Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ηλεκτρονική μάθηση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ηλεκτρονική μάθηση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ηλεκτρονική μάθηση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2009

2 2 Μηχανικοί και Ηλεκτρονική μάθηση;

3 3 Φοιτητές και Ηλεκτρονική μάθηση;

4 4 Μαθητές και Ηλεκτρονική μάθηση;

5 5 Βιομηχανία και Ηλεκτρονική μάθηση;

6 6 Χρειάζεστε ένα αντίστοιχο μάθημα;

7 Η μάθηση 7

8 We don't need no education We don’t need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers leave them kids alone Hey! Teacher! Leave us kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall. 8 We don't need no education We don't need no education We don’t need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers leave them kids alone Hey! Teacher! Leave us kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall.

9 Τι είναι η μάθηση; Υπάρχει ενιαίος και ολοκληρωμένος ορισμός του φαινομένου; Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι ο διπλανός συνάδελφος σε αυτές τις σχετικά ισότιμες συνθήκες μάθησης έχει αποκτήσει ίδιου τύπου και περιεχομένου εμπειρίες? 9

10 …… ορισμένα συμπεράσματα Σε κάθε γνωστική εμπειρία το υποκείμενο της γνώσης εμπλέκεται με τρόπο προσωπικό που έχει τις ρίζες του στη βιολογική του δομή, για την οποία κάθε εμπειρία βεβαιότητας αποτελεί ένα ατομικό φαινόμενο τυφλό στις γνωστικές ενέργειες των άλλων ατόμων. 10

11 Είσαι σίγουρος; Ποια είναι όμως η δική μας φιλοσοφική προδιάθεση απέναντι στο φαινόμενο της γνώσης; –Δυτική φιλοσοφία (Descartes): διαχωρισμός ανάμεσα σε «αυτόν που γνωρίζει» και σε αυτό που γίνεται «γνωστό» –Ιαπωνική διανοητική παράδοση o Ενότητα της ανθρώπινης φύσης και του φυσικού κόσμου o Ενότητα σώματος και νου o Ενότητα του «εγώ» με το «άλλοι» 11

12 Είσαι σίγουρος; Ο γενεσιουργός χαρακτήρας της γνώσης γενικά θεωρείται ως εμπόδιο, λάθος ή εξηγητικό κατάλοιπο που πρέπει να εξαληφθεί. –Αυτός είναι ο λόγος για παράδειγμα που θεωρείται ότι μια έγχρωμη σκιά είναι «οπτική απάτη» και ότι στην πραγματικότητα δεν έχει η ίδια χρώμα. Ο γενεσιουργός χαρακτήρας της γνώσης είναι το κλειδί για την κατανόησή της και όχι κάποιο ενοχλητικό κατάλοιπο ή εμπόδιο 12

13 Mόνο εμπειρική προσέγγιση; Νέες επιστήμες –Γνωστική ψυχολογία, εξελικτική επιστημολογία, παιδαγωγική κτλ Δεν υπάρχει μια προσέγγιση που να είναι καθολική ώστε να μπορεί να επαληθεύεται σε κάθε συνθήκη 13

14 Π.χ. συναισθηματικότητα 14

15 Π.χ. συναισθηματικότητα Σύνθετες συνθήκες (η φυσιολογική προοπτική). Η αναγνώριση γίνεται δύσκολη: –Ένταση συναισθήματος –Τύπος συναισθήματος –Υπαίτιος της συναισθηματικής κατάστασης –Κοινωνικοί κανόνες επικοινωνίας –Ασάφεια στον ορισμό των συναισθημάτων –Φυσιολογικά χαρακτηριστικά χωρίς αντίστοιχη κατάσταση συναισθήματος –Φαρμακευτική αγωγή –Αποτελέσματα διάθεσης στη μνήμη 15

