Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης;  Τί είναι η συχνότητα μίας ταλάντωσης;  Τί είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης;  Τί είναι η συχνότητα μίας ταλάντωσης;  Τί είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

2 Στόχοι μαθήματος  Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης;  Τί είναι η συχνότητα μίας ταλάντωσης;  Τί είναι το πλάτος μιας ταλάντωσης;  Τί είναι το απλό εκκρεμές και ποιές δυνάμεις ασκούνται σε αυτό;

3 Περίοδος Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης

4 Περίοδος Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης Τ (s)

5 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης

6 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz)

7 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος

8 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

9 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

10 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

11 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

12 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 2 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

13 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 2 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

14 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 3 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

15 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος 15 s

16 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος Όταν το Ν=1 πόσο είναι το Δt;

17 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1 ος κύκλος 2 ος κύκλος 3 ος κύκλος Δt=T Όταν το Ν=1 πόσο είναι το Δt;

18 Πλάτος Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης x o

19 Πλάτος Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης x o xoxo

20 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο

21 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο φ Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα;

22 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο w F νημ. Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα; φ

23 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο w F νημ. φ Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα;

24 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο w F νημ. F ολ. φ Από τι εξαρτάται η περίοδος της ταλάντωσης αυτής;

25 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο w F νημ. F ολ. Περίοδος απλού εκκρεμούς Είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος Είναι ανεξάρτητη του πλάτους όταν η γωνία εκτροπής φ είναι μικρή Αυξάνεται αν μεγαλώσω το μήκος του νήματος Εξαρτάται από το μέρος που βρίσκομαι φ

26 Ανακεφαλαίωση Περίοδος: Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης Συχνότητα: Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz) Πλάτος: Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης x o Απλό εκκρεμές: Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο

27 Ερωτήσεις Επανάληψης:Ασκήσεις 1, 2


Κατέβασμα ppt "4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης;  Τί είναι η συχνότητα μίας ταλάντωσης;  Τί είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google