Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 Ηράκλειο Κρήτης

2 Ανάπτυξη & Εφαρμογές Πλαισίων Προσόντων στον Αγροτικό Τομέα Χαράλαμπος Θανόπουλος, MSc Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Agro-Know Technologies Εκπαιδευτής Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών cthanopoulos@agroknow.gr

3 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF)  Κατά πόσο είναι γνωστές οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Ελλάδα ;  Ποια η εκτιμώμενη εφαρμογή / υιοθέτηση του Πλαισίου Προσόντων ;

4 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (1/3)  αξιολογήσεις και συμπεράσματα από δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών έργων ◦ ημερίδες / συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) ◦ έρευνες σε εθνικό επίπεδο

5 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF ) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (2/3)  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το 60% των ερωτηθέντων επισήμανε ότι το γνωρίζει, ενώ το 40% απάντησε αρνητικά  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Μόνο το 30% των ερωτηθέντων εξέφρασε θετική απάντηση, 60% του συνόλου απάντησε αρνητικά και 10% παρέμεινε αναποφάσιστο  Το Ευρωδιαβατήριο (Europass) Ποσοστό 40% απάντησε θετικά, αντίστοιχο 40% απάντησε αρνητικά και 20% παρουσίασε ουδέτερη στάση

6 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Η αναγνωρισιμότητα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών (3/3)  Προσόντα και Δεξιότητες Όροι γνωστοί στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων (95%)  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση όρος γνωστός στην πλειοψηφία (95%)  Πλαίσιο Προσόντων / Δεξιοτήτων 62% εξοικειωμένο με τον όρο 38% αντίθετη άποψη  Χρήση προσόντων / δεξιοτήτων για περιγραφή επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profile) 35% με σχετική εφαρμογή / εμπειρία

7 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Εκτίμηση  Απαιτούνται περισσότερες δράσεις ενημέρωσης / εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού και φορέων  Να καταδείξουν δυνατότητες που προσφέρει ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  Να προσφέρουν παραδείγματα εφαρμογής σε συγκεκριμένους τομείς και συμβουλές / καλές πρακτικές

8 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Χρησιμότητα Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων (1/2)  Η χρησιμότητα των Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων αποδεικνύεται σημαντική τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό.  Ακολούθως παραθέτονται δύο περιπτώσεις εφαρμογής (Case studies)  Διαχείριση Υδάτινων Πόρων  Βιολογική Γεωργία

9 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Χρησιμότητα Πλαισίων Προσόντων και Δεξιοτήτων (2/2)  Χρησιμότητα των Πλαισίων Δεξιοτήτων ◦ Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων σημαντική σε ποσοστό 80% ◦ αντίστοιχο σχεδόν ποσοστό για τη Βιολογική Γεωργία  Αναφορικά με τους λόγους, που καθιστούν σημαντική την εφαρμογή ( κατά σειρά προτίμησης ) 1.Απόκτηση των απαραίτητων προσόντων / δεξιοτήτων 2.Εντοπισμός των αναγκών για νέα επαγγέλματα 3.Απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 4.Περιγραφή των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων 5.Συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών / προγραμμάτων

10 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα 1 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

11 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (1/3)  Λεπτομερής καταγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το προσωπικό μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων αγροτικών μονάδων ( π. χ. ελαιοτριβείων )  Ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων συντελεί στην αναλυτική περιγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profiles)  Η αρχική λίστα των δεξιοτήτων προσδιορίστηκε μέσα από τις δραστηριότητες και καταρτίστηκε με βάση την εμπειρία της Γερμανικής Ένωσης Υδάτων, Υγρών Αποβλήτων και Αποβλήτων (DWA) στα πλαίσια του LdV WACOM Έργου

12 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (2/3) Οι εξειδικευμένες δεξιότητες εκφραζόμενες με τις ακόλουθες δραστηριότητες : 1. Σχεδιασμός, έλεγχος και καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας της μονάδας 2. Αναγνώριση λαθών στις διαδικασίες λειτουργίας και εισαγωγή μέτρων για τον περιορισμό αυτών 3. Αναγνώριση των κινδύνων στη λειτουργία της μονάδας και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 4. Λήψη μέτρων και εφαρμογή αναλύσεων για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και έλεγχο της ποιότητας 5. Ορθός χειρισμός μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

13 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (3/3) Οι εξειδικευμένες δεξιότητες εκφραζόμενες με τις ακόλουθες δραστηριότητες 6. Επιθεώρηση, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων, αντλιών και κατασκευών 7. Αναγνώριση κινδύνων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, εκτίμηση βλαβών και πραγματοποίηση ηλεκτρο - τεχνικής εργασίας 8. Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων και βελτιστοποίηση διαδικασιών 9. Έλεγχος και καταγραφή της συμμόρφωσης με τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες 10. Εργασία σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής και υγιεινής ευαισθητοποίησης και περιορισμού του κόστους λειτουργίας

14 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Τεχνικός σε μονάδα υγρών αποβλήτων (3/3) Η αρχική λίστα δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται από τη Γερμανική Ένωση Υδάτων, Υγρών Αποβλήτων και Αποβλήτων (DWA).