16 Άρα.... Οι άνθρωποι δεν είναι αξιόπιστοι λήπτες πληροφοριών: –Παρανοούν ή δεν κατανοούν καθόλου Οι άνθρωποι δεν είναι προβλέψιμοι λήπτες πληροφοριών: –Κατανοούν διαφορετικά από ότι είναι επιθυμητό –Διαφορετικές στρατηγικές είναι απαραίτητες Οι άνθρωποι μαθαίνουν διαφορετικά (και σε βάθος χρόνου): –Ο καθένας μαθαίνει διαφορετικά από τον άλλο –Ο ίδιος μπορεί να μαθαίνει διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές –Απαιτείται πλούσια βιβλιοθήκη γνώσης για διαφορετικούς χρήστες Οι άνθρωποι διαπραγματεύονται τον τρόπο μάθησης: –Ο καθηγητής ή ο μαθητής από μόνος του δεν είναι σε θέση να επιλέξουν την καλύτερη διαδικασία μάθησης 16

17 Άρα....(2) δεν υπάρχει «μηχανική της μάθησης» μόνο «ενεργοποίηση και συμπεριφορική αποτίμηση» του φαινομένου Μιλάμε για παράγοντες μάθησης και για εμπειρικούς μηχανισμούς οργάνωσής της....μπαίνουμε επομένως στο παιχνίδι της εμπειρίας, της διαίσθησης και της κοινωνικής έρευνας 17

18 Θα συζητάμε για εκπαιδευτικούς... «Ο δάσκαλος αποσαφηνίζει τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή. Συνδράμει στις απόπειρες κατανόησης. Είναι γνωστικός προγυμναστής. Ενθαρρύνει την αυτονομία»...... «Η παιδαγωγική της αυτοδιαχείρισης αναζητά την κατάργηση της εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχομένων»... Π.χ. 18

19 Θα συζητάμε για περιβάλλοντα... «Το σχολείο συμπεριφέρεται σαν να υπήρχε η γνώση από μόνη της ανεξάρτητα από κάθε κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο. Αγνοεί το πολιτισμικό περιεχόμενο απ’το οποίο προέρχονται οι γνώσεις και δεν ασχολείται με το κοινωνικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις»...... «Δομή εκ των προτέρων καθορισμένη και συστηματοποιημένη μέσα στην οποία ο εκπαιδευόμενος μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες του»... Π.χ. 19

20 Θα συζητάμε για μαθητές... «Ο μαθητής αντιστέκεται όποτε επιθυμούμε να τον αναγκάσουμε να αλλάξει μέθοδο, από ένα είδος ζωτικού ενστίκτου για παιδαγωγική συντήρηση»...... «Ένας ακουστικός τύπος ενδιαφέρεται λιγότερο για το σύνολο και περισσότερο για τους συμμετέχοντες σ’αυτήν. Η επίλυση του προβλήματος ξεκινά με τη διήγησή του. Έτσι προοδευτικά συνειδητοποιεί τα δεδομένα. Ο συλλογισμός εκτυλίσσεται στο χρόνο»... 20

21 Θα συζητάμε για Παιδαγωγικές Πορείες... «Μια τεχνολογική θεωρία της εκπαίδευσης στηρίζεται σε μια λογική διάταξη συγκεκριμένων μέσων με σκοπό την οργάνωση της διδασκαλίας ενώ δεν ενδιαφέρεται για τη φύση του περιεχομένου»... Π.χ. 21

22 Θα συζητάμε για στόχους... «Διαισθητική γνώση –Σοφία»...... «Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει συναισθηματικά, νοητικά, ψυχοκινητήρια, φαντασιακά (και άλλα) εργαλεία τα οποία θα του επιτρέψουν να παρέμβει σε μια κατάσταση και κατά συνέπεια να μετασχηματίσει την καθημερινή πραγματικότητα»... Π.χ. 22

23 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Did you know? Did you know? 23

24 24 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Το Μάρτιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε τρεις στρατηγικούς στόχους (και 13 συναφείς συγκεκριμένους στόχους) που θα πρέπει να επιτευχθούν με ορίζοντα το 2010: Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να συνδυάζουν –ποιότητα, –πρόσβαση και –άνοιγμα στον κόσμο.

