Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παρουσίαση 1ου Σχεδίου Στρατηγικού Μέρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007–2013 για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού

2 Διάρθρωση της παρουσίασης Έγγραφο Εργασίας : 1ο Σχέδιο Στρατηγικού Μέρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Κυριότερες εισροές στο προσχέδιο Δομή και περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας Ενδεικτικά σημεία βελτίωσης για το επόμενο διάστημα Βασικές επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής Βασικοί Άξονες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την περίοδο 2007 – 2013 Συντονισμός του ΕΣΠΑ με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ Συνάφεια με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας Έγγραφο Εργασίας : 1ο Σχέδιο Στρατηγικού Μέρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Κυριότερες εισροές στο προσχέδιο Δομή και περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας Ενδεικτικά σημεία βελτίωσης για το επόμενο διάστημα Βασικές επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής Βασικοί Άξονες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την περίοδο 2007 – 2013 Συντονισμός του ΕΣΠΑ με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ Συνάφεια με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας

3 Έγγραφο Εργασίας : 1ο Σχέδιο Στρατηγικού Μέρους Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007–2013 Συντέθηκε από το ΥΠΟΙΟ με στόχο να αποτελέσει ένα πρώτο βασικό κείμενο αναφοράς για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού στους επόμενους μήνες Οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής αναμένεται να συμβάλλουν και στο αμέσως επόμενο διάστημα, με προτάσεις / προσθήκες /διορθώσεις επί του κειμένου, με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωσή του Για το Επιχειρησιακό μέρος του ΕΣΠΑ και τις Διατάξεις Εφαρμογής του, θα ακολουθήσουν, σε συνέχεια των διαδικασιών διαβούλευσης, αντίστοιχα κείμενα εργασίας Συντέθηκε από το ΥΠΟΙΟ με στόχο να αποτελέσει ένα πρώτο βασικό κείμενο αναφοράς για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού στους επόμενους μήνες Οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής αναμένεται να συμβάλλουν και στο αμέσως επόμενο διάστημα, με προτάσεις / προσθήκες /διορθώσεις επί του κειμένου, με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωσή του Για το Επιχειρησιακό μέρος του ΕΣΠΑ και τις Διατάξεις Εφαρμογής του, θα ακολουθήσουν, σε συνέχεια των διαδικασιών διαβούλευσης, αντίστοιχα κείμενα εργασίας

4 Δομή και περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

5 Κυριότερες εισροές στο προσχέδιο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2004, ΚΕΠΕ Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα 1989 – 2006, ΚΕΠΕ, Οκτώβρης 2005 1η Έκθεση Γενικής Μελέτης Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας, Frontier Economics, Σεπτέμβριος 2005 Παραδοτέα 5 Θεματικών Μελετών που εκπονούνται για λογαριασμό της ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ Προτάσεις Υπουργείων & Περιφερειών που κατατέθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2005 Πρακτικά 5 Θεματικών Συναντήσεων και μιας Ημερίδας Δημόσιας Διαβούλευσης που οργάνωσε το ΥΠΟΙΟ το Νοέμβριο 2005 και από 1 έως και 3 Δεκεμβρίου 2005 στην Αθήνα με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς ευθύνης τομεακών πολιτικών και τους Κοινωνικούς Εταίρους Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2004, ΚΕΠΕ Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα 1989 – 2006, ΚΕΠΕ, Οκτώβρης 2005 1η Έκθεση Γενικής Μελέτης Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας, Frontier Economics, Σεπτέμβριος 2005 Παραδοτέα 5 Θεματικών Μελετών που εκπονούνται για λογαριασμό της ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ Προτάσεις Υπουργείων & Περιφερειών που κατατέθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2005 Πρακτικά 5 Θεματικών Συναντήσεων και μιας Ημερίδας Δημόσιας Διαβούλευσης που οργάνωσε το ΥΠΟΙΟ το Νοέμβριο 2005 και από 1 έως και 3 Δεκεμβρίου 2005 στην Αθήνα με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς ευθύνης τομεακών πολιτικών και τους Κοινωνικούς Εταίρους

6 Ενδεικτικά σημεία βελτίωσης του προσχεδίου για το επόμενο διάστημα Ενδεικτικά σημεία βελτίωσης του προσχεδίου για το επόμενο διάστημα ιεραρχημένη και στοχοθετημένη αναφορά των προς συγχρηματοδότηση παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων ποσοτικοποίηση υφιστάμενης κατάστασης και στόχων εσωτερικές ανακατανομές παρεμβάσεων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας τεκμηρίωση της επιλογής των προτάσεων και του μίγματος πολιτικής ιεραρχημένη και στοχοθετημένη αναφορά των προς συγχρηματοδότηση παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων ποσοτικοποίηση υφιστάμενης κατάστασης και στόχων εσωτερικές ανακατανομές παρεμβάσεων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας τεκμηρίωση της επιλογής των προτάσεων και του μίγματος πολιτικής

