Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Workshop audio description,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Workshop audio description,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Workshop audio description, 29 /1/2007 Πέλκα Λίνα ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πέλκα Λίνα ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

2 Σύμφωνα με συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης του παρατηρητηρίου για την ΚτΠ (29/11/2007) διαπιστώθηκε ότι :  τα ΑμεΑ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, πιστεύουν ότι συντελεί στην ποιότητα ζωής τους, πολύ περισσότερο από ότι αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους χρήστες. 2

3  Εκτός από την τηλεόραση, που είναι παρούσα σε όλα τα νοικοκυριά, η διείσδυση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (24% στα ΑμεΑ, έναντι 37% στο γενικό πληθυσμό ).  σε χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και η διείσδυση των οικιακών συνδέσεων στο Internet (13% στα ΑμεΑ έναντι 27,4% στο γενικό πληθυσμό ). 3

4  διαπιστώνεται ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των ΑμεΑ (15%), σε σχέση με το γενικό κοινό (26%).  Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το ποσοστό που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά ανέρχεται σε 55% για τα ΑμεΑ και 61% για το γενικό κοινό 4

5  την αίσθηση ότι δεν τους είναι απαραίτητο (28%)  την έλλειψη ικανοτήτων ( κάτι που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο στο γενικό κοινό, αλλά σημαντικό για το 23% των ΑμεΑ )  το υψηλό κόστος του εξοπλισμού ( Η / Υ και λογισμικό ) (15%)  ένα σημαντικό ποσοστό των ΑμεΑ αναφέρει ότι η αναπηρία τους δεν επιτρέπει τη χρήση Η / Υ (11%), ότι δεν υφίσταται κατάλληλος υποστηρικτικός εξοπλισμός (9%) και ότι ο ειδικός αυτός εξοπλισμός στοιχίζει ακριβά (6%). 5

6 Αναφορικά με τη σημασία του διαδικτύου στη ζωή των ΑμεΑ, η δυνατότητα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας αναφέρεται πιο έντονα σε σχέση με το γενικό κοινό, ωστόσο η ουσιαστικότερη διαφορά εντοπίζεται στην αντίληψή τους ότι το Διαδίκτυο συντελεί στην ποιότητα ζωής τους, πολύ περισσότερο από ότι αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους χρήστες (54% ΑμεΑ, 38% γενικό κοινό ). Παράλληλα ένα σημαντικό ποσοστό των χρηστών ΑμεΑ εκτιμά ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου. 6

7  Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για δημόσιες υπηρεσίες, 22% των χρηστών ΑμεΑ, - έναντι 16% του γενικού πληθυσμού χρηστών -, ήδη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να αντικαταστήσουν κάποιες από τις προσωπικές επαφές ή επισκέψεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ το 44% ( έναντι 38% του γενικού πληθυσμού χρηστών ) διάκειται θετικά στη χρήση τέτοιου είδους υπηρεσιών. 7

8 Στο πλαίσιο του εντοπισμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ΑμεΑ, εξετάζονται καταρχήν οι 12 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως έχουν οριστεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή ως προς: τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα προσβασιμότητας και την αξιολόγηση τους για τις ομάδες των ΑμεΑ  Η εξέταση έγινε στην κεντρική σελίδα του φορέα ( όπου βρίσκεται το κύριο μενού ).  Επίσης, εξετάστηκε το εάν αξιολογείται το επίπεδο προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου με κριτήριο την ύπαρξη στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου εικονιδίου συμμόρφωσης.  Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 8

9  Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του WAI. Ως πρότυπα προσβασιμότητας εννοούνται αυτά που έχουν καθιερωθεί από την πρωτοβουλία για προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI), ενός διεθνή οργανισμού Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Παγκόσμιο ιστό μπορεί να ικανοποιεί την  Προτεραιότητα 1, Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.  Προτεραιότητα 2, Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.  Προτεραιότητα 3, Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

10  Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: ικανοποιούνται όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1  Επίπεδο Συμμόρφωσης «Διπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται  Επίπεδο Συμμόρφωσης «Τριπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

11 11 12 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  Αναζήτηση εργασίας  Κοινωνική ασφάλεια  Προσωπικά έγγραφα ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης )  Καταχώριση αυτοκινήτου  Άδεια οικοδομής  Δήλωση στην αστυνομία ( κλοπή )  Δημόσιες βιβλιοθήκες  Πιστοποιητικά  Εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση  Αναγγελία αλλαγής διεύθυνσης  Υπηρεσίες υγείας

12 12 Οι 12 παραπάνω κατηγορίες βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφορούν (προσφέρονται) από συνολικά 69 φορείς. Από αυτούς, μόνο έξι (6) συμμορφώνονται με το πρότυπο WAI – A, ενώ άλλοι δύο (2) με το πρότυπο WAI – AA Από αυτούς μάλιστα που συμμορφώνονται με το πρότυπο WAI (είτε με το WAI –A, είτε με το WAI –AA), μόνο ένας (1), και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαθέτει αντίστοιχο εικονίδιο στην Ιστοσελίδα του.

