Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιώργος Γαλατσίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων Υπ. Διδάκτορας

2 Χρηματοδότηση επιχείρησης
Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα νέας, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Η γνώση των εργαλείων από τον επιχειρηματία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον ίδιο και την βιωσιμότητα του εγχειρήματος ειδικότερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία

3 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία και θεσμοί

4 1. Τραπεζικά Δάνεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια
Δάνεια συνδεδεμένα με το κυκλοφορούν ενεργητικό Δάνεια με εγγύηση αποθέματα Δάνεια με εγγύηση γραμμάτια εισπρακτέα Δάνεια με εγγύηση εξοπλισμό Δάνεια με εγγύηση ακίνητη περιουσία

5 2. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Η απόκτηση της χρήσης κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακινήτων με ολική χρηματοδότηση της αξίας τους χωρίς ανάγκη άμεσης εκταμίευσης από τον επενδυτή. Ο επιχειρηματίας δηλαδή εκμισθώνει ένα αντικείμενο, κινητό ή ακίνητο για ορισμένη περίοδο, καταβάλλοντας μια περιοδική αμοιβή (μίσθωμα) στους εκμισθωτές. Όταν η περίοδος λήξει, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει τη μίσθωση ή να αγοράσει το εκμισθωμένο αντικείμενο. Συναλλασσόμενοι τρεις, ο κατασκευαστής, ο εκμισθωτής και ο μισθωτής (επιχείρηση)

6

7 Μορφές Leasing Αναπτυξιακό leasing Leasing σε ξένο νόμισμα
Sale and lease back (πώληση και επαναμίσθωση) Leasing Ακινήτων

8 3. Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital)
συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών (management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

9 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν μέσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης , καλύπτοντας ανάγκες χρηματοδότησης

10 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις Η συμμετοχή μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων προσδίδει κύρος σε μια επιχείρηση και διευκολύνει την πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης όπως π.χ. στον τραπεζικό δανεισμό.

11 Κριτήρια επένδυσης Εταιρίας Join Venture
Καινοτόμες, δυναμικές επιχειρήσεις Ικανή διοίκηση Εταιρική διακυβέρνηση και δομή Κατάλληλη δομή επένδυσης Προοπτικές ρευστοποίησης Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί αν απευθυνθεί σε εταιρία Join Venture, πρέπει αν απαντήσει ικανοποιητικά στις παραπάνω προϋποθέσεις που τίθενται από τις επενδυτικές εταιρίες

12 4. Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)

13 Τα είδη του factoring είναι τα παρακάτω:
Χρηματοδότηση της επιχείρησης Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών Διαχείριση, Λογιστική Παρακολούθηση και Είσπραξη των τιμολογίων Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου Εξαγωγικό factoring Εισαγωγικό factoring H εταιρία Factoring καλύπτει μέχρι ενός πιστωτικού ορίου τον εισαγωγέα – οφειλέτη έναντι του προμηθευτή του στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας έτσι τις διαδικασίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων

14 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δύναται να κάνουν χρήση υπηρεσιών factoring
Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα. Πραγματοποιούν πωλήσεις με βραχυπρόθεσμη πίστωση. Έχουν ευρύ αριθμό πελατών με επαναληπτική και καλή αγοραστική συμπεριφορά. Εκδίδουν τιμολόγια με σημαντική μέση αξία.

15 5. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (BusinessIncubators)
Είναι φορείς ιδιωτικοί ή κρατικοί, που προσφέρουν σε νέες επιχειρήσεις (συνήθως) χώρο εγκατάστασης, χρηματοδότηση καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως χρήση εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη σε θέματα λογιστικά, νομικά και φοροτεχνικά, μάρκετινγκ και προβολής, εύρεσης προσωπικού και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη βιωσιμότητα της. Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία της Θερμοκοιτίδας αποκτά ένα ποσοστό της εταιρείας με δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση.

16 Σε ορισμένες περιπτώσεις ατελούς μορφής, η Θερμοκοιτίδα προσφέρει απλά χώρο και υπηρεσίες έναντι ενοικίου. Η κύρια αποστολή της Θερμοκοιτίδας είναι να βοηθήσει τη νέα επιχείρησης ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης πέρα από το οποίο θα πρέπει συνήθως να αποχωρήσει και να βρει άλλο χώρο εγκατάστασης καθώς και χρηματοδότη, συνήθως Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

17 i4G (Incubation for Growth)
Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ Fax web site:

18 Thermi Business Incubator
9 οχλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Θέρμη, 60053 Θεσσαλονίκη Τηλ Fax web site:

19 6. Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα
Κύριος στόχος τους είναι η μεταφορά τεχνολογίας και η περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από τη διασύνδεση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων Όλα τα ΕΤΕΠ διαθέτουν Θερμοκοιτίδα και μπορούν να φιλοξενήσουν επιχειρήσεις ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης τους

20 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
6 οχλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη, 60053 Θεσσαλονίκη Τηλ Fax Web site:

21 7. Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
Το ταμείο λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία. Στόχος του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Μ.Ε), παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανομή των κινδύνων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

22 Προϊόντα & Προγράμματα
Έχει δημιουργήσει 6 διαφορετικά προγράμματα / εγγυήσεις σε μέσο-μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής. Το ύψος του δανείου ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορεί να εγγυηθεί το Ταμείο κυμαίνεται, ανάλογα με το Πρόγραμμα, από € € το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-70%.

23 Η διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
H Μ.Ε. απευθύνεται στη Τράπεζα ή στις Τράπεζες της επιλογής της. Η Τράπεζα εξετάζει και αξιολογεί το αίτημα της ΜΕ, το Επιχειρηματικό - Επενδυτικό σχέδιο και την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων επενδυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει. τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά.

24 Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι το Επιχειρηματικό - Επενδυτικό σχέδιο είναι οικονομικά βιώσιμο, αλλά παράλληλα επιθυμεί για ένα μέρος του δανείου την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ενημερώνει την Μ.Ε για τα προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ και κυρίως για το κόστος, για τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά.


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google