25 25 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Η αναπτυσσόμενη χρήση των ΤΠΕ στην κοινωνία μετέβαλε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία, οι οργανισμοί κατάρτισης και άλλα κέντρα μάθησης. Ο ορισμός των βασικών δεξιοτήτων που επιδιώκονται διαρκώς ανανεώνεται και περιλαμβάνει υψηλότερου επιπέδου νοητικές δεξιότητες.

26 26 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Η βελτίωση της ποιότητα της εκπαίδευσης με τη χρήση πολυμέσων και του διαδικτύου είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. –Όλα τα σχολεία, αν όχι όλες οι τάξεις θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλο υπολογιστικό εξοπλισμό. –Όλοι οι καθηγητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και να βελτιώνουν τις παιδαγωγικές τακτικές τους. –Όλοι οι νέοι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διευρύνουν τους ορίζοντές τους χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό με τις την απαραίτητη βέβαια κριτική προοπτική.

27 27 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Αλλά... “η πρόσβαση σε κατάλληλες υπολογιστικές υποδομές είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι επαρκής για την επίτευξη των στόχων”

28 28 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μάθηση το 2010 Θα εξετάσουμε τις διαφοροποιήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία επίπεδα –Νέες Παιδαγωγικές Προκλήσεις –Νέα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα –Νέες Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

29 1. Νέες Παιδαγωγικές Προκλήσεις 29

30 30 Ο ρόλος των μαθητών: Αυτορυθμιζόμενη μάθηση Η πιο σημαντική δεξιότητα στην κοινωνία της γνώσης είναι η ικανότητα μάθησης.

31 31 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: ατομικοί επόπτες Λειτουργούν ως ατομικοί επόπτες που καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους καθώς ακολουθούν τους προσωπικούς τους δρόμους προς τη γνώση.

32 32 Εστίαση στην εποικοδομητική μάθηση και τα αυθεντικά περιβάλλοντα Η διδασκαλία εστιάζεται από την οργάνωση εκείνων εμπειριών που διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης Προαπαιτούμενο είναι η δημιουργία και η χρήση αυθεντικών περιβαλλόντων

33 33 Εστίαση στην επικοινωνία και στις κοινότητες μάθησης Οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αξιολογούν την εκπαίδευση ως ένα κοινωνικό και πολιτισμικό εγχείρημα

34 34 Εστίαση στην αξιολόγηση Η αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης Η αξιολόγηση ως μέσο αναγνώρισης των προσόντων Η αξιολόγηση ως μέσο παρατήρησης

35 35 Εστίαση στην έρευνα Ζητούμενο αποτελεί ο πειραματισμός και η διερεύνηση νέων χρήσεων και νέων περιβαλλόντων

36 2. Νέα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 36

37 37 Νέα Τεχνολογικά Περιβάλλοντα Η δημιουργία νέων τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης αποτελεί ερευνητική πρόκληση που αυτή τη στιγμή εξετάζεται με διαφορετικές προοπτικές –Π.χ. augmented reality, ubiquitous computing, intelligent rooms

38 38 Νέα Τεχνολογικά Περιβάλλοντα Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες –Ατομικό εξοπλισμό –Εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της τάξης με άλλα περιβάλλοντα –Εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων

39 39 Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

40 40 Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

41 41 Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

42 42 Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

43 43 Ατομικός εξοπλισμός Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Ατομικό εξοπλισμό που είτε λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε επιτρέπει την αλληλεπίδραση με αντίστοιχο εξοπλισμό είτε επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τις κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (φορητοί υπολογιστές, συσκευές χειρός, κινητά τηλέφωνα, tablet pc) (με εστίαση στην αυτορυθμιζόμενη μάθηση)

44 44 Ατομικός εξοπλισμός Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

45 45 Ατομικός εξοπλισμός Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

46 46 Εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων: “τυπογραφικά προϊόντα”, “πολυμεσικά προϊόντα” (εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας) (με εστίαση στην εποικοδομητική μάθηση)

