Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωνητική-Φωνολογία Η Φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου ή τους αναλύει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωνητική-Φωνολογία Η Φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου ή τους αναλύει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωνητική-Φωνολογία Η Φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου ή τους αναλύει με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων Η Φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου ή τους αναλύει με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων Ο φθόγγος παριστάνεται σε [ ] ενώ το φώνημα σε / / Ο φθόγγος παριστάνεται σε [ ] ενώ το φώνημα σε / /

2 Διακρίνουμε 3 κλάδους Αρθρωτική Φωνητική : (παραγωγή) Αρθρωτική Φωνητική : (παραγωγή) Ακουστική Φωνητική (διάδοση) Ακουστική Φωνητική (διάδοση) Ακροατική Φωνητική (λήψη) Ακροατική Φωνητική (λήψη)

3 Ποιο το έργο της Φωνολογίας ; περιγραφή ενός φωνολογικού συστήματος περιγραφή ενός φωνολογικού συστήματος περιγραφή των φωνολογικών συνδυασμών περιγραφή των φωνολογικών συνδυασμών περιγραφή του λειτουργικού φορτίου περιγραφή του λειτουργικού φορτίου περιγραφή των μορφοφωνολογικών σχέσεων περιγραφή των μορφοφωνολογικών σχέσεων

4 Ακουστική Φωνητική Πλάτος : απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας Πλάτος : απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας Περίοδος : χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει το σώμα στην αρχική του θέση Περίοδος : χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει το σώμα στην αρχική του θέση Συχνότητα : αριθμός κύκλων (=μετάθεση προς μια κατεύθυνση και την αντίθετή της) ανά δευτερόλεπτο Συχνότητα : αριθμός κύκλων (=μετάθεση προς μια κατεύθυνση και την αντίθετή της) ανά δευτερόλεπτο

5 Οι ήχοι διακρίνονται σε : Απλούς /(ημιτονοειδής ταλάντωση) και σύνθετους (περιοδική ταλάντωση) Απλούς /(ημιτονοειδής ταλάντωση) και σύνθετους (περιοδική ταλάντωση) Ο απλός ήχος με τη μικρότερη συχνότητα (τη θεμελιώδη) ονομάζεται θεμελιώδης ή πρώτος αρμονικός Ο απλός ήχος με τη μικρότερη συχνότητα (τη θεμελιώδη) ονομάζεται θεμελιώδης ή πρώτος αρμονικός Θορύβους και κρότους Θορύβους και κρότους

6 ΜΟΝΑΔΕΣΦΥΣΙΚΗΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΓΛΩΣΣΙΚΗ ΗΧΟΣΦΘΟΓΓΟΣΦΩΝΗΜΑ ΗZσυχνότηταύψος εκ. / δευτμήκοςδιάρκεια dBπλάτοςένταση

7 Το διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο

8 Αρθρωτική Φωνητική Φάρυγγας Φάρυγγας Λάρυγγας Λάρυγγας Φωνητικές χορδές / Γλωσσίδα Φωνητικές χορδές / Γλωσσίδα Γλώσσα Γλώσσα Ουρανίσκος, Φατνία Ουρανίσκος, Φατνία Δόντια Δόντια Σταφυλή Σταφυλή Χείλη Χείλη

9 Φωνέντα Ανοικτά [a], μεσαίου ανοίγματος [o] [e], κλειστά [u], [i] Ανοικτά [a], μεσαίου ανοίγματος [o] [e], κλειστά [u], [i] Μπροστινά [i], [e]/ οπίσθια [o], [u] Μπροστινά [i], [e]/ οπίσθια [o], [u] Στρογγυλά [o], [u] / Απλωτά [i], [e] Στρογγυλά [o], [u] / Απλωτά [i], [e]

10 Σύμφωνα (Τρόπος άρθρωσης) 1η Αντίθεση : Κλειστά / Τριβόμενα 1η Αντίθεση : Κλειστά / Τριβόμενα Σύμφωνα κλειστά (στιγμιαία / ολικό εμπόδιο του αέρα / 'έκρηξη' αέρα μετά το άνοιγμα του στόματος) και Σύμφωνα κλειστά (στιγμιαία / ολικό εμπόδιο του αέρα / 'έκρηξη' αέρα μετά το άνοιγμα του στόματος) και Σύμφωνα τριβόμενα (διαρκείας / μερικό εμπόδιο του αέρα / τριβή του αέρα στα τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας) Σύμφωνα τριβόμενα (διαρκείας / μερικό εμπόδιο του αέρα / τριβή του αέρα στα τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας)

11 Άηχα / Ηχηρά Από φυσιολογική άποψη : οι φωνητικές χορδές δεν πάλλονται κατά την παραγωγή των άηχων, ενώ πάλλονται κατά την παραγωγή των ηχηρών Από φυσιολογική άποψη : οι φωνητικές χορδές δεν πάλλονται κατά την παραγωγή των άηχων, ενώ πάλλονται κατά την παραγωγή των ηχηρών

12 Στοματικά / Ρινικά

13 Πλευρικά / Παλλόμενα

14 Τόπος άρθρωσης Διχειλικά Διχειλικά Χειλοδοντικά Χειλοδοντικά Μεσοδοντικά Μεσοδοντικά Γλωσσοδοντικά Γλωσσοδοντικά Φατνιακά Φατνιακά Ουρανικά Ουρανικά Υπερωϊκά Υπερωϊκά

15

16 Τα σύμφωνα της Ν.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΡΘΩΣΗΣ διχειλικάχειλοδοντ μεσοδοντ οδοντ συριστουραν. υπερωικά Στιγμιαίαάηχα p t ck ηχηρά b d jg Eξακολ.άηχα fθ sçχ ηχηρά vδ zjγ ένρινα m n υγρά πλευρικά l παλλόμενα r


Κατέβασμα ppt "Φωνητική-Φωνολογία Η Φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου ή τους αναλύει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google