13 1. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος www.taxisnet.gr ΑΑ www.taxisnet.gr 2. Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών ( ΕΔΕΤΒ ) του ΕΚΤ : http://www.ekt.gr/tolibserv/edetb/ (on line υπηρεσίες διαθέσιμες μόνο για τις βιβλιοθήκες που ανήκουν στο ΕΔΕΤΒ ). Οριζόντια δράση Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : http://www.heal-link.gr/http://www.ekt.gr/tolibserv/edetb/ 3. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ : http://www.duth.gr 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ : http://www.upatras.gr 5. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : http://www.ion ιο.gr 6. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : http://www.teimes.gr 7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : http://www.mohaw.gr/gr ΙΚΑ : http://www.ika.gr ΑΑ 8. Νοσοκομεία 13

14 Συμβατότητα των φορέων που προσφέρουν βασικές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες με τα πρότυπα προσβασιμότητας του W3C 14

15 15 Ε. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

16 «Επικοινωνίες» 4.3 Στο πλαίσιο του ΕΠ για την ΚτΠ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Επικοινωνίες» ειδικότερα στο μέτρο 4.3 το οποίο αφορά σε «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» Και συγκεκριμένα στις κατηγορίες πράξεων : 2. Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών 3. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 16

17 Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του ΕΠ ΚτΠ Υλοποιούνται 2 προσκλήσεις : Π158: Ψηφιακή τηλεόραση για ΑΜΕΑ με 44 εκ. ευρώ Π162: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού με 5 εκ. Ευρώ ΕΤΠΑ 80%, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20%

18 να χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένες δράσεις με 100% χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα προκειμένου:  άτομα με αναπηρίες (όρασης, ακοής, κατανόησης και κίνησης) να ενταχθούν στην κοινωνία της πληροφορίας  να διαδοθεί η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

19 Δράση Τελικός Δικαιούχος Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου ΕΡΤ Ανάπτυξη υπηρεσιών ΙΚΠΑ Προμήθεια συστημάτων υψηλών προδιαγραφών ΙΚΠΑ

20  ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΡΤ, 24 εκ. €)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑμεΑ (ΙΚΠΑ, 15 εκ. €)  ΣΥΣΠΕΑΠ: Σύστημα συλλογής, παραγωγής, εμπλουτισμού και αξιοποίησης περιεχομένου (ΙΚΠΑ, 5 εκ. €)

21  Προσβασιμότητα του περιεχομένου από άτομα με ειδικές ανάγκες  Άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού στον τομέα της πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή  Καινοτομική και αναπτυξιακή δυναμική του Ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα.  Εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις νέες τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία  Ανάδειξη ολοκληρωμένων και προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών και περιεχομένου  Επίτευξη πολλαπλασιαστικών κοινωνικοοικονομικών ωφελειών όπως προώθηση του ανταγωνισμού στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

22  Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού  Προϋπολογισμός: 5 εκ. ευρώ  ΕΤΠΑ 80%, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20%

23 ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΗΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΚΥΨΕΛΗ"

24 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΚΥΨΕΛΗ"

25 να χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένες δράσεις με 100% χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την:  προμήθεια και εγκατάσταση βασικών υποδομών ΤΠΕ (παροχή Η/Υ και ειδικού περιφερειακού υποστηρικτικού εξοπλισμού, PDAs ή άλλες φορητές συσκευές, συνδέσεις DSL, wifi….),  Aνάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ΑμεΑ για τη διευκόλυνση τους στην πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύγχρονης  ηλεκτρονικής συνομιλίας (e-chat), ηλεκτρονικού πίνακα μηνυμάτων (e-message board),  προσωπικών σελίδων έκφρασης (blogs) και σύγχρονης επικοινωνίας μέσω video (videoconference).  Οι υπηρεσίες να παρέχονται προς τα μέλη των Τελικών Δικαιούχων, καθώς και διαδικτυακά σε όλους μέσω της Πύλης που θα αναπτυχθεί

26 - 26 - Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 Μια συνεκτική πολιτική για τις ΤΠΕ

27 Η νέα στρατηγική δεν δημιουργήθηκε εν κενώ…. 1 1 3 3 2 2 4 4 Ψηφιακή Στρατηγική Ψηφιακή Στρατηγική Διάγνωση & εντοπισμός της ρίζας των προβλημάτων (root causes) Διάγνωση & εντοπισμός της ρίζας των προβλημάτων (root causes) Διεθνής εμπειρία και καλά παραδείγματα 20 χωρών Διεθνής εμπειρία και καλά παραδείγματα 20 χωρών Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές (i2010, WSIS) Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές (i2010, WSIS) Διαμόρφωση δράσεων σε συνεργασία με τους φορείς και την αγορά Διαμόρφωση δράσεων σε συνεργασία με τους φορείς και την αγορά Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013

28 Παραγωγικότητα Έξι στόχοι 1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Ποιότητα ζωής Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση 3. Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ 5. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 6. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη 2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις - αναδιοργάνωση δημόσιου τομέα - 28 - Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής Ο Σκοπός Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013

29 29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΠΕΛΚΑ ΛΙΝΑ email: lpelka@infosoc.gr


Κατέβασμα ppt "Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στα πλαίσια του σχεδιασμού για όλους Workshop audio description,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google