15 Τρέχουσα Υλοποίηση - Παράδειγμα 2 Βιολογική Γεωργία

16 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Υπεύθυνος για την προώθηση Αγροτικών Βιολογικών Προϊόντων (1/2)  Ακολούθως περιγράφονται οι δεξιότητες, που αποκτά Γεωπόνος μετά από :  εξειδίκευση ή παρακολούθηση τεχνικού σεμιναρίου  πάνω στην προώθηση Βιολογικών Προϊόντων  Το παράδειγμα βασίζεται σε καταγραφή του έργου Organic.Mednet (LdV ES/09/LLP-LDV-TOI-149061) για εκπαίδευση / κατάρτιση νέων γεωπόνων πάνω σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιούνται από τους αντίστοιχους φορείς που συμμετέχουν στο Έργο

17 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Υπεύθυνος για την προώθηση Αγροτικών Βιολογικών Προϊόντων (2/2)  Οι απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες συνοψίζονται ως εξής :  Κατανόηση της έννοιας της προώθησης των Βιολογικών προϊόντων  Κατανόηση της αγοράς  Προετοιμασία ενός πλάνου προώθησης  Λήψη μέτρων για την προετοιμασία των προϊόντων για την αγορά  Σχετική νομοθεσία για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

18 Τρέχουσες Υλοποιήσεις - Παραδείγματα Υπεύθυνος για την προώθηση Αγροτικών Βιολογικών Προϊόντων Οι α π οκτούμενες δεξιότητες

19 Τεχνολογίες - Διαδικτυακές πλατφόρμες

20 Τεχνολογία & Πλαίσια Προσόντων Online περιγραφή / καταγραφή Πλαισίων Προσόντων  LdV WACOM, LdV eCOTOOL ◦ Ανάπτυξη σχήματος μεταδεδομένων για την περιγραφή περιγραμμάτων προσόντων ( περιγραφή / αναπαράσταση δεξιοτήτων ) ◦ Υλοποίηση βάσης δεδομένων για αποθήκευση περιγραμμάτων προσόντων για περιπτώσεις μελέτης ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου (online φόρμας ) για την περιγραφή & καταγραφή περιγραμμάτων ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος (Web portal) για την αναζήτηση και εύρεση περιγραμμάτων προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις

21 Τεχνολογία & Πλαίσια Προσόντων Online καταγραφή & αναζήτηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  LdV CerOrganic, LdV eCOTOOL ◦ Ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων και βάσεων δεδομένων για την περιγραφή :  Εκπαιδευτικών προγραμμάτων  Πιστοποιήσεων γνώσης / δεξιοτήτων ◦ Σύνδεση με περιγραφή περιγραμμάτων προσόντων για επαγγελματική θέση (“ για τη θέση αυτή απαιτούνται … αντίστοιχες γνώσεις προσφέρονται από το σεμινάριο …”) ◦ Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος (Web portal) για την αναζήτηση και εύρεση προγραμμάτων που παρέχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση / κατάρτιση για απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων

22 Συμπεράσματα  Ενδιαφέρον και εξοικείωση του αγροτικού τομέα με τις έννοιες αυτές – σε μεγάλο βαθμό  Κατανόηση και εμπειρία στη χρήση / εφαρμογή – περιορισμένες  Ανάγκη για εξειδικευμένες προσεγγίσεις / παραδείγματα που θα καταδείξουν τη χρησιμότητα – μεγάλη  Ευκαιρία για ανάπτυξη τεχνολογικών υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τη δομημένη περιγραφή, αποθήκευση, διαμοιρασμό, αναζήτηση – διαλειτουργικότητα και ανοιχτά πρότυπα

23 Σχετική εκδήλωση Σεμινάριο για Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δεξιοτήτων σε θέματα Γεωργίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος  Πραγματοποιείται στις 28/2-05/03/2011 στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αθήνας ( ΤΕΙΑ )  Διεξάγεται στα πλαίσια του LdV eCOTOOL Έργου  Στοχεύει :  στη βελτίωση της κατανόησης των εκπαιδευομένων σε θέματα δεξιοτήτων και ικανοτήτων  Στη βελτίωση του τρόπου σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  Στην ανάπτυξη των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με γνώμονα την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων

24 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας για περισσότερες πληροφορίες : cthanopoulos@agroknow.gr info@agroknow.gr cthanopoulos@agroknow.gr info@agroknow.gr cthanopoulos@agroknow.gr info@agroknow.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google