Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2010 Πάτρα

2 Ανάπτυξη & Εφαρμογές Πλαισίων Προσόντων στον Αγροτικό Τομέα Χαράλαμπος Θανόπουλος, MSc Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Agro-Know Technologies Εκπαιδευτής Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών cthanopoulos@agroknow.gr

3 Δομή της παρουσίασης Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών στον Αγροτικό Τομέα Εμπειρίες & Συμπεράσματα από Ευρωπαϊκά Έργα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Αγροτικό Τομέα

4 Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών στον Αγροτικό Τομέα Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (1/3) ◦ Τίτλος του προγράμματος κατάρτισης / μαθήματος ( π. χ. Βιολογική Καλλιέργεια Κηπευτικών ) ◦ Αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης ( π. χ. κατανόηση της ανάπτυξης του φυτού, της καλλιέργειας και της παραγωγής προϊόντων απαλλαγμένων από τη χρήση χημικών σκευασμάτων ) ◦ Στόχευση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ( π. χ. επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού, καλλιεργητικές φροντίδες, έλεγχος εχθρών και ασθενειών )

5 Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών στον Αγροτικό Τομέα Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (2/3) ◦ Συσχετισμός των αποκτούμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων με τα μαθησιακά αποτελέσματα / τι είναι ικανός ο εκπαιδευόμενος να κάνει :  Επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού - περιγραφή των συνθηκών της περιοχής, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών / εντοπισμός ανθεκτικών ποικιλιών σε εντομολογικούς εχθρούς  Καλλιεργητικές φροντίδες - Σωστός χρόνος εφαρμογής σκαλισμάτων κλπ

6 Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών στον Αγροτικό Τομέα Βασικά στοιχεία του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (3/3) ◦ Καθορισμός των ενοτήτων του προγράμματος κατάρτισης που οδηγούν στην απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για συγκεκριμένη εργασία  Τρόπος πολλαπλασιασμού των κηπευτικών  Ανάπτυξη του φυτού  Εχθροί και προσβολές που συναντώνται συχνότερα στην καλλιέργεια

7 Εμπειρίες & Συμπεράσματα από Ευρωπαϊκά Έργα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Αγροτικό τομέα Συμμετοχή Agro-Know Technologies ◦ LdV eCOTOOL (www.competencetools.eu)www.competencetools.eu ◦ LdV WACOM (www.wacom-project.eu)www.wacom-project.eu ◦ LdV CerOrganic (www.cerorganic.eu)www.cerorganic.eu Συνεργασίες ◦ LdV Organic.Balkanet (www.organic-balkanet.eu)www.organic-balkanet.eu ◦ LdV Organic.Mednet (www.organic-mednet.eu)www.organic-mednet.eu ◦ eContentplus Organic.Edunet (www.organic-edunet.eu)www.organic-edunet.eu

8 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Κατά πόσο είναι γνωστές οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Ελλάδα ; Ποια η εκτιμώμενη εφαρμογή / υιοθέτηση του Πλαισίου Προσόντων ;

9 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (1/3) αξιολογήσεις και συμπεράσματα από δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών έργων ◦ ημερίδες / συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) ◦ έρευνες σε εθνικό επίπεδο

10 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF ) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (2/3) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το 60% των ερωτηθέντων επισήμανε ότι το γνωρίζει, ενώ το 40% απάντησε αρνητικά Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Μόνο το 30% των ερωτηθέντων εξέφρασε θετική απάντηση, 60% του συνόλου απάντησε αρνητικά και 10% παρέμεινε αναποφάσιστο Το Ευρωδιαβατήριο (Europass) Ποσοστό 40% απάντησε θετικά, αντίστοιχο 40% απάντησε αρνητικά και 20% παρουσίασε ουδέτερη στάση

11 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (3/3) Προσόντα και Δεξιότητες Όροι γνωστοί στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων (95%) Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση όρος γνωστός στην πλειοψηφία (95%) Πλαίσιο Προσόντων / Δεξιοτήτων 62% εξοικειωμένο με τον όρο 38% αντίθετη άποψη Χρήση προσόντων / δεξιοτήτων για περιγραφή επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profile) 35% με σχετική εφαρμογή / εμπειρία

12 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Εκτίμηση Απαιτούνται περισσότερες δράσεις ενημέρωσης / εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού και φορέων Να καταδείξουν δυνατότητες που προσφέρει ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Να προσφέρουν παραδείγματα εφαρμογής σε συγκεκριμένους τομείς και συμβουλές / καλές πρακτικές