47 47 Εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

48 48 Εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της τάξης με άλλα περιβάλλοντα Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της τάξης με άλλα περιβάλλοντα (εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συνεδριών, κινητό εξοπλισμό δημιουργίας πολυμεσικού υλικού – βίντεο, φωτογραφίες κτλ και εξειδικευμένο εξοπλισμό για μετρήσεις) (με εστίαση στα αυθεντικά περιβάλλοντα)

49 49 Εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της τάξης με άλλα περιβάλλοντα Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

50 50 Εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της τάξης με άλλα περιβάλλοντα Κάθε αίθουσα θα παρέχει: –Πολλαπλές κοινές αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (interactive walls / interactive tables/ digital whiteboards) όπου συνήθως δουλεύουν ομάδες ατόμων (με εστίαση στη συνεργατική μάθηση)

51 51 Ολιστικές προσεγγίσεις Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται διαρκώς περισσότερο ολιστικές προσεγγίσεις για την «τάξη του μέλλοντος»

52 52 Ολιστικές προσεγγίσεις Π.χ. Royal Borough of Kensington and Chelsea, UK

53 53 Ολιστικές προσεγγίσεις Royal Borough of Kensington and Chelsea, UK

54 3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Δεν πρέπει να ξεχνάμε: ο Η/Υ ως μέσο 61

62 62 Οι Η/Υ ως μέσο (media) Τα μέσα αποτελούν μια ποικιλία τεχνολογιών και διεργασιών που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για την εξερεύνηση, την έκφραση ή την επικοινωνία ιδεών. Μέσα αποτελούν: –Η ομιλία –Η γραφή –Η ζωγραφική –Η μουσική –Τα μαθηματικά –Η τηλεόραση –Ο κινηματογράφος

63 63 Η επίδραση των μέσων στην κοινωνία Αλλάζουν τη δομή των ενδιαφερόντων μας, τα πράγματα για τα οποία σκεφτόμαστε. Αλλάζουν το χαρακτήρα των συμβόλων μας: τα πράγματα με τα οποία σκεφτόμαστε Αλλάζουν τη δομή της κοινωνίας: το χώρο μέσα στον οποίο η σκέψη αναπτύσσεται. Π.χ. Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός Gutenberg Η τεχνολογία προκαλεί εσωτερικές μεταβολές της ατομικής συνείδησης

64 64 Η επίδραση των μέσων στην κοινωνία Συνήθως τα νέα μέσα αξιοποιούνται αρχικά για να εκτελέσουν λειτουργίες παλιότερων μέσων. Μόνο μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα κάθε μέσο αναπτύσσει τη δική του γλώσσα, τη δική του γραμματική και σύνταξη Το ίδιο έχει συμβεί και στην εκπαίδευση Αναπαραστατική vs. Δημιουργική χρήση μέσων

65 65 Picasso, Pablo, 1907. «Les Desmoiselles d'Avignon»

66 66 Η χρήση των μέσων στην εκπαίδευση Εφαρμογή υπαρχόντων διδακτικών μεθόδων με την νέα τεχνολογία Τα νέα μέσα συχνά χρησιμοποιούνται για να αναπαράγουν λειτουργίες παλαιότερων. Μόνο με το πέρασμα του χρόνου το κάθε μέσο αναπτύσσει τη δική του γλώσσα, τη δική του γραμματική και σύνταξη

67 67 Δημιουργική χρήση υπολογιστών Μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο μιας μηχανής ή μιας γλώσσας υπό διαμόρφωση και εξερεύνηση Μπορεί δυναμικά να προσομοιώσει τις λεπτομέρειες κάθε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων που δεν υπάρχουν με φυσική υπόσταση Είναι το πρώτο μετα-μέσο έχει βαθμούς ελευθερίας για την αναπαράσταση και την έκφραση που ποτέ δεν είχαν συναντηθέι και εξερευνηθεί Μπορεί ο υπολογιστής να είναι εργαλείο, η χρήση του όμως αποτελεί μέσο σκέψης

