Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η χρήση του Kidspiration στη Διδασκαλία της Γλώσσας ΙΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Πετράκη (Δ΄τάξη)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η χρήση του Kidspiration στη Διδασκαλία της Γλώσσας ΙΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Πετράκη (Δ΄τάξη)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η χρήση του Kidspiration στη Διδασκαλία της Γλώσσας ΙΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Πετράκη (Δ΄τάξη)

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Ε’ τάξη: Ενότητα «Ο Χειμώνας» Ε’ τάξη: Ενότητα «Ο Χειμώνας» Μάθημα: Ελληνικά Μάθημα: Ελληνικά Διάρκεια 2 ογδοντάλεπτα Διάρκεια 2 ογδοντάλεπτα Σκοπός: Συγγραφή Σκέφτομαι και Γράφω για τον Χειμώνα. Σκοπός: Συγγραφή Σκέφτομαι και Γράφω για τον Χειμώνα. ΙΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Δ’ τάξη Δ’ τάξη Μάθημα: Ελληνικά Μάθημα: Ελληνικά Διάρκεια 2 ογδοντάλεπτα Διάρκεια 2 ογδοντάλεπτα Σκοπός: Eπεξεργασία κειμένου και συγγραφή εκθέσεως Σκοπός: Eπεξεργασία κειμένου και συγγραφή εκθέσεως

3 Παραδείγματα εργασίας Παιδιών Χειμώνας 1 Χειμώνας 1 Χειμώνας 1 Χειμώνας 1 Χειμώνας 2 Χειμώνας 2 Χειμώνας 2 Χειμώνας 2 Χειμώνας 3 Χειμώνας 3 Χειμώνας 3 Χειμώνας 3 Παιχνίδια στη γειτονιά 1 Παιχνίδια στη γειτονιά 1 Παιχνίδια στη γειτονιά 1 Παιχνίδια στη γειτονιά 1 Παιχνίδια στη γειτονιά 2 Παιχνίδια στη γειτονιά 2 Παιχνίδια στη γειτονιά 2 Παιχνίδια στη γειτονιά 2

4 διδακτικές προσεγγίσεις Αυξημένη δημιουργικότητα Αυτενέργεια Τάξη μεικτής ικανότητας Συνεργασία - Ανάληψη υπευθυνοτήτων Επικοινωνιακή προσέγγιση Αλληλεπίδραση Ομαδικές δραστηριότητες Γνωστικές δεξιότητες Τα μέρη του λόγου και η σχέση μεταξύ τους.Τα μέρη του λόγου και η σχέση μεταξύ τους. Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Αποφυγή της επανάληψης - Εμπλουτισμός του λεξιλογίου.Αποφυγή της επανάληψης - Εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.Καλλιέργεια κριτικής σκέψης. λειτουργική χρήση της γλώσσας. λειτουργική χρήση της γλώσσας. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

5 δάσκαλος Επικεντρώνεται στους διδακτικούς στόχους και όχι στη διαδικασία. Δεν μεταδίδει πλέον γνώσεις αλλά βοηθά τους μαθητές να φτάσουν εκεί. Ελευθερώνει προσωπικό χρόνο του αφού μειώνει την εξάρτηση των μαθητών από αυτόν. Προβλήματα – Δυσκολίες Χρόνος - στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν. Η γραφή της ελληνικής γλώσσας. Η επιλογή της εικόνας αποπροσανατόλιζε από τον πραγματικό σκοπό. Ο μαθητής Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση. Προθυμία για εργασία. Συγκέντρωση για περισσότερη ώρα. Εργασία με περισσότερο ζήλο και επιμονή. Αποδοχή λαθών με μεγαλύτερη ευκολία. Κίνητρο για εργασία. Βελτίωση αυτοεικόνας, τόνωση αυτοπεποίθησης.

6 Εντυπώσεις Εκπαιδευτικών - Μαθητών  Πολύ θετικοί στο να δουλέψουν. αιδιά χαμηλής επιδόσεως εργάζονται αρκετά αποτελεσματικά σε σχέση με άλλες γραπτές εργασίες.  Οπτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών.

7


Κατέβασμα ppt "Η χρήση του Kidspiration στη Διδασκαλία της Γλώσσας ΙΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Φούρναρη (Ε΄τάξη) Μαρία Πετράκη (Δ΄τάξη)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google