Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010

2 Greek ICT Forum 2010 Η δομή του Δημόσιου Προϋπολογισμού Υπουργεία Ασφαλιστικά Ταμεία Περιφέρειες ΟΤΑ Νοσοκομεία ΝΠΔΔ Κεντρική Κυβέρνηση (Κρατικός Π/Υ) Π/Υ Γενικής Κυβέρνησης

3 Greek ICT Forum 2010 Η παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού σήμερα  Ανεπαρκής σύνδεση της κατάρτισης με την εκτέλεση (κεντρικές υπηρεσίες και ΥΔΕ)  Αδυναμία παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο  Ανακριβής προγραμματισμός των ταμειακών ροών  Έλλειψη τυποποίησης των διαδικασιών και δυσχερής επικοινωνία με το περιβάλλον (ΕΚΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, ΓΓΠΣ, κλπ.)  Αμφισβήτηση αξιοπιστίας στοιχείων

4 Greek ICT Forum 2010 Το σημερινό πληροφοριακό περιβάλλον  Διάσπαρτες μεμονωμένες εφαρμογές, με ανεπαρκή διασύνδεση  Τεχνολογικά ξεπερασμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και λειτουργίας  Έλλειψη διαλειτουργικότητας με τα λοιπά συστήματα του Δημοσίου  Εντάλματα και πληροφορίες εξόφλησής τους (ΔΟΥ)  Εντολές πληρωμών και πληροφορίες εκτέλεσής τους (ΤτΕ)  Για την ενοποίηση των στοιχείων απαιτείται:  παρέμβαση χρηστών  χειρωνακτική καταχώρηση πολλαπλών στοιχείων  πολλαπλή καταχώρηση ιδίων στοιχείων σε διαφορετικά συστήματα  Καθυστέρηση στην πληροφόρηση και στην οριστικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων

5 Greek ICT Forum 2010 Στοιχεία Έργου ΟΠΣ ΔΠ  Έναρξη υλοποίησης: 30 Αυγούστου 2007  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας: 1 Ιανουαρίου 2011 9,5 Μ€ (χωρίς ΦΠΑ)  €4,5 Μ€Εξοπλισμός, Υποδομές & Άδειες  €2,6 Μ€Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού  €2,4 Μ€Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Υποστήριξης Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης Προϋπολογισμός

6 Greek ICT Forum 2010 Αντικείμενο Έργου ΟΠΣ ΔΠ Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης (Τακτικός Π/Υ, Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων) Διπλογραφική Λογιστική Δημοσιονομικός Έλεγχος (ΥΔΕ) Διαχείριση εγγράφων και Πρωτόκολλο Interfaces με εξωτερικούς φορείς: ΓΓΠΣ (TAXIS), Τράπεζα της Ελλάδος, ΥΠΕΘΑ, κλπ. Επιχειρησιακή Ευφυΐα (Business Intelligence) Ενσωμάτωση στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ανταλλαγή δεδομένων και δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω Portal

7 Greek ICT Forum 2010 Τεχνολογία ΟΠΣΔΠ Το ΟΠΣΔΠ αποτελείται από: – Την πλατφόρμα εφαρμογής που βασίζεται σε SAP – από την εφαρμογή ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium Τα δύο αυτά περιβάλλοντα συνθέτουν το ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα που καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8 Greek ICT Forum 2010 Εκτέλεση Π/Υ Μεταβολές Π/Υ Ταμειακός Προγραμματισμός Εντάλματα Εντολές Υπουργεία Λογιστική Ροή διαδικασιών του ΟΠΣ ΔΠ Ψηφισμένος Π/Υ Τελικό σχέδιο Προσχέδιο Προτάσεις Κατάρτιση Π/Υ ΟΠΣΔΠ ΓΛΚ Προτάσεις, Μεταβολές, Αιτήματα Γενική Κυβέρνηση Μηνιαία στοιχεία δαπανών Πληροφόρηση Πολίτες

9 Greek ICT Forum 2010 Που βρισκόμαστε σήμερα Έχει εκπονηθεί και παραληφθεί η Μελέτη Εφαρμογής (Business Blueprint) Έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο εξοπλισμός και οι υποδομές Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση και ο εσωτερικός έλεγχος ολοκλήρωσης Έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτών Είναι σε εξέλιξη: – η μετάπτωση στοιχείων – η εκπαίδευση τελικών χρηστών – ο έλεγχος αποδοχής (UAT)

10 Greek ICT Forum 2010 Τι ακολουθεί Πιλοτική Λειτουργία: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010 Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας: 1 η Ιανουαρίου 2011 – Τακτικός Π/Υ και ΠΔΕ – Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Δημοσιονομικός Έλεγχος – Διεπαφές με ΓΓΠΣ, ΤτΕ, ΥΠΕΘΑ και ΔΔΕ – Πρωτόκολλο & Διαχείριση Εγγράφων B’ Φάση Παραγωγικής Λειτουργίας: εντός του 2011 – Λοιποί Προϋπολογισμοί (ΟΠΑΔ, Νομαρχίες, κλπ.)

11 Greek ICT Forum 2010 Τι θα έχει επιτευχθεί την 1/1/2011 Να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας στο ΓΛΚ Να ξεκινήσει η λειτουργία διπλογραφικού λογιστικού συστήματος Όλη η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού σε ένα ενιαίο σύστημα που αποτελεί «το» σύστημα του ΓΛΚ Διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου (TAXIS, ΤτΕ, κλπ) Μία πηγή πληροφόρησης για τον προϋπολογισμό και τη λογιστική Έγκυρη & Έγκαιρη πληροφόρηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού

12 Greek ICT Forum 2010 Επόμενα Βήματα Επέκταση του ΟΠΣ ΔΠ στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Περιφέρειες) Προϋπολογισμός Προγραμμάτων Νέος Δημοσιονομικός Έλεγχος Ενιαία ταξινόμηση δαπανών Ενοποίηση διαδικασιών Προϋπολογισμών (Τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ)


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google