Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστηριακή άσκηση 01 Τα επτά συστήματα κρυστάλλωσης και κρυσταλλικές μορφές Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης Οκτώβριος / Νοέμβριος 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστηριακή άσκηση 01 Τα επτά συστήματα κρυστάλλωσης και κρυσταλλικές μορφές Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης Οκτώβριος / Νοέμβριος 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστηριακή άσκηση 01 Τα επτά συστήματα κρυστάλλωσης και κρυσταλλικές μορφές Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης Οκτώβριος / Νοέμβριος 2004

2 Τι περιλαμβάνει η άσκηση  Θα μάθετε τα 7 κρυσταλλογραφικά συστήματα και πως τα ορίζουμε με βάση το σύστημα συντεταγμένων (μοναδιαία διανύσματα και σχετικές γωνίες αξόνων)  Απλοί κανόνες συμμετρίας, τους οποίους επινοούμε εμείς, ή έχει ήδη επινοήσει η φύση, έχουν σαν αποτέλεσμα διαφορετικές εξωτερικές μορφές κρυστάλλων  Ανάλογα με τους κανόνες αυτούς, κάποιοι κρύσταλλοι που προκύπτουν θα ανήκουν στο ίδιο κρυσταλλογραφικό σύστημα

3 Κρυσταλλικές κλάσεις/συστήματα  Τρικλινές σύστημα  Μονοκλινές σύστημα  Ορθορομβικό σύστημα  Τετραγωνικό σύστημα  Εξαγωνικό σύστημα  Τριγωνικό σύστημα (ή ρομβοεδρικό)  Ισομετρικό κυβικό σύστημα } Κατά την αμερικάνικη ταξινόμηση τα δύο συστήματα κατατάσσονται σαν υποσυστήματα του εξαγωνικού 7 κρυσταλλικά συστήματα  32 point groups (σημειο-ομάδες)

4 Πώς να ζωγραφίζετε σωστά Θα χρειαστεί να ζωγραφίσετε τρισδιάστατα σχήματα αλλά πάνω στο χαρτί το οποίο όμως είναι δυσδιάστατο. Οπτικά το σχήμα σας θα είναι ευκολότερο στο μάτι εάν εφαρμόσετε τα παρακάτω: Η γραμμή που είναι πίσω από μια άλλη φαίνεται να σπάει. Οι γραμμές που είναι πίσω από έδρες να είναι με διακεκομμένη γραμμή b0b0 c0c0 a0a0 b0b0 c0c0 a0a0 Ο a 0 κοιτάει πάντα αριστερά και κάτω, ο c 0 κάθετα και επάνω, και ο b 0 οριζόντια και δεξιά ή με μικρή κλίση προς τα κάτω 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 1314 15 16 17 +a 1 +a 2 +a 3 +c Για το εξαγωνικό ή τριγωνικό σύστημα άξονα ζωγραφίζουμε σύμφωνα με την σειρά που φαίνεται στο σχήμα. Οι μικρές παράλληλες γραμμές υποδηλώνουν ίσα ευθύγραμμα τμήματα.

5 Πρέπει επίσης να γνωρίζετε … Έδρα Ακμή Κορυφή

6 Κυβικό ή ισομετρικό σύστημα a0 = b0 = c0a0 = b0 = c0a0 = b0 = c0a0 = b0 = c0 α = β = γ =90° α = β = γ = 90° 23 = 3A2, 4A3 2/m3- = 3A2, 3m, 4A-3 (=i+4A3) 432 = 3A4, 4A3, 6A2 4-3m = 3A-4, 4A3, 6m 4/m 3- 2/m = 3A4, 4A-3 (=i+4A3), 6A2, 9m -b -c -a +a +b+c α =90° γ =90° β =90° a0a0a0a0 b0b0b0b0 c0c0c0c0

7 Οκτάεδρο που προκύπτει από κύβο Κανόνας: Συνδέουμε τα μέσα των εδρών του κύβου σε ένα σχήμα

8 Δεκατετράεδρο που προκύπτει από κύβο Κανόνας: Συνδέουμε τα μέσα όλων των πλευρών του κύβου σε ένα σχήμα

9 Πρίσμα που προκύπτει από κύβο Κανόνας: Συνδέουμε τα μέσα των οριζόντιων πλευρών του κύβου σε ένα σχήμα

10 Πρίσμα, οκτάεδρο και δεκατετράεδρο: κάποια ανήκουν πάλι στο κυβικό a b c a c b a c b Πρίσμα: δεν ανήκει στο κυβικό γιατί οι άξονες καταλήγουν σε διαφορετικά περατωτικά σημεία Οκτάεδρο Ανήκει στο κυβικό Δεκατετράεδρο Ανήκει στο κυβικό

11 Το ορυκτό αλάτι (Αλίτης, NaCl)

12

13 Το ορυκτό αλάτι (Αλίτης, NaCl) περιέχει το εξάεδρο Πως σχηματίζεται ο κύβος (εξάεδρο) σε έναν κρύσταλλο αλατιού.

14 Το ορυκτό αλάτι (Αλίτης, NaCl) περιέχει και το οκτάεδρο Πως σχηματίζεται το (μισό) οκτάεδρο σε έναν κρύσταλλο αλατιού.

15 Ορυκτό αλάτι (αλίτης, Halite) a b c a b c ? a ?