13 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Χρησιμότητα Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων (1/2) Η χρησιμότητα των Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων αποδεικνύεται σημαντική τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό. Ακολούθως παραθέτεται περίπτωση εφαρμογής (Case study) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

14 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Χρησιμότητα Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων (2/2) Λόγοι που αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της εφαρμογής των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων ( κατά σειρά προτίμησης ) 1.Απόκτηση των απαραίτητων προσόντων / δεξιοτήτων 2.Εντοπισμός των αναγκών για νέα επαγγέλματα 3.Απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 4.Περιγραφή των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων 5.Συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών / προγραμμάτων

15 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (1/4) Λεπτομερής καταγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το προσωπικό μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων αγροτικών μονάδων ( π. χ. ελαιοτριβείων ) Ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων συντελεί στην αναλυτική περιγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profiles) Η αρχική λίστα των δεξιοτήτων προσδιορίστηκε μέσα από τις δραστηριότητες και καταρτίστηκε με βάση την εμπειρία της Γερμανικής Ένωσης Υδάτων, Υγρών Αποβλήτων και Αποβλήτων (DWA) στα πλαίσια του LdV WACOM Έργου

16 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (2/4) Οι εξειδικευμένες δεξιότητες εκφραζόμενες με τις ακόλουθες δραστηριότητες : 1. Σχεδιασμός, έλεγχος και καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας της μονάδας 2. Αναγνώριση λαθών στις διαδικασίες λειτουργίας και εισαγωγή μέτρων για τον περιορισμό αυτών 3. Αναγνώριση των κινδύνων στη λειτουργία της μονάδας και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 4. Λήψη μέτρων και εφαρμογή αναλύσεων για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και έλεγχο της ποιότητας 5. Ορθός χειρισμός μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

17 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (3/4) Οι εξειδικευμένες δεξιότητες εκφραζόμενες με τις ακόλουθες δραστηριότητες 6. Επιθεώρηση, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων, αντλιών και κατασκευών 7. Αναγνώριση κινδύνων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, εκτίμηση βλαβών και πραγματοποίηση ηλεκτρο - τεχνικής εργασίας 8. Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων και βελτιστοποίηση διαδικασιών 9. Έλεγχος και καταγραφή της συμμόρφωσης με τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες 10. Εργασία σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής και υγιεινής ευαισθητοποίησης και περιορισμού του κόστους λειτουργίας

18 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (4/4)

19 Τεχνολογίες - Διαδικτυακές πλατφόρμες

20 Τεχνολογία & Πλαίσια Προσόντων Online περιγραφή / καταγραφή Πλαισίων Προσόντων LdV WACOM, LdV eCOTOOL ◦ Ανάπτυξη σχήματος μεταδεδομένων για την περιγραφή περιγραμμάτων προσόντων ( περιγραφή / αναπαράσταση δεξιοτήτων ) ◦ Υλοποίηση βάσης δεδομένων για αποθήκευση περιγραμμάτων προσόντων για περιπτώσεις μελέτης ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου (online φόρμας ) για την περιγραφή & καταγραφή περιγραμμάτων ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος (Web portal) για την αναζήτηση και εύρεση περιγραμμάτων προσόντων για συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις

21 Τεχνολογία & Πλαίσια Προσόντων Online καταγραφή & αναζήτηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης LdV CerOrganic, LdV eCOTOOL ◦ Ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων και βάσεων δεδομένων για την περιγραφή :  Εκπαιδευτικών προγραμμάτων  Πιστοποιήσεων γνώσης / δεξιοτήτων ◦ Σύνδεση με περιγραφή περιγραμμάτων προσόντων για επαγγελματική θέση (“ για τη θέση αυτή απαιτούνται … αντίστοιχες γνώσεις προσφέρονται από το σεμινάριο …”) ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος (Web portal) για την αναζήτηση και εύρεση προγραμμάτων που παρέχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση / κατάρτιση για απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων

22 Συμπεράσματα Ενδιαφέρον και εξοικείωση του αγροτικού τομέα με τις έννοιες αυτές – σε μεγάλο βαθμό Κατανόηση και εμπειρία στη χρήση / εφαρμογή – περιορισμένες Ανάγκη για εξειδικευμένες προσεγγίσεις / παραδείγματα που θα καταδείξουν τη χρησιμότητα – μεγάλη Ευκαιρία για ανάπτυξη τεχνολογικών υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τη δομημένη περιγραφή, αποθήκευση, διαμοιρασμό, αναζήτηση - σημαντική

23 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας για περισσότερες πληροφορίες : cthanopoulos@agroknow.gr cthanopoulos@agroknow.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google