68 Πολιτική «ευκολία»; 68

69 69 Γιατί είμαστε μαγεμένοι? “The fundamental dilemma of computer-based instruction and other IT-based educational technologies is that their cost effectiveness compared to other forms of instruction – for example, smaller class sizes, self-paced learning, peer teaching, small group learning, innovative curricula, and in-class tutors-has never been proven” U.S. National Science Board, Science & Engineering Indicators - 1998

70 70 Γιατί είμαστε μαγεμένοι? “Are we using computer technology not because it teaches best but because we have lost the political will to fund education adequately?” MIT Professor Sherry Turkle 1998

71 71Προβληματισμοί Αυτή η «ολοκληρωμένη» λύση φαίνεται να ταιριάζει στις ανάγκες των ενηλίκων: –Δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς και στους διαχειριστές της εκπαίδευσης να εμφανίζονται ως αποφασιστικοί και εκσυγχρονιστές. –Δελεάζει τους υπερ-απασχολημένους γονείς και καθηγητές με μια πειστική, γοητευτική ηλεκτρονική babysitter. –Αποτελεί ευκαιρία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας για την αύξηση των πωλήσεών τους στην εκπαιδευτική αγορά.

72 72Προβληματισμοί Πραγματικά οι Η/Υ προκαλούν την αποδοτικότερη μάθηση; Είναι ο διαμοιρασμός των περιορισμένων εκπαιδευτικών πόρων αποδοτικός; Ποια είναι η ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας που παρέχεται από τους Η/Υ; Μπορεί οι Η/Υ να μειώσουν τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών αντικαθιστώντας τις νοητικές ασκήσεις με τη χρήση του υπολογιστή; Πραγματικά οι υπολογιστές “συνδέουν τα παιδιά με τον κόσμο”;

73 Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα 73

74 Οργάνωση συστατικών Διεργασίες: learner entity, evaluation, coach, delivery. Αποθήκες: learner records, learning resources. Ροές: learning preferences, behaviour, assessment information, performance ….. 74

75 Learner Entity Αφαιρετική προσέγγιση του μαθητευόμενου Μπορεί να αναπαριστά ένα χρήστη, μια ομάδα μαθητευόμενων που μαθαίνουν ανεξάρτητα ή συνεργατικά κτλ. 75

76 Learner Preferences Επιπρόσθετα από τον μαθητευόμενο, οι μαθησιακές προτιμήσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και με τους καθηγητές, γονείς, εργοδότες, ίδρυμα κτλ. LP:πολιτισμική προσαρμογή, άτομα με ειδικές ανάγκες 76

77 Behavior Η συμπεριφορά παρέχει ακατέργαστες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του μαθητευόμενου που καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση Η συμπεριφορά συσχετίζεται με το περιβάλλον αλληλεπίδρασης 77

78 Evaluation Η διαδικασία αξιολόγησης παράγει αποτελέσματα αποτίμησης τα οποία στέλνει στον επιβλέπων. Δημιουργεί πληροφορίες απόδοσης (learner records) Προσαρμόζει την αξιολόγηση στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης 78

79 Performance stored/retrieved by evaluation Η διεργασία μπορεί να στείλει ή να ανανεώσει τις πληροφορίες απόδοσης στην αποθήκη learner records Το επίπεδο λεπτομέρειας των μεταφερόμενων πληροφοριών είναι άσχετο από τη ροή μετάδοσης των πληροφοριών απόδοσης 79

80 Learner Records Αποθηκεύει πληροφορίες επίδοσης Οι πληροφορίες μπορούν να προέλθουν τόσο από τη διεργασία αξιολόγησης όσο και από τον επιβλέπων 80

81 Performance/preference info received by system coach Ιστορικές πληροφορίες ανακτώνται αλλά και τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν 81

82 Performance/preference information stored by system coach Ο επιβλέπων μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες επίδοσης Ο επιβλέπων μπορεί να αποθηκεύσει "suspends" ως πληροφορίες επίδοσης με σκοπό την ανάκτησή τους από τον μαθητευόμενο σε μελλοντική χρονική στιγμή Ο επιβλέπων μπορεί να αποθηκεύσει και προτιμήσεις 82

