοποίηση της επιχείρησης από την Τράπεζα. Η διαδικασία συνοδεύεται και από το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού της επιχείρησης. Συγκέντρωση Δικαιολογητικών – Διαμόρφωση Φακέλου Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος χρηματοδότησης ζητούνται μια σειρά δικαιολογητικών από την επιχείρηση και τους φορείς της. Τα συνήθη δικαιολογητικά περιλαμβάνουν φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης και των μετόχων, οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (ισολογισμοί, ισοζύγια, βιβλία ΕΣ/ΕΞ) και αποδεικτικά νόμιμης λειτουργίας. Για τα αιτήματα που αφορούν υλοποίηση επενδύσεων απαιτούνται προσφορές προμηθευτών οι οποίες τεκμηριώνουν το κόστος.

11 Πηγές Χρηματοδότησης Leasing

12 Πηγές Χρηματοδότησης Χρηματοδοτήσεις Επενδυτικός Νόμος ΕΣΠΑ
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Πηγές Χρηματοδότησης Χρηματοδοτήσεις
Δημοσίευση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) Αποδελτίωση πρόσκλησης Έλεγχος εκπλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου Ένταξη και Αποστολή Αποφάσεων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους υποψήφιους Εξέταση, Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ και Φυσική υποβολή φακέλου αίτησης Προετοιμασία αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών υποψηφιότητας για συμμετοχή Ενδεχόμενη συνεργασία με Σύμβουλο ο οποίος θα υποστηρίξει την επιχείρηση σε όλες αυτές τις διαδικασίες Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

14 Πηγές Χρηματοδότησης Χρηματοδοτήσεις
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής της επιχείρησης 2. Επιλεξιμότητα δαπανών 3. Είδος και ένταση ενίσχυσης 4. Έντυπο και δικαιολογητικά συμμετοχής 6. Διαδικασία αξιολόγησης και υπογραφής σύμβασης 5. Προθεσμία υποβολής και τόπος υποδοχής 7. Διαδικασία υλοποίησης και είσπραξης της επιχορήγησης 8. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις

15 Πηγές Χρηματοδότησης Venture Capitals
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών Τα Venture Capitals επιδιώκουν μεγάλες αποδόσεις από επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες (συνήθως)

16 Πηγές Χρηματοδότησης Venture Capitals Αγορές
Δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις. Αντίθετα ο venture capitalist, συμμετέχει στον κίνδυνο, παρέχοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση για την μελλοντική εξέλιξη της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης. Αγορές Χρήση ισχυρού δικτύου επαφών, το οποίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην προσέλκυση άλλων επενδυτών ή πελατών. Διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά, την προετοιμασία εισαγωγής μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο και θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εξασφάλιση κύρους στην εικόνα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Απώλεια μέρους εταιρικής διακυβέρνησης

17 Πηγές Χρηματοδότησης Business Angels
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών από μεμονωμένα άτομα

18 Πηγές Χρηματοδότησης Business Incubators
Εταιρεία που παρέχει χρηματοδότηση, χώρους, εξοπλισμό και υπηρεσίες σε start-up εταιρείες με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή ή κάποιο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου

19 Επιλογή Χρηματοδότησης

20 Επιλογή Χρηματοδότησης
Πρέπει να επιλέξετε τον βέλτιστο συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης Υπολογίστε το κόστος της χρηματοδότησης. Εξετάστε όλες τις λύσεις που έχετε, τα «συν» και τα «πλην» Μην βιάζεστε. Αποφασίστε πότε πρέπει να χρηματοδοτήσετε ποια δραστηριότητα (ή επένδυση)

21 Επιλογή Χρηματοδότησης
Εισφορά κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους/ εταίρους: στην συγκεκριμένη περίπτωση οι υφιστάμενοι εταίροι/ μέτοχοι της επιχείρησης εισφέρουν από την προσωπική τους περιουσία στην επιχείρηση ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά της. διατήρηση εταιρικής διακυβέρνησης από υφιστάμενους εταίρους/ μετόχους υψηλό ρίσκο για υφιστάμενους μετόχους/ εταίρους μικρό κόστος Άντληση κεφαλαίων από την αγορά: στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση στρέφεται στην αγορά για την εξεύρεση πόρων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών σε επενδυτικά κεφάλαια ή σε κεφάλαιο κίνησης. Για ΜΜΕ η διαδικασία εξεύρεσης νέων επενδυτών στηρίζεται στην προσπάθεια τις υφιστάμενης διοίκησης ενώ οι εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις πραγματοποιούν ΑΜΚ πιο εύκολα, μέσω δημόσιας προσφοράς. Μία υποπερίπτωση ΑΜΚ από την αγορά είναι το Venture Capital. ενδεχόμενη απώλεια πλήρους ελέγχου επιχείρησης από υφιστάμενους εταίρους/ μετόχους μηδενικό ρίσκο για υφιστάμενους μετόχους/ εταίρους μικρό κόστος

22 Επιλογή Χρηματοδότησης
Επιλέξτε χωρίς να ενθουσιάζεστε Επιλέξτε αξιόπιστους χρηματοδότες Χρηματοδοτήστε ανάγκες και όχι επιθυμίες

23 Μερικές Χρήσιμες Συμβουλές

24 Μερικές Χρήσιμες Συμβουλές
Θα χρειαστείτε ένα σοβαρό, άρτιο και ρεαλιστικό Business Plan Πρέπει να υπολογίσετε και να παρουσιάσετε τις προβλέψεις σας για κερδοφορία και χρηματικές ροές της επιχείρησης Σκεφτείτε όπως σκέφτεται ο «απέναντι» Πρέπει να έχετε πειστικές απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποιο ποσό θέλετε;», «πως θα το εξοφλήσετε;» Οι υγιείς επιχειρήσεις αναζητούν τον βέλτιστο συνδυασμό Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων

25 Μερικές Χρήσιμες Συμβουλές
Για να πεισθεί ο οποιοσδήποτε χρηματοδότης: Πρέπει να δει ένα άρτιο και ολοκληρωμένο Business Plan Να έχετε ξεκάθαρους και διαφανείς στόχους Γνώση της αγοράς Plan B Πίστη στο εγχείρημα. Δέσμευση ότι είναι Έργο Ζωής

26 STEP | Strategy, Technology & Planning
Ευχαριστώ πολύ! Παναγιώτης Οικονόμου Managing Partner STEP | Strategy, Technology & Planning


Κατέβασμα ppt "STEP | Strategy, Technology & Planning"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google