Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ι. Μανουσοπούλου, Χημικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ι. Μανουσοπούλου, Χημικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ι. Μανουσοπούλου, Χημικός
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ι. Μανουσοπούλου, Χημικός

2 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Yγ. Διάταξη «περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» και οι τροποποιήσεις της : Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) και ΔΥΓ2/80825/06 (ΦΕΚ 120 Β) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Η ΔΥΓ2/99932/06/ «Οδηγίες-διευκρινήσεις εφαρμογής των Υγ. Διατάξεων για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών» ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

3 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αλλαγή αρμοδίου οργάνου χορήγησης της άδειας Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης Παρελκόμενες-βοηθητικές στην πισίνα εγκαταστάσεις Απολύμανση νερού ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

4 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 A/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 A/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υ.Εσ.Δ.Δ.Α.» (άρθρο 22) ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

5 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων…, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)»  Λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές : αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθεί να είναι ο Δήμος ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

6 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Δ. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κ.Α.Α. από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 166 Α/93) Υπ. Απ. «Προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Α.Α. για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο ά.10, παρ.1 του Ν.2072/92» (ΦΕΚ 789 Β/93) Υπ. Απ. «Προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας» (ΦΕΚ 973 Β/2005) και η τροποποίησή της (ΦΕΚ 1242 Β/2005) ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 2 της Υγ. Διάταξης ΔΥΓ2/80825/06 περί κολυμβητικών δεξαμενών «σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν» ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ξενοδοχειακές μονάδες : οι τουριστικές επιχειρήσεις που δηλώνονται στον Ε.Ο.Τ. και που έχουν δομές αντίστοιχες των ξενοδοχείων (Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών») παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις : οι κοινόχρηστες βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, καταιονητήρες, νιπτήρες κ.λ.π.), που βρίσκονται στο ισόγειο της ξενοδοχειακής μονάδας και ως εκ τούτου μπορούν να εξυπηρετούν τους λουομένους της κολυμβητικής δεξαμενής. ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα αποδυτήρια είναι προαιρετικά, όταν όμως υφίστανται θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η γενική διάταξη των χώρων (αρθ.3, παρ.1) σε αποδυτήρια-αποχωρητήρια-καταιονητήρες-(ποδολουτήρες)-κολυμβητική δεξαμενή εντός χώρου ευχερώς ελεγχόμενου από το προσωπικό λειτουργίας. ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

10 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τουριστικές εγκαταστάσεις στις οποίες ανά εκάστη κατοικία αντιστοιχεί ιδιαίτερη κολυμβητική δεξαμενή (π.χ. επιπλωμένες επαύλεις, δωμάτια ξενοδοχείων με αυτόνομη πισίνα)  μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

11 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Υποχρεωτική απολύμανση σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθ.18) Το σύστημα ανακυκλοφορίας-καθαρισμού-απολύμανσης : 1.να εξασφαλίζει την καταλληλότητα του νερού από φυσικής, χημικής και μικροβιολογικής άποψης 2. να λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και επιπλέον για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού. ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

12 ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Το υπολειμματικό χλώριο στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής να κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l  συνεχής απολύμανση Για απολύμανση με μέθοδο διαφορετική της χλωρίωσης (π.χ. Ag+, Cu+) απαιτείται έγκριση από την Υγειονομική Υπηρεσία ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07

13 Ι. Μανουσοπούλου τηλ. 210-5236549 ymp@mohaw.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Ι. Μανουσοπούλου τηλ ΥΥΚΑ - Επιμ. Σεμινάριο 29-30/3/07


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ι. Μανουσοπούλου, Χημικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google