83 Assessment information Η ροή αποτίμησης μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του μαθητευόμενου. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επιβλέπων για την βέλτιστη επιλογή μελλοντικών μαθησιακών εμπειριών 83

84 Coach (1) Ο επιβλέπων μπορεί να διαπραγματευτεί τις μαθησιακές προτιμήσεις με τον μαθητευόμενο 84

85 Coach (2-3) Ο επιβλέπων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αποτίμησης από τη διεργασία αξιολόγησης και τις πληροφορίες επίδοσης από τις εγγραφές του μαθητευόμενου μπορεί να υποστηρίξει τη διεργασία λήωης απόφασηςγια τις μελλοντικές μαθησιακές εμπειρίες 85

86 Coach (4) Με βάση τις πληροφορίες του προηγούμενου βήματος, ο επιβλέπων μπορεί να στείλει ερωτήματα στους μαθησιακούς πόρους για να ανααζητήσει κατάλληλο μαθησιακό υλικό. Οι μαθησιακοί πόροι επιστρέφουν πληροφορίες καταλόγου. 86

87 Coach (5) Οι κατάλληλοι δείκτες (π.χ., ένα σχέδιο μαθήματος, δείκτες σε περιεχόμενο) στέλνονται στη διεργασία παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών 87

88 Query Τα ερωτήματα μπορούν να προσδιορίσουν κριτήρια αναζήτησης βασισμένα μερικώς στις μαθησιακές προτιμήσεις, στις πληροφορίες αποτίμησης και επίδοσης 88

89 Learning resources Μπορούν να αποθηκεύσουν αναπαραστάσεις γνώσης, παρουσιάσεις, εργαλεία, πειράματα, ηλεκτρονικά βιβλία κτλ. ως πόρους μαθησιακών εμπειριών Είναι ακαθόριστο ποιος αρχικοποιεί την μεταφορά μαθησιακού περιεχομένου 89

90 Catalog information Οι πληροφορίες καταλόγου είναι γνωστές και ως "learning object metadata“ (μεταδεδομένα μαθησιακών αντικειμένων) Τα μεταδεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικτυακό περιεχόμενο για τη διευκόλυνση των αναζητήσεων 90

91 Locator received by delivery Η ροή των δεικτών αναγνωρίζει ή «δείχνει» σε μαθησιακό περιεχόμενο (π.χ.: URL ) 91

92 Locator sent by delivery Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αποτελεί ροή ελέγχου. Στο προηγούμενο αποτελούσε ροή δεδομένων 92

93 Learning content Το μαθησιακό υλικό μπορεί να αναγνωρισθεί από το δείκτη που ανακτήθηκε από τους μαθησιακούς πόρους και μετασχηματίζεται σε διαδραστική πολυμεσική μαθησιακή εμπειρία από την υπηρεσία παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών 93

94 Delivery Οι πολυμεσικές υπηρεσίες που παρέχονται μπορούν να είναι στατικές, διαδραστικές, συνεργατικές κτλ. Οι μέθοδοι υλοποίησης της υπηρεσίας μπορούν να είναι πολλαπλοί π.χ. Παρουσίαση και ερωτήσεις, ευφυές διδακτικό σύστημα, σύστημα συσκέψεων με video κτλ. 94

95 Interaction context Η διεργασία αξιολόγησης μπορεί να είναι ανίκανη να κατανοήσει τη συμπεριφορά χωρίς το περιβάλλον εκδήλωσής της 95

96 Multimedia Σε ορισμένα συστήματα, η υλοποίηση της πολυμεσικής ροής είναι στενά συνδεδεμένη με την υλοποίηση της ροής δεδομένων συμπεριφοράς 96

97 Επόμενη Διάλεξη Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – αρχιτεκτονική II Ασκήσεις πράξεις: εφαρμογή αρχιτεκτονικής 97


Κατέβασμα ppt "1 Ηλεκτρονική μάθηση Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google