16 Γαληνίτης (κυβικό) PbS

17 Εξαγωνικό σύστημα a 1 = (a 2 ≡b)=a 3 ≠ c 0 γ 1 = γ 2 = γ 3 =120° β = α =90° γ 1 = γ 2 = γ 3 =120° β = α = 90° 6 = 1A6 6- = 1A-6 (=1A3 + m) 6/m = I, 1A6, m 622 = 1A6, 6A2 6mm = 1A6, 6m 6-m2 = 1A-6 (=1A3+m), 3A2, 3m 6/m 2/m 2/m = I, 1A6, 6A2, 7m -c +a 1 +b+c γ =120° α =90° β =90° a1a1a1a1 c0c0c0c0 +a 2 +a 3 b≡a2b≡a2b≡a2b≡a2 a3a3a3a3

18 Μοσχοβίτης (εξαγωνικό)

19 Τριγωνικό (ρομβοεδρικό) σύστημα a 1 = a 2 = a 3 = c γ 1 =γ 2 =γ 3 =120° β = α =90° γ 1 =γ 2 =γ 3 =120° β = α = 90° 3 = 1A3 3- = 1A-3 (i+1A3) 32 = 1A3, 3A2 3m = 1A3, 3m 3-2/m = 1A-3 (=i+1A3), 3A2, 3m -c +a 1 +b+c γ =120° α =90° β =90° a1a1a1a1 c0c0c0c0 +a 2 +a 3 a2a2a2a2 a3a3a3a3

20 Χαλαζίας (τριγωνικό) SiO 2

21 Ορθορομβικό σύστημα a ≠ b ≠ c α = β= γ =90° α = β= γ = 90° 222 = 3A 2 mm2 = 1A 2, 2m 2/m 2/m 2/m = I, 3A 2, 3m -b -c -a +a +b+c α=90° γ=90° β=90° c0c0c0c0 b0b0b0b0 a0a0a0a0

22 Ανδαλουσίτης (ορθορομβικό) Al 2 SiO 5

23 Τετραγωνικό σύστημα a = b ≠ c a = β = γ =90° a = β = γ = 90° 4 = 1A4 4- = 1A-4 4/m = I, 1A4, m 422 = 1A4, 4A2 4mm = 1A4, 4m 4-2m = 1A-4, 2A2, 2m 4/m 2/m 2/m = I, 1A4, 4A2, 5m -b -c -a +a +b+c α =90° γ =90° β =90° c0c0c0c0 b0b0b0b0 a0a0a0a0

24 Ζιρκόνιο (τετραγωνικό) Zr SiO 4

25 Μονοκλινές σύστημα a ≠ b ≠ c α = γ =90° α = γ = 90° β ≠ 90 ° 2 = 1Α 2 m=m 2/m = I, 1A 2, m -b -c -a +a +b+cα γ β b0b0b0b0 a0a0a0a0 c0c0c0c0

26 Τρικλινές σύστημα a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ ≠90° α ≠ β ≠ γ ≠ 90° 1 = Καμμία συμμετρία 1-= Α 1 - -b -c -a +a +b+cα γ β a0a0a0a0 b0b0b0b0 c0c0c0c0

27 Άσκηση 1η Σχεδιάστε τους άξονες συντεταγμένων που περιγράφουν το Κυβικό Σύστημα Κρυστάλλωσης (a 0 = b 0 = c 0, α = β = γ = 90°) Σχεδιάστε τώρα το περίγραμμα ενός τρισδιάστατου σχήματος που ανήκει στο Κυβικό Σύστημα Κρυστάλλωσης

28 Άσκηση 2η Εφαρμόστε στο διπλανό σχήμα τον κανόνα: Ενώνω τα μέσα των εδρών διαδοχικά ανά δύο σε ένα τρισδιάστατο σχήμα. Τι σχήμα βγάζω;

29 Βγήκε τελικά αυτό το σχήμα;

30 ‘Ασκηση 3 η : Ποιόν κανόνα εφάρμοσα;

31 Εξάσκηση 1.Σχεδιάστε διάφορα σχήματα κρυστάλλων για το εξαγωνικό σύστημα καθώς και για άλλα συστήματα της επιλογής σας. 2.Ψάξτε στο Internet για φωτογραφίες κρυστάλλων (σχηματικούς ή πραγματικές φωτογραφίες καλά σχηματισμένων κρυστάλλων) από ορυκτά που κρυσταλλώνονται σε κάποιο σύστημα κρυστάλλωσης που θα επιλέξετε και θα ονομάσετε. 3.Γράψτε με λίγα λόγια τα συμπεράσματα αυτής της άσκησης. 4.Ψάξτε στις προθήκες του διαδρόμου για κρυστάλλους με το κυβικό σχήμα. Ψάξτε για το ορυκτό σιδηροπυρίτης. 5.Σχεδιάστε με το χέρι σας πολλές φορές τα διάφορα κρυσταλλογραφικά συστήματα (τους άξονές τους δηλαδή) και προσπαθήστε να καταλάβετε τις διαφορές.


Κατέβασμα ppt "Εργαστηριακή άσκηση 01 Τα επτά συστήματα κρυστάλλωσης και κρυσταλλικές μορφές Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης Οκτώβριος / Νοέμβριος 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google