7 Βασικές επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής Σημαντική ενίσχυση της ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης με έμφαση στη άρση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, ανάπτυξη της χωρικής συνοχής με την προώθηση διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών συνεργασιών Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων Ενίσχυση των μεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών Προώθηση της στοχευμένης επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης Σημαντική ενίσχυση της ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης με έμφαση στη άρση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, ανάπτυξη της χωρικής συνοχής με την προώθηση διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών συνεργασιών Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων Ενίσχυση των μεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών Προώθηση της στοχευμένης επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης

8 1.Περιφερειακή Ανάπτυξη 2.Επιχειρηματικότητα & Εξωστρέφεια 3.Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 4.Ψηφιακή Σύγκλιση & Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης 5.Αειφόρος Ανάπτυξη 6.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 7.Προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 1.Περιφερειακή Ανάπτυξη 2.Επιχειρηματικότητα & Εξωστρέφεια 3.Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 4.Ψηφιακή Σύγκλιση & Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης 5.Αειφόρος Ανάπτυξη 6.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 7.Προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας Βασικοί Άξονες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την περίοδο 2007 – 2013 Βασικοί Άξονες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την περίοδο 2007 – 2013

9 Συντονισμός του ΕΣΠΑ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας Συντονισμός του ΕΣΠΑ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας Το ΕΣΠΑ και τα Εθνικά Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ Η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο σε χωρικό επίπεδο (περιοχή παρέμβασης) όσο και σε τομεακό επίπεδο (τομέας παρέμβασης) Συγκρότηση και λειτουργία μιας Επιτροπής Συντονισμού, η οποία μέσω της συνεργασίας των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής να ορίσει κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά το διαχωρισμό και το συντονισμό των δράσεων, θα προτείνει τα μέσα (θεσμικά, τεχνικά) και τις διαδικασίες, προκειμένου τα υπό κατάρτιση ΕΠ να συμπεριλάβουν δράσεις οι οποίες θα αλληλοσυμπληρώνονται και δεν θα επικαλύπτονται ώστε να διασφαλισθεί με την υλοποίησή τους η επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Χρηματοδότησης Το ΕΣΠΑ και τα Εθνικά Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ Η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο σε χωρικό επίπεδο (περιοχή παρέμβασης) όσο και σε τομεακό επίπεδο (τομέας παρέμβασης) Συγκρότηση και λειτουργία μιας Επιτροπής Συντονισμού, η οποία μέσω της συνεργασίας των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής να ορίσει κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά το διαχωρισμό και το συντονισμό των δράσεων, θα προτείνει τα μέσα (θεσμικά, τεχνικά) και τις διαδικασίες, προκειμένου τα υπό κατάρτιση ΕΠ να συμπεριλάβουν δράσεις οι οποίες θα αλληλοσυμπληρώνονται και δεν θα επικαλύπτονται ώστε να διασφαλισθεί με την υλοποίησή τους η επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Χρηματοδότησης

10 Συνάφεια της στρατηγικής με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας Συνάφεια της στρατηγικής με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας Το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει (όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας στην Ελλάδα Οι προτεινόμενοι 7 βασικοί άξονες του ΕΣΠΑ, ως συνοπτική και προκαταρκτική διερεύνηση - εξειδίκευση των εθνικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης, φαίνεται να παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια τόσο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής («Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007- 2013»), όσο και με την ατζέντα της Λισσαβώνας Το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει (όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας στην Ελλάδα Οι προτεινόμενοι 7 βασικοί άξονες του ΕΣΠΑ, ως συνοπτική και προκαταρκτική διερεύνηση - εξειδίκευση των εθνικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης, φαίνεται να παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια τόσο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής («Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007- 2013»), όσο και με την ατζέντα της Λισσαβώνας

11 Συνάφεια της στρατηγικής με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας Συνάφεια της στρατηγικής με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ατζέντα της Λισσαβώνας Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ ενσωματώνονται επαρκώς σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ αλλά και ως Στρατηγική αντικατοπτρίζονται μονοσήμαντα σε διακριτό άξονα («Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη») Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης θα προωθούνται μέσα από διακριτό Άξονα του ΕΣΠΑ («Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού») Ένας αξιόλογος αριθμός πολιτικών, αναπτυξιακών μέσων και παρεμβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ 2005-2008 είτε ήδη εξυπηρετούνται από το τρέχον ΚΠΣ ή πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ ενσωματώνονται επαρκώς σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ αλλά και ως Στρατηγική αντικατοπτρίζονται μονοσήμαντα σε διακριτό άξονα («Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη») Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης θα προωθούνται μέσα από διακριτό Άξονα του ΕΣΠΑ («Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού») Ένας αξιόλογος αριθμός πολιτικών, αναπτυξιακών μέσων και παρεμβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ 2005-2008 είτε ήδη εξυπηρετούνται από το τρέχον ΚΠΣ ή πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013

12 1ο Σχέδιο Στρατηγικού Μέρους του ΕΣΠΑ 2007–2013 για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού προτάσεις, προσθήκες, διορθώσεις επί του εγγράφου εργασίας από τους φορείς στην ηλεκτρονική δ/νση: espa@mnec.gr 1ο Σχέδιο Στρατηγικού Μέρους του ΕΣΠΑ 2007–2013 για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού προτάσεις, προσθήκες, διορθώσεις επί του εγγράφου εργασίας από τους φορείς στην ηλεκτρονική δ/νση: espa@mnec.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google